Aa Lettergrootte
16
 
Antimycotische antibiotica bij schimmelinfecties tijdens de zwangerschap
Overzicht

Voor de behandeling van ernstige in het lichaam verspreide schimmelinfecties tijdens de zwangerschap gaat de voorkeur uit naar amfotericine B. Amfotericine B (oraal) en nystatine kunnen bij schimmelinfecties tijdens de zwangerschap waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - amfotericine b (oraal)
    • - nystatine
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - amfotericine b (parenteraal)
    • - griseofulvine

Amfotericine B
Oraal
Amfotericine B wordt slecht opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Het heeft daardoor een lokale werking. De orale suspensie kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap.

Parenteraal
Voor de behandeling van ernstige gedissemineerde mycosen is de meeste ervaring opgedaan met amfotericine B. Beperkte ervaring met amfotericine B laat geen nadelige effecten zien op de zwangerschap of het ongeboren kind.

Nystatine
Nystatine wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten bij gebruik tijdens de zwangerschap.

Griseofulvine
Er is weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van griseofulvine in de zwangerschap. Hierdoor is het niet mogelijk een inschatting te maken van het eventuele risico.

Laatst bijgewerkt op 17-07-2020


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.