Aa Lettergrootte
16
 
Middelen bij worminfecties tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Geneesmiddelen tegen wormen (anthelminthica) kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - albendazol
  • - ivermectine
  • - mebendazol
  • - niclosamide
  • - praziquantel

Mebendazol en niclosamide
Mebendazol en niclosamide worden slechts in geringe mate in het lichaam opgenomen. Deze middelen worden tij­dens de borstvoeding goed verdragen door de zuigeling.

Albendazol
Albendazol gaat in minimale hoeveelheden over in de moedermelk. Albendazol heeft een lage biologische beschikbaarheid van minder dan vijf procent. Nadelige effecten bij de zuigeling zijn niet waarschijnlijk.

Praziquantel
Praziquantel wordt vrijwel geheel vanuit het maagdarmkanaal opgenomen. Het gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Indien noodzakelijk kan het tijdens de borstvoeding worden toegepast.

Ivermectine
Ivermectine gaat over in een lage dosering over in de moedermelk. De ervaring met dit middel tijdens de borstvoeding is zeer beperkt. Na een eenmalige dosering zijn nadelige effecten voor de zuigeling niet waarschijnlijk.

Laatst bijgewerkt op 26-10-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.