Vervroegde overgang en onvruchtbaarheid zijn géén bijwerkingen van de HPV-vaccinatie

In het kort

Uit onderzoek blijkt dat de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) geen vervroegde overgang en daarmee onvruchtbaarheid veroorzaakt. Wanneer een vrouw voor haar 40ste in de overgang komt, wordt er gesproken van vervroegde overgang. De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw normaalgesproken in de overgang komt is 51 jaar. [1-5]

Achtergrondinformatie

Ongeveer 1 op de 10.000 vrouwen komt in de overgang voor hun 20ste
Bij vervroegde overgang zijn er geen eicellen meer of reageren de eierstokken niet goed op hormoonstimulatie. Vervroegde overgang wordt ook wel prematuur ovarieel falen (POF) of prematuur ovariële insufficiëntie (POI) genoemd. In de meeste gevallen is de oorzaak van vervroegde overgang niet bekend. In sommige gevallen ontstaat het door genetische afwijkingen, radio- of chemotherapie of auto-immuunziektes [1-4].

HPV-vaccinatie veroorzaakt geen vervroegde overgang of onvruchtbaarheid
In Amerika is er een groot onderzoek gedaan naar de HPV-vaccinatie en vervroegde overgang. Hierbij is ook gekeken naar de vaccinaties tegen influenza, meningokokken ACWY en difterie, tetanus en polio (DTP). Dit onderzoek liet zien dat vervroegde overgang niet wordt veroorzaakt door deze vaccinaties [5]. Ook een review waarin gekeken is naar alle studies die er gedaan zijn naar HPV-vaccinatie en vervroegde overgang vond geen verband tussen beide [4].

arrow icon
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Prematuur Ovarieel Falen. Diagnostiek en Behandeling [richtlijn]. 2001
  • Podfigurna-Stopa A, et al. Premature ovarian insufficiency: the context of long-term effects. J Endocrinol Invest. 2016-09-01;39(9):983-90
  • Torrealday S, Kodaman P, Pal L. Premature Ovarian Insufficiency - an update on recent advances in understanding and management. F1000Res. 2017-11-29;6:2069
  • Christianson MS, Wodi P, Talaat K. Primary ovarian insufficiency and human papilloma virus vaccines: a review of the current evidence. Am J Obstet Gynecol. 2020-03-01;222(3):239-244
  • Naleway AL, et al. Primary Ovarian Insufficiency and Adolescent Vaccination. Pediatrics. 2018-09-01;142(3)

Laatst bijgewerkt op 11-01-2021