Interleukine antagonisten bij reumatische aandoeningen tijdens de zwangerschap

Overzicht

Het is onbekend of anakinra, canakinumab, sarilumab en tocilizumab tijdens de zwangerschap veilig gebruikt kunnen worden. Er zijn onvoldoende gegevens hierover bekend. Het is daardoor niet mogelijk een goede inschatting te maken van de mogelijke risico’s.

Let op:
Als de moeder tijdens een groot deel van of de hele zwangerschap een monoklonaal antilichaam gebruikt, wordt inenting van het kind met een levend verzwakt vaccin in het eerste jaar afgeraden.

Risico indeling

  • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - anakinra
    • - canakinumab
    • - sarilumab
    • - tocilizumab
arrow icon

Middelen bij reumatische aandoeningen
De behandeling van reuma tijdens de zwangerschap is niet eenvoudig. Behandel de aandoening altijd optimaal, exacerbaties kunnen het verloop van de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Het risico op onder andere spontane abortus, vroegtijdige bevalling en een laag geboortegewicht is verhoogd. Vrouwen krijgen daarom het advies om alleen in een rustige fase van de aandoening zwanger te worden.
De keuze voor de medicatie tijdens de zwangerschap is afhankelijk van de medische historie en situatie van de zwangere. Binnen de verschillende geneesmiddelgroepen gaat de voorkeur uit naar de middelen waarmee de meeste ervaring is opgedaan.

Anakinra
Rond de 50 zwangerschappen met gebruik van anakinra in case reports en kleine case series, deels werd anakinra in de hele zwangerschap gebruikt. Dit is te weinig voor een goede risico inschatting. In 2 van de zwangerschappen werd nieragenesie gemeld. Het is nog onbekend of anakinra een verhoogd risico geeft op deze aangeboren afwijking. Ook oligohydramnion is gemeld.

Tocilizumab
Tegen de 300 gevolgde zwangerschappen in case reports, kleine case series en in de database van de fabrikant laten geen verhoogd risico zien op aangeboren afwijkingen na blootstelling rondom de conceptie en/ of het eerste trimester. Vaak werd tocilizumab gestopt na het vaststellen van de zwangerschap.  

Sarilumab
Er zijn geen studies naar of case series met blootstelling aan sarilumab tijdens de zwangerschap

Canakinumab
Minder dan 10 zwangerschappen met het gebruik van canakinumab tijdens de zwangerschap zijn bekend. Het gebruik varieerde van alleen in het eerste trimester tot hele zwangerschap. Er werden geen bijzonderheden gemeld. 

Placentapassage van monoklonale antilichamen
Canakinumab, sarilumab en tocilizumab zijn monoklonale antilichamen. Monoklonale antilichamen passeren in het eerste trimester de placenta nauwelijks. Vanaf het tweede trimester neemt de placentapassage door actief transport toe. De passage is het hoogste vlak voor de partus. Deze middelen hebben een lange halfwaardetijd en zijn nog maanden na toediening in het serum aantoonbaar.

Immunosuppressie bij het kind
Door de langzame klaring kunnen monoklonale antilichamen nog maanden in het lichaam van het kind aanwezig zijn. Dit kan tot immunosuppressie leiden. Vanwege de kans op immunosuppressie bij het kind, kan het raadzaam zijn met de medicatie te stoppen als de ziekte in remissie is.

Laatst bijgewerkt op 15-05-2020


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.