Meldingen van bijwerkingen bij coronavaccins

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb binnengekomen en bekeken zijn door deskundigen, tot en met 12 september 2021. Er is elke twee weken een update.

De meldingen gaan over ongeveer 23,1 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 17,5 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 2 miljoen van Moderna (Spikevax) en 800.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Kijk hier voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

  • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
  • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
  • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
  • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
  • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 141.300

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 722.216 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Hoofdpijn  75.316
Vermoeidheid  74.983
Je niet lekker voelen  74.331
Spierpijn  69.875
Rillingen  56.718
Pijn op de prikplek  47.640
Koorts  42.238
Misselijkheid  39.701
Gewrichtspijn  37.724
Zwelling op de prikplek  18.722

 

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 36 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 7 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 21 meldingen (waarvan 18 bij het AstraZeneca en 3 bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat daarbij om 14 vrouwen en 7 mannen. Hiervan waren er 6 tussen 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 12 ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen 1 dag tot 1 maand na vaccinatie, 19 keer na de eerste vaccinatie en 2 keer na de tweede vaccinatie. In deze 21 meldingen werd dit aangetoond met een speciale test of ging het om hele uitgebreide of meerdere tromboses. Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Bij de mRNA vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) zijn er 19 meldingen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes. In geen van deze meldingen werd met een test aangetoond dat het om de zeldzame bijwerking ging.

Zes mensen zijn overleden, waarbij het bij drie vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin gaat.

Kijk voor meer informatie over deze bijwerking in onze veelgestelde vragen.

Tot nu toe zijn er 524 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 263 personen ouder dan 80 jaar, 208 personen tussen de 61 en 80 jaar, 40 personen tussen de 41 en 60 jaar en 11 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

251

134

385

AstraZeneca (Vaxzevria)

49

20

69

Moderna (Spikevax)

28

19

47

Janssen vaccin

14

-

14

Vaccinmerk onbekend

7

2

9

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Er zijn 6 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, waarvan het bij drie ging om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin.

Lareb heeft een overzicht gemaakt van de overlijdens in de eerste 14 weken van de vaccinatiecampagne.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

69.367

Aantal meldingen na 1e prik

42.647

Aantal meldingen na 2e prik

26.720

Aantal gemelde bijwerkingen

296.141

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

2.043


* Toelichting

  • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 6.055
kortademigheid 1.909
orofaryngeale pijn 970
hoesten 676
bloedneus 258
Faryngeale zwelling 251
loopneus 231
longembolie 202
stemstoornis 125
niezen 122
orofaryngeaal ongemak 109
neusverstopping 97
beklemming keel 95
longpijn 95
productieve hoest 90
astma 74
kortademigheid bij inspanning 72
stemloosheid 63
irritatie keel 51
hyperventilatie 50
droge keel 40
pijnlijke ademhaling 40
piepen 27
hoorbare piepende ademhaling 19
tekort van zuurstof in de weefsels 19
Pharyngeal paraesthesia 17
luchtwegirritatie 14
ophoesten van bloed 14
geeuwen 13
diafragmapijn 12
longaandoening 12
neusklachten 12
hik 11
afwijkende ademhaling 10
Sinus pain 10
toegenomen luchtweguitscheiding 10
sputum toegenomen 9
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 8
tonsillaire hypertrofie 8
aspiratiepneumonie 7
bijholteongemak 7
droogheid neusslijmvlies 7
longinfarct 7
snelle ademhaling 7
sputum verkleurd 7
falen van de ademhaling 6
luchtwegaandoening 6
oropharynxzwelling 6
pleurale effusie 6
prikkeling voorhoofdsholten 6
vocht in de longen 6
Dyspneu in rust 5
toegenomen afscheiding uit de longen 5
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 4
gevoel te stikken 4
hypo-esthesie van farynx 4
hypopnoea 4
Increased viscosity of upper respiratory secretion 4
longvliesontsteking 4
sputumretentie 4
stembandaandoening 4
bronchospasme 3
neusbijholte verstopping 3
neusontsteking 3
oedeem van het strottenhoofd 3
rinalgie 3
slaap apneu syndroom 3
Throat clearing 3
verslikken 3
verstikkingsgevoel 3
vocht vasthouden slokdarm 3
ademhalingsproblemen (apneu) 2
ademstilstand 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
farynx-erytheem 2
farynxontsteking 2
interstitiële longziekte 2
longbloeding 2
longfibrose 2
neusoedeem 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
orofaryngeale blaarvorming 2
pharynxaandoening 2
pneumothorax 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
diafragmaspasme 1
emfyseem 1
idiopathische pulmonale fibrose 1
inklappen longblaasjes (atelectase) 1
langdurige uitademing 1
longconsolidatie 1
longstuwing 1
luchtpijpaandoening 1
luchtwegbloeding 1
nachtelijke dyspneu 1
Nasal pruritus 1
neusafscheiding verkleuring 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
ontsteking van amandelen 1
organiserende pneumonie 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
ratelgeluiden 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
tracheapijn 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie 1
verstikking 1

Bloed- en lymfestelsel 3.078
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 2.917
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 45
spontaan hematoom 21
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 20
Bloedarmoede 16
lymfeknooppijn 9
Immune trombocytopenie 6
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 6
verhoogde neiging tot kneuzingen 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 5
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedstollingsstoornis 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
Normocytic anaemia 2
pancytopenie 2
aandoening bloedplaatje 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 1
bloedingsneiging 1
eosinofilie 1
hilus lymfadenopathie 1
lymfadenopathie mediastinum 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
miltvergroting 1
paratracheale lymfadenopathie 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1
vitamine B12-deficiëntieanemie 1

Bloedvaten 1.482
Bloeduitstorting 309
opvlieger 250
verhoogde bloeddruk 210
trombose ader 148
Koude vingertoppen en tenen 86
lage bloeddruk 79
bleekheid 51
trombose 41
aderontsteking (tromboflebitis) 33
vaatverwijding 33
oppervlakkige aderontsteking 21
overmatig blozen 20
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 19
vaatontsteking 16
vaatpijn 15
Bloeding 14
wisselende bloeddruk 14
Spataderen 13
Giant cell arteritis 11
hypertensieve crisis 10
flauwvallen 8
veneuze aandoening 8
aderontsteking 5
fenomeen van Raynaud 5
lage bloeddruk bij opstaan 5
aortatrombose 4
lymfoedeem 4
hemodynamische instabiliteit 3
perifere arterie trombose 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 3
Achenbach syndrome 2
aderverkalking 2
angiopathie 2
aortadilatatie 2
embolie 2
etalage been (claudicatio intermittens) 2
perifere embolie 2
varicoflebitis 2
vena subclavia trombose 2
veneuze trombose 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
aorta dissecans 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
capillaire aandoening 1
embolie arterieel 1
erythromelalgie 1
geruptureerd aneurysma 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
oppervlakkige flebitis 1
perifere veneuze ziekte 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
vaatvernauwing 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1

Chirurgische en medische verrichtingen 7
blaaskatheterisatie 1
endotracheale intubatie 1
immobilisatie van ledemaat 1
lokale verdoving 1
oogirrigatie 1
tandextractie 1
tumorexcisie 1

Endocrien systeem 40
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 9
schildklierontsteking 8
struma 5
ziekte van Basedow 3
acute bijnierschorsinsufficiëntie 2
schildklieraandoening 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 2
anovulatoire cyclus 1
auto-immune thyreoïditis 1
hypofyseapoplexie 1
myxoedeem 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 2.078
hartkloppingen 1.015
onregelmatige hartslag 185
snel hartritme 143
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 115
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 100
hartinfarct 95
ontsteking hartzakje 90
ritmestoornis hart (extrasystolen) 51
hartfalen 43
hartstilstand 43
ontsteking van de hartspier 27
trage hartslag 23
hart ongemak 22
hartaandoening 17
extra (ventriculaire) hartslag 10
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 10
versnelde hartslag (ventriculair) 8
asthma cardiale 7
hartritmestoornis (boezemflutter) 6
abnormale vochtophoping hartzakje 5
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 5
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 5
snelle regelmatige hartslag 5
hartfalen acuut 3
hartspieraandoening 3
aandoening hartklep 2
angina instabiel 2
Cardiac dysfunction 2
hartfibrilleren 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
harttamponade 2
kransslagaderocclusie 2
kransslagaderstenose 2
kransslagadertrombose 2
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 2
spasme in de kransslagader 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumtrombose 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart- en vaataandoening 1
hart ventriculaire trombose 1
kransslagaderdissectie 1
pericardfibrose 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 1

Huidenonderhuid 5.445
Jeuk 833
huiduitslag 682
galbulten 628
overmatig zweten 540
jeukende huiduitslag 533
roodheid 524
rode huiduitslag 193
huiduitslag (rash papulair) 122
puntbloedingen 117
eczeem 99
papel 99
pijn aan de huid 92
nachtzweten 86
brandend gevoel van de huid 84
haaruitval 65
huidverkleuring 65
angio-oedeem 63
vlekkerige huiduitslag 56
psoriasis 46
Gevoelige huid 43
blaar 40
zweten en rillen 30
huiduitslag met blaasjes 28
acne 21
huidirritatie 21
droge huid 19
reactie op zonlicht 17
huidgeur afwijkend 15
vervellen 15
huidreactie 14
onprettig aanvoelende huid 13
couperose (pityriasis rosea) 10
Meerdere blauwe plekken 9
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 9
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 9
huidontsteking 8
Trichodynia 8
huidontsteking met blaarvorming 7
huidzwelling 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 7
rosacea 7
allergische huidontsteking 6
bloedblaar 6
huid warm 6
huidaandoening 6
huiduitslag (toxisch) 6
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 6
kippenvel 6
lichen sclerosus 6
erythema multiforme 5
huiduitslag ( maculo-papulair) 5
livedo reticularis 5
vasculitische rash 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 4
contact eczeem 3
gele huid 3
hidradenitis 3
huidaandoening (granuloma annulare) 3
huidaandoening (lichen planus) 3
strakke huid 3
capillaritis 2
dikker worden van de huid 2
dyshidrotisch eczeem 2
Enkelvoudige blauwe plek 2
hand-voet syndroom 2
huidlaesie 2
huidontsteking van de hand 2
huidverharding 2
koude urticaria 2
nagelverkleuring 2
onychalgie 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 2
sensibilisatie van de huid 2
verandering haarkleur 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
zonnedermatose 2
acne met cystevorming 1
acute febriele neutrofiele dermatose 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) 1
Circumorale zwelling 1
constitutioneel eczeem 1
dermatitis herpetiformis 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidbloeding 1
huidgezwel 1
huidhypopigmentatie 1
huidkloven 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
Jeukende bultjes 1
korst 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelrichels 1
Nodular rash 1
nummulair eczeem 1
onychoclasis 1
onychomadesis 1
op acne lijkende huidontsteking 1
overgevoeligheidsvasculits 1
overmatige afscheiding van talg 1
palmerytheem 1
palmoplantaire pustulose 1
periorale dermatitis 1
pigmentatieaandoening 1
pruritus allergisch 1
pustulaire psoriasis 1
subcutane bloeding 1
toename huidpigment 1
urticaria cholinergisch 1
verandering haartextuur 1
vermindering huidpigment 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1

Immuunsysteem 295
overgevoeligheid 170
anafylactische reactie 41
seizoensgebonden allergie 28
allergie voor geleedpotigenbeet 11
anafylactische shock 8
geneesmiddelenovergevoeligheid 6
voedselallergie 6
immuunsysteemaandoening 5
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 4
allergie voor geleedpotigensteek 3
sarcoidose 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor dieren 1
allergie voor vaccin 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
auto-immuunziekte 1
corneatransplantaat afstoting 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
Mite allergy 1
Multisystem inflammatory syndrome in children 1
primaire amyloïdose 1
verminderde immuunresponse 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 2.345
neus-keelontsteking 639
gordelroos 627
orale herpes 138
COVID-19 123
longontsteking 103
blaasontsteking 95
voorhoofdsholte ontsteking 42
faryngitis 32
pustuleuze rash 32
laryngitis 30
erysipelas 28
ontsteking tandvlees 19
vulvovaginale mycotische infectie 19
bronchitis 18
onsteking van het neusslijmvlies 18
urineweginfectie 18
borstontsteking 17
herpesvirusinfectie 14
infectie van het oor 14
koortsuitslag 13
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 13
vestibulaire neuronitis 13
ooginfectie 12
ooglidinfectie 12
amandelontsteking 11
herpes genitalis 11
Pustule 11
appendicitis 9
Bovenste luchtweginfectie 9
schimmelinfectie 9
diverticulitis 8
oftalmische herpes zoster 8
labyrinthitis 7
herpes oftalmisch 6
ontsteking van de nier en nierbekken 6
vulvovaginale candidiasis 6
bacteriële infectie 5
gelokaliseerde infectie 5
griep 5
Herpes zoster reactivation 5
virale pericarditis 5
Candida-infectie 4
hordeolum 4
krentenbaard (impetigo) 4
ontsteking van de speekselklier 4
vaginale infectie 4
discitis van tussenwervelschijf 3
gastro-enteritis viraal 3
infectiegevoeligheid verhoogd 3
middenoorontsteking 3
ontsteking bijbal (epididymitis) 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
postvirale vermoeidheidssyndroom 3
pustel op injectieplaats 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 3
tandpulpitis 3
urosepsis 3
Vermoede COVID-19 3
abces 2
bacteriële longontsteking 2
bacteriële vaginose 2
buikgriep 2
coronavirusinfectie 2
endocarditis 2
huidinfectie door schimmels 2
injectieplaatsinfectie 2
ontsteking van haarzakjes 2
orale candida infectie 2
sepsis 2
steenpuist op aangezicht 2
tinea versicolor 2
ziekte van Lyme 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acute sinusitis 1
anaal abces 1
Asymptomatische COVID-19 1
bekkenontstekingsziekte 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocystitis 1
erythema migrans 1
Gecompliceerde appendicitis 1
hepatitis C 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herseninfectie (encefalitis) 1
huid bacteriële infectie 1
huidinfectie 1
infectie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
longsepsis 1
myelitis 1
oftalmische herpes simplex 1
onderste luchtweginfectie 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 1
oöforitis 1
ooginfectie bacterieel 1
orale bacteriële infectie 1
orale infectie 1
orale schimmelinfectie 1
pneumokokkeninfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
stafylokokken-infectie 1
talgklierinfectie 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 1
tinea pedis 1
uterusinfectie 1
Varicella zoster virus infection 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale infectie 1
virale myelitis 1
waterpokken 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 427
blootstelling via moedermelk 129
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 126
val 37
kneuzing 17
posttraumatische pijn 13
blootstelling tijdens zwangerschap 10
maternale blootstelling vóór zwangerschap 8
wintertenen/zwelling huid door koude 7
vaccinatiecomplicatie 4
bloeding rondom oogkas 3
geleedpotigenbeet 3
off-label gebruik 3
recall fenomeen 3
spierverrekking 3
vaccinatiefout 3
wond 3
wondcomplicatie 3
hersenschudding 2
huidabrasie 2
ledemaatletsel 2
Medical device monitoring error 2
onderhuidse bloeding 2
onjuiste dosis toegediend 2
Onjuiste toedieningsweg van product 2
ruggenmergletsel 2
vreemd lichaam in oog 2
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
breuk 1
cornea geschaafd 1
extra dosis toegediend 1
hoofdletsel 1
huidletsel 1
huidwond 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
Onjuist schema voor producttoediening 1
ontsteking van wond 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
peesletsel 1
Product dose omission in error 1
Producttoedieningsfout 1
retinaal letsel 1
ribfractuur 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
thermale brandwonden van het oog 1
tracheaobstructie 1
traumatisch hematoom 1
verbranding 1
wervelkolomfractuur 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1
zenuwletsel 1

Lever en galwegen 41
leverpijn 10
geelzucht 6
Hepatitis 6
ontsteking van de galblaas 4
vena portae trombose 3
leveraandoening 2
afwijkende leverfunctie 1
galstenen 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverfalen 1
leverinfarct 1
leverletsel 1
vergroting van de lever 1

Maag-darmstelsel 23.261
misselijkheid 16.323
diarree 2.161
braken 846
buikpijn 785
tintelingen mond 454
gezwollen tong 317
buikklachten 245
pijn in de bovenbuik 233
lipzwelling 206
droge mond 145
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 139
verminderde gevoeligheid in de mond 89
aften 75
opgezette buik 74
maag-darm pijn 73
obstipatie, verstopping 71
oraal ongemak 65
pijn in de onderbuik 59
maagklachten 55
Tongue discomfort 47
tandpijn 40
winderigheid 39
branderige tong 32
zwelling in mond 31
pijn in de mond 30
slikken pijnlijk 29
bloederige ontlasting 27
boeren 25
blaarvorming mondslijmvlies 23
verkleurde ontlasting 22
ontsteking mondholte 20
tongblaren 20
abnormale ontlasting 17
frequente darmbewegingen 16
colitis ulcerosa 14
gingiva-pijn 14
tongaandoening 14
lipblaar 13
aandrang voor ontlasting 12
orale pruritus 12
zwelling tandvlees 12
braakneiging 11
bloederige diarree 10
verhoogde afscheiding van speeksel 10
prikkelbare darmsyndroom 9
vergrote huig 9
ontsteking van de dikke darm 8
tongverkleuring 8
zweertje in de mond 8
aandoening maag-darmstelsel 7
Lip pruritus 7
maag-darm bloeding 7
oesofaguspijn 7
tandvlees bloeding 7
lipoedeem 6
mondbloeding 6
speekselkliervergoting 6
Tongue erythema 6
Tongue rough 6
uitbraken van medicatie 6
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 6
bloeding van de endeldarm 5
Gingival discomfort 5
ingewandenischemie 5
tandongemak 5
tongontsteking 5
lip droog 4
regurgitatie 4
slijmerige stoelgangen 4
tong droog 4
tongoedeem 4
trombose arteria mesenterica 4
ziekte van Crohn 4
aambeien 3
afwezigheid van speeksel 3
bloedbraken 3
erytheem van mondslijmvlies 3
Hyperesthesie tanden 3
lip pijn 3
maagdarmontsteking 3
mondaandoening 3
niet-infectieuze gingivitis 3
ontkleurde ontlasting 3
onwelriekende adem 3
orale papel 3
zachte ontlasting 3
zuurbranden 3
acute onsteking alvleesklier 2
alvleesklierontsteking 2
anale hemorragie 2
Angular cheilitis 2
dyschezie 2
intestinale bloeding 2
lipverkleuring 2
niet-infectieuze sialoadenitis 2
onregelmatigheid in stoelgang 2
ontstoken lippen 2
slokdarm ongemak 2
speekselklierpijn 2
Stijve tong 2
tandverlies 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
tong pruritus 2
verhemelteaandoening 2
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
buikbloeding 1
buikgevoeligheid 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
coeliakie 1
colitis microscopisch 1
darmobstructie (ileus) 1
Defaecation disorder 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
enteritis 1
epigastrisch ongemak 1
functionele gastro-intestinale aandoening 1
hemorroïdale hemorragie 1
hemorroïden getromboseerd 1
hypo-esthesie tanden 1
incontinentie voor ontlasting of gas 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
Lip erythema 1
lipaandoening 1
lipbloeding 1
maag verwijding 1
maagdarmgeluiden abnormaal 1
maagontsteking 1
maagvarices hemorragie 1
mondslijmvliesexfoliatie 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
Oral blood blister 1
orale mucosa eruptie 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
speekselklieraandoening 1
tandpulpa hemorragie 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
tongbewegingsafwijking 1
trombose mesenterisch vat 1
verandering in de stoelgang 1
verandering in het speeksel 1
vergroting speekselklier 1
verval van tandvlees 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
zwarte ontlasting (door bloed) 1
zweertje op de lip 1

Neoplasmata 20
goedaardig gezwel huid (papilloom) 4
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
pyogeen granuloom 2
goedaardig vetgezwel 1
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 1
hersenneoplasma 1
huidkanker 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kwaadaardig gezwel 1
metastase 1
monoclonale gammopathie 1
neoplasma progressie 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 252
nierpijn 32
vaker urineren 31
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 20
vaak plassen 20
urine-incontinentie 19
verkleuring van de urine 16
urinegeur abnormaal 12
incontinentie 11
urineretentie 9
bloed in de urine 8
nierstenen 7
nefrotisch syndroom 6
nierfunctie verminderd 6
aandoening urinelozing 5
Acute kidney injury 5
blaaspijn 5
nierfalen 5
verminderde urineafscheiding 4
glomerulonefritis minimale letsels 3
urineafwijking 3
aandoening van de nier 2
cystitisachtig symptoom 2
hemorragie urinewegen 2
nierontsteking (glomerulonefritis) 2
uitblijven van urineproductie 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 2
blaasirritatie 1
hypertonie blaas 1
nachtelijke urinelozing 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierontsteking 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
tubulo-interstitiële nefritis 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineblaasbloeding 1

Oog 1.985
wazig zien 302
gezichtsvermogen afgenomen 183
oogzwelling 161
oogpijn 147
oogirritatie 102
zwelling van ooglid 102
dubbelzien 89
oogontsteking 86
ongemak in het oog 78
traanproductie verhoogd 66
rood oog 65
droog oog 52
jeuk aan oog 46
lichtschuwheid 44
glasvochttroebelingen 25
stoornis zien (fotopsie) 25
bloeding in het oogwit 24
oogbloeding 23
retinavene occlusie 20
periorbitale zwelling 19
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 18
ontsteking oogleden 18
asthenopie 15
blindheid unilateraal 15
Eye haematoma 13
inwendige oogontsteking (uveitis) 12
ooglidirritatie 12
oogaandoening 10
vochtophoping rondom oogkas 10
afsluiting van de netvliesslagader 9
blindheid 9
ooglidzwelling 9
opticus ischaemie neuropathie 9
ontstoken iris (iridocyclitis) 7
pijn in het ooglid 7
scherpzien gereduceerd 7
erytheem van het ooglid 6
kortdurend gezichtsverlies 5
loslating van het netvlies 5
ptosis van een ooglid 5
Afwijking oogbeweging 4
allergische oogontsteking 4
glasvochtloslating 4
halogezicht 4
ontsteking van het oog (epscleritis) 4
ooglidhematoom 4
tijdelijke blindheid 4
abnormaal gevoel in oog 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afsluiting netvliesader 3
chalazion 3
eczeem van oogleden 3
Eye infarction 3
Eye paraesthesia 3
oogoedeem 3
papiloedeem oog 3
aandoening van het netvlies 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 2
donkere kringen onder ogen 2
Dyschromatopsia 2
gezichtsvelduitval 2
glasvochtbloeding 2
glaucoom 2
macula degeneratie 2
maculagat 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
ongelijke pupillen 2
ooglidbloeding 2
oogvataandoening 2
overmatig oogknipperen 2
pupilafwijking 2
retina vasculaire trombose 2
schittering 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 1
chorioretinopathie 1
cornea-erosie 1
endocriene oftalmopathie 1
maculaire pigmentatie 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
netvliesbloeding 1
oculaire myasthenie 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 1
oogafscheiding 1
ooglidfunctieaandoening 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina exsudaten 1
retina infarct 1
Retinal drusen 1
scheelzien 1
staar 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
verwijding van de pupillen 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 1

Oor en evenwichtsorgaan 1.235
oorsuizen 516
draaiduizeligheid 254
oorpijn 197
oorongemak 64
slechthorendheid 29
doofheid 25
doofheid unilateraal 25
plots gehoorverlies 25
overgevoeligheid voor geluid 22
duizeligheid positioneel 16
ziekte van Ménière 12
oorzwelling 9
evenwichtsaandoening 7
oorcongestie 4
oorpruritus 4
voorbijgaande doofheid 3
Auditory disorder 2
bloeding van het oor 2
doofheid bilateraal 2
ooraandoening 2
otorroe 2
trommelvliesaandoening 2
zwelling van de oorschelp 2
diplacusis 1
dysacusis 1
Excessive cerumen production 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
Red ear syndrome 1
trommelvliesperforatie 1
wagenziekte 1

Product aangelegenheden 5
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
undersensing 1

Psychisch 1.302
slapeloosheid 279
depressieve stemming 124
verwarde toestand 92
angst 89
rusteloosheid 78
Lusteloos 70
ijlen 48
slaap van slechte kwaliteit 37
slaapstoornis 34
paniekaanval 30
nachtmerrie 29
stemmingswisselingen 28
hallucinaties 26
abnormale dromen 25
emotionele labiliteit 21
desoriëntatie 18
depressie 16
gestoord denken 12
prikkelbaarheid 12
vertraagd denken 12
onrust 9
vrees 9
psychische stoornis 8
dagdromen 7
dissociatie 7
emotionele stoornis 7
spanning 7
stemming veranderd 7
uitgelaten stemming 7
abnormaal gedrag 6
waandenkbeelden 6
woede-aanval 6
zelfmoordgedachte 6
zenuwachtigheid 6
Apathisch 5
emotionele droefheid 5
leesstoornis 5
agressie 4
Derealisatie 4
fonofobie 4
initiële insomnia 4
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 4
paniekreactie 4
stress 4
angststoornis 3
brassend eten 3
Disorganised speech 3
libidoverlies 3
Mental fatigue 3
psychotische stoornis 3
somnabulisme 3
stotteren 3
verminderd libido 3
delirium febrile 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
hallucinatie (visueel) 2
hypomanie 2
katatonie 2
negatieve gedachten 2
persoonlijkheidsverandering 2
Psychotic symptom 2
stemmingsstoornis 2
tijdsperceptie gewijzigd 2
verhoogd libido 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
alcoholisme 1
Angst om te vallen 1
angst voor de dood 1
bedplassen 1
déjà vu 1
Depersonalisation/derealisation disorder 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
gedragsproblemen 1
head banging 1
hypnagoge hallucinaties 1
libidostoornis 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
overdreven waakzaamheid 1
paniekstoornis 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychiatrisch symptoom 1
reukhallucinatie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
tic 1

Sociale omstandigheden 6
Loss of personal independence in daily activities 2
bedlegerig 1
gehoorhandicap 1
onbeweeglijk 1
verminderde rijbekwaamheid 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 46.676
Spierpijn 28.848
gewrichtspijn 14.423
pijn in arm of been 954
rugpijn 350
spierspasmen 317
spierzwakte 291
Problemen ledemaat 276
nekpijn 269
skeletspierstijfheid 183
pijn in kaak 93
gewrichtszwelling 87
Klachten skelet/spierstelsel 59
Gewrichtsontsteking 39
pijn in de zij 38
slijmbeursonsteking 37
reumatoïde artritis 28
spiertrekkingen 25
skeletspierstelsel borstpijn 24
polymyalgia rheumatica 23
gewrichtsstijfheid 22
mobiliteit verminderd 19
spier ongemak 19
kaakklem 18
botpijn 16
okselgezwel 14
fibromyalgie 13
liespijn 13
reumatische aandoening 13
peesontsteking 11
skeletspierstelselpijn 10
Spierontsteking 10
pees pijn 9
periartritis 9
gespannenheid spier 8
kaakaandoening 7
osteitis 7
peesongemak 5
artrose 4
costochondritis 4
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 4
pijnlijk stuitje 4
spiercontractuur 4
spinale pijn 4
dwangstand van het hoofd 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
kauwstoornis 3
myalgie intercostaal 3
nekgezwel 3
spiervermoeidheid 3
spierzwelling 3
warm gevoel in gewricht 3
gewrichtsonsteking door jicht 2
hielpijn (fasciïtis plantaris) 2
morphaea 2
psoriasis arthropathica 2
rotator cuff syndroom 2
slijmbeursaandoening 2
spierbloeding 2
synoviumcyste 2
afname spiervolume (spieratrofie) 1
ankyloserende spondylitis 1
artritis reactief 1
chondritis 1
chondropathie 1
contractuur van een extremiteit 1
gewrichtsaandoening 1
gewrichtsblokkering 1
gewrichtsruis 1
Jaw clicking 1
juveniele idiopathische artritis 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
nekstijfheid 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesafwijking 1
rugaandoening 1
skeletspierstelselaandoening 1
spieraandoening 1
spierstijfheid 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis 1
tussenwervelschijf protrusie 1

Testuitslagen en onderzoeken 4.700
lichaamstemperatuur verhoogd 3.648
hartfrequentie verhoogd 317
bloeddruk verhoogd 142
bloeddruk verlaagd 59
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 56
hartfrequentie onregelmatig 50
glucosespiegel bloed verhoogd 44
lichaamstemperatuur verlaagd 39
gewicht verlaagd 35
hartfrequentie verlaagd 33
glucosespiegel bloed verlaagd 23
hartfrequentie abnormaal 16
INR verhoogd 16
SARS-CoV-2-test positief 15
hormoonspiegel abnormaal 12
ademhalingsfrequentie verhoogd 10
wisselende glucosespiegel 10
wisselende lichaamstemperatuur 9
te weinig bloedplaatjes 8
fibrine D dimeer verhoogd 7
gewicht verhoogd 7
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 7
bloed glucose abnormaal 6
bloeddruk abnormaal 5
hemoglobine verlaagd 5
INR verlaagd 5
leverenzym abnormaal 5
bloed in urine 4
leverenzym verhoogd 4
maag pH verlaagd 4
abnormale hartritme 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
bloedplaatjestelling verhoogd 3
hartgeruis 3
Liver function test increased 3
schildklierfunctietest abnormaal 3
serum ferritine verlaagd 3
TSH-spiegel bloed verhoogd 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
bloed ijzer verlaagd 2
bloeddruk diastolisch verhoogd 2
bloedingstijd verlengd 2
fecaal volume verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
menstruatie normaal 2
natrium bloed verlaagd 2
ontstekingsmarker verhoogd 2
rode bloedceltelling verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schommeling in International Normalized Ratio 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
ademhalingsfrequentie verlaagd 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed insuline abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloedtest abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
hematocriet verhoogd 1
hemoglobine verhoogd 1
intraoculaire druktest 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lymfocytentelling verhoogd 1
lymfocytentelling verlaagd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 1
protrombinetijd verlengd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
serum ferritine abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
thyroxine (T4) verhoogd 1
thyroxine vrij verlaagd 1
totale longcapaciteit verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
troponine verhoogd 1
TSH-spiegel bloed verlaagd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 150.315
vermoeidheid 32.910
malaise 30.084
pijn op de injectieplaats 20.179
koude rillingen 17.638
koorts 11.816
ontsteking op de injectieplaats 8.432
zwelling van injectieplaats 7.184
injectieplaatswarmte 6.478
roodheid op de injectieplaats 4.399
injectieplaatshematoom 2.118
jeuk op de injectieplaats 1.759
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 1.147
pijn in de borstkas 720
onbestendig gevoel borstkas 558
ongemak op injectieplaats 470
injectieplaatsverharding 408
okselpijn 343
pijn 277
perifere zwelling 272
gevoel abnormaal 270
hoge koorts 260
het heet hebben 246
zwelling aangezicht 237
verminderd gebruik ingeente arm of been 222
verslechtering van de aandoening 191
lichaamszwakte 180
griepachtige verschijnselen 125
zwelling 98
perifeer oedeem 96
onverwacht effect 87
het koud hebben 78
aangezichtspijn 64
dorst 55
oedeem 54
loopstoornis 53
injectieplaatsrash 52
injectieplaatsparesthesie 45
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 41
gevoel van vreemd lichaam 39
onbeoordeelbaar voorval 36
reactie op de injectieplaats 35
ontsteking 33
zich zenuwachtig voelen 30
zich dronken voelen 28
niet lekker voelen 23
geneesmiddelinteractie 20
gezichtszwelling 18
Aangezicht ongemak 17
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 17
huilen 17
injectieplaatsverkleuring 17
papel op injectieplaats 17
injectieplaatsurticaria 15
bloeding op de injectieplaats 13
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 13
lage lichaamstemperatuur 13
hypo-esthesie op injectieplaats 12
honger 11
vaccinatieplaatspijn 11
fysieke conditie afname 9
Illness 9
injectieplaatskoudheid 9
Injection site muscle weakness 8
traagheid 8
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 8
injectieplaatsvesikels 7
vaccinatie non-respons 7
Gait inability 6
geen bijwerking 6
gelokaliseerd oedeem 6
gestoorde beweging op injectieplaats 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
secretie uitscheiding 5
energie verhoogd 4
hartdood 4
injectieplaatsovergevoeligheid 4
nodule 4
oedeem slijmvlies 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
controleverlies van benen 3
dorst verminderd 3
gegeneraliseerd oedeem 3
herniapijn 3
kater 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
zwelling op implantatieplaats 3
afscheiding 2
blauwe plek op vaccinatieplaats 2
cyste 2
gevoel van bloedstroom 2
hernia 2
induratie 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsulcus 2
Injection site deformation 2
litteken op injectieplaats 2
niet-cardiale pijn op de borst 2
ongewenste reactie 2
reactie op vaccinatieplaats 2
temperatuurintolerantie 2
toename van ziekte 2
verhoogde lichaamstemperatuur 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
voedselinteractie 2
zwelling op vaccinatieplaats 2
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
eczeem op injectieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
erytheem op implantatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
induratie van vaccinatieplaats 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatskneuzing 1
inkapseling reactie 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
multi-orgaanfalen 1
oedeem op implantatieplaats 1
ongemak op vaccinatieplaats 1
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
orgaanfunctiestoornis 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
pseudohernia 1
reactie ter plaatse van implantaat 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvliesbloeding 1
slijmvliesexfoliatie 1
Stenosis 1
stoornis temperatuurregulatie 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uitscheiding op injectieplaats 1
Vaccination site movement impairment 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde werkzaamheid 1
verminderde zelfverzorging 1
weefsel infiltratie 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 406
verminderde eetlust 225
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 33
vocht vasthouden 32
jicht 25
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 17
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 15
uitdroging 11
toegenomen eetlust 6
verstoorde eetlust 5
hypofagie 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 3
slecht gevoede zuigeling 3
voedingsstoornis 3
abnormaal verlies van gewicht 2
diabetes mellitus 2
ijzerdeficiëntie 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
abnormale gewichtstoename 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hunkering naar voedsel 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 1
lipo-oedeem 1
type 1 diabetes mellitus 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 4.309
wegblijven van de menstruatie 621
Intermenstrual bleeding 613
verlate menstruatie 603
polymenorroe 441
menstruatiestoornis 341
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 268
borstpijn 236
onregelmatige menstruatie 209
vaginale bloeding 141
bloedingen na de menopauze 110
verminderde menstruatie 94
gezwollen borst 80
borstvoeding verminderd 78
menstruaties met grote tussenpozen 65
pijnlijke borst 46
menstrueel ongemak 29
abnormale terugtrekking bloeding 28
tepelpijn 26
gevoelige borsten 22
borstvergroting 21
vaginale afscheiding 18
premenstrueel syndroom 14
baarmoederpijn 11
eisprongpijn 11
pijn in de eileiders / eierstokken 11
samentrekking van de baarmoeder 11
borstontsteking 10
stoornis borstvoeding 10
impotentie 9
premenstruele pijn 8
symptomen overgang 8
pijn testikels 6
bekkenpijn 5
vaginale droogheid 5
aandoening van vulva 4
melkafscheiding 4
vulvovaginaal branderig gevoel 4
bloed in het sperma 3
coïtale bloeding 3
tepelzwelling 3
vulvovaginale pijn 3
vulvovaginale pruritus 3
borstaandoening 2
borstaandoening vrouwelijk 2
borstcyste 2
borstgezwel 2
borstverharding 2
eierstokader trombose 2
galactostase 2
genitale paresthesie 2
geslachtsorgaanpijn 2
ingetrokken tepel 2
jeuk aan de geslachtsorganen 2
ontsteking van de eikel (balanitis) 2
onttrekkingsbloeding 2
peniel hematoom 2
polycysteuze eierstokken 2
Poor milk ejection reflex 2
vergroting borstklierweefsel (man) 2
vulvale ulceratie 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 2
aandoening eierstok 1
afname borstweefsel 1
baarmoederaandoening 1
balzakzwelling 1
bekkenongemak 1
borstvoeding toegenomen, puerperaal 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 1
cyste eierstok 1
eierstokcyste geruptureerd 1
eileideraandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
genitale zwelling 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 1
niet-infectieuze oöforitis 1
penis bloeding 1
penisaandoening 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose 1
pijn scrotum 1
premenstruele hoofdpijn 1
prostaatpijn 1
scrotaal erytheem 1
Scrotal discomfort 1
stuwing borst 1
tepelaandoening 1
tepelvloed 1
toename baarmoederslijmvlies 1
vaginale cyste 1
vulva spataderen 1
vulvovaginale zwelling 1
zweren aan genitalia 1

Zenuwstelsel 39.248
hoofdpijn 29.864
duizeligheid 2.946
tintelingen 1.281
flauwvallen 533
verminderde gevoeligheid 401
verstoorde smaak 335
presyncope 326
aandachtstoornis 190
migraine 184
trilling/beving (tremor) 180
evenwichtsstoornis 165
diffuse hoofdpijn 159
smaakverlies 158
slaperigheid 153
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 148
herseninfarct 145
branderig gevoel 136
zenuwpijn 124
Smaakstoornis 111
epilepsie 109
niet kunnen ruiken 97
verandering reukvermogen 89
geheugen vermindering 67
bewustzijnsverlies 62
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 60
beroerte (CVA) 54
ischemisch cerebraal infarct 49
Spraakstoornis (algemeen) 47
gedeeltelijke verlamming 44
perifere zenuwpijn 44
gelaatsparese 43
aangezichtsverlamming (facialisparese) 41
hersenbloeding 39
geheugenverlies 36
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 36
verminderd bewustzijn 36
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 29
houdingsafhankelijke duizeligheid 28
migraine met voortekenen (aura) 28
minder smaak 27
onwillekeurig aanspannen van spieren 23
toeval (convulsie) 22
neuralgische amyotrofie 21
dyskinesie 18
afwijkend coördinatievermogen 16
Hemiparaesthesia 15
Guillain-Barré-syndroom 14
hypersomnie 14
trage response op stimuli 14
cognitieve aandoening 13
duizeligheid bij inspanning 13
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 13
verminderd geestelijk vermogen 13
voorbijgaande globale amnesie 13
niet-reagerend op prikkels 11
aangezichtspijn 10
Hemianaesthesia 10
monoparese 10
volledige verlamming 9
cerebrale trombose 8
Hyperresponsief voor stimuli 8
multipele sclerose 8
overactiviteit 7
spanningshoofdpijn 7
Cerebral venous sinus thrombosis 6
cluster hoofdpijn 6
dysstasie 6
facialis neuralgie 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 6
spierspasmen 6
stoornis in een gevoelswaarneming 6
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 6
aura 5
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 5
diplegie 5
faciaal spasme 5
hoge rustspanning van een spier 5
koortsstuip 5
lacunair infarct 5
multipele sclerose recidief 5
overmatige gevoeligheid 5
peroneale zenuwverlamming 5
Sensory overload 5
trombose van arteria basilaris 5
ataxie 4
bewegingsarmoede 4
carpaal tunnel syndroom 4
complex regionaal pijn syndroom 4
dementie 4
Fantoomledemaatsyndroom 4
gevoelsverlies 4
kokerzicht 4
myelitis transversa 4
neurologisch verwaarlozingssyndroom 4
plotselinge slaap 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 4
verlamming 4
ziekte van Parkinson 4
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 3
bradykinesie 3
branderige slijmvliezen 3
halfzijdige blindheid 3
hersenstaminfarct 3
IIIde zenuwparese 3
infarct in kleine hersenen 3
Motorische disfunctie 3
ontsteking oogzenuw 3
pijn in de grote been zenuw 3
Polyneuropathie 3
postherpetische neuralgie 3
slaapzucht (lethargie) 3
tintelingen slijmvlies 3
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren 3
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
bewegingsdrang (chorea) 2
bewegingsstoornis 2
cerebrale ischemie 2
Cognitive linguistic deficit 2
coma 2
een verlaagde spierspanning 2
formicatie 2
hyporeflexie 2
ischemische beroerte 2
langzame spraak 2
myasthenia gravis 2
Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
petit mal epilepsie 2
retinale migraine 2
stembandparalyse 2
syndroom van Horner 2
verhoogde druk in de schedel 2
Vertebrobasilaire beroerte 2
VIde zenuwparalyse 2
zenuwontsteking 2
zenuwstelselaandoening 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) 1
afwijking trigeminus zenuw 1
allodynie 1
arteria carotis aneurysma 1
arteria carotis dissecans 1
arteria carotis stenose 1
arteria carotis trombose 1
autonome neuropathie 1
axonale neuropathie 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsdrang (choreoathetose) 1
bewustzijn fluctuerend 1
carotis arteriosclerose 1
cerebellair syndroom 1
cerebellaire hemorragie 1
Cerebellar stroke 1
cerebrospinaal vocht lek 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 1
cubitaletunnelsyndroom 1
dementie (vasculair) 1
demyeliniserende polyneuropathie 1
dunnevezelneuropathie 1
dwarslaesie 1
dyslexie 1
encefalitis auto-immuun 1
extensoren voetzool respons 1
Fine motor skill dysfunction 1
hemihyperesthesie 1
hemiplegische migraine 1
hersenoedeem 1
hersenstamhemorragie 1
intercostale neuralgie 1
intracraniaal aneurysma 1
kwijlen 1
loop apraxie 1
Lumbosacral radiculopathy 1
meralgia paraesthetica 1
myasthenia gravis-crisis 1
neurologisch symptoom 1
occipitale neuralgie 1
omgekeerde gewaarwording van heet en koud 1
onhandigheid 1
overmatige bewegingsdrang 1
paralyse van hersenzenuw 1
paraparese 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
radiculitis brachiaal 1
radiculopathie 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose 1
Reduced facial expression 1
Restless arms-syndroom 1
rusteloosheid; drang om te bewegen 1
rustende tumor 1
sinus transversus trombose 1
slaap paralyse 1
spierverslapping 1
spinale epidurale bloeding 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen 1
symptomen van de ziekte van Parkinson 1
taalstoornis 1
Thunderclap headache 1
titubatie van hoofd 1
tongverlamming 1
tonisch-clonische bewegingen 1
Transient aphasia 1
trombose hersenslagader 1
Uhthoff-fenomeen 1
vasculair parkinsonisme 1
verhoogde spanning 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) 1
verlamming van 4 ledematen 1
verstoord gevoel huid bij aanraking 1
VIde zenuwparese 1
zenuwcompressie 1

Zwangerschap en perinatale periode 140
spontane miskraam 98
missed abortion (niet herkende miskraam) 5
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap 4
foetale dood 4
bevalling 3
bloeding in zwangerschap 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap 3
foetale hypokinesie 3
premature baby 3
Anembryonic gestation 2
voortijdige vliesbreuk 2
amniorroe 1
bloeding na de bevalling 1
conditie van de moeder invloed hebbend op de foetus 1
foetale groeibeperking 1
hypertone baarmoeder 1
onbedoelde zwangerschap 1
placenta praevia bloeding 1
premature bevalling 1
zwangerschap 1
zwangerschapscomplicatie 1

Merknaam

COVID-19 vaccin Spikevax

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

23.380

Aantal meldingen na 1e prik

11.707

Aantal meldingen na 2e prik

11.673

Aantal gemelde bijwerkingen

141.857

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

302


* Toelichting

  • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 1.235
kortademigheid 424
orofaryngeale pijn 184
hoesten 159
bloedneus 67
Faryngeale zwelling 52
loopneus 45
longembolie 31
stemstoornis 29
astma 19
longpijn 18
neusverstopping 18
orofaryngeaal ongemak 18
productieve hoest 14
beklemming keel 13
hyperventilatie 13
niezen 12
kortademigheid bij inspanning 10
pijnlijke ademhaling 9
piepen 7
bronchospasme 5
hoorbare piepende ademhaling 5
irritatie keel 5
snelle ademhaling 5
stemloosheid 5
luchtwegaandoening 4
ophoesten van bloed 4
Pharyngeal paraesthesia 4
tekort van zuurstof in de weefsels 4
vocht vasthouden slokdarm 4
diafragmapijn 3
droge keel 3
longaandoening 3
luchtwegirritatie 3
tonsillaire hypertrofie 3
korstvorming neus 2
longvliesontsteking 2
oropharynxzwelling 2
sputum toegenomen 2
afwijkende ademhaling 1
allergische bronchitis 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 1
bijholteongemak 1
Dyspneu in rust 1
falen van de ademhaling 1
geeuwen 1
hik 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion 1
interstitiële longziekte 1
longinfarct 1
longinfiltraat 1
neusbijholte verstopping 1
onregelmatige ademhaling 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
prikkeling voorhoofdsholten 1
Sinus pain 1
slaap apneu syndroom 1
sputum verkleurd 1
strottenhoofdongemak 1
toegenomen afscheiding uit de longen 1
tonsilloliet 1
tracheapijn 1
vocht in de longen 1

Bloed- en lymfestelsel 1.081
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 1.029
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 14
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 9
lymfeknooppijn 6
Immune trombocytopenie 5
verhoogde neiging tot kneuzingen 4
auto-immuunhemolytische anemie 3
Bloedarmoede 2
spontaan hematoom 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) 1
antifosfolipidensyndroom 1
Myelosuppression 1
pancytopenie 1
trombocytose 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) 1

Bloedvaten 284
Bloeduitstorting 59
opvlieger 56
verhoogde bloeddruk 34
Koude vingertoppen en tenen 21
lage bloeddruk 21
trombose ader 18
bleekheid 8
vaatverwijding 8
fenomeen van Raynaud 7
trombose 6
vaatpijn 5
aderontsteking (tromboflebitis) 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 4
oppervlakkige aderontsteking 3
overmatig blozen 3
wisselende bloeddruk 3
Bloeding 2
lage bloeddruk bij opstaan 2
vena subclavia trombose 2
veneuze aandoening 2
aderontsteking 1
angiopathie 1
bekkenvene trombose 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen 1
Giant cell arteritis 1
hemodynamische instabiliteit 1
infarcering 1
lymfoedeem 1
perifeer circulatoir falen 1
perifere arterie trombose 1
Spataderen 1
Susac-syndroom 1
vaatontsteking 1
vaatspasme 1
vena cave trombose 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1

Chirurgische en medische verrichtingen 1
menstruatiecyclus behandeling 1

Endocrien systeem 12
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 2
thyreoïditis subacuut 2
acute bijnierschorsinsufficiëntie 1
anovulatoire cyclus 1
ovulatie vertraagd 1
schildklierontsteking 1
schildklierpijn 1
struma 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 1
ziekte van Basedow 1

Hart 467
hartkloppingen 258
snel hartritme 61
ontsteking hartzakje 22
onregelmatige hartslag 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 16
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 15
ontsteking van de hartspier 15
ritmestoornis hart (extrasystolen) 12
hartinfarct 10
hart ongemak 7
trage hartslag 6
hartfalen 5
hartstilstand 4
extra (ventriculaire) hartslag 2
hartaandoening 2
aanvalsgewijze snel hartritme 1
abnormale vochtophoping hartzakje 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
hart- en longfalen 1
kransslagaderdissectie 1
kransslagaderstenose 1
kransslagadertrombose 1
ritmestoornis (sinus arrest) 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
tachyaritmie 1

Huidenonderhuid 1.399
Jeuk 177
huiduitslag 172
roodheid 164
overmatig zweten 144
galbulten 113
jeukende huiduitslag 105
rode huiduitslag 86
pijn aan de huid 64
huiduitslag (rash papulair) 38
vlekkerige huiduitslag 35
nachtzweten 34
Gevoelige huid 24
brandend gevoel van de huid 23
puntbloedingen 23
eczeem 16
papel 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 12
haaruitval 11
blaar 10
huidverkleuring 10
angio-oedeem 7
psoriasis 7
vervellen 7
acne 5
droge huid 5
huidreactie 5
huiduitslag met blaasjes 5
onprettig aanvoelende huid 5
reactie op zonlicht 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
huidzwelling 4
zweten en rillen 4
erythema multiforme 3
huidaandoening 3
huidirritatie 3
strakke huid 3
bloedblaar 2
huid warm 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidontsteking 2
huiduitslag ( maculo-papulair) 2
koude urticaria 2
Nodular rash 2
sensibilisatie van de huid 2
Te behandelen huidletsel 2
vasculitische rash 2
allergische huidontsteking 1
couperose (pityriasis rosea) 1
drukurticaria 1
erythema elevatum diutinum 1
exfoliatieve uitslag 1
hoofdroos 1
huidbloeding 1
huidgeur afwijkend 1
huidgezwel 1
huidontsteking met blaarvorming 1
huidrimpeling 1
huiduitslag rondom haarzakjes 1
Jeukende bultjes 1
korst 1
lineaire IgA ziekte (van de nier) 1
littekenpijn 1
mechanische urticaria 1
Meerdere blauwe plekken 1
nagelbedontsteking 1
overmatige afscheiding van talg 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 1
Stevens-Johnson-syndroom 1
toename huidpigment 1
Trichodynia 1
vlek 1
zonneallergie 1
zonnedermatose 1

Immuunsysteem 64
overgevoeligheid 28
anafylactische reactie 12
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 10
seizoensgebonden allergie 5
anafylactische shock 3
geneesmiddelenovergevoeligheid 2
allergie voor geleedpotigenbeet 1
allergie voor geleedpotigensteek 1
sarcoidose 1
voedselallergie 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 399
neus-keelontsteking 98
gordelroos 80
orale herpes 32
erysipelas 31
longontsteking 14
blaasontsteking 11
ontsteking tandvlees 10
injectieplaatsinfectie 6
pustuleuze rash 6
vestibulaire neuronitis 6
voorhoofdsholte ontsteking 5
erythema migrans 4
injectieplaatscellulitis 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 4
appendicitis 3
bacteriële infectie 3
borstontsteking 3
Bovenste luchtweginfectie 3
COVID-19 3
laryngitis 3
onsteking van het neusslijmvlies 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
ooglidinfectie 3
pustel op injectieplaats 3
cellulitis 2
diverticulitis 2
Herpes simplex reactivation 2
koortsuitslag 2
oftalmische herpes zoster 2
sepsis 2
urineweginfectie 2
virale hersenvliesontsteking 2
vulvovaginale mycotische infectie 2
abces 1
amandelontsteking 1
bacteriele gewrichtsontsteking 1
borstabces 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchitis 1
buikgriep 1
buikvliesontsteking 1
dacryocystitis 1
erysipeloïd 1
faryngitis 1
gelokaliseerde infectie 1
herpes-meningo-encefalitis 1
herpes genitalis 1
herpes oftalmisch 1
hersenvliesontsteking 1
hordeolum 1
huidinfectie 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie van het oor 1
krentenbaard (impetigo) 1
nasale herpes 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
ontsteking van haarzakjes 1
ooginfectie 1
orale candida infectie 1
pancreatitis viraal 1
pilonidaliscyste 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie 1
postvirale vermoeidheidssyndroom 1
Pustule 1
pyelonefritis acuut 1
schimmelinfectie 1
talgklierinfectie 1
tandpulpitis 1
tinea pedis 1
Vermoede COVID-19 1
vulvovaginale candidiasis 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 103
blootstelling via moedermelk 31
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 27
blootstelling tijdens zwangerschap 7
val 7
kneuzing 5
posttraumatische pijn 5
epicondylitis 2
hemorragie wond 2
spierverrekking 2
vaccinatiecomplicatie 2
gewrichtsletsel 1
hersencontusie 1
hersenschudding 1
huidwond 1
off-label gebruik 1
Producttoedieningsfout 1
ruptuur pees 1
synoviaruptuur 1
thermale brandwonden van het oog 1
traumatisch hematoom 1
traumatische bloeding 1
vaccinatiefout 1
wintertenen/zwelling huid door koude 1

Lever en galwegen 7
galblaasaandoening 2
afwijkende leverfunctie 1
galblaaskoliek 1
geelzucht 1
leveraandoening 1
leverpijn 1

Maag-darmstelsel 8.630
misselijkheid 7.109
diarree 394
braken 321
buikpijn 204
tintelingen mond 75
buikklachten 66
gezwollen tong 60
pijn in de bovenbuik 54
lipzwelling 29
droge mond 28
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 20
maag-darm pijn 19
pijn in de onderbuik 15
opgezette buik 14
aften 13
Tongue discomfort 11
maagklachten 10
obstipatie, verstopping 10
branderige tong 9
oraal ongemak 9
tandpijn 9
verminderde gevoeligheid in de mond 8
blaarvorming mondslijmvlies 7
tongblaren 7
winderigheid 6
tandvlees bloeding 5
zwelling in mond 5
boeren 4
braakneiging 4
colitis ulcerosa 4
frequente darmbewegingen 4
gingiva-pijn 4
ontsteking mondholte 4
speekselkliervergoting 4
tongverkleuring 4
abnormale ontlasting 3
bloederige ontlasting 3
pijn in de mond 3
slikken pijnlijk 3
tongoedeem 3
Tongue erythema 3
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 3
zweertje in de mond 3
aandrang voor ontlasting 2
bloederige diarree 2
Hyperesthesie tanden 2
lip droog 2
lipblaar 2
lipoedeem 2
niet-infectieuze gingivitis 2
oesofaguspijn 2
orale pruritus 2
slijmerige stoelgangen 2
tong droog 2
tongaandoening 2
verhoogde afscheiding van speeksel 2
zwelling tandvlees 2
aambeien 1
aandoening maag-darmstelsel 1
acute onsteking alvleesklier 1
acuut abdomen 1
anorectaal ongemak 1
bloeding van de endeldarm 1
dyschezie 1
intestinale bloeding 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lip pijn 1
Lip pruritus 1
maag-darm bloeding 1
mondbloeding 1
obstructie van de darm 1
omentum infarct 1
ontsteking van de dikke darm 1
onwelriekende adem 1
orale lichen planus 1
orale mucosa eruptie 1
prikkelbare darmsyndroom 1
reflux gastritis 1
slokdarm ongemak 1
tong pruritus 1
tongontsteking 1
verandering in het speeksel 1
verkleurde ontlasting 1
zachte ontlasting 1
ziekte van Crohn 1

Neoplasmata 9
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 2
goedaardig vetgezwel 1
hemangioom van de huid 1
kiemcelkanker 1
myelodysplastisch syndroom 1
myeloïde leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1

Nier en urinewegen 62
verkleuring van de urine 8
vaker urineren 7
nierpijn 6
bloed in de urine 5
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 5
urinegeur abnormaal 5
vaak plassen 5
urine-incontinentie 4
urineafwijking 4
blaasklachten 2
nierfalen 2
uitblijven van urineproductie 2
aandoening urinelozing 1
Acute kidney injury 1
cystitis niet-infectieus 1
IgA nefropathie 1
incontinentie 1
nierstenen 1
pijnklachten urethra 1

Oog 379
wazig zien 64
oogpijn 43
gezichtsvermogen afgenomen 35
oogzwelling 31
zwelling van ooglid 23
ongemak in het oog 20
traanproductie verhoogd 17
dubbelzien 15
oogirritatie 15
lichtschuwheid 11
oogontsteking 11
droog oog 10
oogbloeding 7
rood oog 7
stoornis zien (fotopsie) 7
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 6
asthenopie 5
jeuk aan oog 5
ontsteking oogleden 5
bloeding in het oogwit 3
glasvochttroebelingen 3
ooglidirritatie 3
periorbitale zwelling 3
retinavene occlusie 3
afsluiting van de netvliesslagader 2
blindheid 2
eczeem van oogleden 2
Eye haematoma 2
inwendige oogontsteking (uveitis) 2
oogafscheiding 2
scheelzien 2
blindheid unilateraal 1
erytheem van het ooglid 1
Eye paraesthesia 1
gezichtsveld uitval met lichtschittering (flikkerscotoom) 1
glasvochtloslating 1
glaucoom 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 1
ooglidaandoening 1
ooglidhematoom 1
oogoedeem 1
pijn in het ooglid 1
scleritis 1
tijdelijke blindheid 1

Oor en evenwichtsorgaan 283