Autisme is géén bijwerking van vaccinatie

In het kort

Uit onderzoek blijkt dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Ook het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) veroorzaakt geen autisme. Dit werd wel beweerd in een onderzoek uit 1998 door Wakefield en collega’s. Dit onderzoek is ingetrokken, omdat er sprake was van fraude. Autisme is grotendeels erfelijk bepaald. [1-18]

Achtergrondinformatie

Het onderzoek dat de BMR-vaccinatie aan autisme linkt, bevat foute informatie en methodes
Volgens Wakefield en collega’s veroorzaakte de BMR-vaccinatie autisme bij 12 kinderen via een darmontsteking. Door deze ontsteking zouden eiwitten vrijkomen die inwerken op de hersenen en zo gedragsproblemen veroorzaken. Dit onderzoek bleek echter niet goed uitgevoerd. Ook de conclusies die werden getrokken in dit onderzoek waren niet juist. Zo zijn de conclusies gebaseerd op een klein aantal kinderen, waarvan de meesten ook gedragsveranderingen ervaarden vóór de vaccinatie. Ook het mechanisme van het ontstaan van een darmontsteking na BMR-vaccinatie bleek niet te kloppen [8, 11, 13].

Vaccinaties veroorzaken geen autisme
De eerste kenmerken van autisme kunnen al op jonge leeftijd zichtbaar zijn. Dit kan samenvallen met de leeftijd dat kinderen vaccinaties krijgen [7, 8]. Uit onderzoek blijkt echter dat er geen verband is tussen vaccinaties en autisme [2-4, 14-18]. Het aantal vaccinaties heeft ook geen invloed op het ontstaan van autisme [4, 14]. Ook tonen onderzoeken aan dat vaccinaties gegeven tijdens de zwangerschap geen autisme bij het kind veroorzaken [15, 16]. Er zijn ook onderzoeken gedaan naar de rol van hulpstoffen en het ontstaan van autisme. Hierbij is met name gekeken naar thiomersal, een hulpstof die soms in vaccins wordt gebruikt. Onderzoeken tonen aan dat hulpstoffen niet van invloed zijn op het ontstaan van autisme. Onderzoeken die wel een verband vinden tussen beide bevatten beperkingen en geen overtuigend wetenschappelijk bewijs [2, 3, 17, 18].

arrow icon
 • Hviid A, Hansen JV, Frisch M. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Annals of internal medicine. 2019-04-16;170(8):513-520
 • DeStefano F, Bodenstab HM, Offit PA. Principal Controversies in Vaccine Safety in the United States. Clin Infect Dis. 2019-08-01;69(4):726-731
 • Uno Y, Uchiyama T, Kurosawa M. Early exposure to the combined measles-mumps-rubella vaccine and thimerosal-containing vaccines and risk of autism spectrum disorder. Vaccine. 2015-05-15;33(21):2511-6
 • Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine. 2014-06-17;32(29):3623-9
 • Bai D, et al. Association of Genetic and Environmental Factors With Autism in a 5-Country Cohort. JAMA psychiatry. 2019-10-01;76(10):1035-1043
 • Ng M, de Montigny JG, Ofner M. Environmental factors associated with autism spectrum disorder: a scoping review for the years 2003-2013. Health promotion and chronic disease prevention in Canada: research, policy and practice. 2017-01-01;37(1):1-23
 • Thuisarts.nl. Heeft mijn kind autisme? [Internet]. Geraadpleegd 7 augustus 2020. Beschikbaar via: https://www.thuisarts.nl/autisme/heeft-mijn-kind-autisme
 • Gezondheidsraad. BMR-vaccinatie en autisme: geen aanwijzingen voor een verband [signalement]. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr.2007/04
 • Carlsson T, Molander F, Taylor MJ. Early environmental risk factors for neurodevelopmental disorders - a systematic review of twin and sibling studies. Development and psychopathology. 2020-07-24;:1-48
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hoe ontstaat autism? [online]. Geraadpleegd 7 augustus 2020. Beschikbaar via: https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/hoe-komt-autisme
 • Bölte S, Girdler S, Marschik PB. The contribution of environmental exposure to the etiology of autism spectrum disorder. Cell Mol Life Sci. 2019-04-01;76(7):1275-1297
 • Modabbernia A, Velthorst E, Reichenberg A. Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews and meta-analyses. Molecular autism. 2017-03-17;8:13
 • The Editors of The Lancet. Retraction--Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 2010-02-06;375(9713):445
 • Uno Y, Uchiyama T, Kurosawa M. The combined measles, mumps, and rubella vaccines and the total number of vaccines are not associated with development of autism spectrum disorder: the first case-control study in Asia. Vaccine. 2012-06-13;30(28):4292-8
 • Zerbo O, Qian Y, Yoshida C. Association Between Influenza Infection and Vaccination During Pregnancy and Risk of Autism Spectrum Disorder. JAMA pediatrics. 2017-01-02;171(1):e163609
 • Becerra-Culqui TA, Getahun D, Chiu V. Prenatal Tetanus, Diphtheria, Acellular Pertussis Vaccination and Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. 2018-09-01;142(3)
 • Rümke H. Samenstelling van vaccins en bijwerkingen Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg. 2017-01-30;48(6):126-133
 • Yoshimasu K, Kiyohara C, Takemura S. A meta-analysis of the evidence on the impact of prenatal and early infancy exposures to mercury on autism and attention deficit/hyperactivity disorder in the childhood. Neurotoxicology. 2014-09-01;44:121-31

Laatst bijgewerkt op 06-01-2021