Aa Lettergrootte
16
 
Allergeenextracten tijdens de zwangerschap
Overzicht

Allergeenextract immunotherapie die al voor de zwangerschap gestart is, kan waarschijnlijk veilig tijdens de zwangerschap in dezelfde dosering worden voortgezet.

Let op
Start niet met een behandeling met allergenen tijdens de zwangerschap. Verhoog de dosis niet bij een behandeling met allergenen die al voor de zwangerschap is begonnen.

Risico indeling
  • Waarschijnlijk veilig Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel (zie tekst ‘Meer weten’).
    • - allergeenextract immunotherapie (voortzetten)
  • Mogelijk risico Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind (zie tekst ‘Meer weten’). Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
    • - allergeenextract immunotherapie (starten of dosis verhogen)

Met het voortzetten van allergeenextract immunotherapie tijdens de zwangerschap is redelijke ervaring opgedaan. Met het starten van immunotherapie tijdens de zwangerschap is zeer beperkt ervaring opgedaan. Bij de moeder zijn tijdens de zwangerschap systemische reacties beschreven, maar nadelige effecten op het kind werden hierbij niet gezien.

Start niet met een behandeling met allergeenextract immunotherapie tijdens de zwangerschap in verband met het risico op een anafylactische shock. Vanwege de ernst hiervan moet elk risico hierop worden vermeden.

Laatst bijgewerkt op 17-12-2018


De informatie op deze pagina is gebaseerd op gebruik van het geneesmiddel in de aanbevolen dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Welk geneesmiddel de beste keuze is, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel. De informatie over borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar.