Laatste update meldingen

IIn dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 7 augustus 2022. Er is ongeveer iedere twee weken een update.

Kijk op onze website voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie. Kijk voor meer informatie over het aantal gezette prikken op de website van het RIVM.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 229.179

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 1.103.909 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

Vermoeidheid  107.920
Hoofdpijn  107.175
Je niet lekker voelen  106.480
Spierpijn  98.909
Rillingen  80.228
Pijn op de prikplek  70.221
Koorts   57.521
Misselijkheid  56.205
Gewrichtspijn  55.799
Zwelling op de prikplek  29.616

 

Tot nu toe zijn er 699 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 325 personen ouder dan 80 jaar, 295 personen tussen de 61 en 80 jaar, 57 personen tussen de 41 en 60 jaar en 17 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

 

Meldingen overlijdens

Vaccin

na 1e vaccinatie

na 2e vaccinatie

na 3e vaccinatie

na 4e vaccinatie

na 5e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

268

176

44

3

1

492

AstraZeneca (Vaxzevria)

52

24

0

0

0

76

Moderna (Spikevax)

33

27

24

2

0

86

Janssen vaccin

19

0

0

0

0

19

Vaccinmerk onbekend

12

10

3

0

1

26

 

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die al voor de coronavaccinatie besmet waren geraakt met COVID-19. Drie mensen overleden vrijwel zeker aan de zeldzame bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) na AstraZeneca vaccinatie. Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
Bekijk hier het overzicht van de meldingen van overlijdens tot 18 februari.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

125.469

Aantal meldingen prikmoment 1

55.988

Aantal meldingen prikmoment 2*

48.133

Aantal meldingen prikmoment 3*

21.071

Aantal meldingen prikmoment 4*

266

Aantal meldingen prikmoment 5*

11

Aantal gemelde bijwerkingen

515.037

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

3.496


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 9.251
kortademigheid 3.059
orofaryngeale pijn 1.419
hoesten 992
Faryngeale zwelling 388
bloedneus 384
loopneus 324
longembolie 295
niezen 189
stemstoornis 172
neusverstopping 153
orofaryngeaal ongemak 150
longpijn 149
productieve hoest 137
kortademigheid bij inspanning 132
beklemming keel 128
astma 118
hyperventilatie 87
stemloosheid 83
irritatie keel 73
droge keel 67
pijnlijke ademhaling 60
piepen 43
neusklachten 30
tekort van zuurstof in de weefsels 24
hoorbare piepende ademhaling 22
Pharyngeal paraesthesia 20
Sinus pain 20
tonsillaire hypertrofie 20
geeuwen 19
hik 19
luchtwegirritatie 19
ophoesten van bloed 18
longaandoening 17
toegenomen luchtweguitscheiding 17
diafragmapijn 16
longinfarct 16
droogheid neusslijmvlies 15
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 14
vocht in de longen 14
afwijkende ademhaling 13
pleurale effusie 12
sputum toegenomen 12
luchtwegaandoening 11
longvliesontsteking 10
prikkeling voorhoofdsholten 10
snelle ademhaling 10
bijholteongemak 9
falen van de ademhaling 9
hypo-esthesie van farynx 9
Dyspneu in rust 8
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
toegenomen afscheiding uit de longen 8
gevoel te stikken 7
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 6
hypopnoea 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion 6
neusontsteking 6
rinalgie 6
stembandaandoening 6
verstikkingsgevoel 5
ademstilstand 4
bronchospasme 4
farynx-erytheem 4
longontsteking 4
Nasal pruritus 4
organiserende pneumonie 4
slaap apneu syndroom 4
sputumretentie 4
Throat clearing 4
verstikking 4
ademhalingsproblemen (apneu) 3
interstitiële longziekte 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
ontsteking van amandelen 3
orofaryngeale blaarvorming 3
pneumothorax 3
tracheapijn 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie 3
verslikken 3
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
diafragmaspasme 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
Lung diffusion disorder 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
onregelmatige ademhaling 2
pharynxaandoening 2
snurken 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
amandelaandoening 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
korstvorming neus 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
luchtwegcongestie 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
respiratoire spierzwakte 1
Respiratory symptom 1
reumatoïde long 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 10.111
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 9.785
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 78
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 57
Bloedarmoede 44
spontaan hematoom 28
lymfeknooppijn 21
Immune trombocytopenie 15
verhoogde neiging tot kneuzingen 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 9
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
bloedstollingsstoornis 5
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 4
lymfadenopathie mediastinum 4
miltvergroting 4
vitamine B12-deficiëntieanemie 4
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
aandoening bloedplaatje 1
abdominale lymfadenopathie 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
antifosfolipidensyndroom 1
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur 1
bloedingaandoening 1
hypercoagulatie 1
mastcelactivatiesyndroom 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.545
opvlieger 614
Bloeduitstorting 465
verhoogde bloeddruk 327
trombose ader 217
lage bloeddruk 133
Koude vingertoppen en tenen 128
trombose 76
bleekheid 70
aderontsteking (tromboflebitis) 63
vaatverwijding 41
Spataderen 40
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 32
vaatontsteking 29
overmatig blozen 26
Bloeding 25
vaatpijn 23
wisselende bloeddruk 23
Giant cell arteritis 18
hypertensieve crisis 16
aderontsteking 15
fenomeen van Raynaud 15
lymfoedeem 13
flauwvallen 9
veneuze aandoening 9
lage bloeddruk bij opstaan 7
vena subclavia trombose 6
aortatrombose 5
perifere arterie trombose 5
Achenbach syndrome 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
veneuze trombose 4
aderverkalking 3
bekkenvene trombose 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere embolie 3
perifere veneuze ziekte 3
vaatspasme 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
afsluiting perifeer bloedvat 2
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
aortitis 2
bloedvatocclusie 2
embolie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteria iliaca-occlusie 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloederige afscheiding 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
cryoglobulinemie 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten 1
embolie arterieel 1
fibromusculaire dysplasie 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
necrotiserende vasculitis 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
systolische hypertensie 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
vena jugularis trombose 1
veneuze embolie 1
verhoogde doorbloeding 1

Chirurgische en medische verrichtingen 32
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 7
immunisatie 3
centraal zenuwstelsel stimulatie 2
immobilisatie van ledemaat 2
abortus provocatus 1
appendicectomie 1
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
galblaasoperatie 1
intensieve zorg 1
lokale verdoving 1
lymfadenectomie 1
menstruatiecyclus behandeling 1
oogirrigatie 1
reanimatie 1
stentplaatsing 1
tandextractie 1
therapieverandering 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 223
ovulatie vertraagd 35
anovulatoire cyclus 32
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 25
ziekte van Basedow 25
schildklierontsteking 20
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 19
struma 17
schildklieraandoening 14
acute bijnierschorsinsufficiëntie 9
auto-immune thyreoïditis 6
schildklierpijn 4
schildkliergezwel 2
Autoimmune thyroid disorder 1
endocriene stoornis 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
hypothalamus-hypofyseaandoeningen 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 4.099
hartkloppingen 2.037
onregelmatige hartslag 372
snel hartritme 277
ontsteking hartzakje 218
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 174
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 166
ritmestoornis hart (extrasystolen) 143
hartinfarct 140
hart ongemak 69
hartstilstand 66
hartfalen 60
ontsteking van de hartspier 46
trage hartslag 38
Myopericarditis 36
hartaandoening 33
extra (ventriculaire) hartslag 31
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 17
abnormale vochtophoping hartzakje 16
versnelde hartslag (ventriculair) 13
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 12
snelle regelmatige hartslag 11
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 9
asthma cardiale 8
hartritmestoornis (boezemflutter) 8
hartfibrilleren 5
harttamponade 5
hart- en vaataandoening 4
hartfalen acuut 4
spasme in de kransslagader 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
aandoening hartklep 3
Cardiac dysfunction 3
hartflutter 3
hartspieraandoening 3
kransslagaderocclusie 3
kransslagaderstenose 3
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 3
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
atriumtachycardie 2
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 2
hartklepinsufficiëntie 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
hartritmestoornis (ventriculair) 2
kransslagadertrombose 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 2
stress-cardiomyopathy 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
carditis 1
congestieve cardiomyopathie 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
hartamyloïdose 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) 1
myocardfibrose 1
onregelmatige hartslag bij pasgeborene 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
scheur in de hartspier 1
sinusaritmie 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
trage regelmatige hartslag 1
trombusvorming in hart 1
vergroot hart 1

Huidenonderhuid 8.938
Jeuk 1.259
huiduitslag 974
galbulten 941
overmatig zweten 868
jeukende huiduitslag 829
roodheid 735
haaruitval 334
rode huiduitslag 270
eczeem 232
nachtzweten 187
huiduitslag (rash papulair) 179
pijn aan de huid 162
papel 158
puntbloedingen 157
brandend gevoel van de huid 119
acne 110
huidverkleuring 99
psoriasis 90
angio-oedeem 85
vlekkerige huiduitslag 81
Gevoelige huid 71
huiduitslag met blaasjes 58
blaar 56
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 45
zweten en rillen 44
droge huid 42
couperose (pityriasis rosea) 36
huidgeur afwijkend 33
onprettig aanvoelende huid 33
huidirritatie 29
lichen sclerosus 26
vervellen 25
huidontsteking 24
reactie op zonlicht 24
huidaandoening (lichen planus) 18
huidaandoening 17
huidreactie 17
Meerdere blauwe plekken 15
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 14
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 14
rosacea 14
allergische huidontsteking 13
huidzwelling 13
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 13
huid warm 12
huidontsteking met blaarvorming 12
kippenvel 11
bloedblaar 10
erythema multiforme 10
gele huid 9
Trichodynia 9
contact eczeem 8
huiduitslag ( maculo-papulair) 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 8
nagelverkleuring 8
hidradenitis 7
livedo reticularis 7
onychoclasis 7
overmatige afscheiding van talg 7
pigmentatieaandoening 7
strakke huid 7
constitutioneel eczeem 6
haargroei abnormaal 6
huiduitslag (toxisch) 6
subcutane bloeding 6
urticaria chronisch 6
dyshidrotisch eczeem 5
huidontsteking van de hand 5
koude urticaria 5
nummulair eczeem 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
vasculitische rash 5
alopecia diffusa 4
Circumorale zwelling 4
Enkelvoudige blauwe plek 4
gespikkelde psoriasis 4
huidaandoening (granuloma annulare) 4
huidkloven 4
pruritus allergisch 4
acne met cystevorming 3
capillaritis 3
huidgezwel 3
huidlaesie 3
huidverharding 3
Lichen planopilaris 3
littekenpijn 3
overmatig haargroei 3
periorale dermatitis 3
pityriasis 3
toename huidpigment 3
verandering haarkleur 3
verandering haartextuur 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
androgenetische alopecie 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
dunne huid 2
hand-voet syndroom 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidbloeding 2
huidhypopigmentatie 2
Jeukende bultjes 2
korst 2
mechanische urticaria 2
nagelafwijking 2
onychalgie 2
onychomadesis 2
op acne lijkende huidontsteking 2
palmerytheem 2
sensibilisatie van de huid 2
trichorrhexis 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
vlek 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
zonnedermatose 2
zweer 2
abnormale verhoorning van de huid 1
alopecia universalis 1
chronische idiopathische urticaria 1
confluerende reticulaire papillomatose 1
cutis verticis gyrata 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dermatitis psoriasiformis 1
dermatomyositis 1
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) 1
erytrose 1
exfoliatieve uitslag 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidaandoening met zenuwstoornissen (neurodermatitis) 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
huidstructuur abnormaal 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
hypertrofisch lidteken 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
keratosis pilaris 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelgroei abnormaal 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
Oedema blister 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmoplantaire pustulose 1
partiële lipodystrofie 1
pityriasis rubra pilaris 1
plantair erytheem 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria trilling 1
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) 1
voorbijgaande acantholytische dermatose 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1
zweet verkleurd 1

Immuunsysteem 474
overgevoeligheid 236
anafylactische reactie 52
seizoensgebonden allergie 41
allergie voor geleedpotigenbeet 22
voedselallergie 21
allergie voor geleedpotigensteek 16
immuunsysteemaandoening 12
anafylactische shock 9
sarcoidose 9
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
immunisatiereactie 7
verminderde immuunresponse 7
auto-immuunziekte 6
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 6
Mite allergy 4
allergie voor dieren 3
Multisystem inflammatory syndrome in children 3
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor chemische stoffen 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
parfumgevoeligheid 1
primaire amyloïdose 1
Systemic immune activation 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 4.028
gordelroos 1.106
neus-keelontsteking 931
orale herpes 206
COVID-19 197
blaasontsteking 158
longontsteking 154
voorhoofdsholte ontsteking 83
faryngitis 65
laryngitis 49
borstontsteking 46
erysipelas 44
pustuleuze rash 43
vulvovaginale mycotische infectie 37
bronchitis 35
infectie van het oor 34
onsteking van het neusslijmvlies 32
Pustule 29
amandelontsteking 27
ontsteking tandvlees 27
herpes genitalis 25
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 25
urineweginfectie 25
vestibulaire neuronitis 25
griep 24
Vermoede COVID-19 22
herpesvirusinfectie 20
ooginfectie 20
vulvovaginale candidiasis 19
koortsuitslag 18
Bovenste luchtweginfectie 16
oftalmische herpes zoster 16
ooglidinfectie 16
schimmelinfectie 16
appendicitis 13
middenoorontsteking 13
ontsteking van de nier en nierbekken 13
Candida-infectie 12
diverticulitis 11
infectie 11
krentenbaard (impetigo) 11
aspiratiepneumonie 9
gelokaliseerde infectie 9
myelitis 9
ontsteking bijbal (epididymitis) 9
herpes oftalmisch 8
labyrinthitis 8
bacteriële infectie 7
bacteriële vaginose 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
vaginale infectie 7
abces 6
coronavirusinfectie 6
huidinfectie 6
huidinfectie door schimmels 6
infectiegevoeligheid verhoogd 6
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 6
buikgriep 5
discitis van tussenwervelschijf 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
hersenvliesontsteking 5
hordeolum 5
onderhuids abces 5
ontsteking van de speekselklier 5
ontsteking van haarzakjes 5
pustel op injectieplaats 5
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 5
tinea versicolor 5
virale pericarditis 5
ziekte van Lyme 5
herpes zoster oticus 4
steenpuist op aangezicht 4
tandpulpitis 4
urosepsis 4
waterpokken 4
abces op de injectie plaats 3
bacteriële longontsteking 3
bekkenontstekingsziekte 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
orale infectie 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
streptokokkeninfectie 3
tinea pedis 3
acne met pustels 2
bekkeninfectie 2
borstabces 2
chorioretinitis 2
dacryocystitis 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herpes zoster cutaan verspreid 2
herseninfectie (encefalitis) 2
huid bacteriële infectie 2
ontsteking beenmerg 2
ontsteking nagelriem 2
oöforitis 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
rhinovirusinfectie 2
stafylokokken-infectie 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 2
Varicella zoster virus infection 2
virale infectie 2
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acute sinusitis 1
alveolaire ostitis 1
anaal abces 1
apenpokken 1
appendicitis geperforeerd 1
artritis infectieus 1
Asymptomatische COVID-19 1
bacteriëmie 1
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchiolitis 1
COVID-19-pneumonie 1
CZS ventriculitis 1
dacryocanaliculitis 1
eczema geïnfecteerd 1
Epstein-Barr virus infection reactivation 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale candidiasis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Haemophilus-infectie 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis viraal 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie op implantatieplaats 1
infectieuze pleurale effusie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
liesinfectie 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) 1
ontsteking van de teelbal 1
ooginfectie bacterieel 1
ooginfectie viraal 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postoperatieve wondinfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
speekselklierontsteking 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom 1
sternitis 1
talgklierinfectie 1
tepelinfectie 1
tinea capitis 1
trommelvliesontsteking 1
tuberculose 1
urineweginfectie bacterieel 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale keratitis 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1
Zweten bij koorts 1

Intoxicaties en letsels 923
blootstelling via moedermelk 316
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 226
blootstelling tijdens zwangerschap 59
val 57
maternale blootstelling vóór zwangerschap 47
kneuzing 29
wintertenen/zwelling huid door koude 16
posttraumatische pijn 13
off-label gebruik 12
wond 7
Onjuist schema voor producttoediening 6
bloeding rondom oogkas 5
hersenschudding 5
Onjuiste toedieningsweg van product 5
ontsteking van wond 5
wondcomplicatie 5
epicondylitis 4
hoofdletsel 4
Medical device monitoring error 4
onjuiste dosis toegediend 4
recall fenomeen 4
spierverrekking 4
vaccinatiefout 4
geleedpotigenbeet 3
ledemaatletsel 3
Product use issue 3
breuk 2
complicatie op incisieplaats 2
huidabrasie 2
huidletsel 2
onderhuidse bloeding 2
peesletsel 2
Product dose omission in error 2
Producttoedieningsfout 2
retinaal letsel 2
ruggenmergletsel 2
spierletsel 2
traumatisch hematoom 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
accidentele onderdosering 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
chlooracne 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
erytheem op incisieplaats 1
extra dosis toegediend 1
Foreign body in gastrointestinal tract 1
gewrichtsletsel 1
gewrichtsontwrichting 1
heupbreuk 1
hitte-afmatting 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
lipletsel 1
litteken 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
oorletsel 1
Palate injury 1
perifere zenuwletsel 1
product met verstreken uiterste gebruiksdatum toegediend 1
product toegediend op onjuiste plaats 1
ribfractuur 1
ruggenmergletsel cervicaal 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
Vreemd lichaam in de keel 1
wervelkolomfractuur 1
wondcomplicatie na operatie 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 84
leverpijn 17
Hepatitis 10
geelzucht 9
ontsteking van de galblaas 8
galstenen 5
vena portae trombose 5
afwijkende leverfunctie 4
galblaaskoliek 4
leveraandoening 4
vergroting van de lever 4
leverfalen 3
auto-immuunhepatitis 1
galblaasaandoening 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverbloeding 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 36.119
misselijkheid 25.109
diarree 3.018
buikpijn 1.620
braken 1.377
tintelingen mond 571
gezwollen tong 442
buikklachten 417
pijn in de bovenbuik 329
lipzwelling 312
opgezette buik 239
droge mond 212
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 211
pijn in de onderbuik 148
verminderde gevoeligheid in de mond 124
obstipatie, verstopping 121
maag-darm pijn 114
aften 113
oraal ongemak 101
maagklachten 93
Tongue discomfort 75
winderigheid 61
tandpijn 54
pijn in de mond 52
zwelling in mond 51
slikken pijnlijk 50
branderige tong 49
blaarvorming mondslijmvlies 44
boeren 44
abnormale ontlasting 40
bloederige ontlasting 39
colitis ulcerosa 32
ontsteking mondholte 31
verkleurde ontlasting 28
frequente darmbewegingen 26
tongblaren 25
braakneiging 21
lipblaar 21
gingiva-pijn 20
ziekte van Crohn 20
tongaandoening 19
zwelling tandvlees 19
orale pruritus 18
verhoogde afscheiding van speeksel 17
aandoening maag-darmstelsel 16
prikkelbare darmsyndroom 16
tandvlees bloeding 15
aandrang voor ontlasting 14
bloederige diarree 13
niet-infectieuze gingivitis 13
tongverkleuring 13
ontsteking van de dikke darm 12
vergrote huig 11
bloeding van de endeldarm 10
maag-darm bloeding 10
Tongue erythema 10
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 10
lip droog 9
Lip pruritus 9
maagdarmontsteking 9
mondbloeding 9
oesofaguspijn 9
ontstoken lippen 9
tongontsteking 9
Gingival discomfort 8
maagdarmgeluiden abnormaal 8
speekselkliervergoting 8
uitbraken van medicatie 8
zweertje in de mond 8
aambeien 7
afwezigheid van speeksel 7
lipoedeem 7
regurgitatie 7
slijmerige stoelgangen 7
slokdarm ongemak 7
tandongemak 7
trombose arteria mesenterica 7
zachte ontlasting 7
zuurbranden 7
alvleesklierontsteking 6
bloedbraken 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
tong pruritus 6
Tongue rough 6
acute onsteking alvleesklier 5
colitis microscopisch 5
Defaecation disorder 5
dyschezie 5
erytheem van mondslijmvlies 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
maagontsteking 5
ontkleurde ontlasting 5
tong droog 5
tongoedeem 5
darmobstructie (ileus) 4
intestinale bloeding 4
mondaandoening 4
niet-infectieuze sialoadenitis 4
onregelmatigheid in stoelgang 4
onwelriekende adem 4
Oral blood blister 4
orale papel 4
Stijve tong 4
tandverlies 4
anale hemorragie 3
Angular cheilitis 3
functionele gastro-intestinale aandoening 3
incontinentie voor ontlasting of gas 3
infrequente stoelgang 3
kramp van de slokdarm 3
speekselklierpijn 3
verandering in de stoelgang 3
verandering in het speeksel 3
verval van tandvlees 3
anorectaal ongemak 2
buikbloeding 2
buikgevoeligheid 2
burning mouth-syndroom 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
Lip erythema 2
lipbloeding 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
ontsteking van de huig 2
orale lichen planus 2
orale mucosa eruptie 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklieraandoening 2
tandvlees aandoening 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening alvleesklier 1
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anussfincter hypertonie 1
atrofische glossitis 1
Bekkenbodem disfunctie 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypertrofie van tongpapillen 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lip hematoom 1
lipaandoening 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
rectale spasme 1
slechte tandheelkundige conditie 1
speekselklier gezwel 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandverkleuring 1
tandvlees verkleuring 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
Terminal ileitis 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
verminderde maaglediging 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1

Neoplasmata 88
goedaardig gezwel huid (papilloom) 6
colonkanker 4
borstkanker 3
goedaardig vetgezwel 3
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
kanker recidief 3
non-Hodgkin-lymfoom 3
vergrote lymfklier 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
botmetastase 2
hersenneoplasma 2
Kaposi-sarcoom 2
lymfeknoopmetastasen 2
pyogeen granuloom 2
acrochordon 1
acusticusneurinoom 1
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstfibroadenoom 1
borstkanker recidief 1
borstkanker stadium II 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker metastase 1
eierstokkanker 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig gezwel van de schildklier 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidgezwel 1
huidkanker 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leukemie 1
leverhemangioom 1
leverkanker recidief 1
levermetastase 1
longadenocarcinoom 1
longkanker metastase 1
lymfangioom 1
mantelcellymfoom recidief 1
melanoom recidief 1
metastatisch neoplasma 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
Papillary cystadenoma lymphomatosum 1
paraneoplastisch syndroom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
slokdarmcarcinoom 1
testiskanker 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 451
vaker urineren 57
nierpijn 52
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 33
urine-incontinentie 30
bloed in de urine 28
vaak plassen 24
verkleuring van de urine 24
urinegeur abnormaal 20
incontinentie 15
nierfunctie verminderd 15
urineretentie 14
nierstenen 13
nierfalen 11
blaaspijn 10
Acute kidney injury 9
nefrotisch syndroom 9
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 8
glomerulonefritis minimale letsels 6
blaasklachten 5
urineafwijking 5
aandoening urinelozing 4
interstitiële cystitis 4
nachtelijke urinelozing 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaas disfunctie 2
cystitisachtig symptoom 2
focale segmentale glomerulosclerose 2
hemorragie urinewegen 2
IgA nefropathie 2
nierontsteking 2
tubulo-interstitiële nefritis 2
uitblijven van urineproductie 2
blaasaandoening 1
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
lupus nefritis 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
uretraalsyndroom 1
Urinary tract discomfort 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineaarzeling 1
urinewegaandoening 1
urinewegpijn 1

Oog 3.185
wazig zien 468
gezichtsvermogen afgenomen 317
oogpijn 248
oogzwelling 248
zwelling van ooglid 156
oogirritatie 139
oogontsteking 139
dubbelzien 133
ongemak in het oog 117
rood oog 95
traanproductie verhoogd 94
droog oog 88
lichtschuwheid 80
jeuk aan oog 73
stoornis zien (fotopsie) 43
glasvochttroebelingen 42
retinavene occlusie 37
bloeding in het oogwit 34
ontsteking oogleden 34
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 33
oogbloeding 32
asthenopie 25
scherpzien gereduceerd 24
periorbitale zwelling 23
blindheid unilateraal 22
ontstoken iris (iridocyclitis) 21
inwendige oogontsteking (uveitis) 20
Eye haematoma 19
oogaandoening 17
ooglidirritatie 16
blindheid 13
ooglidzwelling 13
opticus ischaemie neuropathie 13
afsluiting netvliesader 12
vochtophoping rondom oogkas 12
erytheem van het ooglid 11
tijdelijke blindheid 11
afsluiting van de netvliesslagader 10
kortdurend gezichtsverlies 10
pijn in het ooglid 10
Afwijking oogbeweging 9
glasvochtloslating 9
ptosis van een ooglid 9
eczeem van oogleden 8
loslating van het netvlies 8
ontsteking van het oog (epscleritis) 8
glaucoom 7
staar 7
gezichtsvelduitval 6
ooglidhematoom 6
abnormaal gevoel in oog 5
allergische oogontsteking 5
chalazion 5
glasvochtbloeding 5
Eye infarction 4
Eye paraesthesia 4
halogezicht 4
papiloedeem oog 4
verwijding van de pupillen 4
aandoening van het netvlies 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
Dyschromatopsia 3
macula degeneratie 3
maculagat 3
netvliesbloeding 3
ooglidaandoening 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
donkere kringen onder ogen 2
Holmes-Adie-pupil 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
Pseudomyopia 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
sensore ooglidstoornis 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
dysfunctie van klieren van Meibom 1
endocriene oftalmopathie 1
fotokeratitis 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
glasvochtdegeneratie 1
irisaandoening 1
iritis 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
oogzweer 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina scheur 1
Retinal drusen 1
rosacea oculair 1
scheelzien 1
sclerale hyperemie 1
scleritis 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 3.057
oorsuizen 1.746
draaiduizeligheid 410
oorpijn 328
oorongemak 133
slechthorendheid 126
plots gehoorverlies 64
overgevoeligheid voor geluid 50
duizeligheid positioneel 45
doofheid unilateraal 25
ziekte van Ménière 20
oorcongestie 15
evenwichtsaandoening 14
oorzwelling 13
doofheid 12
voorbijgaande doofheid 8
oorpruritus 7
Auditory disorder 4
ooraandoening 4
trommelvliesperforatie 4
wagenziekte 4
bloeding van het oor 3
otorroe 3
diplacusis 2
dysacusis 2
trommelvliesaandoening 2
vochtophoping in middenoor 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
doofheid bilateraal 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1

Product aangelegenheden 8
hulpmiddelenuitstoting 2
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
klacht over product 1
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid 1

Psychisch 2.559
slapeloosheid 517
depressieve stemming 280
angst 155
verwarde toestand 140
stemmingswisselingen 134
rusteloosheid 127
Lusteloos 109
slaap van slechte kwaliteit 72
paniekaanval 67
emotionele labiliteit 60
ijlen 58
slaapstoornis 57
nachtmerrie 48
prikkelbaarheid 48
abnormale dromen 44
hallucinaties 44
depressie 40
desoriëntatie 38
emotionele stoornis 28
onrust 27
stemming veranderd 21
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 19
vertraagd denken 18
vrees 17
spanning 16
verminderd libido 15
zelfmoordgedachte 15
gestoord denken 14
stress 13
zenuwachtigheid 13
libidoverlies 12
psychische stoornis 12
woede-aanval 12
dagdromen 11
dissociatie 11
agressie 10
emotionele droefheid 10
initiële insomnia 10
abnormaal gedrag 9
Apathisch 9
delirium febrile 9
verhoogd libido 9
uitgelaten stemming 8
brassend eten 7
paniekreactie 7
stemmingsstoornis 7
waandenkbeelden 7
Derealisatie 6
eetstoornis 6
hallucinatie (visueel) 6
fonofobie 5
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
stotteren 5
angststoornis 4
Disorganised speech 4
Mental fatigue 4
somnabulisme 4
ernstige depressie 3
katatonie 3
negatieve gedachten 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
Angst om te vallen 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
exploderend hoofd-syndroom 2
hypomanie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
tic 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
acute stressstoornis 1
agorafobie 1
alcoholisme 1
angst voor de dood 1
angst voor ziekte 1
autoscopie 1
bedplassen 1
Breath holding spell 1
burn-out-syndroom 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
epileptische psychose 1
Frustration tolerance decreased 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
huilerigheid 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
minderwaardigheidscomplex 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
seksuele opwindingsstoornis 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
Somatic symptom disorder 1
spraakarmoede 1
suïcidaal gedrag 1
symptoom van depressie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
verminderde interesse 1
waanstoornissen, niet-gespecificeerd type 1
zelfmoord 1
zelfmoordpoging 1

Sociale omstandigheden 31
menarche 15
Loss of personal independence in daily activities 4
verminderde rijbekwaamheid 3
bedlegerig 2
gehoorhandicap 2
verminderde werkbekwaamheid 2
Impaired quality of life 1
looponbekwaamheid 1
menopauze 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 74.935
Spierpijn 44.998
gewrichtspijn 23.634
pijn in arm of been 1.672
rugpijn 776
spierspasmen 529
spierzwakte 492
Problemen ledemaat 476
nekpijn 457
skeletspierstijfheid 338
pijn in kaak 145
gewrichtszwelling 123
skeletspierstelselpijn 117
Klachten skelet/spierstelsel 101
slijmbeursonsteking 78
Gewrichtsontsteking 67
polymyalgia rheumatica 65
pijn in de zij 63
reumatoïde artritis 57
spiertrekkingen 53
skeletspierstelsel borstpijn 47
periartritis 39
mobiliteit verminderd 35
gewrichtsstijfheid 34
liespijn 34
spier ongemak 34
fibromyalgie 32
okselgezwel 32
peesontsteking 32
botpijn 28
costochondritis 24
kaakklem 23
gespannenheid spier 22
reumatische aandoening 20
Spierontsteking 19
pees pijn 13
osteitis 12
artrose 11
spierzwelling 9
spinale pijn 9
kaakaandoening 8
pijnlijk stuitje 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 7
gewrichtsaandoening 7
peesongemak 7
psoriasis arthropathica 6
spiercontractuur 6
spiervermoeidheid 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
ankyloserende spondylitis 4
artritis reactief 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
myalgie intercostaal 4
peesafwijking 4
spierbloeding 4
tenosynovitis 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
gewrichtsruis 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
nekgezwel 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 3
rotator cuff syndroom 3
spierstijfheid 3
synoviumcyste 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsblokkering 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
juveniele idiopathische artritis 2
morphaea 2
palindroom reuma 2
pijn pubis 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spieraandoening 2
Still's disease 2
tussenwervelschijf protrusie 2
afwijking bot (exostose) 1
auto-immune artritis 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
borstwandgezwel 1
botmisvorming 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
eosinofiele fasciïtis 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
kniemisvorming 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
mediale tibia stress-syndroom 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesschedestoornis 1
reumatische koorts 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
slipping-rib-syndroom 1
Spinal instability 1
spondylitis 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
versterf botweefsel 1
Vertebral end plate inflammation 1
vingermisvorming 1
vochtophoping in gewricht 1
Wervelkolom stenose 1

Testuitslagen en onderzoeken 7.219
lichaamstemperatuur verhoogd 5.399
hartfrequentie verhoogd 531
bloeddruk verhoogd 189
hartfrequentie onregelmatig 88
hormoonspiegel abnormaal 82
bloeddruk verlaagd 78
gewicht verlaagd 75
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 71
glucosespiegel bloed verhoogd 63
lichaamstemperatuur verlaagd 55
gewicht verhoogd 52
hartfrequentie verlaagd 48
glucosespiegel bloed verlaagd 37
hartfrequentie abnormaal 25
SARS-CoV-2-test positief 23
wisselende lichaamstemperatuur 22
INR verhoogd 21
te weinig bloedplaatjes 17
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 17
wisselende glucosespiegel 17
hemoglobine verlaagd 16
fibrine D dimeer verhoogd 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 12
bloed in urine 12
bloed glucose abnormaal 8
INR verlaagd 8
leverenzym abnormaal 8
TSH-spiegel bloed verhoogd 8
bloeddruk abnormaal 6
ontstekingsmarker verhoogd 6
serum ferritine verlaagd 6
bloed ijzer verlaagd 5
bloedingstijd verlengd 5
bloedplaatjestelling verhoogd 5
hartgeruis 5
leverenzym verhoogd 5
schommeling in International Normalized Ratio 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
Liver function test increased 4
maag pH verlaagd 4
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 4
rode bloedceltelling verlaagd 4
abnormale hartritme 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
creatinefosfokinase verhoogd 3
fecaal volume verhoogd 3
lymfocytentelling verlaagd 3
menstruatie normaal 3
SARS-CoV-2-test negatief 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloed insuline abnormaal 2
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 2
bloedtest abnormaal 2
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 2
hematocriet verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
thyroxine vrij verlaagd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
aanwezigheid van auto-antistoffen 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal 1
anti-erotrocytantistof positief 1
anti-neuronale antistof 1
antifosfolipideantistoffen positief 1
antifosfolipiden-antistoffen 1
bloed albumine verlaagd 1
bloed androstenedion verhoogd 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk systolisch verhoogd 1
bloeddruk systolisch verlaagd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
Cortisol decreased 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
cytomegalievirustest positief 1
eosinofielentelling verlaagd 1
Epstein-Barr-virus-antistof positief 1
fecale calprotectine verhoogd 1
fecale calprotectine verlaagd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
granulocytentelling verhoogd 1
Hartfrequentie variabiliteit verhoogd 1
harttonen abnormaal 1
hemoglobine verhoogd 1
hepatitis-A-antistof positief 1
humaan papillomavirus-test negatief 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd 1
leverfunctietests abnormaal 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
plaatjestelling abnormaal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
rode bloedceltelling verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
SARS-CoV-2 test false positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verhoogd 1
totale spermatelling verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vertraagde bloedstolling 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine B6 verhoogd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 248.712
vermoeidheid 52.046
malaise 47.413
pijn op de injectieplaats 31.875
koude rillingen 28.774
koorts 18.858
ontsteking op de injectieplaats 14.214
zwelling van injectieplaats 12.847
injectieplaatswarmte 11.029
roodheid op de injectieplaats 7.797
injectieplaatshematoom 3.636
jeuk op de injectieplaats 3.224
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 2.970
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 2.353
pijn in de borstkas 1.560
okselpijn 1.144
onbestendig gevoel borstkas 1.031
injectieplaatsverharding 668
ongemak op injectieplaats 632
verslechtering van de aandoening 582
hoge koorts 490
pijn 486
gevoel abnormaal 433
perifere zwelling 401
het heet hebben 380
verminderd gebruik ingeente arm of been 380
lichaamszwakte 351
zwelling aangezicht 339
griepachtige verschijnselen 211
onverwacht effect 188
zwelling 182
perifeer oedeem 148
het koud hebben 134
loopstoornis 100
injectieplaatsrash 88
dorst 78
aangezichtspijn 77
vaccinatieplaatspijn 76
injectieplaatsparesthesie 75
oedeem 74
ontsteking 71
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 67
reactie op de injectieplaats 57
gevoel van vreemd lichaam 55
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 50
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 50
zich zenuwachtig voelen 48
geneesmiddelinteractie 46
lymfadenopathie op injectieplaats 46
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 43
niet lekker voelen 41
zich dronken voelen 41
onbeoordeelbaar voorval 38
huilen 34
Aangezicht ongemak 28
papel op injectieplaats 27
Illness 25
injectieplaatsverkleuring 24
vaccinatie non-respons 23
hypo-esthesie op injectieplaats 22
injectieplaatsurticaria 22
Injection site muscle weakness 22
fysieke conditie afname 21
bloeding op de injectieplaats 20
gezichtszwelling 19
honger 19
lage lichaamstemperatuur 16
Gait inability 15
injectieplaatskoudheid 15
traagheid 14
gegeneraliseerd oedeem 12
gelokaliseerd oedeem 12
secretie uitscheiding 12
injectieplaatsvesikels 11
gestoorde beweging op injectieplaats 9
energie verhoogd 8
schouderletsel in verband met toediening van vaccin 8
vertraagde genezing 8
gevoel van bloedstroom 7
injectieplaatsoedeem 7
nodule 7
zwelling op vaccinatieplaats 7
cyste 6
erytheem op vaccinatieplaats 6
geen bijwerking 6
herniapijn 6
verhoogde lichaamstemperatuur 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
eczeem op injectieplaats 5
hartdood 5
injectieplaatsovergevoeligheid 5
Injection site deformation 5
niet-cardiale pijn op de borst 5
temperatuurintolerantie 5
warmte op vaccinatieplaats 5
controleverlies van benen 4
dorst verminderd 4
induratie 4
kater 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
ongemak op vaccinatieplaats 4
pijn op implantatieplaats 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 3
hemorragie op vaccinatieplaats 3
hernia 3
injectieplaatszenuwbeschadiging 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
vaccinatieplaatspruritus 3
bijwerking 2
chronisch vermoeidheidssyndroom 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
nodule op injectieplaats 2
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
paresthesie van vaccinatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
stoornis temperatuurregulatie 2
toename van ziekte 2
uitscheiding op injectieplaats 2
Vaccination site movement impairment 2
Vaccination site recall reaction 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
verminderde werkzaamheid 2
voedselinteractie 2
Antidepressant discontinuation syndrome 1
blaasjes op vaccinatieplaats 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gewrichtsontsteking op injectieplaats 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
irritatie van vaccinatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
Non-pitting oedeem 1
oedeem op implantatieplaats 1
ontstekingspijn 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
poliep 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
rash op vaccinatieplaats 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvlies pijn 1
Slijmvliesaandoening 1
slijmvliesexfoliatie 1
statisch oedeem 1
Stenosis 1
streaking op injectieplaats 1
Symptom recurrence 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
Vaccination site coldness 1
Vaccination site joint erythema 1
Vaccination site joint pain 1
Vaccination site mass 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op implantatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
weefselschade op injectieplaats 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 700
verminderde eetlust 334
vocht vasthouden 73
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 44
jicht 43
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 28
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 20
uitdroging 17
toegenomen eetlust 14
slecht gevoede zuigeling 10
abnormaal verlies van gewicht 9
hunkering naar voedsel 9
hypofagie 9
verstoorde eetlust 9
voedingsstoornis 8
ijzerdeficiëntie 7
abnormale gewichtstoename 5
alcoholintolerantie 5
diabetes mellitus 5
lipo-oedeem 5
type 1 diabetes mellitus 5
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 4
gebrek aan vitamine-B12 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 3
lactose-intolerantie 3
Gluten sensitivity 2
histamine intolerantie 2
verhoogde triglyceriden 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
voedselintolerantie 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hunkering naar zout 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
latente auto-immune diabetes bij volwassenen 1
magnesiumtekort 1
ondervoeding 1
resistentie tegen insuline 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 27.082
Intermenstrual bleeding 4.215
wegblijven van de menstruatie 3.638
verlate menstruatie 3.233
polymenorroe 2.944
menstruatiestoornis 2.341
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 2.314
onregelmatige menstruatie 2.212
verminderde menstruatie 782
borstpijn 735
bloedingen na de menopauze 664
menstruaties met grote tussenpozen 537
menstrueel ongemak 537
vaginale bloeding 502
gezwollen borst 295
abnormale terugtrekking bloeding 267
borstvoeding verminderd 221
pijnlijke borst 162
premenstruele pijn 147
premenstrueel syndroom 137
vaginale afscheiding 107
gevoelige borsten 95
borstvergroting 83
eisprongpijn 78
symptomen overgang 78
tepelpijn 75
samentrekking van de baarmoeder 58
baarmoederpijn 57
pijn in de eileiders / eierstokken 50
borstontsteking 32
impotentie 30
borstgezwel 22
bekkenpijn 20
ovulatieaandoening 18
premenstruele hoofdpijn 16
stoornis borstvoeding 16
aandoening van vulva 15
pijn testikels 14
vulvovaginale pijn 13
tepelvloed 12
borstcyste 11
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 11
coïtale bloeding 11
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 11
vaginale droogheid 11
vulvovaginaal branderig gevoel 11
tepelzwelling 10
melkafscheiding 9
vulvovaginale pruritus 9
borstaandoening 8
cyste eierstok 8
premenstruele dysfore stoornis 8
borstaandoening vrouwelijk 7
borstverharding 7
borstvoeding toegenomen, puerperaal 7
vergroting borstklierweefsel (man) 7
polycysteuze eierstokken 6
stuwing borst 6
bloed in het sperma 5
Poor milk ejection reflex 5
tepelaandoening 5
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 5
aandoening eierstok 4
galactostase 4
geslachtsorgaanpijn 4
jeuk aan de geslachtsorganen 4
ontsteking van de eikel (balanitis) 4
onttrekkingsbloeding 4
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) 4
vaginale geur 4
adenomyose 3
baarmoedervergroting 3
bloeding in de baarmoeder 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale zwelling 3
ziekte van Peyronie 3
afname borstweefsel 2
bekkenongemak 2
borsthematoom 2
borstoedeem 2
eierstokader trombose 2
eierstokcyste geruptureerd 2
endometriumaandoening 2
genitale blaar 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
moedermelk geur abnormaal 2
Nipple enlargement 2
peniel hematoom 2
penisaandoening 2
pijn scrotum 2
prostaatpijn 2
Scrotal discomfort 2
seksuele stoornis 2
tepelontsteking 2
toegenomen erectie 2
uitgestelde menopauze 2
uteruspoliep 2
vergrote schaamlippen 2
zweren aan genitalia 2
baarmoederaandoening 1
baarmoedergevoeligheid 1
balzakzwelling 1