Aa Lettergrootte
16
 
Contactlaxantia tijdens de zwangerschap
Overzicht

Bisacodyl kan bij obstipatie in de zwangerschap gebruikt worden. Ook producten met senna kunnen kortdurend worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Als het nodig is obstipatie tijdens de zwangerschap te behandelen met laxeermiddelen, dan gaat de voorkeur uit naar volumevergrotende laxeermiddelen, lactulose of macrogol.

Risico indeling
 • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
  • - bisacodyl
  • - senna (kortdurend)
  • - senna/ dexpanthenol (kortdurend)
 • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - natriumpicosulfaat (picozwavelzuur)
  • - senna (langdurig)
  • - senna/ dexpanthenol (langdurig)

Bisacodyl
Indien volumevergrotende middelen, lactulose of macrogol onvoldoende werken, kan kortdurend gebruik van bisacodyl overwogen worden. Chronisch gebruik wordt afgeraden. Met het gebruik van bisacodyl tijdens de zwan­gerschap is geen gedocumenteerde ervaring. In de praktijk wordt het echter regelmatig gebruikt. Bovendien wordt bisacodyl nauwe­lijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal.

Senna
Naar het gebruik van senna en sennosiden tijdens de zwangerschap is weinig onderzoek gedaan. Kortdurend gebruik voor darmlediging en obstipatie lijkt geen probleem. Vermijd langdurig gebruik van antrachinonderivaten zoals senna en sennosiden, zeker in het derde trimester. In de literatuur is eenmalig uteruscontracties beschreven bij het gebruik van een ander antrachinonderivaat (aloë) in de zwangerschap.

Natriumpicosulfaat (picozwavelzuur)
Het gebruik van natriumpicosulfaat in de zwangerschap is niet onderzocht. Het is niet bekend of gebruik van dit middel effect kan hebben op de zwangerschap.

Dexpanthenol
Dexpanthenol is een provitamine en wordt in het lichaam omgezet in pantotheenzuur (vitamine B5). Gebruik heeft geen effect op de zwangerschap.

Obstipatie in de zwangerschap.
Als gevolg van hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen last krijgen van obstipatie. Dit komt vooral voor in het tweede of derde trimester. Door meer te drinken, meer vezels te eten en meer te bewegen kan de obstipatie verminderen. Als  dit onvoldoende helpt, kunnen laxeermiddelen overwogen worden.

Laatst bijgewerkt op 10-03-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.