Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 26 juni 2022. Er is ongeveer iedere twee weken een update.

Kijk op onze website voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie. Kijk voor meer informatie over het aantal gezette prikken op de website van het RIVM.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 227.973

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 1.108.607 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Vermoeidheid  108.611
Hoofdpijn  107.915
Je niet lekker voelen  107.160
Spierpijn  99.561
Rillingen  80.829
Pijn op de prikplek  70.535
Koorts   57.913
Misselijkheid  56.610
Gewrichtspijn  56.161
Ontsteking op de prikplek  34.824

 

Tot nu toe zijn er 692 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 321 personen ouder dan 80 jaar, 291 personen tussen de 61 en 80 jaar, 58 personen tussen de 41 en 60 jaar en 18 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 4 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 3e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 4e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

268

175

42

1

486

AstraZeneca (Vaxzevria)

52

24

0

0

76

Moderna (Spikevax)

34

27

24

2

87

Janssen vaccin

20

0

0

0

20

Vaccinmerk onbekend

10

10

3

0

23

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die al voor de coronavaccinatie besmet waren geraakt met COVID-19. Drie mensen overleden vrijwel zeker aan de zeldzame bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) na AstraZeneca vaccinatie. Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben.
Bekijk hier het overzicht van de meldingen van overlijdens tot 18 februari.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

124.930

Aantal meldingen prikmoment 1

55.874

Aantal meldingen prikmoment 2*

48.002

Aantal meldingen prikmoment 3*

20.873

Aantal meldingen prikmoment 4*

175

Aantal meldingen prikmoment 5*

6

Aantal gemelde bijwerkingen

513.067

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

3.433


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 9.220
kortademigheid 3.055
orofaryngeale pijn 1.413
hoesten 990
Faryngeale zwelling 387
bloedneus 383
loopneus 320
longembolie 292
niezen 189
stemstoornis 172
neusverstopping 152
orofaryngeaal ongemak 150
longpijn 149
productieve hoest 138
kortademigheid bij inspanning 131
beklemming keel 126
astma 117
hyperventilatie 87
stemloosheid 83
irritatie keel 73
droge keel 67
pijnlijke ademhaling 60
piepen 43
neusklachten 30
hoorbare piepende ademhaling 22
tekort van zuurstof in de weefsels 22
Pharyngeal paraesthesia 20
Sinus pain 20
geeuwen 19
hik 19
luchtwegirritatie 19
tonsillaire hypertrofie 19
ophoesten van bloed 18
longaandoening 17
diafragmapijn 16
longinfarct 16
toegenomen luchtweguitscheiding 16
droogheid neusslijmvlies 15
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 14
afwijkende ademhaling 13
vocht in de longen 13
pleurale effusie 12
sputum toegenomen 12
longvliesontsteking 10
luchtwegaandoening 10
prikkeling voorhoofdsholten 10
snelle ademhaling 10
bijholteongemak 9
falen van de ademhaling 9
hypo-esthesie van farynx 9
Dyspneu in rust 8
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
toegenomen afscheiding uit de longen 8
gevoel te stikken 7
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 6
hypopnoea 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion 6
neusontsteking 6
rinalgie 6
stembandaandoening 6
verstikkingsgevoel 5
ademstilstand 4
bronchospasme 4
farynx-erytheem 4
longontsteking 4
Nasal pruritus 4
organiserende pneumonie 4
slaap apneu syndroom 4
sputumretentie 4
Throat clearing 4
verstikking 4
ademhalingsproblemen (apneu) 3
interstitiële longziekte 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
ontsteking van amandelen 3
orofaryngeale blaarvorming 3
pneumothorax 3
tracheapijn 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie 3
verslikken 3
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
diafragmaspasme 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
Lung diffusion disorder 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
onregelmatige ademhaling 2
pharynxaandoening 2
snurken 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
amandelaandoening 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
korstvorming neus 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
luchtwegcongestie 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
respiratoire spierzwakte 1
Respiratory symptom 1
reumatoïde long 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 10.081
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 9.759
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 78
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 54
Bloedarmoede 44
spontaan hematoom 28
lymfeknooppijn 20
Immune trombocytopenie 15
verhoogde neiging tot kneuzingen 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 9
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
bloedstollingsstoornis 5
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 4
lymfadenopathie mediastinum 4
miltvergroting 4
vitamine B12-deficiëntieanemie 4
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
aandoening bloedplaatje 1
abdominale lymfadenopathie 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
antifosfolipidensyndroom 1
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur 1
bloedingaandoening 1
hypercoagulatie 1
mastcelactivatiesyndroom 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.529
opvlieger 611
Bloeduitstorting 463
verhoogde bloeddruk 326
trombose ader 215
lage bloeddruk 133
Koude vingertoppen en tenen 127
trombose 76
bleekheid 70
aderontsteking (tromboflebitis) 61
Spataderen 41
vaatverwijding 41
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 32
vaatontsteking 28
Bloeding 25
overmatig blozen 25
vaatpijn 23
wisselende bloeddruk 23
Giant cell arteritis 18
aderontsteking 15
fenomeen van Raynaud 15
hypertensieve crisis 15
lymfoedeem 13
flauwvallen 9
veneuze aandoening 9
lage bloeddruk bij opstaan 7
vena subclavia trombose 6
aortatrombose 5
Achenbach syndrome 4
perifere arterie trombose 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
aderverkalking 3
bekkenvene trombose 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere embolie 3
perifere veneuze ziekte 3
vaatspasme 3
veneuze trombose 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
aortitis 2
bloedvatocclusie 2
embolie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteria iliaca-occlusie 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloederige afscheiding 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
cryoglobulinemie 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten 1
embolie arterieel 1
fibromusculaire dysplasie 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) 1
necrotiserende vasculitis 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
systolische hypertensie 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
vena jugularis trombose 1
veneuze embolie 1
verhoogde doorbloeding 1

Chirurgische en medische verrichtingen 28
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 7
immunisatie 3
immobilisatie van ledemaat 2
abortus provocatus 1
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
centraal zenuwstelsel stimulatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
galblaasoperatie 1
lokale verdoving 1
lymfadenectomie 1
menstruatiecyclus behandeling 1
oogirrigatie 1
reanimatie 1
tandextractie 1
therapieverandering 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 221
ovulatie vertraagd 35
anovulatoire cyclus 32
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 25
ziekte van Basedow 25
schildklierontsteking 20
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 18
struma 17
schildklieraandoening 13
acute bijnierschorsinsufficiëntie 9
auto-immune thyreoïditis 6
schildklierpijn 4
schildkliergezwel 2
Autoimmune thyroid disorder 1
endocriene stoornis 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
hypothalamus-hypofyseaandoeningen 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 4.073
hartkloppingen 2.026
onregelmatige hartslag 368
snel hartritme 277
ontsteking hartzakje 218
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 173
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 167
ritmestoornis hart (extrasystolen) 143
hartinfarct 138
hart ongemak 69
hartstilstand 66
hartfalen 58
ontsteking van de hartspier 43
trage hartslag 38
Myopericarditis 36
hartaandoening 34
extra (ventriculaire) hartslag 30
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 17
abnormale vochtophoping hartzakje 16
versnelde hartslag (ventriculair) 13
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 11
snelle regelmatige hartslag 11
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 9
asthma cardiale 8
hartritmestoornis (boezemflutter) 8
hartfibrilleren 5
harttamponade 5
hart- en vaataandoening 4
hartfalen acuut 4
spasme in de kransslagader 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
aandoening hartklep 3
Cardiac dysfunction 3
hartflutter 3
hartspieraandoening 3
kransslagaderocclusie 3
kransslagaderstenose 3
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 3
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
atriumtachycardie 2
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 2
hartklepinsufficiëntie 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
hartritmestoornis (ventriculair) 2
kransslagadertrombose 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
carditis 1
congestieve cardiomyopathie 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) 1
myocardfibrose 1
onregelmatige hartslag bij pasgeborene 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
scheur in de hartspier 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
trombusvorming in hart 1
vergroot hart 1

Huidenonderhuid 8.899
Jeuk 1.255
huiduitslag 973
galbulten 936
overmatig zweten 868
jeukende huiduitslag 837
roodheid 732
haaruitval 332
rode huiduitslag 271
eczeem 229
nachtzweten 186
huiduitslag (rash papulair) 178
pijn aan de huid 159
papel 157
puntbloedingen 156
brandend gevoel van de huid 119
acne 109
huidverkleuring 97
psoriasis 90
angio-oedeem 84
vlekkerige huiduitslag 81
Gevoelige huid 71
huiduitslag met blaasjes 57
blaar 56
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 44
zweten en rillen 44
droge huid 41
couperose (pityriasis rosea) 37
huidgeur afwijkend 33
onprettig aanvoelende huid 33
huidirritatie 29
vervellen 25
huidontsteking 24
lichen sclerosus 24
reactie op zonlicht 22
huidaandoening 17
huidreactie 17
huidaandoening (lichen planus) 16
Meerdere blauwe plekken 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 14
allergische huidontsteking 13
huidzwelling 13
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 13
rosacea 13
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 12
huid warm 12
huidontsteking met blaarvorming 12
kippenvel 11
bloedblaar 10
erythema multiforme 10
gele huid 9
Trichodynia 9
contact eczeem 8
huiduitslag ( maculo-papulair) 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 8
nagelverkleuring 8
hidradenitis 7
livedo reticularis 7
onychoclasis 7
overmatige afscheiding van talg 7
pigmentatieaandoening 7
strakke huid 7
constitutioneel eczeem 6
haargroei abnormaal 6
huiduitslag (toxisch) 6
subcutane bloeding 6
urticaria chronisch 6
dyshidrotisch eczeem 5
huidontsteking van de hand 5
koude urticaria 5
nummulair eczeem 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
vasculitische rash 5
Circumorale zwelling 4
Enkelvoudige blauwe plek 4
gespikkelde psoriasis 4
huidaandoening (granuloma annulare) 4
huidkloven 4
pruritus allergisch 4
acne met cystevorming 3
alopecia diffusa 3
capillaritis 3
huidgezwel 3
huidlaesie 3
huidverharding 3
Lichen planopilaris 3
littekenpijn 3
overmatig haargroei 3
periorale dermatitis 3
pityriasis 3
toename huidpigment 3
verandering haarkleur 3
verandering haartextuur 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
androgenetische alopecie 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
hand-voet syndroom 2
huidbloeding 2
Jeukende bultjes 2
korst 2
mechanische urticaria 2
nagelafwijking 2
onychalgie 2
onychomadesis 2
op acne lijkende huidontsteking 2
palmerytheem 2
sensibilisatie van de huid 2
trichorrhexis 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
vlek 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
alopecia universalis 1
chronische idiopathische urticaria 1
confluerende reticulaire papillomatose 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dermatitis psoriasiformis 1
dermatomyositis 1
dunne huid 1
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) 1
erytrose 1
exfoliatieve uitslag 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidhypopigmentatie 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
huidstructuur abnormaal 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
hypertrofisch lidteken 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
keratosis pilaris 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelgroei abnormaal 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
Oedema blister 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmoplantaire pustulose 1
partiële lipodystrofie 1
pityriasis rubra pilaris 1
plantair erytheem 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria trilling 1
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) 1
voorbijgaande acantholytische dermatose 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1
zweer 1
zweet verkleurd 1

Immuunsysteem 475
overgevoeligheid 242
anafylactische reactie 52
seizoensgebonden allergie 40
allergie voor geleedpotigenbeet 22
voedselallergie 21
allergie voor geleedpotigensteek 16
immuunsysteemaandoening 11
anafylactische shock 9
sarcoidose 8
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
verminderde immuunresponse 7
auto-immuunziekte 6
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 6
immunisatiereactie 5
Mite allergy 4
allergie voor dieren 3
Multisystem inflammatory syndrome in children 3
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor chemische stoffen 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
parfumgevoeligheid 1
primaire amyloïdose 1
Systemic immune activation 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 3.981
gordelroos 1.097
neus-keelontsteking 928
orale herpes 206
COVID-19 190
blaasontsteking 157
longontsteking 151
voorhoofdsholte ontsteking 83
faryngitis 65
laryngitis 47
borstontsteking 46
erysipelas 43
pustuleuze rash 43
vulvovaginale mycotische infectie 37
bronchitis 34
infectie van het oor 34
onsteking van het neusslijmvlies 31
Pustule 29
ontsteking tandvlees 27
amandelontsteking 25
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 25
urineweginfectie 25
vestibulaire neuronitis 25
herpes genitalis 23
griep 21
Vermoede COVID-19 21
ooginfectie 20
herpesvirusinfectie 19
vulvovaginale candidiasis 19
koortsuitslag 18
Bovenste luchtweginfectie 16
ooglidinfectie 16
schimmelinfectie 16
oftalmische herpes zoster 15
middenoorontsteking 13
ontsteking van de nier en nierbekken 13
appendicitis 12
Candida-infectie 12
diverticulitis 11
krentenbaard (impetigo) 11
infectie 10
aspiratiepneumonie 9
gelokaliseerde infectie 9
myelitis 9
ontsteking bijbal (epididymitis) 9
herpes oftalmisch 8
labyrinthitis 8
bacteriële infectie 7
bacteriële vaginose 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
vaginale infectie 7
abces 6
coronavirusinfectie 6
huidinfectie 6
huidinfectie door schimmels 6
infectiegevoeligheid verhoogd 6
buikgriep 5
discitis van tussenwervelschijf 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
hersenvliesontsteking 5
hordeolum 5
onderhuids abces 5
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 5
ontsteking van de speekselklier 5
ontsteking van haarzakjes 5
pustel op injectieplaats 5
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 5
tandpulpitis 5
tinea versicolor 5
virale pericarditis 5
ziekte van Lyme 5
herpes zoster oticus 4
steenpuist op aangezicht 4
waterpokken 4
abces op de injectie plaats 3
bacteriële longontsteking 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
orale infectie 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
tinea pedis 3
urosepsis 3
acne met pustels 2
bekkeninfectie 2
bekkenontstekingsziekte 2
borstabces 2
chorioretinitis 2
dacryocystitis 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herseninfectie (encefalitis) 2
huid bacteriële infectie 2
ontsteking beenmerg 2
ontsteking nagelriem 2
oöforitis 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
rhinovirusinfectie 2
stafylokokken-infectie 2
streptokokkeninfectie 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 2
Varicella zoster virus infection 2
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acute sinusitis 1
alveolaire ostitis 1
anaal abces 1
appendicitis geperforeerd 1
artritis infectieus 1
Asymptomatische COVID-19 1
bacteriëmie 1
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchiolitis 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocanaliculitis 1
eczema geïnfecteerd 1
Epstein-Barr virus infection reactivation 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale candidiasis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Haemophilus-infectie 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis viraal 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herpes zoster cutaan verspreid 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie op implantatieplaats 1
infectieuze pleurale effusie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
liesinfectie 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) 1
ontsteking van de teelbal 1
ooginfectie bacterieel 1
ooginfectie viraal 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postoperatieve wondinfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
speekselklierontsteking 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom 1
sternitis 1
talgklierinfectie 1
tepelinfectie 1
tinea capitis 1
trommelvliesontsteking 1
tuberculose 1
urineweginfectie bacterieel 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale infectie 1
virale keratitis 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1
Zweten bij koorts 1

Intoxicaties en letsels 920
blootstelling via moedermelk 316
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 224
blootstelling tijdens zwangerschap 58
val 57
maternale blootstelling vóór zwangerschap 48
kneuzing 29
wintertenen/zwelling huid door koude 14
posttraumatische pijn 13
off-label gebruik 12
wond 7
Onjuist schema voor producttoediening 6
bloeding rondom oogkas 5
hersenschudding 5
Onjuiste toedieningsweg van product 5
ontsteking van wond 5
spierverrekking 5
wondcomplicatie 5
epicondylitis 4
hoofdletsel 4
Medical device monitoring error 4
onjuiste dosis toegediend 4
recall fenomeen 4
vaccinatiefout 4
geleedpotigenbeet 3
huidabrasie 3
ledemaatletsel 3
Product use issue 3
breuk 2
complicatie op incisieplaats 2
huidletsel 2
onderhuidse bloeding 2
peesletsel 2
Producttoedieningsfout 2
retinaal letsel 2
ruggenmergletsel 2
spierletsel 2
traumatisch hematoom 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
accidentele onderdosering 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
chlooracne 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
erytheem op incisieplaats 1
extra dosis toegediend 1
Foreign body in gastrointestinal tract 1
gewrichtsletsel 1
gewrichtsontwrichting 1
heupbreuk 1
hitte-afmatting 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
lipletsel 1
litteken 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
oorletsel 1
Palate injury 1
perifere zenuwletsel 1
Product dose omission in error 1
product met verstreken uiterste gebruiksdatum toegediend 1
product toegediend op onjuiste plaats 1
ribfractuur 1
ruggenmergletsel cervicaal 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
Vreemd lichaam in de keel 1
wervelkolomfractuur 1
wondcomplicatie na operatie 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 81
leverpijn 15
Hepatitis 10
geelzucht 9
ontsteking van de galblaas 7
galstenen 5
vena portae trombose 5
afwijkende leverfunctie 4
galblaaskoliek 4
leveraandoening 4
vergroting van de lever 4
leverfalen 3
auto-immuunhepatitis 1
galblaasaandoening 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverbloeding 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 36.004
misselijkheid 25.038
diarree 3.012
buikpijn 1.616
braken 1.369
tintelingen mond 571
gezwollen tong 442
buikklachten 416
pijn in de bovenbuik 329
lipzwelling 314
opgezette buik 237
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 211
droge mond 210
pijn in de onderbuik 147
verminderde gevoeligheid in de mond 124
obstipatie, verstopping 121
maag-darm pijn 113
aften 112
oraal ongemak 99
maagklachten 93
Tongue discomfort 74
winderigheid 59
tandpijn 53
pijn in de mond 52
slikken pijnlijk 50
zwelling in mond 50
branderige tong 49
blaarvorming mondslijmvlies 44
boeren 44
abnormale ontlasting 40
bloederige ontlasting 39
colitis ulcerosa 32
ontsteking mondholte 31
verkleurde ontlasting 28
frequente darmbewegingen 26
tongblaren 25
braakneiging 21
lipblaar 21
gingiva-pijn 20
tongaandoening 19
ziekte van Crohn 19
zwelling tandvlees 19
orale pruritus 18
aandoening maag-darmstelsel 16
verhoogde afscheiding van speeksel 16
tandvlees bloeding 15
aandrang voor ontlasting 14
prikkelbare darmsyndroom 14
bloederige diarree 13
niet-infectieuze gingivitis 13
tongverkleuring 13
ontsteking van de dikke darm 12
vergrote huig 11
maag-darm bloeding 10
Tongue erythema 10
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 10
bloeding van de endeldarm 9
lip droog 9
Lip pruritus 9
maagdarmontsteking 9
mondbloeding 9
oesofaguspijn 9
ontstoken lippen 9
tongontsteking 9
Gingival discomfort 8
maagdarmgeluiden abnormaal 8
speekselkliervergoting 8
tandongemak 8
uitbraken van medicatie 8
zweertje in de mond 8
afwezigheid van speeksel 7
lipoedeem 7
regurgitatie 7
slijmerige stoelgangen 7
slokdarm ongemak 7
trombose arteria mesenterica 7
zachte ontlasting 7
zuurbranden 7
aambeien 6
alvleesklierontsteking 6
bloedbraken 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
tong pruritus 6
Tongue rough 6
acute onsteking alvleesklier 5
colitis microscopisch 5
Defaecation disorder 5
dyschezie 5
erytheem van mondslijmvlies 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
ontkleurde ontlasting 5
tong droog 5
tongoedeem 5
darmobstructie (ileus) 4
intestinale bloeding 4
maagontsteking 4
mondaandoening 4
niet-infectieuze sialoadenitis 4
onregelmatigheid in stoelgang 4
onwelriekende adem 4
Oral blood blister 4
orale papel 4
Stijve tong 4
tandverlies 4
anale hemorragie 3
Angular cheilitis 3
functionele gastro-intestinale aandoening 3
infrequente stoelgang 3
kramp van de slokdarm 3
speekselklierpijn 3
verandering in de stoelgang 3
verval van tandvlees 3
buikbloeding 2
buikgevoeligheid 2
burning mouth-syndroom 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
incontinentie voor ontlasting of gas 2
Lip erythema 2
lipbloeding 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
ontsteking van de huig 2
orale lichen planus 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklieraandoening 2
tandvlees aandoening 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verandering in het speeksel 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening alvleesklier 1
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
atrofische glossitis 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypertrofie van tongpapillen 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lipaandoening 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
orale mucosa eruptie 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
rectale spasme 1
slechte tandheelkundige conditie 1
speekselklier gezwel 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandverkleuring 1
tandvlees verkleuring 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
Terminal ileitis 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1

Neoplasmata 87
goedaardig gezwel huid (papilloom) 6
colonkanker 3
goedaardig vetgezwel 3
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
lymfeknoopmetastasen 3
non-Hodgkin-lymfoom 3
vergrote lymfklier 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
borstkanker 2
botmetastase 2
hersenneoplasma 2
kanker recidief 2
Kaposi-sarcoom 2
levermetastase 2
pyogeen granuloom 2
acrochordon 1
acusticusneurinoom 1
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstfibroadenoom 1
borstkanker recidief 1
borstkanker stadium II 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker metastase 1
eierstokkanker 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig gezwel van de schildklier 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidgezwel 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leukemie 1
leverhemangioom 1
leverkanker recidief 1
longadenocarcinoom 1
longkanker metastase 1
mantelcellymfoom recidief 1
melanoom recidief 1
metastatisch neoplasma 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
Papillary cystadenoma lymphomatosum 1
paraneoplastisch syndroom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
slokdarmcarcinoom 1
testiskanker 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 445
vaker urineren 55
nierpijn 52
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 33
urine-incontinentie 30
bloed in de urine 27
verkleuring van de urine 24
vaak plassen 23
urinegeur abnormaal 20
incontinentie 15
nierfunctie verminderd 15
nierstenen 13
urineretentie 13
nierfalen 11
blaaspijn 10
Acute kidney injury 9
nefrotisch syndroom 8
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 8
glomerulonefritis minimale letsels 6
blaasklachten 5
urineafwijking 5
aandoening urinelozing 4
interstitiële cystitis 4
nachtelijke urinelozing 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaas disfunctie 2
cystitisachtig symptoom 2
focale segmentale glomerulosclerose 2
hemorragie urinewegen 2
IgA nefropathie 2
nierontsteking 2
tubulo-interstitiële nefritis 2
uitblijven van urineproductie 2
blaasaandoening 1
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
lupus nefritis 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
uretraalsyndroom 1
Urinary tract discomfort 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineaarzeling 1
urinewegaandoening 1
urinewegpijn 1

Oog 3.163
wazig zien 467
gezichtsvermogen afgenomen 315
oogpijn 249
oogzwelling 246
zwelling van ooglid 156
oogontsteking 139
oogirritatie 137
dubbelzien 133
ongemak in het oog 117
traanproductie verhoogd 93
rood oog 92
droog oog 88
lichtschuwheid 80
jeuk aan oog 72
stoornis zien (fotopsie) 42
glasvochttroebelingen 41
retinavene occlusie 36
bloeding in het oogwit 34
ontsteking oogleden 34
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 33
oogbloeding 32
asthenopie 25
scherpzien gereduceerd 24
periorbitale zwelling 23
blindheid unilateraal 21
ontstoken iris (iridocyclitis) 21
inwendige oogontsteking (uveitis) 20
Eye haematoma 18
oogaandoening 17
ooglidirritatie 16
blindheid 13
ooglidzwelling 13
opticus ischaemie neuropathie 12
vochtophoping rondom oogkas 12
afsluiting netvliesader 11
erytheem van het ooglid 11
tijdelijke blindheid 11
afsluiting van de netvliesslagader 10
kortdurend gezichtsverlies 10
pijn in het ooglid 10
ptosis van een ooglid 9
Afwijking oogbeweging 8
eczeem van oogleden 8
glasvochtloslating 8
loslating van het netvlies 8
ontsteking van het oog (epscleritis) 8
staar 7
gezichtsvelduitval 6
glaucoom 6
ooglidhematoom 6
abnormaal gevoel in oog 5
allergische oogontsteking 5
chalazion 5
glasvochtbloeding 5
Eye paraesthesia 4
halogezicht 4
papiloedeem oog 4
verwijding van de pupillen 4
aandoening van het netvlies 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
Dyschromatopsia 3
Eye infarction 3
macula degeneratie 3
maculagat 3
netvliesbloeding 3
ooglidaandoening 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
donkere kringen onder ogen 2
Holmes-Adie-pupil 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
Pseudomyopia 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
sensore ooglidstoornis 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
dysfunctie van klieren van Meibom 1
endocriene oftalmopathie 1
fotokeratitis 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
glasvochtdegeneratie 1
irisaandoening 1
iritis 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
oogzweer 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina scheur 1
Retinal drusen 1
rosacea oculair 1
scheelzien 1
sclerale hyperemie 1
scleritis 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 3.038
oorsuizen 1.735
draaiduizeligheid 408
oorpijn 327
oorongemak 133
slechthorendheid 126
plots gehoorverlies 62
overgevoeligheid voor geluid 50
duizeligheid positioneel 44
doofheid unilateraal 25
ziekte van Ménière 20
oorcongestie 14
evenwichtsaandoening 13
oorzwelling 13
doofheid 12
voorbijgaande doofheid 8
oorpruritus 7
Auditory disorder 4
ooraandoening 4
trommelvliesperforatie 4
wagenziekte 4
bloeding van het oor 3
otorroe 3
diplacusis 2
dysacusis 2
trommelvliesaandoening 2
vochtophoping in middenoor 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
doofheid bilateraal 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1

Product aangelegenheden 8
hulpmiddelenuitstoting 2
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
klacht over product 1
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid 1

Psychisch 2.543
slapeloosheid 513
depressieve stemming 277
angst 154
verwarde toestand 139
stemmingswisselingen 134
rusteloosheid 127
Lusteloos 109
slaap van slechte kwaliteit 72
paniekaanval 66
emotionele labiliteit 60
ijlen 58
slaapstoornis 56
nachtmerrie 48
prikkelbaarheid 47
abnormale dromen 44
hallucinaties 44
depressie 39
desoriëntatie 37
emotionele stoornis 28
onrust 27
stemming veranderd 21
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 20
vertraagd denken 17
vrees 17
spanning 16
verminderd libido 15
zelfmoordgedachte 15
gestoord denken 14
stress 13
zenuwachtigheid 13
libidoverlies 12
psychische stoornis 12
woede-aanval 12
dagdromen 11
dissociatie 11
agressie 10
emotionele droefheid 10
initiële insomnia 10
abnormaal gedrag 9
Apathisch 9
delirium febrile 9
verhoogd libido 9
uitgelaten stemming 8
brassend eten 7
paniekreactie 7
stemmingsstoornis 7
waandenkbeelden 7
Derealisatie 6
eetstoornis 6
hallucinatie (visueel) 6
fonofobie 5
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
stotteren 5
angststoornis 4
Disorganised speech 4
Mental fatigue 4
somnabulisme 4
ernstige depressie 3
katatonie 3
negatieve gedachten 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
Angst om te vallen 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
exploderend hoofd-syndroom 2
hypomanie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
tic 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
acute stressstoornis 1
agorafobie 1
alcoholisme 1
angst voor de dood 1
angst voor ziekte 1
autoscopie 1
bedplassen 1
Breath holding spell 1
burn-out-syndroom 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
epileptische psychose 1
Frustration tolerance decreased 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
huilerigheid 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
seksuele opwindingsstoornis 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
Somatic symptom disorder 1
spraakarmoede 1
suïcidaal gedrag 1
symptoom van depressie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
verminderde interesse 1
zelfmoord 1
zelfmoordpoging 1

Sociale omstandigheden 31
menarche 15
Loss of personal independence in daily activities 4
verminderde rijbekwaamheid 3
bedlegerig 2
gehoorhandicap 2
verminderde werkbekwaamheid 2
Impaired quality of life 1
looponbekwaamheid 1
menopauze 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 74.618
Spierpijn 44.853
gewrichtspijn 23.515
pijn in arm of been 1.652
rugpijn 771
spierspasmen 529
spierzwakte 486
Problemen ledemaat 477
nekpijn 451
skeletspierstijfheid 338
pijn in kaak 144
gewrichtszwelling 124
skeletspierstelselpijn 116
Klachten skelet/spierstelsel 101
slijmbeursonsteking 75
Gewrichtsontsteking 67
pijn in de zij 63
polymyalgia rheumatica 62
reumatoïde artritis 57
spiertrekkingen 53
skeletspierstelsel borstpijn 47
periartritis 36
mobiliteit verminderd 34
spier ongemak 34
gewrichtsstijfheid 33
liespijn 33
fibromyalgie 32
okselgezwel 32
peesontsteking 31
botpijn 28
costochondritis 23
kaakklem 23
gespannenheid spier 22
reumatische aandoening 19
Spierontsteking 19
pees pijn 13
osteitis 12
artrose 11
pijnlijk stuitje 9
spierzwelling 9
spinale pijn 9
kaakaandoening 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 7
gewrichtsaandoening 7
peesongemak 7
psoriasis arthropathica 6
spiercontractuur 6
spiervermoeidheid 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
ankyloserende spondylitis 4
artritis reactief 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
myalgie intercostaal 4
peesafwijking 4
spierbloeding 4
tenosynovitis 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
gewrichtsruis 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
nekgezwel 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 3
rotator cuff syndroom 3
spierstijfheid 3
synoviumcyste 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsblokkering 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
juveniele idiopathische artritis 2
morphaea 2
palindroom reuma 2
pijn pubis 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spieraandoening 2
tussenwervelschijf protrusie 2
afwijking bot (exostose) 1
auto-immune artritis 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
borstwandgezwel 1
botmisvorming 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
kniemisvorming 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
mediale tibia stress-syndroom 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesschedestoornis 1
reumatische koorts 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
slipping-rib-syndroom 1
Spinal instability 1
spondylitis 1
Still's disease 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
versterf botweefsel 1
Vertebral end plate inflammation 1
vingermisvorming 1
vochtophoping in gewricht 1
Wervelkolom stenose 1

Testuitslagen en onderzoeken 7.199
lichaamstemperatuur verhoogd 5.386
hartfrequentie verhoogd 529
bloeddruk verhoogd 189
hartfrequentie onregelmatig 88
hormoonspiegel abnormaal 83
bloeddruk verlaagd 78
gewicht verlaagd 72
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 70
glucosespiegel bloed verhoogd 63
lichaamstemperatuur verlaagd 55
gewicht verhoogd 52
hartfrequentie verlaagd 48
glucosespiegel bloed verlaagd 37
hartfrequentie abnormaal 25
SARS-CoV-2-test positief 23
wisselende lichaamstemperatuur 22
INR verhoogd 21
te weinig bloedplaatjes 17
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 17
wisselende glucosespiegel 17
hemoglobine verlaagd 16
ademhalingsfrequentie verhoogd 12
bloed in urine 12
fibrine D dimeer verhoogd 12
bloed glucose abnormaal 8
INR verlaagd 8
leverenzym abnormaal 8
TSH-spiegel bloed verhoogd 8
bloeddruk abnormaal 6
ontstekingsmarker verhoogd 6
serum ferritine verlaagd 6
bloed ijzer verlaagd 5
bloedingstijd verlengd 5
bloedplaatjestelling verhoogd 5
hartgeruis 5
leverenzym verhoogd 5
schommeling in International Normalized Ratio 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
Liver function test increased 4
maag pH verlaagd 4
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 4
rode bloedceltelling verlaagd 4
abnormale hartritme 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
creatinefosfokinase verhoogd 3
fecaal volume verhoogd 3
lymfocytentelling verlaagd 3
menstruatie normaal 3
SARS-CoV-2-test negatief 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloed insuline abnormaal 2
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 2
bloedtest abnormaal 2
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 2
hematocriet verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
thyroxine vrij verlaagd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
aanwezigheid van auto-antistoffen 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal 1
anti-erotrocytantistof positief 1
anti-neuronale antistof 1
antifosfolipiden-antistoffen 1
bloed albumine verlaagd 1
bloed androstenedion verhoogd 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk systolisch verhoogd 1
bloeddruk systolisch verlaagd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
Cortisol decreased 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
cytomegalievirustest positief 1
eosinofielentelling verlaagd 1
Epstein-Barr-virus-antistof positief 1
fecale calprotectine verhoogd 1
fecale calprotectine verlaagd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
granulocytentelling verhoogd 1
Hartfrequentie variabiliteit verhoogd 1
harttonen abnormaal 1
hemoglobine verhoogd 1
hepatitis-A-antistof positief 1
humaan papillomavirus-test negatief 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd 1
leverfunctietests abnormaal 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
plaatjestelling abnormaal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
rode bloedceltelling verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
SARS-CoV-2 test false positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verhoogd 1
totale spermatelling verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vertraagde bloedstolling 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine B6 verhoogd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 247.898
vermoeidheid 51.892
malaise 47.276
pijn op de injectieplaats 31.783
koude rillingen 28.702
koorts 18.792
ontsteking op de injectieplaats 14.180
zwelling van injectieplaats 12.815
injectieplaatswarmte 10.998
roodheid op de injectieplaats 7.762
injectieplaatshematoom 3.627
jeuk op de injectieplaats 3.214
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 2.890
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 2.344
pijn in de borstkas 1.553
okselpijn 1.143
onbestendig gevoel borstkas 1.031
injectieplaatsverharding 663
ongemak op injectieplaats 631
verslechtering van de aandoening 571
hoge koorts 488
pijn 484
gevoel abnormaal 431
perifere zwelling 400
het heet hebben 380
verminderd gebruik ingeente arm of been 374
lichaamszwakte 349
zwelling aangezicht 346
griepachtige verschijnselen 210
onverwacht effect 187
zwelling 178
perifeer oedeem 147
het koud hebben 131
loopstoornis 100
injectieplaatsrash 88
dorst 79
aangezichtspijn 77
injectieplaatsparesthesie 74
oedeem 74
vaccinatieplaatspijn 73
ontsteking 68
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 67
reactie op de injectieplaats 57
gevoel van vreemd lichaam 55
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 50
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 49
zich zenuwachtig voelen 48
geneesmiddelinteractie 46
lymfadenopathie op injectieplaats 46
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 42
niet lekker voelen 41
zich dronken voelen 41
onbeoordeelbaar voorval 38
huilen 34
Aangezicht ongemak 28
papel op injectieplaats 26
Illness 25
injectieplaatsverkleuring 24
hypo-esthesie op injectieplaats 22
injectieplaatsurticaria 22
Injection site muscle weakness 21
vaccinatie non-respons 21
bloeding op de injectieplaats 20
fysieke conditie afname 20
gezichtszwelling 19
honger 19
lage lichaamstemperatuur 16
injectieplaatskoudheid 15
Gait inability 14
traagheid 14
gegeneraliseerd oedeem 12
gelokaliseerd oedeem 12
secretie uitscheiding 12
injectieplaatsvesikels 10
zwelling op implantatieplaats 10
gestoorde beweging op injectieplaats 9
energie verhoogd 8
vertraagde genezing 8
gevoel van bloedstroom 7
injectieplaatsoedeem 7
nodule 7
zwelling op vaccinatieplaats 7
erytheem op vaccinatieplaats 6
geen bijwerking 6
herniapijn 6
schouderletsel in verband met toediening van vaccin 6
verhoogde lichaamstemperatuur 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
cyste 5
eczeem op injectieplaats 5
hartdood 5
injectieplaatsovergevoeligheid 5
Injection site deformation 5
niet-cardiale pijn op de borst 5
temperatuurintolerantie 5
controleverlies van benen 4
dorst verminderd 4
induratie 4
kater 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
ongemak op vaccinatieplaats 4
pijn op implantatieplaats 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
warmte op vaccinatieplaats 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 3
hemorragie op vaccinatieplaats 3
hernia 3
injectieplaatszenuwbeschadiging 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
vaccinatieplaatspruritus 3
bijwerking 2
chronisch vermoeidheidssyndroom 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
nodule op injectieplaats 2
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
paresthesie van vaccinatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
stoornis temperatuurregulatie 2
toename van ziekte 2
uitscheiding op injectieplaats 2
Vaccination site movement impairment 2
Vaccination site recall reaction 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
verminderde werkzaamheid 2
voedselinteractie 2
Antidepressant discontinuation syndrome 1
blaasjes op vaccinatieplaats 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gewrichtsontsteking op injectieplaats 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
irritatie van vaccinatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
Non-pitting oedeem 1
oedeem op implantatieplaats 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
poliep 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
rash op vaccinatieplaats 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvlies pijn 1
Slijmvliesaandoening 1
slijmvliesexfoliatie 1
statisch oedeem 1
Stenosis 1
streaking op injectieplaats 1
Symptom recurrence 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
Vaccination site coldness 1
Vaccination site joint erythema 1
Vaccination site joint pain 1
Vaccination site mass 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op implantatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
weefselschade op injectieplaats 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 692
verminderde eetlust 332
vocht vasthouden 72
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 44
jicht 43
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 28
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 20
uitdroging 17
toegenomen eetlust 14
slecht gevoede zuigeling 10
abnormaal verlies van gewicht 9
hunkering naar voedsel 9
hypofagie 9
verstoorde eetlust 9
voedingsstoornis 8
ijzerdeficiëntie 7
abnormale gewichtstoename 5
diabetes mellitus 5
type 1 diabetes mellitus 5
alcoholintolerantie 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 4
gebrek aan vitamine-B12 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 3
lactose-intolerantie 3
Gluten sensitivity 2
histamine intolerantie 2
lipo-oedeem 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
voedselintolerantie 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hunkering naar zout 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
latente auto-immune diabetes bij volwassenen 1
magnesiumtekort 1
ondervoeding 1
resistentie tegen insuline 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 26.960
Intermenstrual bleeding 4.180
wegblijven van de menstruatie 3.627
verlate menstruatie 3.210
polymenorroe 2.915
menstruatiestoornis 2.341
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 2.313
onregelmatige menstruatie 2.210
verminderde menstruatie 782
borstpijn 733
bloedingen na de menopauze 657
menstruaties met grote tussenpozen 537
menstrueel ongemak 537
vaginale bloeding 502
gezwollen borst 294
abnormale terugtrekking bloeding 265
borstvoeding verminderd 222
pijnlijke borst 162
premenstruele pijn 146
premenstrueel syndroom 137
vaginale afscheiding 108
gevoelige borsten 94
borstvergroting 83
eisprongpijn 77
symptomen overgang 77
tepelpijn 74
samentrekking van de baarmoeder 58
baarmoederpijn 57
pijn in de eileiders / eierstokken 49
borstontsteking 32
impotentie 29
borstgezwel 22
bekkenpijn 19
ovulatieaandoening 18
premenstruele hoofdpijn 16
stoornis borstvoeding 16
aandoening van vulva 15
pijn testikels 14
vulvovaginale pijn 13
tepelvloed 12
borstcyste 11
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 11
coïtale bloeding 11
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 11
vaginale droogheid 11
vulvovaginaal branderig gevoel 11
tepelzwelling 10
melkafscheiding 9
vulvovaginale pruritus 9
borstaandoening 8
premenstruele dysfore stoornis 8
borstaandoening vrouwelijk 7
borstverharding 7
borstvoeding toegenomen, puerperaal 7
cyste eierstok 7
vergroting borstklierweefsel (man) 7
polycysteuze eierstokken 6
stuwing borst 6
Poor milk ejection reflex 5
tepelaandoening 5
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 5
aandoening eierstok 4
bloed in het sperma 4
galactostase 4
geslachtsorgaanpijn 4
jeuk aan de geslachtsorganen 4
ontsteking van de eikel (balanitis) 4
onttrekkingsbloeding 4
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) 4
vaginale geur 4
adenomyose 3
baarmoedervergroting 3
bloeding in de baarmoeder 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale zwelling 3
ziekte van Peyronie 3
afname borstweefsel 2
bekkenongemak 2
borsthematoom 2
borstoedeem 2
eierstokader trombose 2
eierstokcyste geruptureerd 2
endometriumaandoening 2
genitale blaar 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
moedermelk geur abnormaal 2
peniel hematoom 2
penisaandoening 2
pijn scrotum 2
prostaatpijn 2
Scrotal discomfort 2
seksuele stoornis 2
tepelontsteking 2
toegenomen erectie 2
uitgestelde menopauze 2
uteruspoliep 2
vergrote schaamlippen 2
zweren aan genitalia 2
baarmoederaandoening 1
baarmoedergevoeligheid 1
balzakzwelling 1
bekkenbodemspierzakheid 1
borsthyperplasie 1
borstverkleuring 1
eierstok hemorragie 1
eierstokfalen 1
eileideraandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale uitslag 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
goedaardige vergroting van de prostaat 1
hematosalpinx 1
infertiliteit 1
menopauzale aandoening 1
Nipple enlargement 1
penis bloeding 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose