Aa Lettergrootte
16
 
Antimycotische antibiotica bij schimmelinfecties tijdens de borstvoedingsperiode
Overzicht

Nystatine en amfotericine B (oraal) kunnen gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Over het gebruik van de andere middelen tijdens de borstvoeding zijn geen gegevens bekend.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de borstvoedingsperiode. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er minder van dat middel in de melk terechtkomt of omdat er meer onderzoek naar is gedaan (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - amfotericine b (oraal)
    • - nystatine
  • Risico onbekend Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode is nauwelijks of geen informatie. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
    • - amfotericine b (parenteraal)
    • - griseofulvine

Amfotericine B
Over het systemisch gebruik van amfotericine B (parenteraal) zijn geen gegevens bekend. Oraal toegediend amfotericine B heeft een lokale werking. Het wordt nauwelijks opgenomen in het maag-darmkanaal. Nadelige effecten worden daarom niet verwacht na oraal gebruik.

Nystatine
Er is geen onderzoek naar het gebruik van nystatine (oraal) tijdens de borstvoeding. Nystatine wordt vrijwel niet opgenomen uit het maagdarmkanaal. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat het wordt opgenomen in de borstvoeding. Nystatine wordt bij neonaten zelf toegepast voor de behandeling van candidiasis.

Laatst bijgewerkt op 30-10-2019


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.