Meldingen van bijwerkingen bij coronavaccins

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb binnengekomen en bekeken zijn door deskundigen, tot en met 04 juli 2021.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wij tonen elke twee weken een overzicht van de meldingen. Kijk hierboven tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt. Lees hier onze toelichting bij de update van de bijwerkingen. Wilt u op een andere manier gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 93.453

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

37.667

Aantal meldingen na 1e prik

25.800

Aantal meldingen na 2e prik

11.867

Aantal gemelde bijwerkingen

164.448

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

1.287


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 2.774
kortademigheid 880
orofaryngeale pijn 359
hoesten 292
bloedneus 156
longembolie 127
Faryngeale zwelling 113
loopneus 94
stemstoornis 61
niezen 56
beklemming keel 53
longpijn 51
neusverstopping 50
astma 37
kortademigheid bij inspanning 36
productieve hoest 34
orofaryngeaal ongemak 33
hyperventilatie 25
irritatie keel 24
stemloosheid 21
pijnlijke ademhaling 17
hoorbare piepende ademhaling 15
tekort van zuurstof in de weefsels 15
droge keel 13
piepen 13
Pharyngeal paraesthesia 10
hik 8
ophoesten van bloed 8
aspiratiepneumonie 7
Sinus pain 7
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 6
diafragmapijn 6
droogheid neusslijmvlies 6
geeuwen 6
sputum toegenomen 6
Dyspneu in rust 5
falen van de ademhaling 5
longaandoening 5
neusklachten 5
pleurale effusie 5
vocht in de longen 5
longinfarct 4
luchtwegaandoening 4
luchtwegirritatie 4
oropharynxzwelling 4
snelle ademhaling 4
toegenomen luchtweguitscheiding 4
bijholteongemak 3
gevoel te stikken 3
sputum verkleurd 3
toegenomen afscheiding uit de longen 3
verslikken 3
verstikkingsgevoel 3
vocht vasthouden slokdarm 3
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 2
farynx-erytheem 2
longbloeding 2
neusoedeem 2
neusontsteking 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
oedeem van het strottenhoofd 2
orofaryngeale blaarvorming 2
rinalgie 2
slaap apneu syndroom 2
sputumretentie 2
stembandaandoening 2
tonsillaire hypertrofie 2
ademhalingsproblemen (apneu) 1
ademstilstand 1
bijholteaandoening 1
bronchiale hyperreactiviteit 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
bronchospasme 1
farynxontsteking 1
hypo-esthesie van farynx 1
hypopnoea 1
langdurige uitademing 1
longontsteking 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
nachtelijke dyspneu 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
organiserende pneumonie 1
pharynxaandoening 1
prikkeling voorhoofdsholten 1
ratelgeluiden 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
Throat clearing 1
tracheapijn 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie 1

Bloed- en lymfestelsel 1.292
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 1.221
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 34
spontaan hematoom 7
lymfeknooppijn 5
Bloedarmoede 3
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedstollingsstoornis 2
Immune trombocytopenie 2
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 2
verhoogde neiging tot kneuzingen 2
eosinofilie 1
leukocytose 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltinfarct 1
pancytopenie 1
paratracheale lymfadenopathie 1

Bloedvaten 715
verhoogde bloeddruk 124
Bloeduitstorting 104
opvlieger 93
trombose ader 92
Koude vingertoppen en tenen 50
lage bloeddruk 44
bleekheid 37
aderontsteking (tromboflebitis) 18
trombose 16
overmatig blozen 14
oppervlakkige aderontsteking 13
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 11
vaatverwijding 11
Bloeding 7
flauwvallen 7
vaatontsteking 7
wisselende bloeddruk 7
Giant cell arteritis 6
Spataderen 5
aderontsteking 3
fenomeen van Raynaud 3
hemodynamische instabiliteit 3
perifere arterie trombose 3
vaatpijn 3
veneuze aandoening 3
aortadilatatie 2
aortatrombose 2
hypertensieve crisis 2
lage bloeddruk bij opstaan 2
lymfoedeem 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 2
Achenbach syndrome 1
aderaandoening handen en voeten 1
aderverkalking 1
angiopathie 1
aorta dissecans 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
capillaire aandoening 1
embolie arterieel 1
etalage been (claudicatio intermittens) 1
geruptureerd aneurysma 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
perifere embolie 1
perifere veneuze ziekte 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
vaatvernauwing 1

Chirurgische en medische verrichtingen 5
blaaskatheterisatie 1
endotracheale intubatie 1
lokale verdoving 1
tandextractie 1
tumorexcisie 1

Endocrien systeem 12
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 3
schildklierontsteking 2
anovulatoire cyclus 1
auto-immune thyreoïditis 1
hypofyseapoplexie 1
myxoedeem 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
struma 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1

Hart 884
hartkloppingen 392
onregelmatige hartslag 91
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 65
snel hartritme 65
hartinfarct 61
hartfalen 30
hartstilstand 28
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 23
ritmestoornis hart (extrasystolen) 18
ontsteking hartzakje 17
hart ongemak 11
hartaandoening 8
trage hartslag 8
asthma cardiale 6
versnelde hartslag (ventriculair) 6
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 5
ontsteking van de hartspier 5
extra (ventriculaire) hartslag 4
snelle regelmatige hartslag 4
hartfalen acuut 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 3
abnormale vochtophoping hartzakje 2
hartfibrilleren 2
hartritmestoornis (boezemflutter) 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
harttamponade 2
kransslagaderocclusie 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 2
aandoening hartklep 1
angina instabiel 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiac dysfunction 1
Cardiovascular symptom 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
kransslagaderstenose 1
kransslagadertrombose 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
rechterventrikel dysfunctie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
spasme in de kransslagader 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1

Huidenonderhuid 2.409
Jeuk 406
huiduitslag 338
roodheid 303
galbulten 244
jeukende huiduitslag 200
overmatig zweten 177
rode huiduitslag 94
pijn aan de huid 49
puntbloedingen 47
huiduitslag (rash papulair) 46
nachtzweten 40
eczeem 39
angio-oedeem 38
brandend gevoel van de huid 36
huidverkleuring 35
papel 31
Gevoelige huid 24
psoriasis 23
vlekkerige huiduitslag 23
haaruitval 21
zweten en rillen 15
droge huid 14
blaar 13
huidirritatie 11
huiduitslag met blaasjes 7
huidreactie 6
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 6
reactie op zonlicht 6
acne 5
vervellen 5
huidontsteking met blaarvorming 4
huiduitslag ( maculo-papulair) 4
huiduitslag (toxisch) 4
huidzwelling 4
kippenvel 4
livedo reticularis 4
onprettig aanvoelende huid 4
Trichodynia 4
couperose (pityriasis rosea) 3
huidaandoening 3
huidgeur afwijkend 3
huidontsteking 3
lichen sclerosus 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 3
rosacea 3
vasculitische rash 3
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 2
bloedblaar 2
Enkelvoudige blauwe plek 2
huid warm 2
huidaandoening (granuloma annulare) 2
huidaandoening (lichen planus) 2
huidlaesie 2
Meerdere blauwe plekken 2
nagelverkleuring 2
Circumorale zwelling 1
constitutioneel eczeem 1
dyshidrotisch eczeem 1
hand-voet syndroom 1
hidradenitis 1
huidbloeding 1
huidkloven 1
huidontsteking van de hand 1
huidverharding 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 1
intertrigo 1
Jeukende bultjes 1
koude urticaria 1
nagelbed stoornis 1
Nodular rash 1
nummulair eczeem 1
onychalgie 1
op acne lijkende huidontsteking 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmerytheem 1
periorale dermatitis 1
pigmentatieaandoening 1
pustulaire psoriasis 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 1
strakke huid 1
toename huidpigment 1
verandering haartextuur 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 1
vermindering huidpigment 1
zonnedermatose 1

Immuunsysteem 158
overgevoeligheid 97
anafylactische reactie 32
seizoensgebonden allergie 7
anafylactische shock 6
geneesmiddelenovergevoeligheid 5
immuunsysteemaandoening 3
voedselallergie 2
allergie voor dieren 1
allergie voor geleedpotigenbeet 1
allergie voor vaccin 1
amyloïdose 1
corneatransplantaat afstoting 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 1.074
gordelroos 298
neus-keelontsteking 257
COVID-19 104
orale herpes 65
longontsteking 60
blaasontsteking 42
erysipelas 15
faryngitis 15
bronchitis 12
voorhoofdsholte ontsteking 12
urineweginfectie 11
ontsteking tandvlees 9
herpesvirusinfectie 7
laryngitis 7
onsteking van het neusslijmvlies 7
ooginfectie 7
pustuleuze rash 7
herpes genitalis 6
koortsuitslag 6
diverticulitis 5
infectie van het oor 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 5
ooglidinfectie 5
vulvovaginale mycotische infectie 5
bacteriële infectie 4
Bovenste luchtweginfectie 4
herpes oftalmisch 4
Pustule 4
vestibulaire neuronitis 4
appendicitis 3
gelokaliseerde infectie 3
labyrinthitis 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
urosepsis 3
abces 2
amandelontsteking 2
borstontsteking 2
Candida-infectie 2
Herpes zoster reactivation 2
hordeolum 2
krentenbaard (impetigo) 2
middenoorontsteking 2
oftalmische herpes zoster 2
ontsteking van de speekselklier 2
schimmelinfectie 2
sepsis 2
steenpuist op aangezicht 2
tandpulpitis 2
vaginale infectie 2
Vermoede COVID-19 2
virale pericarditis 2
bacteriële longontsteking 1
bekkenontstekingsziekte 1
buikgriep 1
coronavirusinfectie 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocystitis 1
gastro-enteritis viraal 1
griep 1
hepatitis C 1
herseninfectie (encefalitis) 1
huid bacteriële infectie 1
infectiegevoeligheid verhoogd 1
injectieplaatsinfectie 1
lichaamstinea 1
longsepsis 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
ontsteking van haarzakjes 1
oöforitis 1
ooginfectie bacterieel 1
orale bacteriële infectie 1
orale candida infectie 1
orale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postvirale vermoeidheidssyndroom 1
pustel op injectieplaats 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 1
stafylokokken-infectie 1
talgklierinfectie 1
tinea pedis 1
tinea versicolor 1
virale faryngitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1

Intoxicaties en letsels 136
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 29
val 27
blootstelling via moedermelk 23
kneuzing 9
posttraumatische pijn 8
wintertenen/zwelling huid door koude 5
bloeding rondom oogkas 3
vaccinatiecomplicatie 3
wondcomplicatie 3
blootstelling tijdens zwangerschap 2
huidabrasie 2
Medical device monitoring error 2
spierverrekking 2
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
breuk 1
extra dosis toegediend 1
hersenschudding 1
onderdosering 1
onjuiste dosis toegediend 1
Onjuiste toedieningsweg van product 1
ontsteking van wond 1
oogzenuwletsel 1
Producttoedieningsfout 1
recall fenomeen 1
Scrotal injury 1
tracheaobstructie 1
traumatisch hematoom 1
wond 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 23
leverpijn 7
geelzucht 4
Hepatitis 2
ontsteking van de galblaas 2
vena portae trombose 2
galstenen 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverfalen 1
leverinfarct 1

Maag-darmstelsel 12.260
misselijkheid 8.987
diarree 999
braken 444
buikpijn 313
tintelingen mond 241
gezwollen tong 156
pijn in de bovenbuik 116
buikklachten 108
lipzwelling 108
droge mond 75
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 68
obstipatie, verstopping 40
verminderde gevoeligheid in de mond 37
maag-darm pijn 31
opgezette buik 29
oraal ongemak 29
aften 23
maagklachten 22
pijn in de onderbuik 19
Tongue discomfort 18
branderige tong 17
tandpijn 16
pijn in de mond 15
slikken pijnlijk 15
winderigheid 15
ontsteking mondholte 14
tongblaren 13
verkleurde ontlasting 13
zwelling in mond 13
blaarvorming mondslijmvlies 12
bloederige ontlasting 11
boeren 10
abnormale ontlasting 8
frequente darmbewegingen 8
lipblaar 8
tongaandoening 8
gingiva-pijn 7
maag-darm bloeding 7
vergrote huig 7
bloederige diarree 6
colitis ulcerosa 6
speekselkliervergoting 6
zwelling tandvlees 6
braakneiging 5
orale pruritus 5
aandoening maag-darmstelsel 4
bloeding van de endeldarm 4
Gingival discomfort 4
ingewandenischemie 4
Lip pruritus 4
mondbloeding 4
oesofaguspijn 4
tongoedeem 4
Tongue erythema 4
Tongue rough 4
aandrang voor ontlasting 3
Hyperesthesie tanden 3
lipoedeem 3
mondaandoening 3
prikkelbare darmsyndroom 3
tandvlees bloeding 3
tong droog 3
tongontsteking 3
uitbraken van medicatie 3
verhoogde afscheiding van speeksel 3
intestinale bloeding 2
lip droog 2
lipverkleuring 2
ontkleurde ontlasting 2
ontsteking van de dikke darm 2
ontstoken lippen 2
orale papel 2
slijmerige stoelgangen 2
speekselklierpijn 2
tandvleesblaar 2
tong pruritus 2
tongverkleuring 2
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 2
ziekte van Crohn 2
zuurbranden 2
zweertje in de mond 2
aambeien 1
acute onsteking alvleesklier 1
acuut abdomen 1
afwezigheid van speeksel 1
alvleesklierontsteking 1
anale hemorragie 1
anale pruritus 1
anussfincter hypertonie 1
bloedbraken 1
buikbloeding 1
dunne darmobstructie 1
dyschezie 1
erytheem van mondslijmvlies 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
lip pijn 1
maag verwijding 1
maagdarmontsteking 1
maagvarices hemorragie 1
mondslijmvliesexfoliatie 1
niet-infectieuze gingivitis 1
niet-infectieuze sialoadenitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
onwelriekende adem 1
orale mucosa eruptie 1
projectiel braken 1
regurgitatie 1
Stijve tong 1
tandongemak 1
tandverlies 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
tong beslagen 1
tongbewegingsafwijking 1
trombose arteria mesenterica 1
trombose mesenterisch vat 1
verval van tandvlees 1
Visceral venous thrombosis 1
zachte ontlasting 1
zwarte ontlasting (door bloed) 1
zweertje op de lip 1

Neoplasmata 11
acute leukemie 3
goedaardig gezwel huid (papilloom) 2
goedaardig vetgezwel 1
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 1
huidkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
monoclonale gammopathie 1
plasmacel leukemie 1

Nier en urinewegen 136
urine-incontinentie 15
nierpijn 13
vaker urineren 13
vaak plassen 12
incontinentie 8
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 8
urinegeur abnormaal 8
urineretentie 7
nierfalen 5
nierfunctie verminderd 5
verkleuring van de urine 5
aandoening urinelozing 3
Acute kidney injury 3
nefrotisch syndroom 3
aandoening van de nier 2
blaaspijn 2
cystitisachtig symptoom 2
nierstenen 2
verminderde urineafscheiding 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 2
bloed in de urine 1
glomerulonefritis minimale letsels 1
hemorragie urinewegen 1
hypertonie blaas 1
nachtelijke urinelozing 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierontsteking (glomerulonefritis) 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
uitblijven van urineproductie 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineafwijking 1
urineblaasbloeding 1

Oog 897
wazig zien 122
gezichtsvermogen afgenomen 74
oogzwelling 73
oogirritatie 58
oogpijn 56
zwelling van ooglid 52
dubbelzien 43
rood oog 38
traanproductie verhoogd 36
ongemak in het oog 30
oogontsteking 27
jeuk aan oog 23
lichtschuwheid 21
droog oog 19
periorbitale zwelling 18
bloeding in het oogwit 14
oogbloeding 12
stoornis zien (fotopsie) 12
glasvochttroebelingen 10
retinavene occlusie 8
vochtophoping rondom oogkas 8
blindheid 7
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 6
oogaandoening 6
asthenopie 5
blindheid unilateraal 5
ooglidzwelling 5
afsluiting van de netvliesslagader 4
erytheem van het ooglid 4
Eye haematoma 4
halogezicht 4
ontsteking van het oog (epscleritis) 4
ontstoken iris (iridocyclitis) 4
ptosis van een ooglid 4
inwendige oogontsteking (uveitis) 3
kortdurend gezichtsverlies 3
ontsteking oogleden 3
ooglidirritatie 3
opticus ischaemie neuropathie 3
pijn in het ooglid 3
scherpzien gereduceerd 3
abnormaal gevoel in oog 2
accomodatiestoornis ooglens 2
afsluiting netvliesader 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 2
allergische oogontsteking 2
donkere kringen onder ogen 2
eczeem van oogleden 2
Eye infarction 2
Eye paraesthesia 2
glasvochtloslating 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
ooglidbloeding 2
ooglidhematoom 2
schittering 2
tijdelijke blindheid 2
aandoening rondom oogkas 1
aandoening van het netvlies 1
Afwijking oogbeweging 1
Dyschromatopsia 1
endocriene oftalmopathie 1
gezichtsvelduitval 1
glasvochtbloeding 1
glaucoom 1
loslating van het netvlies 1
macula degeneratie 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculaire myasthenie 1
ongelijke pupillen 1
overmatig oogknipperen 1
papiloedeem oog 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupilafwijking 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina vasculaire trombose 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 1

Oor en evenwichtsorgaan 518
oorsuizen 158
draaiduizeligheid 137
oorpijn 94
oorongemak 32
plots gehoorverlies 13
slechthorendheid 13
doofheid unilateraal 12
duizeligheid positioneel 11
overgevoeligheid voor geluid 11
doofheid 7
ziekte van Ménière 7
oorzwelling 5
evenwichtsaandoening 2
ooraandoening 2
oorpruritus 2
zwelling van de oorschelp 2
Auditory disorder 1
bloeding van het oor 1
dysacusis 1
oorcongestie 1
oormismaaktheid verworven 1
otorroe 1
Paraesthesia ear 1
Red ear syndrome 1
trommelvliesaandoening 1
voorbijgaande doofheid 1

Product aangelegenheden 3
oversensing 2
undersensing 1

Psychisch 592
slapeloosheid 115
verwarde toestand 68
depressieve stemming 45
rusteloosheid 44
angst 40
Lusteloos 35
ijlen 32
slaap van slechte kwaliteit 19
hallucinaties 13
nachtmerrie 13
slaapstoornis 11
emotionele labiliteit 9
stemmingswisselingen 9
abnormale dromen 8
depressie 8
vrees 7
abnormaal gedrag 5
desoriëntatie 5
gestoord denken 5
onrust 5
prikkelbaarheid 5
dissociatie 4
spanning 4
uitgelaten stemming 4
vertraagd denken 4
Apathisch 3
Derealisatie 3
paniekaanval 3
paniekreactie 3
stress 3
waandenkbeelden 3
zelfmoordgedachte 3
zenuwachtigheid 3
agressie 2
dagdromen 2
Disorganised speech 2
doorslaapstoornis 2
emotionele stoornis 2
hallucinatie (visueel) 2
katatonie 2
libidoverlies 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychische stoornis 2
Psychotic symptom 2
stemming veranderd 2
woede-aanval 2
abulie 1
achterdochtigheid 1
Angst om te vallen 1
angst voor de dood 1
brassend eten 1
déjà vu 1
delirium febrile 1
depressie suicidaal 1
emotionele armoede 1
fonofobie 1
gedragsproblemen 1
leesstoornis 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 1
Mental fatigue 1
negatieve gedachten 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
opzettelijke automutilatie 1
paniekstoornis 1
persoonlijkheidsstoornis 1
psychotische stoornis 1
reukhallucinatie 1
somnabulisme 1
stotteren 1
tijdsperceptie gewijzigd 1
verminderd libido 1

Sociale omstandigheden 5
Loss of personal independence in daily activities 2
bedlegerig 1
gezichtshandicap 1
verminderde rijbekwaamheid 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 27.141
Spierpijn 17.130
gewrichtspijn 8.320
pijn in arm of been 563
rugpijn 150
spierzwakte 147
spierspasmen 139
nekpijn 134
Problemen ledemaat 120
skeletspierstijfheid 93
pijn in kaak 50
gewrichtszwelling 43
Klachten skelet/spierstelsel 25
pijn in de zij 21
slijmbeursonsteking 17
Gewrichtsontsteking 16
spiertrekkingen 13
gewrichtsstijfheid 12
mobiliteit verminderd 11
reumatoïde artritis 11
skeletspierstelsel borstpijn 11
kaakklem 9
botpijn 8
fibromyalgie 7
liespijn 6
polymyalgia rheumatica 6
skeletspierstelselpijn 5
okselgezwel 4
pees pijn 4
reumatische aandoening 4
spier ongemak 4
Spierontsteking 4
artrose 3
dwangstand van het hoofd 3
kaakaandoening 3
kauwstoornis 3
peesontsteking 3
periartritis 3
spierzwelling 3
costochondritis 2
gespannenheid spier 2
myalgie intercostaal 2
osteitis 2
peesongemak 2
pijnlijk stuitje 2
spiercontractuur 2
spiervermoeidheid 2
warm gevoel in gewricht 2
ankyloserende spondylitis 1
chondropathie 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 1
gewrichtsruis 1
hielpijn (fasciïtis plantaris) 1
misvorming van hand 1
nekgezwel 1
nekstijfheid 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
rotator cuff syndroom 1
skeletspierstelselaandoening 1
slijmbeursaandoening 1
spierbloeding 1
spierstijfheid 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1

Testuitslagen en onderzoeken 2.738
lichaamstemperatuur verhoogd 2.133
hartfrequentie verhoogd 162
bloeddruk verhoogd 91
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 46
glucosespiegel bloed verhoogd 34
bloeddruk verlaagd 33
lichaamstemperatuur verlaagd 25
hartfrequentie onregelmatig 24
hartfrequentie verlaagd 17
glucosespiegel bloed verlaagd 14
gewicht verlaagd 13
INR verhoogd 13
SARS-CoV-2-test positief 12
hartfrequentie abnormaal 9
te weinig bloedplaatjes 7
wisselende glucosespiegel 7
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 6
wisselende lichaamstemperatuur 6
ademhalingsfrequentie verhoogd 5
hemoglobine verlaagd 5
hormoonspiegel abnormaal 4
leverenzym abnormaal 4
abnormale hartritme 3
bloed glucose abnormaal 3
bloed in urine 3
bloeddruk abnormaal 3
fibrine D dimeer verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 2
fecaal volume verhoogd 2
gewicht verhoogd 2
hartgeruis 2
INR verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
maag pH verlaagd 2
menstruatie normaal 2
natrium bloed verlaagd 2
ontstekingsmarker verhoogd 2
rode bloedceltelling verlaagd 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
zuurstofsaturatie abnormaal 2
afwijkend ECG 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed ijzer verlaagd 1
bloed insuline abnormaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk diastolisch verlaagd 1
bloedingstijd verlengd 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
hematocriet verhoogd 1
hemoglobine verhoogd 1
leverenzym verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
protrombinetijd verlengd 1
SARS-CoV-2 antibody test negative 1
schommeling in International Normalized Ratio 1
serum ferritine abnormaal 1
serum ferritine verlaagd 1
troponine verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
witte bloedceltelling verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 88.534
vermoeidheid 18.097
malaise 17.282
pijn op de injectieplaats 12.617
koude rillingen 11.146
koorts 7.166
ontsteking op de injectieplaats 5.262
zwelling van injectieplaats 4.390
injectieplaatswarmte 3.971
roodheid op de injectieplaats 2.785
injectieplaatshematoom 1.188
jeuk op de injectieplaats 1.129
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 659
injectieplaatsverharding 273
pijn in de borstkas 270
ongemak op injectieplaats 256
onbestendig gevoel borstkas 193
okselpijn 171
hoge koorts 134
zwelling aangezicht 134
het heet hebben 131
perifere zwelling 124
verminderd gebruik ingeente arm of been 120
pijn 112
gevoel abnormaal 88
lichaamszwakte 80
griepachtige verschijnselen 68
het koud hebben 61
perifeer oedeem 50
verslechtering van de aandoening 48
zwelling 36
oedeem 35
onverwacht effect 33
aangezichtspijn 29
dorst 28
loopstoornis 27
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 23
injectieplaatsrash 19
zich zenuwachtig voelen 15
gezichtszwelling 13
injectieplaatsparesthesie 13
ontsteking 13
niet lekker voelen 12
onbeoordeelbaar voorval 12
reactie op de injectieplaats 12
gevoel van vreemd lichaam 11
lage lichaamstemperatuur 11
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 8
geneesmiddelinteractie 8
Aangezicht ongemak 7
huilen 7
Illness 6
injectieplaatsurticaria 6
bloeding op de injectieplaats 5
injectieplaatsverkleuring 5
Injection site muscle weakness 5
papel op injectieplaats 5
traagheid 5
vaccinatie non-respons 5
honger 4
injectieplaatskoudheid 4
secretie uitscheiding 4
vaccinatieplaatspijn 4
fysieke conditie afname 3
geen bijwerking 3
gelokaliseerd oedeem 3
gestoorde beweging op injectieplaats 3
hartdood 3
herniapijn 3
injectieplaatsvesikels 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
Therapeutisch product effect verlaagd 3
zich dronken voelen 3
controleverlies van benen 2
dorst verminderd 2
energie verhoogd 2
Gait inability 2
hypo-esthesie op injectieplaats 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsovergevoeligheid 2
oedeem slijmvlies 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 2
afscheiding 1
blauwe plek op vaccinatieplaats 1
bleekheid op injectieplaats 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
cyste 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
eczeem op injectieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
erytheem op implantatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
hernia 1
induratie 1
injectieplaatsirritatie 1
injectieplaatsulcus 1
kater 1
letsel op injectieplaats 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
multi-orgaanfalen 1
nodule 1
ongemak op vaccinatieplaats 1
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
ongewenste reactie 1
orgaanfunctiestoornis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
pseudohernia 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvliesexfoliatie 1
toename van ziekte 1
uitscheiding op injectieplaats 1
Vascular stent thrombosis 1
verhoogde lichaamstemperatuur 1
verkleuring van vaccinatieplaats 1
verminderde werkzaamheid 1
verminderde zelfverzorging 1
voedselinteractie 1
ziekteterugkering 1
zwelling op implantatieplaats 1
zwelling op vaccinatieplaats 1

Voeding en stofwisseling 221
verminderde eetlust 126
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 26
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 11
vocht vasthouden 11
jicht 9
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 7
uitdroging 7
hypofagie 4
toegenomen eetlust 4
voedingsstoornis 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 2
abnormaal verlies van gewicht 1
diabetes mellitus 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hypernatriëmie 1
ijzerdeficiëntie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
type 1 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogde triglyceriden 1
verstoorde eetlust 1
vochtopname verlaagd 1

Voortplantingsstelsel en borsten 178
menstruatiestoornis 24
vaginale bloeding 16
verlate menstruatie 16
Intermenstrual bleeding 15
borstpijn 12
onregelmatige menstruatie 10
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 10
wegblijven van de menstruatie 8
bloedingen na de menopauze 6
borstvoeding verminderd 5
polymenorroe 5
vaginale afscheiding 5
gezwollen borst 4
impotentie 4
bekkenpijn 2
menstrueel ongemak 2
vaginale droogheid 2
vulvovaginaal branderig gevoel 2
aandoening eierstok 1
aandoening van vulva 1
balzakzwelling 1
bloed in het sperma 1
borstaandoening 1
borstgezwel 1
borstontsteking 1
eisprongpijn 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
genitale paresthesie 1
genitale zwelling 1
gevoelige borsten 1
jeuk aan de geslachtsorganen 1
melkafscheiding 1
menstruaties met grote tussenpozen 1
peniel hematoom 1
pijn in de eileiders / eierstokken 1
pijn testikels 1
scrotaal erytheem 1
stoornis borstvoeding 1
symptomen overgang 1
tepelpijn 1
tepelzwelling 1
vaginale cyste 1
vulva spataderen 1
vulvovaginale pijn 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 1
vulvovaginale zwelling 1

Zenuwstelsel 21.658
hoofdpijn 17.320
duizeligheid 1.403
tintelingen 471
flauwvallen 227
verstoorde smaak 156
verminderde gevoeligheid 148
presyncope 134
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 107
herseninfarct 106
trilling/beving (tremor) 92
evenwichtsstoornis 90
slaperigheid 83
smaakverlies 82
epilepsie 72
diffuse hoofdpijn 67
migraine 65
aandachtstoornis 64
branderig gevoel 63
zenuwpijn 54
Smaakstoornis 46
verandering reukvermogen 45
beroerte (CVA) 43
niet kunnen ruiken 43
bewustzijnsverlies 37
ischemisch cerebraal infarct 35
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 31
gedeeltelijke verlamming 29
hersenbloeding 29
geheugenverlies 24
verminderd bewustzijn 23
Spraakstoornis (algemeen) 21
aangezichtsverlamming (facialisparese) 20
geheugen vermindering 19
gelaatsparese 18
houdingsafhankelijke duizeligheid 18
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 18
perifere zenuwpijn 17
onwillekeurig aanspannen van spieren 12
toeval (convulsie) 12
hypersomnie 10
afwijkend coördinatievermogen 9
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 9
minder smaak 8
niet-reagerend op prikkels 8
voorbijgaande globale amnesie 8
cerebrale trombose 7
cognitieve aandoening 7
dyskinesie 7
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 7
migraine met voortekenen (aura) 6
volledige verlamming 6
aangezichtspijn 5
duizeligheid bij inspanning 5
faciaal spasme 5
facialis neuralgie 5
koortsstuip 5
neuralgische amyotrofie 5
trombose van arteria basilaris 5
aura 4
Cerebral venous sinus thrombosis 4
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 4
Hemianaesthesia 4
lacunair infarct 4
neurologisch verwaarlozingssyndroom 4
peroneale zenuwverlamming 4
spierspasmen 4
verminderd geestelijk vermogen 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 4
ziekte van Parkinson 4
bradykinesie 3
dysstasie 3
Fantoomledemaatsyndroom 3
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 3
Guillain-Barré-syndroom 3
halfzijdige blindheid 3
monoparese 3
multipele sclerose 3
overactiviteit 3
overmatige gevoeligheid 3
pijn in de grote been zenuw 3
stoornis in een gevoelswaarneming 3
verlamming 3
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
bewegingsarmoede 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 2
branderige slijmvliezen 2
cerebrale ischemie 2
Cognitive linguistic deficit 2
complex regionaal pijn syndroom 2
dementie 2
diplegie 2
formicatie 2
Hemiparaesthesia 2
hersenstaminfarct 2
infarct in kleine hersenen 2
multipele sclerose recidief 2
Sensory overload 2
slaapzucht (lethargie) 2
spanningshoofdpijn 2
tintelingen slijmvlies 2
trage response op stimuli 2
verhoogde druk in de schedel 2
Vertebrobasilaire beroerte 2
afwijking trigeminus zenuw 1
allodynie 1
arteria carotis dissecans 1
arteria carotis trombose 1
ataxie 1
autonome neuropathie 1
axonale neuropathie 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsdrang (chorea) 1
bewegingsstoornis 1
bewustzijn fluctuerend 1
carotis arteriosclerose 1
carpaal tunnel syndroom 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 1
coma 1
dementie (vasculair) 1
demyeliniserende polyneuropathie 1
dyslexie 1
een verlaagde spierspanning 1
encefalitis auto-immuun 1
Fine motor skill dysfunction 1
gevoelsverlies 1
hemihyperesthesie 1
Hyperresponsief voor stimuli 1
hyporeflexie 1
IIIde zenuwparese 1
ischemische beroerte 1
kwijlen 1
langzame spraak 1
loop apraxie 1
meralgia paraesthetica 1
Motorische disfunctie 1
myelitis transversa 1
omgekeerde gewaarwording van heet en koud 1
ontsteking oogzenuw 1
overmatige bewegingsdrang 1
paraparese 1
petit mal epilepsie 1
plotselinge slaap 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
Reduced facial expression 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 1
rusteloosheid; drang om te bewegen 1
rustende tumor 1
sinus transversus trombose 1
spierverslapping 1
spinale epidurale bloeding 1
syndroom van Horner 1
taalstoornis 1
Thunderclap headache 1
Transient aphasia 1
trombose hersenslagader 1
Uhthoff-fenomeen 1
vasculair parkinsonisme 1
verhoogde spanning 1
verlamming van 4 ledematen 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 1
verstoord gevoel huid bij aanraking 1
VIde zenuwparese 1
zenuwcompressie 1
zenuwontsteking 1

Zwangerschap en perinatale periode 30
spontane miskraam 24
missed abortion (niet herkende miskraam) 2
Anembryonic gestation 1
placenta praevia bloeding 1
premature baby 1
zwangerschap 1

Merknaam

COVID-19 vaccin Spikevax

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

13.228

Aantal meldingen na 1e prik

8.046

Aantal meldingen na 2e prik

5.182

Aantal gemelde bijwerkingen

77.886

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

183


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 560
kortademigheid 194
orofaryngeale pijn 75
hoesten 71
bloedneus 41
Faryngeale zwelling 23
longembolie 21
loopneus 17
orofaryngeaal ongemak 11
stemstoornis 10
beklemming keel 9
astma 8
longpijn 7
neusverstopping 7
productieve hoest 7
hoorbare piepende ademhaling 5
snelle ademhaling 5
bronchospasme 4
niezen 4
Pharyngeal paraesthesia 4
tekort van zuurstof in de weefsels 4
hyperventilatie 3
longaandoening 3
pijnlijke ademhaling 3
kortademigheid bij inspanning 2
luchtwegaandoening 2
ophoesten van bloed 2
oropharynxzwelling 2
stemloosheid 2
allergische bronchitis 1
bijholteongemak 1
diafragmapijn 1
falen van de ademhaling 1
interstitiële longziekte 1
korstvorming neus 1
luchtwegirritatie 1
onregelmatige ademhaling 1
piepen 1
pijnlijke pleuritis 1
slaap apneu syndroom 1
sputum toegenomen 1
sputum verkleurd 1
tonsillaire hypertrofie 1

Bloed- en lymfestelsel 570
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 539
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 10
lymfeknooppijn 5
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 5
auto-immuunhemolytische anemie 3
Immune trombocytopenie 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) 1
Myelosuppression 1
spontaan hematoom 1
verhoogde neiging tot kneuzingen 1

Bloedvaten 115
opvlieger 24
Bloeduitstorting 14
trombose ader 13
verhoogde bloeddruk 13
Koude vingertoppen en tenen 10
lage bloeddruk 8
fenomeen van Raynaud 6
bleekheid 4
overmatig blozen 3
aderontsteking (tromboflebitis) 2
lage bloeddruk bij opstaan 2
oppervlakkige aderontsteking 2
trombose 2
wisselende bloeddruk 2
aderontsteking 1
bekkenvene trombose 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 1
hemodynamische instabiliteit 1
lymfoedeem 1
vaatverwijding 1
vena cave trombose 1
vena subclavia trombose 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1

Chirurgische en medische verrichtingen 1
menstruatiecyclus behandeling 1

Endocrien systeem 6
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 2
anovulatoire cyclus 1
schildklierontsteking 1
schildklierpijn 1
struma 1

Hart 195
hartkloppingen 92
snel hartritme 35
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 13
ontsteking hartzakje 10
hartinfarct 6
onregelmatige hartslag 6
ontsteking van de hartspier 6
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 4
hart ongemak 4
trage hartslag 4
hartfalen 3
hartstilstand 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) 3
ernstige vernauwing kransslagader 1
hart- en longfalen 1
kransslagaderdissectie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
tachyaritmie 1

Huidenonderhuid 632
Jeuk 92
huiduitslag 89
roodheid 80
jeukende huiduitslag 53
galbulten 48
overmatig zweten 47
rode huiduitslag 42
pijn aan de huid 26
nachtzweten 21
vlekkerige huiduitslag 16
huiduitslag (rash papulair) 10
blaar 8
eczeem 8
Gevoelige huid 8
puntbloedingen 6
brandend gevoel van de huid 5
huidverkleuring 5
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 5
angio-oedeem 4
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 4
droge huid 3
haaruitval 3
huidreactie 3
papel 3
reactie op zonlicht 3
acne 2
huidirritatie 2
huiduitslag ( maculo-papulair) 2
huiduitslag met blaasjes 2
huidzwelling 2
Nodular rash 2
psoriasis 2
sensibilisatie van de huid 2
strakke huid 2
Te behandelen huidletsel 2
allergische huidontsteking 1
bloedblaar 1
erythema multiforme 1
exfoliatieve uitslag 1
hoofdroos 1
huidaandoening 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidbloeding 1
huidontsteking 1
Jeukende bultjes 1
koude urticaria 1
mechanische urticaria 1
nagelbedontsteking 1
overmatige afscheiding van talg 1
Stevens-Johnson-syndroom 1
toename huidpigment 1
vasculitische rash 1
vlek 1
zonnedermatose 1
zweten en rillen 1

Immuunsysteem 38
overgevoeligheid 18
anafylactische reactie 11
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 5
anafylactische shock 1
geneesmiddelenovergevoeligheid 1
sarcoidose 1
seizoensgebonden allergie 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 162
neus-keelontsteking 41
gordelroos 32
orale herpes 17
erysipelas 16
longontsteking 7
erythema migrans 4
injectieplaatscellulitis 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
ontsteking tandvlees 3
pustel op injectieplaats 3
appendicitis 2
blaasontsteking 2
COVID-19 2
koortsuitslag 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
pustuleuze rash 2
urineweginfectie 2
amandelontsteking 1
bacteriële infectie 1
Bovenste luchtweginfectie 1
buikvliesontsteking 1
cellulitis 1
dacryocystitis 1
diverticulitis 1
herpes-meningo-encefalitis 1
herpes genitalis 1
herpes oftalmisch 1
Herpes simplex reactivation 1
injectieplaatsinfectie 1
oftalmische herpes zoster 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
orale candida infectie 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie 1
sepsis 1
Vermoede COVID-19 1
vulvovaginale mycotische infectie 1

Intoxicaties en letsels 62
blootstelling via moedermelk 21
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 14
blootstelling tijdens zwangerschap 7
posttraumatische pijn 5
kneuzing 4
hemorragie wond 2
spierverrekking 2
vaccinatiecomplicatie 2
val 2
epicondylitis 1
synoviaruptuur 1
wintertenen/zwelling huid door koude 1

Lever en galwegen 2
galblaasaandoening 1
galblaaskoliek 1

Maag-darmstelsel 4.381
misselijkheid 3.710
diarree 170
braken 161
buikpijn 72
tintelingen mond 41
gezwollen tong 31
buikklachten 24
pijn in de bovenbuik 20
droge mond 16
lipzwelling 12
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 11
maag-darm pijn 6
tandvlees bloeding 5
aften 4
oraal ongemak 4
pijn in de onderbuik 4
tandpijn 4
tongblaren 4
Tongue discomfort 4
blaarvorming mondslijmvlies 3
branderige tong 3
frequente darmbewegingen 3
maagklachten 3
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 3
verminderde gevoeligheid in de mond 3
winderigheid 3
zwelling in mond 3
bloederige ontlasting 2
boeren 2
braakneiging 2
gingiva-pijn 2
lipoedeem 2
ontsteking mondholte 2
opgezette buik 2
orale pruritus 2
pijn in de mond 2
zweertje in de mond 2
zwelling tandvlees 2
aandrang voor ontlasting 1
acute onsteking alvleesklier 1
acuut abdomen 1
bloederige diarree 1
dyschezie 1
Hyperesthesie tanden 1
intestinale bloeding 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lip droog 1
lip pijn 1
Lip pruritus 1
lipblaar 1
maag-darm bloeding 1
mondbloeding 1
niet-infectieuze gingivitis 1
obstipatie, verstopping 1
oesofaguspijn 1
orale mucosa eruptie 1
prikkelbare darmsyndroom 1
slijmerige stoelgangen 1
slikken pijnlijk 1
slokdarm ongemak 1
speekselkliervergoting 1
tong droog 1
tongaandoening 1
tongoedeem 1
tongontsteking 1
Tongue erythema 1
verandering in het speeksel 1
verkleurde ontlasting 1
zachte ontlasting 1

Neoplasmata 4
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 1
lymfocytaire leukemie 1
myeloïde leukemie 1
plasmacel myeloom 1

Nier en urinewegen 34
verkleuring van de urine 5
bloed in de urine 4
nierpijn 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 3
urine-incontinentie 3
urineafwijking 3
urinegeur abnormaal 3
uitblijven van urineproductie 2
Acute kidney injury 1
blaasklachten 1
incontinentie 1
nierfalen 1
nierstenen 1
pijnklachten urethra 1
vaak plassen 1
vaker urineren 1

Oog 140
wazig zien 23
gezichtsvermogen afgenomen 15
oogpijn 9
oogzwelling 9
zwelling van ooglid 9
dubbelzien 8
ongemak in het oog 8
traanproductie verhoogd 5
oogbloeding 4
stoornis zien (fotopsie) 4
asthenopie 3
droog oog 3
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 3
lichtschuwheid 3
ontsteking oogleden 3
oogirritatie 3
afsluiting van de netvliesslagader 2
blindheid 2
bloeding in het oogwit 2
glasvochttroebelingen 2
jeuk aan oog 2
oogontsteking 2
rood oog 2
scheelzien 2
blindheid unilateraal 1
eczeem van oogleden 1
erytheem van het ooglid 1
gezichtsveld uitval met lichtschittering (flikkerscotoom) 1
glaucoom 1
inwendige oogontsteking (uveitis) 1
oogafscheiding 1
ooglidhematoom 1
ooglidirritatie 1
oogoedeem 1
periorbitale zwelling 1
retinavene occlusie 1

Oor en evenwichtsorgaan 111
oorsuizen 48
draaiduizeligheid 27
oorpijn 19
oorongemak 6
overgevoeligheid voor geluid 3
doofheid unilateraal 2
slechthorendheid 2
duizeligheid positioneel 1
endolymfatische hydrops 1
plots gehoorverlies 1
ziekte van Ménière 1

Psychisch 112
slapeloosheid 20
depressieve stemming 16
verwarde toestand 11
rusteloosheid 10
Lusteloos 6
hallucinaties 5
abnormale dromen 4
angst 4
nachtmerrie 4
abnormaal gedrag 2
Apathisch 2
ijlen 2
psychotische stoornis 2
slaapstoornis 2
vrees 2
agressie 1
dagdromen 1
delirium febrile 1
Depersonalisation/derealisation disorder 1
depressie 1
desoriëntatie 1
dissociatie 1
emotionele droefheid 1
emotionele labiliteit 1
generaliseerde angststoornis 1
hallucinatie (visueel) 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
libidoverlies 1
manie 1
somnabulisme 1
spanning 1
stemmingswisselingen 1
stress 1
uitgelaten stemming 1
verminderd libido 1

Sociale omstandigheden 1
bedlegerig 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 10.790
Spierpijn 7.117
gewrichtspijn 3.289
pijn in arm of been 138
Problemen ledemaat 35
rugpijn 33
spierspasmen 32
spierzwakte 31
nekpijn 20
skeletspierstijfheid 20
pijn in kaak 11
Gewrichtsontsteking 7
Klachten skelet/spierstelsel 7
gewrichtszwelling 6
pijn in de zij 4
slijmbeursonsteking 4
kaakklem 3
liespijn 3
periartritis 3
skeletspierstelsel borstpijn 3
botpijn 2
gespannenheid spier 2
mobiliteit verminderd 2
spier ongemak 2
Spierontsteking 2
spierzwelling 2
gewrichtsstijfheid 1
kauwstoornis 1
okselgezwel 1
pees pijn 1
peesontsteking 1
reumatoïde artritis 1
rugaandoening 1
skeletspierstelselpijn 1
spieraandoening 1
spinale pijn 1
vochtophoping in gewricht 1
warm gevoel in gewricht 1

Testuitslagen en onderzoeken 947
lichaamstemperatuur verhoogd 826
hartfrequentie verhoogd 47
bloeddruk verhoogd 14
bloeddruk verlaagd 7
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 7
fibrine D dimeer verhoogd 3
glucosespiegel bloed verhoogd 3
hartfrequentie verlaagd 3
lichaamstemperatuur verlaagd 3
ademhalingsfrequentie verhoogd 2
bloed in urine 2
gewicht verhoogd 2
glucosespiegel bloed verlaagd 2
INR verhoogd 2
INR verlaagd 2
wisselende glucosespiegel 2
wisselende lichaamstemperatuur 2
ademhalingsgeluiden abnormaal 1
bloed glucose abnormaal 1
bloeddruk diastolisch verhoogd 1
bloedingstijd verlengd 1
bloedplaatjestelling verhoogd 1
bloedtest abnormaal 1
cerebrospinaal vocht eiwit verlaagd 1
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 1
hartfrequentie onregelmatig 1
leverenzym verhoogd 1
lymfocytentelling verlaagd 1
maag pH verlaagd 1
schommeling in International Normalized Ratio 1
systemische lupus erythematodes ziekte activiteitsindex verhoogd 1
te weinig bloedplaatjes 1
troponine verhoogd 1
witte bloedceltelling verhoogd 1
zuurstofsaturatie abnormaal 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 51.408
malaise 7.146
vermoeidheid 6.886
pijn op de injectieplaats 6.604
koude rillingen 5.471
koorts 4.501
ontsteking op de injectieplaats 4.486
injectieplaatswarmte 4.041
roodheid op de injectieplaats 3.744
zwelling van injectieplaats 3.307
jeuk op de injectieplaats 1.934
injectieplaatsverharding 1.156
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 786
injectieplaatshematoom 607
hoge koorts 89
ongemak op injectieplaats 77
okselpijn 76
verminderd gebruik ingeente arm of been 66
onbestendig gevoel borstkas 50
pijn in de borstkas 48
perifere zwelling 31
zwelling aangezicht 26
injectieplaatsrash 24
lichaamszwakte 22
het heet hebben 21
pijn 18
gevoel abnormaal 17
griepachtige verschijnselen 17
injectieplaatsurticaria 16
verslechtering van de aandoening 15
het koud hebben 9
aangezichtspijn 7
oedeem 7
zwelling 7
perifeer oedeem 6
gevoel van vreemd lichaam 5
huilen 5
injectieplaatsvesikels 5
loopstoornis 5
gezichtszwelling 4
lage lichaamstemperatuur 4
reactie op de injectieplaats 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 3
onverwacht effect 3
verhoogde lichaamstemperatuur 3
zich dronken voelen 3
zich zenuwachtig voelen 3
bloeding op de injectieplaats 2
dorst 2
honger 2
injectieplaatskneuzing 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsparesthesie 2
injectieplaatsverkleuring 2
niet lekker voelen 2
ontsteking 2
papel op injectieplaats 2
pijn op implantatieplaats 2
slijmvliesonsteking 2
Aangezicht ongemak 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 1
crepitaties 1
Gait inability 1
geneesmiddelinteractie 1
hypo-esthesie op injectieplaats 1
Illness 1
induratie 1
injectieplaatsvasculitis 1
kater 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
oedeem slijmvlies 1
onbeoordeelbaar voorval 1
ontsteking op implantatieplaats 1
slijmvlies pijn 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
Vascular stent thrombosis 1
voorbestaande aandoening verbeterd 1

Voeding en stofwisseling 42
verminderde eetlust 30
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 2
hypofagie 2
uitdroging 2
jicht 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) 1
vocht vasthouden 1

Voortplantingsstelsel en borsten 52
menstruatiestoornis 11
verlate menstruatie 10
Intermenstrual bleeding 6
borstpijn 5
borstvoeding verminderd 3
vaginale bloeding 3
bloedingen na de menopauze 2
onregelmatige menstruatie 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 2
wegblijven van de menstruatie 2
aandoening eierstok 1
borstaandoening 1
borstvergroting 1
genitaal ongemak 1
impotentie 1
pijn testikels 1

Zenuwstelsel 7.498
hoofdpijn 6.660
duizeligheid 257
tintelingen 110
flauwvallen 76
presyncope 37
verminderde gevoeligheid 35
verstoorde smaak 27
aandachtstoornis 20
trilling/beving (tremor) 18
branderig gevoel 17
smaakverlies 16
diffuse hoofdpijn 15
migraine 15
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 11
slaperigheid 11
zenuwpijn 11
evenwichtsstoornis 9
neuralgische amyotrofie 9
niet kunnen ruiken 9
herseninfarct 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 8
geheugen vermindering 7
bewustzijnsverlies 6
Smaakstoornis 6
Spraakstoornis (algemeen) 5
verandering reukvermogen 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) 4
overmatige gevoeligheid 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 4
toeval (convulsie) 4
afwijkend coördinatievermogen 3
hersenbloeding 3
houdingsafhankelijke duizeligheid 3
ischemisch cerebraal infarct 3
onwillekeurig aanspannen van spieren 3
perifere zenuwpijn 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 3
verminderd bewustzijn 3
aangezichtspijn 2
beroerte (CVA) 2
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 2
duizeligheid bij inspanning 2
geheugenverlies 2
gelaatsparese 2
gevoelsverlies 2
hypersomnie 2
infarct in kleine hersenen 2
migraine met voortekenen (aura) 2
multipele sclerose 2
neurologisch symptoom 2
arteria carotis dissecans 1
brachiale plexopathie 1
branderige slijmvliezen 1
cluster hoofdpijn 1
coma 1
diplegie 1
dyskinesie 1
een verlaagde spierspanning 1
epilepsie 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 1
gedeeltelijke verlamming 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 1
Guillain-Barré-syndroom 1
minder smaak 1
myasthenia gravis 1
myelitis transversa 1
niet-reagerend op prikkels 1
ontsteking oogzenuw 1
partieel insult 1
petit mal epilepsie 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose 1
spierspasmen 1
Uhthoff-fenomeen 1
veranderd bewustzijn 1
verlamming 1
zenuwstelselaandoening 1

Zwangerschap en perinatale periode 12
spontane miskraam 10
foetale hypokinesie 1
missed abortion (niet herkende miskraam) 1

Merknaam

Vaxzevria

Soort vaccin

Vector vaccin


Totaal aantal meldingen

34.060

Aantal meldingen na 1e prik

32.847

Aantal meldingen na 2e prik

1.213

Aantal gemelde bijwerkingen

208.664

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

598


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 2.044
kortademigheid 716
orofaryngeale pijn 249
hoesten 211
bloedneus 199
longembolie 102
longpijn 68
loopneus 55
Faryngeale zwelling 32
kortademigheid bij inspanning 29
astma 26
droge keel 26
neusverstopping 25
orofaryngeaal ongemak 24
niezen 23
stemstoornis 23
hyperventilatie 22
beklemming keel 14
irritatie keel 14
productieve hoest 13
piepen 12
tekort van zuurstof in de weefsels 11
neusklachten 10
diafragmapijn 9
geeuwen 9
pijnlijke ademhaling 9
ophoesten van bloed 7
Sinus pain 7
droogheid neusslijmvlies 6
rinalgie 6
stemloosheid 6
hoorbare piepende ademhaling 5
luchtwegaandoening 5
longaandoening 4
luchtwegirritatie 4
diafragmaspasme 3
neusontsteking 3
sputum toegenomen 3
afwijkende ademhaling 2
bijholteongemak 2
bronchiale irritatie 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 2
falen van de ademhaling 2
farynxontsteking 2
luchtwegbloeding 2
Pharyngeal paraesthesia 2
pneumothorax 2
toegenomen afscheiding uit de longen 2
tonsillaire hypertrofie 2
vocht in de longen 2
ademstilstand 1
bijholteaandoening 1
bronchiale hyperreactiviteit 1
gevoel te stikken 1
hik 1
hypo-esthesie van farynx 1
hypopnoea 1
korstvorming neus 1
longinfarct 1
longvliesontsteking 1
Nasal pruritus 1
neusaandoening 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusbijholte verstopping 1
oedeem van het strottenhoofd 1
ontsteking van amandelen 1
oropharynxzwelling 1
orthopnoea 1
paranasale sinus hypersecretie 1
prikkeling voorhoofdsholten 1
Respiratory symptom 1
slaap apneu syndroom 1
snelle ademhaling 1
sputum verkleurd 1
strottenhoofd ontsteking 1
Throat clearing 1
toegenomen luchtweguitscheiding 1
tonsillaire atrofie 1
tracheapijn 1
verstikkingsgevoel 1

Bloed- en lymfestelsel 338
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 241
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 48
spontaan hematoom 14
Immune trombocytopenie 9
Bloedarmoede 3
miltader trombose 3
bloedingsneiging 2
bloedstollingsstoornis 2
lymfeknooppijn 2
Atypical haemolytic uraemic syndrome 1
auto-immuunhemolytische anemie 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) 1
Coombs negatief hemolytische anemie 1
eosinofilie 1
miltverstopping 1
monoclonale B-cellymfocytose 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 1
trombotische microangiopathie 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) 1
verhoogde neiging tot kneuzingen 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes 1

Bloedvaten 680
Bloeduitstorting 192
Koude vingertoppen en tenen 90
opvlieger 66
verhoogde bloeddruk 60
trombose ader 59
aderontsteking (tromboflebitis) 34
lage bloeddruk 21
bleekheid 16
trombose 16
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 13
oppervlakkige aderontsteking 12
vaatontsteking 10
fenomeen van Raynaud 9
overmatig blozen 7
Spataderen 7
vaatverwijding 7
aderontsteking 6
vaatpijn 5
flauwvallen 4
lage bloeddruk bij opstaan 3
Bloeding 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten 2
hypertensieve crisis 2
lymfoedeem 2
perifere embolie 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 2
Achenbach syndrome 1
afsluiting perifeer bloedvat 1
angiopathie 1
aorta-embolie 1
aortaruptuur 1
aortatrombose 1
arteriële ruptuur 1
embolie 1
Giant cell arteritis 1
hemodynamische instabiliteit 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
microscopische polyangiïtis 1
obstructieve shock 1
perifere arterie trombose 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
perifere veneuze ziekte 1
Shock symptom 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
vaatvernauwing 1
Vein rupture 1
vena cave trombose 1
vena subclavia trombose 1
veneuze aandoening 1
veneuze embolie 1
veneuze trombose 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk 1
verkleurde ader 1
vernauwing van de lichaamsslagader 1
wisselende bloeddruk 1

Chirurgische en medische verrichtingen 1
diepe hersenstimulatie 1

Endocrien systeem 17
struma 3
acute bijnierschorsinsufficiëntie 2
schildklierpijn 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 2
adrenomegalie 1
glucocorticoïdendeficiëntie 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 1
ovulatie vertraagd 1
schildklieraandoening 1
schildkliercyste 1
schildklierontsteking 1
thyreoïditis subacuut 1

Hart 804
hartkloppingen 546
snel hartritme 73
onregelmatige hartslag 47
hartinfarct 23
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 20
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 17
hartstilstand 16
ritmestoornis hart (extrasystolen) 11
hart ongemak 9
trage hartslag 5
hartaandoening 4
hartritmestoornis (boezemflutter) 4
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 4
ontsteking van de hartspier 4
ontsteking hartzakje 3
hartfalen 2
kransslagaderdissectie 2
aandoening van de kransslagader van het hart 1
abnormale vochtophoping hartzakje 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) 1
asthma cardiale 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
extra (ventriculaire) hartslag 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 1
hartfalen acuut 1
hartflutter 1
kransslagadertrombose 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
spasme in de kransslagader 1
tachyaritmie 1

Huidenonderhuid 1.875
overmatig zweten 255
Jeuk 226
huiduitslag 211
roodheid 194
galbulten 122
jeukende huiduitslag 115
puntbloedingen 104
pijn aan de huid 103
rode huiduitslag 96
Gevoelige huid 51
huidverkleuring 45
brandend gevoel van de huid 35
nachtzweten 30
eczeem 24
vlekkerige huiduitslag 23
papel 21
huiduitslag (rash papulair) 18
angio-oedeem 13
haaruitval 10
huidirritatie 10
Meerdere blauwe plekken 9
psoriasis 9
bloedblaar 8
droge huid 8
blaar 7
huid warm 7
zweten en rillen 7
nagelverkleuring 6
subcutane bloeding 6
huidontsteking met blaarvorming 5
huiduitslag met blaasjes 5
reactie op zonlicht 5
vervellen 5
huidreactie