Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb binnengekomen en bekeken zijn door deskundigen tot en met 10 oktober 2021. Er is elke twee weken een update.

De meldingen gaan over ongeveer 23,7 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 18,1 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 2 miljoen van Moderna (Spikevax) en 800.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Kijk hier voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

  • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
  • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
  • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
  • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
  • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 155.548

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 776.163 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Vermoeidheid  80.001
Hoofdpijn  79.547
Je niet lekker voelen  78.448
Spierpijn  73.636
Rillingen  59.126
Pijn op de prikplek  50.001
Koorts  44.080
Misselijkheid  42.030
Gewrichtspijn  39.806
Zwelling op de prikplek  19.777

 

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 36 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 7 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 21 meldingen (waarvan 18 bij het AstraZeneca en 3 bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat daarbij om 14 vrouwen en 7 mannen. Hiervan waren er 6 tussen 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 12 ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen 1 dag tot 1 maand na vaccinatie, 19 keer na de eerste vaccinatie en 2 keer na de tweede vaccinatie. In deze 21 meldingen werd dit aangetoond met een speciale test of ging het om hele uitgebreide of meerdere tromboses. Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Bij de mRNA vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) zijn er 20 meldingen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes. In geen van deze meldingen werd met een test aangetoond dat het om de zeldzame bijwerking ging.

Zes mensen zijn overleden, waarbij het bij drie vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin gaat.

Kijk voor meer informatie over deze bijwerking in onze veelgestelde vragen.

Tot nu toe zijn er 539 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 267 personen ouder dan 80 jaar, 213 personen tussen de 61 en 80 jaar, 43 personen tussen de 41 en 60 jaar en 13 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 3 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

255

140

395

AstraZeneca (Vaxzevria)

49

21

70

Moderna (Spikevax)

30

21

51

Janssen vaccin

13

-

13

Vaccinmerk onbekend

8

2

10

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Er zijn 6 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, waarvan het bij drie ging om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin.

Lareb heeft een overzicht gemaakt van de overlijdens in de eerste 14 weken van de vaccinatiecampagne.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

80.393

Aantal meldingen na 1e prik

47.082

Aantal meldingen na 2e prik

33.311

Aantal gemelde bijwerkingen

335.506

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

2.189


* Toelichting

  • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 6.785
kortademigheid 2.178
orofaryngeale pijn 1.087
hoesten 746
bloedneus 278
Faryngeale zwelling 273
loopneus 249
longembolie 219
niezen 139
stemstoornis 139
orofaryngeaal ongemak 120
neusverstopping 113
longpijn 106
productieve hoest 106
beklemming keel 101
astma 80
kortademigheid bij inspanning 80
stemloosheid 69
hyperventilatie 60
irritatie keel 57
droge keel 51
pijnlijke ademhaling 46
piepen 29
hoorbare piepende ademhaling 19
tekort van zuurstof in de weefsels 19
luchtwegirritatie 17
neusklachten 17
Pharyngeal paraesthesia 17
geeuwen 14
ophoesten van bloed 14
Sinus pain 14
longaandoening 13
diafragmapijn 12
afwijkende ademhaling 11
droogheid neusslijmvlies 11
hik 11
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 10
toegenomen luchtweguitscheiding 10
tonsillaire hypertrofie 10
longinfarct 9
sputum toegenomen 9
bijholteongemak 8
prikkeling voorhoofdsholten 8
snelle ademhaling 8
aspiratiepneumonie 7
falen van de ademhaling 7
luchtwegaandoening 7
sputum verkleurd 7
Dyspneu in rust 6
oropharynxzwelling 6
pleurale effusie 6
vocht in de longen 6
hypo-esthesie van farynx 5
hypopnoea 5
longvliesontsteking 5
stembandaandoening 5
toegenomen afscheiding uit de longen 5
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 4
bronchospasme 4
gevoel te stikken 4
Increased viscosity of upper respiratory secretion 4
sputumretentie 4
verstikkingsgevoel 4
farynx-erytheem 3
neusbijholte verstopping 3
neusontsteking 3
oedeem van het strottenhoofd 3
rinalgie 3
slaap apneu syndroom 3
Throat clearing 3
verslikken 3
verstikking 3
vocht vasthouden slokdarm 3
ademhalingsproblemen (apneu) 2
ademstilstand 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
farynxontsteking 2
interstitiële longziekte 2
longbloeding 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
Nasal pruritus 2
neusoedeem 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
orofaryngeale blaarvorming 2
pharynxaandoening 2
pneumothorax 2
tracheapijn 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademhalingswegen ontsteking 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
diafragmaspasme 1
emfyseem 1
idiopathische pulmonale fibrose 1
inklappen longblaasjes (atelectase) 1
inspanningsastma 1
intranasale hypo-esthesie 1
langdurige uitademing 1
longconsolidatie 1
longontsteking 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
onregelmatige ademhaling 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
ontsteking van amandelen 1
organiserende pneumonie 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
ratelgeluiden 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie 1

Bloed- en lymfestelsel 3.641
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 3.457
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 46
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 26
spontaan hematoom 23
Bloedarmoede 19
lymfeknooppijn 10
Immune trombocytopenie 8
verhoogde neiging tot kneuzingen 7
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 5
bloedstollingsstoornis 4
lymfadenopathie mediastinum 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 2
eosinofilie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
Normocytic anaemia 2
pancytopenie 2
aandoening bloedplaatje 1
bloedingsneiging 1
hilus lymfadenopathie 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
miltvergroting 1
paratracheale lymfadenopathie 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1
vitamine B12-deficiëntieanemie 1

Bloedvaten 1.722
opvlieger 377
Bloeduitstorting 347
verhoogde bloeddruk 220
trombose ader 153
lage bloeddruk 90
Koude vingertoppen en tenen 87
bleekheid 56
trombose 41
aderontsteking (tromboflebitis) 38
vaatverwijding 35
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 21
overmatig blozen 21
oppervlakkige aderontsteking 20
vaatpijn 20
Spataderen 18
wisselende bloeddruk 18
vaatontsteking 17
Bloeding 16
Giant cell arteritis 12
hypertensieve crisis 10
fenomeen van Raynaud 8
flauwvallen 8
veneuze aandoening 8
aderontsteking 7
lage bloeddruk bij opstaan 6
lymfoedeem 5
aortatrombose 4
hemodynamische instabiliteit 3
perifere arterie trombose 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 3
vena subclavia trombose 3
Achenbach syndrome 2
aderverkalking 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
bekkenvene trombose 2
embolie 2
etalage been (claudicatio intermittens) 2
oppervlakkige flebitis 2
perifere embolie 2
vaatvernauwing 2
varicoflebitis 2
veneuze trombose 2
verkleurde ader 2
vorming van bloedprop in ledemaat 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
embolie arterieel 1
erythromelalgie 1
geruptureerd aneurysma 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
perifere veneuze ziekte 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
Vein rupture 1

Chirurgische en medische verrichtingen 8
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
endotracheale intubatie 1
immobilisatie van ledemaat 1
lokale verdoving 1
oogirrigatie 1
tandextractie 1
tumorexcisie 1

Endocrien systeem 72
schildklierontsteking 11
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 10
ovulatie vertraagd 8
struma 8
ziekte van Basedow 7
anovulatoire cyclus 4
schildklierpijn 4
acute bijnierschorsinsufficiëntie 3
auto-immune thyreoïditis 2
schildklieraandoening 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 2
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 2.421
hartkloppingen 1.222
onregelmatige hartslag 209
snel hartritme 160
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 122
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 120
ontsteking hartzakje 106
hartinfarct 100
ritmestoornis hart (extrasystolen) 63
hartstilstand 45
hartfalen 44
ontsteking van de hartspier 33
hart ongemak 30
trage hartslag 25
hartaandoening 21
extra (ventriculaire) hartslag 11
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 11
versnelde hartslag (ventriculair) 9
asthma cardiale 7
snelle regelmatige hartslag 7
abnormale vochtophoping hartzakje 6
hartritmestoornis (boezemflutter) 6
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 6
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 5
hartfalen acuut 3
hartspieraandoening 3
aandoening hartklep 2
angina instabiel 2
Cardiac dysfunction 2
hartfibrilleren 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
harttamponade 2
kransslagaderocclusie 2
kransslagaderstenose 2
kransslagadertrombose 2
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 2
spasme in de kransslagader 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumtrombose 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart- en vaataandoening 1
hart ventriculaire trombose 1
hartflutter 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
myocardfibrose 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 1

Huidenonderhuid 6.266
Jeuk 929
huiduitslag 762
galbulten 726
overmatig zweten 664
jeukende huiduitslag 589
roodheid 555
rode huiduitslag 206
huiduitslag (rash papulair) 135
puntbloedingen 130
haaruitval 126
eczeem 124
papel 114
nachtzweten 105
pijn aan de huid 103
brandend gevoel van de huid 90
huidverkleuring 71
angio-oedeem 65
vlekkerige huiduitslag 61
Gevoelige huid 54
psoriasis 54
acne 42
blaar 42
huiduitslag met blaasjes 36
zweten en rillen 36
droge huid 23
huidgeur afwijkend 21
huidirritatie 21
reactie op zonlicht 19
onprettig aanvoelende huid 18
couperose (pityriasis rosea) 17
vervellen 16
huidreactie 14
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 12
huidontsteking 11
Meerdere blauwe plekken 10
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 10
allergische huidontsteking 9
bloedblaar 9
lichen sclerosus 9
rosacea 9
huidontsteking met blaarvorming 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 8
Trichodynia 8
erythema multiforme 7
huid warm 7
huidzwelling 7
kippenvel 7
huidaandoening 6
huiduitslag (toxisch) 6
hidradenitis 5
huiduitslag ( maculo-papulair) 5
livedo reticularis 5
overmatige afscheiding van talg 5
vasculitische rash 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 4
gele huid 4
huidaandoening (granuloma annulare) 4
huidaandoening (lichen planus) 4
nagelverkleuring 4
pigmentatieaandoening 4
constitutioneel eczeem 3
contact eczeem 3
Enkelvoudige blauwe plek 3
huidontsteking van de hand 3
pruritus allergisch 3
strakke huid 3
verandering haarkleur 3
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
capillaritis 2
dikker worden van de huid 2
dyshidrotisch eczeem 2
hand-voet syndroom 2
huidgezwel 2
huidlaesie 2
huidverharding 2
koude urticaria 2
nummulair eczeem 2
onychalgie 2
onychoclasis 2
onychomadesis 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 2
sensibilisatie van de huid 2
subcutane bloeding 2
toename huidpigment 2
verandering haartextuur 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
zonnedermatose 2
acne met cystevorming 1
acute febriele neutrofiele dermatose 1
alopecia universalis 1
Circumorale zwelling 1
dermatitis herpetiformis 1
haaraandoening 1
haargroei abnormaal 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidbloeding 1
huidhypopigmentatie 1
huidkloven 1
Huidlaesie ontsteking 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
Jeukende bultjes 1
korst 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
op acne lijkende huidontsteking 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmerytheem 1
palmoplantaire pustulose 1
periorale dermatitis 1
pityriasis 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria chronisch 1
vermindering huidpigment 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1

Immuunsysteem 333
overgevoeligheid 178
anafylactische reactie 44
seizoensgebonden allergie 34
allergie voor geleedpotigenbeet 16
voedselallergie 10
allergie voor geleedpotigensteek 9
anafylactische shock 8
geneesmiddelenovergevoeligheid 6
immuunsysteemaandoening 6
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 4
sarcoidose 3
corneatransplantaat afstoting 2
Mite allergy 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor dieren 1
allergie voor planten 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
auto-immuunziekte 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
Multisystem inflammatory syndrome in children 1
primaire amyloïdose 1
verminderde immuunresponse 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 2.749
gordelroos 777
neus-keelontsteking 727
orale herpes 150
COVID-19 129
blaasontsteking 115
longontsteking 111
voorhoofdsholte ontsteking 52
faryngitis 38
pustuleuze rash 38
laryngitis 34
erysipelas 30
infectie van het oor 24
ontsteking tandvlees 23
vulvovaginale mycotische infectie 23
bronchitis 22
borstontsteking 19
onsteking van het neusslijmvlies 19
urineweginfectie 19
vestibulaire neuronitis 18
Pustule 16
koortsuitslag 15
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 15
herpesvirusinfectie 14
ooginfectie 14
amandelontsteking 13
ooglidinfectie 13
herpes genitalis 12
vulvovaginale candidiasis 11
Bovenste luchtweginfectie 10
diverticulitis 10
oftalmische herpes zoster 10
schimmelinfectie 10
appendicitis 9
Candida-infectie 9
labyrinthitis 7
griep 6
herpes oftalmisch 6
ontsteking van de nier en nierbekken 6
bacteriële infectie 5
gelokaliseerde infectie 5
Herpes zoster reactivation 5
krentenbaard (impetigo) 5
postvirale vermoeidheidssyndroom 5
vaginale infectie 5
virale pericarditis 5
hordeolum 4
huidinfectie door schimmels 4
infectie 4
infectiegevoeligheid verhoogd 4
middenoorontsteking 4
ontsteking bijbal (epididymitis) 4
ontsteking van de speekselklier 4
pustel op injectieplaats 4
Vermoede COVID-19 4
bacteriële vaginose 3
discitis van tussenwervelschijf 3
gastro-enteritis viraal 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
ontsteking van haarzakjes 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 3
tandpulpitis 3
urosepsis 3
ziekte van Lyme 3
abces 2
bacteriële longontsteking 2
buikgriep 2
coronavirusinfectie 2
endocarditis 2
huidinfectie 2
injectieplaatsinfectie 2
orale candida infectie 2
sepsis 2
steenpuist op aangezicht 2
tinea versicolor 2
abces op de injectie plaats 1
Acanthamoeba-keratitis 1
acute sinusitis 1
anaal abces 1
Asymptomatische COVID-19 1
bekkeninfectie 1
bekkenontstekingsziekte 1
borstabces 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocanaliculitis 1
dacryocystitis 1
erythema migrans 1
Gecompliceerde appendicitis 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis C 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herpes zoster cutaan verspreid 1
herseninfectie (encefalitis) 1
huid bacteriële infectie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
longsepsis 1
myelitis 1
oftalmische herpes simplex 1
onderste luchtweginfectie 1
ontsteking beenmerg 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 1
oöforitis 1
ooginfectie bacterieel 1
orale bacteriële infectie 1
orale infectie 1
orale schimmelinfectie 1
otitis media chronisch 1
pneumokokkeninfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
stafylokokken-infectie 1
talgklierinfectie 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 1
tinea pedis 1
uterusinfectie 1
Varicella zoster virus infection 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale infectie 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
waterpokken 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 480
blootstelling via moedermelk 148
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 138
val 38
kneuzing 19
maternale blootstelling vóór zwangerschap 13
posttraumatische pijn 13
blootstelling tijdens zwangerschap 10
wintertenen/zwelling huid door koude 7
vaccinatiecomplicatie 5
bloeding rondom oogkas 4
hersenschudding 4
geleedpotigenbeet 3
off-label gebruik 3
Onjuist schema voor producttoediening 3
recall fenomeen 3
spierverrekking 3
vaccinatiefout 3
wond 3
wondcomplicatie 3
epicondylitis 2
huidabrasie 2
huidletsel 2
ledemaatletsel 2
Medical device monitoring error 2
onderhuidse bloeding 2
onjuiste dosis toegediend 2
Onjuiste toedieningsweg van product 2
Product dose omission in error 2
ruggenmergletsel 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
breuk 1
cornea geschaafd 1
extra dosis toegediend 1
hoofdletsel 1
huidwond 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
ontsteking van wond 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
Palate injury 1
peesletsel 1
Producttoedieningsfout 1
retinaal letsel 1
ribfractuur 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
thermale brandwonden van het oog 1
tracheaobstructie 1
traumatisch hematoom 1
verbranding 1
wervelkolomfractuur 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 50
leverpijn 10
geelzucht 7
Hepatitis 7
ontsteking van de galblaas 6
vena portae trombose 3
afwijkende leverfunctie 2
galstenen 2
leveraandoening 2
vergroting van de lever 2
galblaasaandoening 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverfalen 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 25.999
misselijkheid 18.004
diarree 2.425
buikpijn 1.033
braken 970
tintelingen mond 477
gezwollen tong 356
buikklachten 298
pijn in de bovenbuik 254
lipzwelling 228
droge mond 157
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 149
opgezette buik 109
verminderde gevoeligheid in de mond 94
pijn in de onderbuik 90
aften 85
maag-darm pijn 82
obstipatie, verstopping 81
oraal ongemak 77
maagklachten 61
Tongue discomfort 57
winderigheid 46
tandpijn 40
zwelling in mond 37
branderige tong 35
pijn in de mond 32
slikken pijnlijk 31
bloederige ontlasting 29
boeren 27
blaarvorming mondslijmvlies 25
verkleurde ontlasting 25
abnormale ontlasting 22
ontsteking mondholte 21
tongblaren 20
colitis ulcerosa 18
frequente darmbewegingen 16
gingiva-pijn 16
zwelling tandvlees 16
braakneiging 15
lipblaar 15
tongaandoening 14
aandrang voor ontlasting 12
bloederige diarree 12
orale pruritus 12
aandoening maag-darmstelsel 11
tandvlees bloeding 11
verhoogde afscheiding van speeksel 11
prikkelbare darmsyndroom 10
tongverkleuring 10
vergrote huig 10
oesofaguspijn 9
ontsteking van de dikke darm 9
zweertje in de mond 8
bloeding van de endeldarm 7
Lip pruritus 7
maag-darm bloeding 7
mondbloeding 7
speekselkliervergoting 7
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 7
Gingival discomfort 6
lip droog 6
lipoedeem 6
niet-infectieuze gingivitis 6
tandongemak 6
tongontsteking 6
Tongue erythema 6
Tongue rough 6
uitbraken van medicatie 6
ziekte van Crohn 6
zuurbranden 6
Hyperesthesie tanden 5
ingewandenischemie 5
regurgitatie 5
erytheem van mondslijmvlies 4
lip pijn 4
maagdarmontsteking 4
mondaandoening 4
onwelriekende adem 4
slijmerige stoelgangen 4
slokdarm ongemak 4
tong droog 4
tong pruritus 4
tongoedeem 4
trombose arteria mesenterica 4
aambeien 3
acute onsteking alvleesklier 3
afwezigheid van speeksel 3
bloedbraken 3
ontkleurde ontlasting 3
orale papel 3
zachte ontlasting 3
alvleesklierontsteking 2
anale hemorragie 2
Angular cheilitis 2
buikgevoeligheid 2
colitis microscopisch 2
darmobstructie (ileus) 2
dyschezie 2
enteritis 2
functionele gastro-intestinale aandoening 2
intestinale bloeding 2
lipverkleuring 2
maagdarmgeluiden abnormaal 2
maagontsteking 2
niet-infectieuze sialoadenitis 2
onregelmatigheid in stoelgang 2
ontstoken lippen 2
Oral blood blister 2
speekselklierpijn 2
Stijve tong 2
tandverlies 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verhemelteaandoening 2
zweertje op de lip 2
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
buikbloeding 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
coeliakie 1
Defaecation disorder 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
hemorroïdale hemorragie 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypo-esthesie tanden 1
incontinentie voor ontlasting of gas 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
Lip erythema 1
lipaandoening 1
lipbloeding 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
mondslijmvliesexfoliatie 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
orale mucosa eruptie 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
speekselklieraandoening 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
tongbewegingsafwijking 1
trombose mesenterisch vat 1
verandering in de stoelgang 1
verandering in het speeksel 1
vergroting speekselklier 1
verval van tandvlees 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
zwarte ontlasting (door bloed) 1

Neoplasmata 32
goedaardig gezwel huid (papilloom) 5
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
Kaposi-sarcoom 2
pyogeen granuloom 2
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
botmetastase 1
goedaardig vetgezwel 1
hersenneoplasma 1
huidkanker 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kwaadaardig gezwel 1
levermetastase 1
metastase 1
monoclonale gammopathie 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
plasmacel leukemie 1
vergrote lymfklier 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 289
vaker urineren 39
nierpijn 35
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 23
vaak plassen 22
urine-incontinentie 21
verkleuring van de urine 17
urinegeur abnormaal 14
incontinentie 12
bloed in de urine 11
urineretentie 10
nierstenen 9
Acute kidney injury 7
nierfunctie verminderd 7
nefrotisch syndroom 6
aandoening urinelozing 5
blaaspijn 5
nierfalen 5
urineafwijking 4
verminderde urineafscheiding 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 4
glomerulonefritis minimale letsels 3
aandoening van de nier 2
cystitisachtig symptoom 2
hemorragie urinewegen 2
nierontsteking (glomerulonefritis) 2
uitblijven van urineproductie 2
blaas disfunctie 1
blaasirritatie 1
blaasklachten 1
hypertonie blaas 1
nachtelijke urinelozing 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierontsteking 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
tubulo-interstitiële nefritis 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineblaasbloeding 1

Oog 2.284
wazig zien 350
gezichtsvermogen afgenomen 214
oogpijn 175
oogzwelling 175
oogirritatie 115
zwelling van ooglid 112
oogontsteking 106
dubbelzien 97
ongemak in het oog 91
traanproductie verhoogd 76
rood oog 71
droog oog 60
lichtschuwheid 54
jeuk aan oog 53
glasvochttroebelingen 29
stoornis zien (fotopsie) 29
oogbloeding 27
bloeding in het oogwit 25
retinavene occlusie 23
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 21
ontsteking oogleden 21
periorbitale zwelling 21
asthenopie 20
blindheid unilateraal 16
Eye haematoma 14
inwendige oogontsteking (uveitis) 14
ooglidirritatie 13
oogaandoening 12
ooglidzwelling 11
vochtophoping rondom oogkas 11
blindheid 10
opticus ischaemie neuropathie 10
scherpzien gereduceerd 9
afsluiting van de netvliesslagader 8
ontstoken iris (iridocyclitis) 8
erytheem van het ooglid 7
pijn in het ooglid 7
ptosis van een ooglid 7
eczeem van oogleden 6
loslating van het netvlies 6
Afwijking oogbeweging 5
gezichtsvelduitval 5
kortdurend gezichtsverlies 5
ontsteking van het oog (epscleritis) 5
allergische oogontsteking 4
glasvochtloslating 4
halogezicht 4
ooglidhematoom 4
tijdelijke blindheid 4
abnormaal gevoel in oog 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afsluiting netvliesader 3
chalazion 3
Eye infarction 3
Eye paraesthesia 3
glaucoom 3
ongelijke pupillen 3
oogoedeem 3
papiloedeem oog 3
staar 3
aandoening van het netvlies 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 2
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 2
donkere kringen onder ogen 2
Dyschromatopsia 2
glasvochtbloeding 2
macula degeneratie 2
maculagat 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
ooglidbloeding 2
oogvataandoening 2
overmatig oogknipperen 2
pupilafwijking 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
verwijding van de pupillen 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
chorioretinopathie 1
cornea-erosie 1
endocriene oftalmopathie 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
netvliesbloeding 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculaire myasthenie 1
oculogyrische crisis 1
oogafscheiding 1
ooghypo-esthesie 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidaandoening 1
ooglidfunctieaandoening 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
Pseudomyopia 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina exsudaten 1
retina infarct 1
Retinal drusen 1
scheelzien 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 1

Oor en evenwichtsorgaan 1.947
oorsuizen 1.063
draaiduizeligheid 291
oorpijn 231
oorongemak 92
slechthorendheid 44
overgevoeligheid voor geluid 29
plots gehoorverlies 29
doofheid 28
doofheid unilateraal 28
duizeligheid positioneel 26
ziekte van Ménière 18
oorcongestie 11
oorzwelling 11
evenwichtsaandoening 8
oorpruritus 5
voorbijgaande doofheid 5
ooraandoening 3
Auditory disorder 2
bloeding van het oor 2
doofheid bilateraal 2
otorroe 2
trommelvliesaandoening 2
trommelvliesperforatie 2
wagenziekte 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
diplacusis 1
dysacusis 1
Excessive cerumen production 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
Red ear syndrome 1
vochtophoping in middenoor 1

Product aangelegenheden 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1

Psychisch 1.603
slapeloosheid 349
depressieve stemming 164
angst 112
verwarde toestand 104
rusteloosheid 94
Lusteloos 80
stemmingswisselingen 54
ijlen 51
slaap van slechte kwaliteit 41
slaapstoornis 39
nachtmerrie 38
paniekaanval 37
emotionele labiliteit 32
abnormale dromen 29
hallucinaties 28
desoriëntatie 22
prikkelbaarheid 18
depressie 17
vertraagd denken 14
gestoord denken 13
emotionele stoornis 12
onrust 10
psychische stoornis 9
spanning 9
stemming veranderd 9
vrees 9
dagdromen 8
dissociatie 8
initiële insomnia 8
uitgelaten stemming 8
emotionele droefheid 7
stress 7
verminderd libido 7
waandenkbeelden 7
woede-aanval 7
zelfmoordgedachte 7
zenuwachtigheid 7
abnormaal gedrag 6
agressie 5
Apathisch 5
Derealisatie 5
leesstoornis 5
brassend eten 4
fonofobie 4
hallucinatie (visueel) 4
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 4
paniekreactie 4
somnabulisme 4
angststoornis 3
Disorganised speech 3
libidoverlies 3
Mental fatigue 3
negatieve gedachten 3
psychotische stoornis 3
stotteren 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
delirium febrile 2
doorslaapstoornis 2
eetstoornis 2
emotionele armoede 2
hypomanie 2
katatonie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
stemmingsstoornis 2
verhoogd libido 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
alcoholisme 1
Angst om te vallen 1
angst voor de dood 1
bedplassen 1
déjà vu 1
Depersonalisation/derealisation disorder 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
gedragsproblemen 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
hypnagoge hallucinaties 1
libidostoornis 1
manie 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
tic 1

Sociale omstandigheden 10
menarche 3
gehoorhandicap 2
Loss of personal independence in daily activities 2
bedlegerig 1
onbeweeglijk 1
verminderde rijbekwaamheid 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 51.320
Spierpijn 31.564
gewrichtspijn 15.850
pijn in arm of been 1.062
rugpijn 443
spierspasmen 372
spierzwakte 324
Problemen ledemaat 311
nekpijn 302
skeletspierstijfheid 214
pijn in kaak 103
gewrichtszwelling 95
Klachten skelet/spierstelsel 68
Gewrichtsontsteking 45
pijn in de zij 45
slijmbeursonsteking 40
spiertrekkingen 34
reumatoïde artritis 32
polymyalgia rheumatica 28
skeletspierstelsel borstpijn 28
gewrichtsstijfheid 25
mobiliteit verminderd 22
spier ongemak 21
fibromyalgie 20
kaakklem 18
botpijn 17
okselgezwel 15
peesontsteking 15
reumatische aandoening 14
skeletspierstelselpijn 14
liespijn 13
pees pijn 11
Spierontsteking 11
gespannenheid spier 10
periartritis 9
kaakaandoening 7
osteitis 7
artrose 6
peesongemak 6
spinale pijn 6
costochondritis 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 4
kauwstoornis 4
pijnlijk stuitje 4
spiercontractuur 4
dwangstand van het hoofd 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
myalgie intercostaal 3
nekgezwel 3
psoriasis arthropathica 3
spierbloeding 3
spiervermoeidheid 3
spierzwelling 3
synoviumcyste 3
warm gevoel in gewricht 3
gewrichtsonsteking door jicht 2
morphaea 2
rotator cuff syndroom 2
slijmbeursaandoening 2
ankyloserende spondylitis 1
artritis reactief 1
chondritis 1
chondropathie 1
contractuur van een extremiteit 1
gewrichtsaandoening 1
gewrichtsblokkering 1
gewrichtsruis 1
Jaw clicking 1
juveniele idiopathische artritis 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
nekstijfheid 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
palindroom reuma 1
peesafwijking 1
peesschedestoornis 1
rugaandoening 1
skeletspierstelselaandoening 1
spieraandoening 1
spierstijfheid 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis 1
trigger finger of hokkende vinger 1
tussenwervelschijf protrusie 1

Testuitslagen en onderzoeken 5.172
lichaamstemperatuur verhoogd 3.987
hartfrequentie verhoogd 355
bloeddruk verhoogd 157
bloeddruk verlaagd 66
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 56
hartfrequentie onregelmatig 53
glucosespiegel bloed verhoogd 46
lichaamstemperatuur verlaagd 46
gewicht verlaagd 38
hartfrequentie verlaagd 37
hormoonspiegel abnormaal 29
glucosespiegel bloed verlaagd 27
hartfrequentie abnormaal 17
INR verhoogd 17
gewicht verhoogd 16
SARS-CoV-2-test positief 16
wisselende glucosespiegel 11
wisselende lichaamstemperatuur 11
ademhalingsfrequentie verhoogd 10
hemoglobine verlaagd 8
te weinig bloedplaatjes 8
bloed glucose abnormaal 7
fibrine D dimeer verhoogd 7
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 7
leverenzym abnormaal 6
bloed in urine 5
bloeddruk abnormaal 5
INR verlaagd 5
bloedingstijd verlengd 4
leverenzym verhoogd 4
maag pH verlaagd 4
serum ferritine verlaagd 4
TSH-spiegel bloed verhoogd 4
abnormale hartritme 3
bloed ijzer verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
bloedplaatjestelling verhoogd 3
hartgeruis 3
Liver function test increased 3
menstruatie normaal 3
schildklierfunctietest abnormaal 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 2
bloeddruk diastolisch verhoogd 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd 2
fecaal volume verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
ontstekingsmarker verhoogd 2
rode bloedceltelling verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schommeling in International Normalized Ratio 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
antistoftest abnormaal 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed insuline abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedtest abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 1
hematocriet verhoogd 1
hemoglobine verhoogd 1
intraoculaire druktest 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lymfocytentelling verhoogd 1
lymfocytentelling verlaagd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 1
protrombinetijd verlengd 1
SARS-CoV-2-test negatief 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
serum ferritine abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
thyroxine (T4) verhoogd 1
thyroxine vrij verlaagd 1
totale longcapaciteit verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
troponine verhoogd 1
TSH-spiegel bloed verlaagd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 165.246
vermoeidheid 36.623
malaise 33.042
pijn op de injectieplaats 21.879
koude rillingen 19.139
koorts 12.903
ontsteking op de injectieplaats 9.232
zwelling van injectieplaats 7.880
injectieplaatswarmte 7.074
roodheid op de injectieplaats 4.793
injectieplaatshematoom 2.396
jeuk op de injectieplaats 1.935
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 1.265
pijn in de borstkas 852
onbestendig gevoel borstkas 658
ongemak op injectieplaats 509
injectieplaatsverharding 454
okselpijn 399
gevoel abnormaal 317
pijn 313
het heet hebben 293
perifere zwelling 291
hoge koorts 286
verslechtering van de aandoening 286
zwelling aangezicht 250
verminderd gebruik ingeente arm of been 248
lichaamszwakte 214
griepachtige verschijnselen 140
perifeer oedeem 107
onverwacht effect 104
zwelling 104
het koud hebben 85
aangezichtspijn 68
loopstoornis 64
injectieplaatsrash 61
dorst 57
oedeem 57
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 48
injectieplaatsparesthesie 48
gevoel van vreemd lichaam 40
reactie op de injectieplaats 38
onbeoordeelbaar voorval 37
ontsteking 36
zich dronken voelen 32
zich zenuwachtig voelen 32
niet lekker voelen 27
geneesmiddelinteractie 22
Aangezicht ongemak 20
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 20
huilen 20
gezichtszwelling 19
injectieplaatsverkleuring 18
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 17
injectieplaatsurticaria 17
papel op injectieplaats 17
vaccinatieplaatspijn 16
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 16
bloeding op de injectieplaats 14
hypo-esthesie op injectieplaats 14
fysieke conditie afname 13
lage lichaamstemperatuur 13
honger 12
Illness 10
injectieplaatskoudheid 10
traagheid 10
zwelling op implantatieplaats 10
Injection site muscle weakness 9
vaccinatie non-respons 8
gelokaliseerd oedeem 7
injectieplaatsvesikels 7
Gait inability 6
geen bijwerking 6
gestoorde beweging op injectieplaats 6
herniapijn 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
energie verhoogd 5
gegeneraliseerd oedeem 5
secretie uitscheiding 5
controleverlies van benen 4
hartdood 4
injectieplaatsovergevoeligheid 4
litteken op injectieplaats 4
nodule 4
oedeem slijmvlies 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
dorst verminderd 3
eczeem op injectieplaats 3
gevoel van bloedstroom 3
kater 3
niet-cardiale pijn op de borst 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
temperatuurintolerantie 3
zwelling op vaccinatieplaats 3
afscheiding 2
cyste 2
erytheem op implantatieplaats 2
hernia 2
induratie 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsulcus 2
Injection site deformation 2
multi-orgaanfalen 2
ongewenste reactie 2
pijn op implantatieplaats 2
reactie op vaccinatieplaats 2
toename van ziekte 2
Vaccination site movement impairment 2
verhoogde lichaamstemperatuur 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
voedselinteractie 2
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
chronisch vermoeidheidssyndroom 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
erytheem op vaccinatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gezwel 1
induratie van vaccinatieplaats 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
injectieplaatszenuwbeschadiging 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
oedeem op implantatieplaats 1
ongemak op vaccinatieplaats 1
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
orgaanfunctiestoornis 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
reactie ter plaatse van implantaat 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvliesbloeding 1
slijmvliesexfoliatie 1
Stenosis 1
stoornis temperatuurregulatie 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uitscheiding op injectieplaats 1
vaccinatieplaatspruritus 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde werkzaamheid 1
verminderde zelfverzorging 1
vertraagde genezing 1
warmte op vaccinatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 447
verminderde eetlust 246
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 36
vocht vasthouden 36
jicht 30
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 17
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 16
uitdroging 11
toegenomen eetlust 7
verstoorde eetlust 7
hypofagie 4
abnormaal verlies van gewicht 3
diabetes mellitus 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 3
slecht gevoede zuigeling 3
voedingsstoornis 3
hunkering naar voedsel 2
ijzerdeficiëntie 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
abnormale gewichtstoename 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 1
lipo-oedeem 1
type 1 diabetes mellitus 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 10.525
wegblijven van de menstruatie 1.589
Intermenstrual bleeding 1.505
verlate menstruatie 1.421
menstruatiestoornis 1.303
polymenorroe 1.144
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 712
onregelmatige menstruatie 415
borstpijn 390
verminderde menstruatie 255
vaginale bloeding 247
bloedingen na de menopauze 222
menstruaties met grote tussenpozen 174
gezwollen borst 159
menstrueel ongemak 129
abnormale terugtrekking bloeding 116
borstvoeding verminderd 95
pijnlijke borst 79
borstvergroting 46
gevoelige borsten 42
premenstruele pijn 42
tepelpijn 40
premenstrueel syndroom 37
vaginale afscheiding 36
samentrekking van de baarmoeder 26
eisprongpijn 25
symptomen overgang 24
baarmoederpijn 21
pijn in de eileiders / eierstokken 18
borstontsteking 14
impotentie 11
aandoening van vulva 10
stoornis borstvoeding 10
bekkenpijn 9
borstgezwel 8
vaginale droogheid 7
vulvovaginale pijn 7
pijn testikels 6
premenstruele hoofdpijn 6
melkafscheiding 5
vulvovaginaal branderig gevoel 5
borstaandoening vrouwelijk 4
tepelzwelling 4
vulvovaginale pruritus 4
bloed in het sperma 3
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 3
coïtale bloeding 3
galactostase 3
geslachtsorgaanpijn 3
ontsteking van de eikel (balanitis) 3
onttrekkingsbloeding 3
ovulatieaandoening 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale zwelling 3
bloeding in de baarmoeder 2
borstaandoening 2
borstcyste 2
borsthematoom 2
borstverharding 2
eierstokader trombose 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
jeuk aan de geslachtsorganen 2
peniel hematoom 2
polycysteuze eierstokken 2
Poor milk ejection reflex 2
premenstruele dysfore stoornis 2
tepelaandoening 2
vergroting borstklierweefsel (man) 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 2
aandoening eierstok 1
afname borstweefsel 1
baarmoederaandoening 1
baarmoedervergroting 1
balzakzwelling 1
bekkenongemak 1
borstvoeding toegenomen, puerperaal 1
cyste eierstok 1
eierstokcyste geruptureerd 1
eileideraandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
hematosalpinx 1
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 1
moedermelk geur abnormaal 1
Nipple enlargement 1
penis bloeding 1
penisaandoening 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose 1
pijn scrotum 1
prostaatpijn 1
scrotaal erytheem 1
Scrotal discomfort 1
seksuele stoornis 1
stuwing borst 1
tepelontsteking 1
tepelvloed 1
toename baarmoederslijmvlies 1
uteruspoliep 1
vaginale cyste 1
vergrote schaamlippen 1
vulva spataderen 1
vulvaire dysplasie 1
ziekte van Peyronie 1
zweren aan genitalia 1

Zenuwstelsel 43.666
hoofdpijn 32.923
duizeligheid 3.455
tintelingen 1.444
flauwvallen 627
verminderde gevoeligheid 451
presyncope 371
verstoorde smaak 367
migraine 241
aandachtstoornis 228
trilling/beving (tremor) 201
evenwichtsstoornis 186
diffuse hoofdpijn 180
smaakverlies 173
slaperigheid 163
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 159
branderig gevoel 151
herseninfarct 149
zenuwpijn 145
Smaakstoornis 132
epilepsie 121
verandering reukvermogen 107
niet kunnen ruiken 103
geheugen vermindering 80
bewustzijnsverlies 67
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 66
Spraakstoornis (algemeen) 57
beroerte (CVA) 54
perifere zenuwpijn 54
gelaatsparese 51
gedeeltelijke verlamming 47
ischemisch cerebraal infarct 47
aangezichtsverlamming (facialisparese) 46
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 41
hersenbloeding 40
verminderd bewustzijn 39
geheugenverlies 38
houdingsafhankelijke duizeligheid 35
migraine met voortekenen (aura) 32
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 31
minder smaak 30
dyskinesie 28
onwillekeurig aanspannen van spieren 26
neuralgische amyotrofie 25
toeval (convulsie) 24
afwijkend coördinatievermogen 21
Guillain-Barré-syndroom 18
Hemiparaesthesia 17
hypersomnie 16
cognitieve aandoening 15
duizeligheid bij inspanning 15
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 14
trage response op stimuli 14
voorbijgaande globale amnesie 14
verminderd geestelijk vermogen 13
multipele sclerose 12
niet-reagerend op prikkels 12
Hemianaesthesia 11
Hyperresponsief voor stimuli 11
aangezichtspijn 10
monoparese 10
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 9
overactiviteit 9
volledige verlamming 9
cerebrale trombose 8
cluster hoofdpijn 8
spanningshoofdpijn 8
spierspasmen 8
stoornis in een gevoelswaarneming 8
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 8
facialis neuralgie 7
Cerebral venous sinus thrombosis 6
dysstasie 6
koortsstuip 6
ontsteking oogzenuw 6
overmatige gevoeligheid 6
Sensory overload 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 6
ataxie 5
aura 5
carpaal tunnel syndroom 5
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 5
dementie 5
diplegie 5
faciaal spasme 5
hoge rustspanning van een spier 5
lacunair infarct 5
multipele sclerose recidief 5
peroneale zenuwverlamming 5
trombose van arteria basilaris 5
verlamming 5
bewegingsarmoede 4
complex regionaal pijn syndroom 4
Fantoomledemaatsyndroom 4
gevoelsverlies 4
hersenstaminfarct 4
infarct in kleine hersenen 4
kokerzicht 4
Motorische disfunctie 4
neurologisch verwaarlozingssyndroom 4
plotselinge slaap 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 4
ziekte van Parkinson 4
bewegingsstoornis 3
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 3
bradykinesie 3
branderige slijmvliezen 3
een verlaagde spierspanning 3
halfzijdige blindheid 3
IIIde zenuwparese 3
langzame spraak 3
myasthenia gravis 3
myelitis transversa 3
petit mal epilepsie 3
pijn in de grote been zenuw 3
Polyneuropathie 3
postherpetische neuralgie 3
Restless arms-syndroom 3
slaapzucht (lethargie) 3
tintelingen slijmvlies 3
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren 3
zenuwontsteking 3
arteria carotis dissecans 2
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
bewegingsdrang (chorea) 2
cerebrale ischemie 2
Cognitive linguistic deficit 2
coma 2
formicatie 2
hyporeflexie 2
ischemische beroerte 2
Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
retinale migraine 2
stembandparalyse 2
verhoogde druk in de schedel 2
verhoogde spanning 2
Vertebrobasilaire beroerte 2
VIde zenuwparalyse 2
zenuwstelselaandoening 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) 1
afwijking trigeminus zenuw 1
allodynie 1
arteria carotis aneurysma 1
arteria carotis stenose 1
arteria carotis trombose 1
autonome neuropathie 1
axonale neuropathie 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsdrang (choreoathetose) 1
bewustzijn fluctuerend 1
carotis arteriosclerose 1
centraal zenuwstelsel onsteking 1
cerebellair syndroom 1
cerebellaire hemorragie 1
Cerebellar stroke 1
cerebrospinaal vocht lek 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 1
cubitaletunnelsyndroom 1
dementie (vasculair) 1
demyeliniserende polyneuropathie 1
drop attacks 1
dunnevezelneuropathie 1
dwarslaesie 1
dyslexie 1
encefalitis auto-immuun 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) 1
extensoren voetzool respons 1
Fine motor skill dysfunction 1
hemihyperesthesie 1
hemiplegische migraine 1
hersenoedeem 1
hersenstamhemorragie 1
intercostale neuralgie 1
intracraniaal aneurysma 1
kwijlen 1
loop apraxie 1
Lumbosacral radiculopathy 1
meralgia paraesthetica 1
myasthenia gravis-crisis 1
neurologisch symptoom 1
occipitale neuralgie 1
omgekeerde gewaarwording van heet en koud 1
onhandigheid 1
overmatige bewegingsdrang 1
paralyse van hersenzenuw 1
paraparese 1
Persistent genital arousal disorder 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
radiculitis brachiaal 1
radiculopathie 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose 1
Reduced facial expression 1
rusteloosheid; drang om te bewegen 1
rustende tumor 1
sinus transversus trombose 1
slaap paralyse 1
spierverslapping 1
spinale epidurale bloeding 1
spraakontwikkelingstoornis 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen 1
symptomen van de ziekte van Parkinson 1
syndroom van Horner 1
taalstoornis 1
thalamus infarct 1
Thunderclap headache 1
titubatie van hoofd 1
tongverlamming 1
tonisch-clonische bewegingen 1
Transient aphasia 1
trombose hersenslagader 1
typische aura zonder hoofdpijn 1
Uhthoff-fenomeen 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) 1
verlamming van 4 ledematen 1
verstoord gevoel huid bij aanraking 1
VIde zenuwparese 1
zenuwcompressie 1
zenuwdegeneratie 1

Zwangerschap en perinatale periode 162
spontane miskraam 112
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap 6
missed abortion (niet herkende miskraam) 5
foetale dood 4
premature baby 4
bevalling 3
bloeding in zwangerschap 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap 3
foetale hypokinesie 3
zwangerschap 3
Anembryonic gestation 2
foetale groeibeperking 2
voortijdige vliesbreuk 2
amniorroe 1
bloeding na de bevalling 1
conditie van de moeder invloed hebbend op de foetus 1
hypertone baarmoeder 1
onbedoelde zwangerschap 1
placenta praevia bloeding 1
premature bevalling 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap 1
zwangerschapscomplicatie 1

Merknaam

COVID-19 vaccin Spikevax

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

24.958

Aantal meldingen na 1e prik

12.185

Aantal meldingen na 2e prik

12.773

Aantal gemelde bijwerkingen

150.541

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

324


* Toelichting

  • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 1.340
kortademigheid 464
orofaryngeale pijn 196
hoesten 176
bloedneus 69
Faryngeale zwelling 54
loopneus 47
longembolie 34
stemstoornis 31
longpijn 22
astma 21
neusverstopping 21
productieve hoest 19
orofaryngeaal ongemak 18
beklemming keel 15
hyperventilatie 13
kortademigheid bij inspanning 12
niezen 12
pijnlijke ademhaling 10
piepen 7
irritatie keel 6
stemloosheid 6
bronchospasme 5
hoorbare piepende ademhaling 5
ophoesten van bloed 5
snelle ademhaling 5
droge keel 4
longaandoening 4
luchtwegaandoening 4
Pharyngeal paraesthesia 4
tekort van zuurstof in de weefsels 4
vocht vasthouden slokdarm 4
diafragmapijn 3
luchtwegirritatie 3
tonsillaire hypertrofie 3
korstvorming neus 2
longvliesontsteking 2
oropharynxzwelling 2
sputum toegenomen 2
afwijkende ademhaling 1
allergische bronchitis 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 1
bijholteongemak 1
Dyspneu in rust 1
falen van de ademhaling 1
geeuwen 1
hik 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion 1
interstitiële longziekte 1
longinfarct 1
longinfiltraat 1
Nasal pruritus 1
neusbijholte verstopping 1
onregelmatige ademhaling 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
prikkeling voorhoofdsholten 1
Sinus pain 1
slaap apneu syndroom 1
sputum verkleurd 1
strottenhoofdongemak 1
toegenomen afscheiding uit de longen 1
tonsilloliet 1
tracheapijn 1
vocht in de longen 1

Bloed- en lymfestelsel 1.140
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 1.084
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 14
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 10
lymfeknooppijn 6
Immune trombocytopenie 5
verhoogde neiging tot kneuzingen 5
auto-immuunhemolytische anemie 3
Bloedarmoede 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 2
spontaan hematoom 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) 1
antifosfolipidensyndroom 1
Myelosuppression 1
pancytopenie 1
trombocytose 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) 1

Bloedvaten 315
opvlieger 73
Bloeduitstorting 62
verhoogde bloeddruk 35
Koude vingertoppen en tenen 23
lage bloeddruk 21
trombose ader 20
bleekheid 9
vaatverwijding 8
fenomeen van Raynaud 7
trombose 7
aderontsteking (tromboflebitis) 5
vaatpijn 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 4
overmatig blozen 4
oppervlakkige aderontsteking 3
wisselende bloeddruk 3
aderontsteking 2
Bloeding 2
lage bloeddruk bij opstaan 2
Spataderen 2
vena subclavia trombose 2
veneuze aandoening 2
angiopathie 1
bekkenvene trombose 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen 1
Giant cell arteritis 1
hemodynamische instabiliteit 1
lymfoedeem 1
perifeer circulatoir falen 1
perifere arterie trombose 1
perifere veneuze ziekte 1
Susac-syndroom 1
vaatontsteking 1
vaatspasme 1
vena cave trombose 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1

Chirurgische en medische verrichtingen 3
ziekenhuisopname 2
menstruatiecyclus behandeling 1

Endocrien systeem 16
ziekte van Basedow 3
anovulatoire cyclus 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 2
thyreoïditis subacuut 2
acute bijnierschorsinsufficiëntie 1
ovulatie vertraagd 1
schildklieraandoening 1
schildklierontsteking 1
schildklierpijn 1
struma 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 1

Hart 508
hartkloppingen 289
snel hartritme 63
onregelmatige hartslag 23
ontsteking hartzakje 21
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 16
ontsteking van de hartspier 15
ritmestoornis hart (extrasystolen) 13
hartinfarct 11
hart ongemak 8
hartfalen 6
trage hartslag 6
hartstilstand 4
extra (ventriculaire) hartslag 3
hartaandoening 2
aanvalsgewijze snel hartritme 1
abnormale vochtophoping hartzakje 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
hart- en longfalen 1
kransslagaderdissectie 1
kransslagaderstenose 1
kransslagadertrombose 1
ritmestoornis (sinus arrest) 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
tachyaritmie 1

Huidenonderhuid 1.532
huiduitslag 188
Jeuk 187
roodheid 169
overmatig zweten 168
galbulten 127
jeukende huiduitslag 111
rode huiduitslag 87
pijn aan de huid 72
huiduitslag (rash papulair) 39
nachtzweten 38
vlekkerige huiduitslag 35
Gevoelige huid 31
brandend gevoel van de huid 28
puntbloedingen 25
eczeem 21
haaruitval 19
papel 16
huidverkleuring 12
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 12
blaar 11
angio-oedeem 8
acne 7
onprettig aanvoelende huid 7
vervellen 7
psoriasis 6
zweten en rillen 6
droge huid 5
huidreactie 5
huiduitslag met blaasjes 5
reactie op zonlicht 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
huidzwelling 4
erythema multiforme 3
huidaandoening 3
huidirritatie 3
huidontsteking 3
strakke huid 3
bloedblaar 2
huid warm 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidbloeding 2
huidontsteking met blaarvorming 2
huiduitslag ( maculo-papulair) 2
koude urticaria 2
Nodular rash 2
sensibilisatie van de huid 2
Te behandelen huidletsel 2
vasculitische rash 2
allergische huidontsteking 1
alopecia diffusa 1
alopecia universalis 1
couperose (pityriasis rosea) 1
drukurticaria 1
erythema elevatum diutinum 1
exfoliatieve uitslag 1
hoofdroos 1
huidaandoening (spider naevus) 1
huidgeur afwijkend 1
huidgezwel 1
huidrimpeling 1
huiduitslag rondom haarzakjes 1
Jeukende bultjes 1
kippenvel 1
korst 1
lineaire IgA ziekte (van de nier) 1
littekenpijn 1
mechanische urticaria 1
Meerdere blauwe plekken 1
nagelbedontsteking 1
overmatige afscheiding van talg 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 1
Stevens-Johnson-syndroom 1
toename huidpigment 1
Trichodynia 1
vlek 1
zonneallergie 1
zonnedermatose 1

Immuunsysteem 71
overgevoeligheid 30
anafylactische reactie 12
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 10
seizoensgebonden allergie 6
anafylactische shock 3
allergie voor geleedpotigenbeet 2
geneesmiddelenovergevoeligheid 2
voedselallergie 2
allergie voor dieren 1
allergie voor geleedpotigensteek 1
Mite allergy 1
sarcoidose 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 439
neus-keelontsteking 106
gordelroos 94
orale herpes 33
erysipelas 32
longontsteking 15
blaasontsteking 12
ontsteking tandvlees 10
voorhoofdsholte ontsteking 7
injectieplaatsinfectie 6
pustuleuze rash 6
vestibulaire neuronitis 6
erythema migrans 5
Bovenste luchtweginfectie 4
injectieplaatscellulitis 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 4
appendicitis 3
bacteriële infectie 3
borstontsteking 3
cellulitis 3
COVID-19 3
koortsuitslag 3
laryngitis 3
oftalmische herpes zoster 3
onsteking van het neusslijmvlies 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
ooglidinfectie 3
pustel op injectieplaats 3
sepsis 3
amandelontsteking 2
diverticulitis 2
Herpes simplex reactivation 2
huidinfectie 2
urineweginfectie 2
virale hersenvliesontsteking 2
vulvovaginale mycotische infectie 2
abces 1
acne met pustels 1
bacteriele gewrichtsontsteking 1
borstabces 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchitis 1
buikgriep 1
buikvliesontsteking 1
dacryocystitis 1
erysipeloïd 1
faryngitis 1
gelokaliseerde infectie 1
griep 1
herpes-meningo-encefalitis 1
herpes genitalis 1
herpes oftalmisch 1
herpesvirusinfectie 1
hersenvliesontsteking 1
hordeolum 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie van het oor 1
krentenbaard (impetigo) 1
nasale herpes 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
ontsteking van haarzakjes 1
ooginfectie 1
orale candida infectie 1
pancreatitis viraal 1
pilonidaliscyste 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie 1
postvirale vermoeidheidssyndroom 1
Pustule 1
pyelonefritis acuut 1
schimmelinfectie 1
talgklierinfectie 1
tandpulpitis 1
tinea pedis 1
vaginale infectie 1
Vermoede COVID-19 1
vulvovaginale candidiasis 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 117
blootstelling via moedermelk 36
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 35
blootstelling tijdens zwangerschap 7
val 7
kneuzing 5
posttraumatische pijn 5
epicondylitis 2
hemorragie wond 2
spierverrekking 2
vaccinatiecomplicatie 2
gewrichtsletsel 1
hersencontusie 1
hersenschudding 1
huidwond 1
maternale blootstelling vóór zwangerschap 1
off-label gebruik 1
Producttoedieningsfout 1
ruptuur pees 1
synoviaruptuur 1
thermale brandwonden van het oog 1
traumatisch hematoom 1
traumatische bloeding 1
vaccinatiefout 1
wintertenen/zwelling huid door koude 1

Lever en galwegen 10
galblaasaandoening 2
leverpijn 2
afwijkende leverfunctie 1
galblaaskoliek 1
geelzucht 1
leveraandoening 1
leververvetting (hepatische steatose) 1
vena portae trombose 1

Maag-darmstelsel 9.184
misselijkheid 7.511
diarree 422
braken 356
buikpijn 240
tintelingen mond 79
buikklachten 76
gezwollen tong 60
pijn in de bovenbuik 57
droge mond 31
lipzwelling 31
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 20
maag-darm pijn 20
opgezette buik 16
pijn in de onderbuik 16
obstipatie, verstopping 15
aften 14
maagklachten 11
Tongue discomfort 11
tandpijn 10
branderige tong 9
oraal ongemak 9
blaarvorming mondslijmvlies 8
verminderde gevoeligheid in de mond 8
tongblaren 7
winderigheid 6
braakneiging 5
frequente darmbewegingen 5
ontsteking mondholte 5
tandvlees bloeding 5
zwelling in mond 5
abnormale ontlasting 4
boeren 4
colitis ulcerosa 4
gingiva-pijn 4
speekselkliervergoting 4
tongverkleuring 4
zweertje in de mond 4
bloederige ontlasting 3
lipblaar 3