Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 15 mei 2022. Er is ongeveer iedere twee weken een update.

Tot 24 april zijn er ongeveer 36,2 miljoen vaccins gegeven. Hierbij gaat het om zo’n 24,6 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 8 miljoen van Moderna (Spikevax), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 850.000 van Janssen en 1.000 van Novavax (Nuvaxovid). Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Kijk hier voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 226.011

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 1.091.374 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Vermoeidheid  107.031
Hoofdpijn  106.394
Je niet lekker voelen  105.592
Spierpijn  98.069
Rillingen  79.693
Pijn op de prikplek  69.626
Koorts   57.104
Misselijkheid  55.741
Gewrichtspijn  55.155
Zwelling op de prikplek  29.342

 

Tot nu toe zijn er 685 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 320 personen ouder dan 80 jaar, 286 personen tussen de 61 en 80 jaar, 56 personen tussen de 41 en 60 jaar en 18 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 3e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 4e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

266

173

42

1

482

AstraZeneca (Vaxzevria)

53

24

0

0

77

Moderna (Spikevax)

34

25

23

2

84

Janssen vaccin

20

0

0

0

20

Vaccinmerk onbekend

8

10

3

1

22

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die achteraf al besmet waren. Drie mensen overleden vrijwel zeker aan de zeldzame bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) na AstraZeneca vaccinatie. Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben. Bekijk hier het overzicht van de meldingen van overlijdens tot 18 februari.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

124.002

Aantal meldingen prikmoment 1

55.587

Aantal meldingen prikmoment 2*

47.755

Aantal meldingen prikmoment 3*

20.570

Aantal gemelde bijwerkingen

509.989

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

3.384


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 9.142
kortademigheid 3.027
orofaryngeale pijn 1.406
hoesten 984
Faryngeale zwelling 382
bloedneus 381
loopneus 320
longembolie 288
niezen 189
stemstoornis 170
neusverstopping 152
orofaryngeaal ongemak 151
longpijn 148
productieve hoest 136
kortademigheid bij inspanning 129
beklemming keel 126
astma 116
hyperventilatie 85
stemloosheid 83
irritatie keel 72
droge keel 64
pijnlijke ademhaling 60
piepen 42
neusklachten 29
hoorbare piepende ademhaling 22
tekort van zuurstof in de weefsels 22
Pharyngeal paraesthesia 20
Sinus pain 20
geeuwen 19
hik 19
luchtwegirritatie 19
tonsillaire hypertrofie 19
ophoesten van bloed 18
diafragmapijn 16
longaandoening 16
longinfarct 16
droogheid neusslijmvlies 15
toegenomen luchtweguitscheiding 15
afwijkende ademhaling 13
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 13
sputum toegenomen 12
pleurale effusie 11
vocht in de longen 11
longvliesontsteking 10
prikkeling voorhoofdsholten 10
snelle ademhaling 10
bijholteongemak 9
falen van de ademhaling 9
hypo-esthesie van farynx 9
luchtwegaandoening 9
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
toegenomen afscheiding uit de longen 8
Dyspneu in rust 7
gevoel te stikken 7
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 6
hypopnoea 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion 6
neusontsteking 6
rinalgie 6
stembandaandoening 5
verstikkingsgevoel 5
ademstilstand 4
bronchospasme 4
farynx-erytheem 4
longontsteking 4
Nasal pruritus 4
organiserende pneumonie 4
slaap apneu syndroom 4
sputumretentie 4
Throat clearing 4
verstikking 4
ademhalingsproblemen (apneu) 3
interstitiële longziekte 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
orofaryngeale blaarvorming 3
pneumothorax 3
tracheapijn 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie 3
verslikken 3
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
diafragmaspasme 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
Lung diffusion disorder 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
onregelmatige ademhaling 2
ontsteking van amandelen 2
pharynxaandoening 2
snurken 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
amandelaandoening 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
korstvorming neus 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
luchtwegcongestie 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
respiratoire spierzwakte 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 10.046
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 9.730
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 78
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 53
Bloedarmoede 43
spontaan hematoom 28
lymfeknooppijn 20
Immune trombocytopenie 15
verhoogde neiging tot kneuzingen 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 9
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
bloedstollingsstoornis 5
lymfadenopathie mediastinum 4
miltvergroting 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 3
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
vitamine B12-deficiëntieanemie 2
aandoening bloedplaatje 1
abdominale lymfadenopathie 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
antifosfolipidensyndroom 1
bloedingaandoening 1
hypercoagulatie 1
mastcelactivatiesyndroom 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.501
opvlieger 609
Bloeduitstorting 457
verhoogde bloeddruk 321
trombose ader 211
lage bloeddruk 132
Koude vingertoppen en tenen 127
trombose 75
bleekheid 69
aderontsteking (tromboflebitis) 61
Spataderen 41
vaatverwijding 41
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 32
vaatontsteking 29
overmatig blozen 25
Bloeding 23
vaatpijn 23
wisselende bloeddruk 23
Giant cell arteritis 18
aderontsteking 15
hypertensieve crisis 15
fenomeen van Raynaud 13
lymfoedeem 13
flauwvallen 9
veneuze aandoening 9
lage bloeddruk bij opstaan 6
vena subclavia trombose 6
aortatrombose 5
Achenbach syndrome 4
perifere arterie trombose 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
aderverkalking 3
bekkenvene trombose 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere embolie 3
perifere veneuze ziekte 3
vaatspasme 3
veneuze trombose 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
bloedvatocclusie 2
embolie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
aortitis 1
arteria iliaca-occlusie 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
cryoglobulinemie 1
embolie arterieel 1
fibromusculaire dysplasie 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
necrotiserende vasculitis 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
systolische hypertensie 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
vena jugularis trombose 1
veneuze embolie 1
verhoogde doorbloeding 1

Chirurgische en medische verrichtingen 27
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 6
immunisatie 4
immobilisatie van ledemaat 2
abortus provocatus 1
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
galblaasoperatie 1
lokale verdoving 1
lymfadenectomie 1
menstruatiecyclus behandeling 1
oogirrigatie 1
reanimatie 1
tandextractie 1
therapieverandering 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 217
ovulatie vertraagd 35
anovulatoire cyclus 32
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 24
ziekte van Basedow 24
schildklierontsteking 20
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 18
struma 17
schildklieraandoening 12
acute bijnierschorsinsufficiëntie 9
auto-immune thyreoïditis 6
schildklierpijn 4
schildkliergezwel 2
Autoimmune thyroid disorder 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
hypothalamus-hypofyseaandoeningen 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 4.006
hartkloppingen 1.992
onregelmatige hartslag 364
snel hartritme 271
ontsteking hartzakje 213
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 170
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 167
hartinfarct 138
ritmestoornis hart (extrasystolen) 138
hart ongemak 68
hartstilstand 65
hartfalen 58
ontsteking van de hartspier 43
trage hartslag 38
Myopericarditis 35
hartaandoening 34
extra (ventriculaire) hartslag 28
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 17
abnormale vochtophoping hartzakje 16
versnelde hartslag (ventriculair) 13
snelle regelmatige hartslag 11
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 10
asthma cardiale 8
hartritmestoornis (boezemflutter) 8
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 8
hartfibrilleren 5
harttamponade 5
hart- en vaataandoening 4
hartfalen acuut 4
spasme in de kransslagader 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
aandoening hartklep 3
Cardiac dysfunction 3
hartflutter 3
hartspieraandoening 3
kransslagaderocclusie 3
kransslagaderstenose 3
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 3
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
atriumtachycardie 2
hartklepinsufficiëntie 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
hartritmestoornis (ventriculair) 2
kransslagadertrombose 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
carditis 1
congestieve cardiomyopathie 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) 1
myocardfibrose 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
scheur in de hartspier 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
trombusvorming in hart 1
vergroot hart 1

Huidenonderhuid 8.798
Jeuk 1.245
huiduitslag 967
galbulten 926
overmatig zweten 859
jeukende huiduitslag 831
roodheid 726
haaruitval 330
rode huiduitslag 270
eczeem 229
nachtzweten 179
huiduitslag (rash papulair) 177
pijn aan de huid 157
papel 155
puntbloedingen 153
brandend gevoel van de huid 117
acne 109
huidverkleuring 97
psoriasis 87
angio-oedeem 85
vlekkerige huiduitslag 80
Gevoelige huid 71
blaar 56
huiduitslag met blaasjes 55
zweten en rillen 44
droge huid 40
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 40
couperose (pityriasis rosea) 37
huidgeur afwijkend 33
onprettig aanvoelende huid 32
huidirritatie 26
lichen sclerosus 24
vervellen 24
huidontsteking 23
reactie op zonlicht 22
huidaandoening 17
huidreactie 17
huidaandoening (lichen planus) 16
Meerdere blauwe plekken 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 14
huidzwelling 13
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 13
rosacea 13
allergische huidontsteking 12
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 12
huid warm 12
huidontsteking met blaarvorming 12
kippenvel 11
bloedblaar 10
erythema multiforme 10
gele huid 9
Trichodynia 9
contact eczeem 8
huiduitslag ( maculo-papulair) 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 8
hidradenitis 7
livedo reticularis 7
nagelverkleuring 7
overmatige afscheiding van talg 7
strakke huid 7
constitutioneel eczeem 6
haargroei abnormaal 6
huiduitslag (toxisch) 6
urticaria chronisch 6
huidontsteking van de hand 5
koude urticaria 5
nummulair eczeem 5
pigmentatieaandoening 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
vasculitische rash 5
Circumorale zwelling 4
dyshidrotisch eczeem 4
Enkelvoudige blauwe plek 4
gespikkelde psoriasis 4
huidaandoening (granuloma annulare) 4
onychoclasis 4
pruritus allergisch 4
subcutane bloeding 4
acne met cystevorming 3
capillaritis 3
huidgezwel 3
huidkloven 3
huidlaesie 3
huidverharding 3
littekenpijn 3
overmatig haargroei 3
periorale dermatitis 3
pityriasis 3
toename huidpigment 3
verandering haarkleur 3
verandering haartextuur 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
alopecia diffusa 2
androgenetische alopecie 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
hand-voet syndroom 2
huidbloeding 2
Jeukende bultjes 2
korst 2
Lichen planopilaris 2
mechanische urticaria 2
nagelafwijking 2
onychalgie 2
onychomadesis 2
op acne lijkende huidontsteking 2
palmerytheem 2
sensibilisatie van de huid 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
alopecia universalis 1
chronische idiopathische urticaria 1
confluerende reticulaire papillomatose 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dermatitis psoriasiformis 1
dermatomyositis 1
dunne huid 1
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) 1
erytrose 1
exfoliatieve uitslag 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidhypopigmentatie 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
huidstructuur abnormaal 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
keratosis pilaris 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelgroei abnormaal 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
Oedema blister 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmoplantaire pustulose 1
partiële lipodystrofie 1
pityriasis rubra pilaris 1
plantair erytheem 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria trilling 1
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) 1
voorbijgaande acantholytische dermatose 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1
zweer 1
zweet verkleurd 1

Immuunsysteem 463
overgevoeligheid 235
anafylactische reactie 53
seizoensgebonden allergie 38
allergie voor geleedpotigenbeet 22
voedselallergie 21
allergie voor geleedpotigensteek 16
immuunsysteemaandoening 12
anafylactische shock 9
sarcoidose 8
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 6
verminderde immuunresponse 6
auto-immuunziekte 5
immunisatiereactie 4
Mite allergy 4
allergie voor dieren 3
Multisystem inflammatory syndrome in children 3
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
parfumgevoeligheid 1
primaire amyloïdose 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 3.933
gordelroos 1.081
neus-keelontsteking 921
orale herpes 204
COVID-19 186
blaasontsteking 155
longontsteking 150
voorhoofdsholte ontsteking 81
faryngitis 63
borstontsteking 45
laryngitis 45
erysipelas 43
pustuleuze rash 43
vulvovaginale mycotische infectie 37
bronchitis 34
infectie van het oor 34
onsteking van het neusslijmvlies 31
Pustule 29
ontsteking tandvlees 27
amandelontsteking 25
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 25
urineweginfectie 25
vestibulaire neuronitis 25
herpes genitalis 23
griep 22
ooginfectie 20
Vermoede COVID-19 20
herpesvirusinfectie 19
koortsuitslag 18
vulvovaginale candidiasis 18
Bovenste luchtweginfectie 16
schimmelinfectie 16
oftalmische herpes zoster 15
ooglidinfectie 15
middenoorontsteking 13
ontsteking van de nier en nierbekken 13
appendicitis 12
Candida-infectie 12
diverticulitis 11
infectie 11
krentenbaard (impetigo) 11
aspiratiepneumonie 9
gelokaliseerde infectie 9
myelitis 9
ontsteking bijbal (epididymitis) 9
herpes oftalmisch 8
labyrinthitis 8
bacteriële infectie 7
bacteriële vaginose 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
vaginale infectie 7
abces 6
huidinfectie 6
huidinfectie door schimmels 6
infectiegevoeligheid verhoogd 6
buikgriep 5
coronavirusinfectie 5
discitis van tussenwervelschijf 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
hordeolum 5
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 5
ontsteking van de speekselklier 5
ontsteking van haarzakjes 5
pustel op injectieplaats 5
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 5
tandpulpitis 5
virale pericarditis 5
ziekte van Lyme 5
herpes zoster oticus 4
hersenvliesontsteking 4
onderhuids abces 4
steenpuist op aangezicht 4
tinea versicolor 4
waterpokken 4
bacteriële longontsteking 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
orale infectie 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
tinea pedis 3
urosepsis 3
abces op de injectie plaats 2
acne met pustels 2
bekkeninfectie 2
borstabces 2
chorioretinitis 2
dacryocystitis 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herseninfectie (encefalitis) 2
huid bacteriële infectie 2
ontsteking beenmerg 2
ontsteking nagelriem 2
oöforitis 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
rhinovirusinfectie 2
stafylokokken-infectie 2
streptokokkeninfectie 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 2
Varicella zoster virus infection 2
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acute sinusitis 1
alveolaire ostitis 1
anaal abces 1
appendicitis geperforeerd 1
artritis infectieus 1
Asymptomatische COVID-19 1
bacteriëmie 1
bekkenontstekingsziekte 1
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchiolitis 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocanaliculitis 1
eczema geïnfecteerd 1
Epstein-Barr virus infection reactivation 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale candidiasis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis viraal 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herpes zoster cutaan verspreid 1
infectie op implantatieplaats 1
infectieuze pleurale effusie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
liesinfectie 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) 1
ontsteking van de teelbal 1
ooginfectie bacterieel 1
ooginfectie viraal 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postoperatieve wondinfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
speekselklierontsteking 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom 1
sternitis 1
talgklierinfectie 1
tepelinfectie 1
tinea capitis 1
trommelvliesontsteking 1
tuberculose 1
urineweginfectie bacterieel 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale infectie 1
virale keratitis 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1
Zweten bij koorts 1

Intoxicaties en letsels 903
blootstelling via moedermelk 314
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 221
blootstelling tijdens zwangerschap 57
val 53
maternale blootstelling vóór zwangerschap 47
kneuzing 27
wintertenen/zwelling huid door koude 14
posttraumatische pijn 13
off-label gebruik 11
wond 7
Onjuist schema voor producttoediening 6
bloeding rondom oogkas 5
hersenschudding 5
Onjuiste toedieningsweg van product 5
ontsteking van wond 5
spierverrekking 5
wondcomplicatie 5
epicondylitis 4
hoofdletsel 4
Medical device monitoring error 4
recall fenomeen 4
vaccinatiefout 4
geleedpotigenbeet 3
huidabrasie 3
ledemaatletsel 3
onjuiste dosis toegediend 3
Product use issue 3
breuk 2
complicatie op incisieplaats 2
huidletsel 2
onderhuidse bloeding 2
peesletsel 2
retinaal letsel 2
ruggenmergletsel 2
spierletsel 2
traumatisch hematoom 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
accidentele onderdosering 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
chlooracne 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
Device use issue 1
erytheem op incisieplaats 1
extra dosis toegediend 1
Foreign body in gastrointestinal tract 1
gewrichtsletsel 1
gewrichtsontwrichting 1
hitte-afmatting 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
lipletsel 1
litteken 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
oorletsel 1
Palate injury 1
perifere zenuwletsel 1
Product dose omission in error 1
product met verstreken uiterste gebruiksdatum toegediend 1
product toegediend op onjuiste plaats 1
Producttoedieningsfout 1
ribfractuur 1
ruggenmergletsel cervicaal 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
Vreemd lichaam in de keel 1
wervelkolomfractuur 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 80
leverpijn 15
geelzucht 9
Hepatitis 9
ontsteking van de galblaas 7
galstenen 5
vena portae trombose 5
afwijkende leverfunctie 4
galblaaskoliek 4
leveraandoening 4
vergroting van de lever 4
leverfalen 3
auto-immuunhepatitis 1
galblaasaandoening 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverbloeding 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 35.851
misselijkheid 24.959
diarree 3.001
buikpijn 1.612
braken 1.353
tintelingen mond 570
gezwollen tong 439
buikklachten 411
pijn in de bovenbuik 327
lipzwelling 313
opgezette buik 235
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 207
droge mond 206
pijn in de onderbuik 146
verminderde gevoeligheid in de mond 124
obstipatie, verstopping 119
maag-darm pijn 113
aften 112
oraal ongemak 97
maagklachten 92
Tongue discomfort 74
winderigheid 59
pijn in de mond 50
tandpijn 50
zwelling in mond 50
branderige tong 49
slikken pijnlijk 49
blaarvorming mondslijmvlies 44
boeren 42
abnormale ontlasting 40
bloederige ontlasting 39
colitis ulcerosa 31
ontsteking mondholte 30
verkleurde ontlasting 28
frequente darmbewegingen 26
tongblaren 25
braakneiging 21
lipblaar 21
gingiva-pijn 19
tongaandoening 19
zwelling tandvlees 19
orale pruritus 18
ziekte van Crohn 18
verhoogde afscheiding van speeksel 16
aandoening maag-darmstelsel 15
prikkelbare darmsyndroom 15
tandvlees bloeding 15
aandrang voor ontlasting 14
bloederige diarree 13
tongverkleuring 13
niet-infectieuze gingivitis 12
ontsteking van de dikke darm 12
vergrote huig 11
maag-darm bloeding 10
Tongue erythema 10
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 10
bloeding van de endeldarm 9
lip droog 9
Lip pruritus 9
maagdarmontsteking 9
mondbloeding 9
oesofaguspijn 9
ontstoken lippen 9
tongontsteking 9
Gingival discomfort 8
maagdarmgeluiden abnormaal 8
speekselkliervergoting 8
tandongemak 8
uitbraken van medicatie 8
zweertje in de mond 8
afwezigheid van speeksel 7
lipoedeem 7
regurgitatie 7
slijmerige stoelgangen 7
slokdarm ongemak 7
trombose arteria mesenterica 7
zachte ontlasting 7
zuurbranden 7
aambeien 6
alvleesklierontsteking 6
bloedbraken 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
tong pruritus 6
Tongue rough 6
acute onsteking alvleesklier 5
colitis microscopisch 5
Defaecation disorder 5
dyschezie 5
erytheem van mondslijmvlies 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
ontkleurde ontlasting 5
tong droog 5
tongoedeem 5
darmobstructie (ileus) 4
intestinale bloeding 4
maagontsteking 4
mondaandoening 4
niet-infectieuze sialoadenitis 4
onregelmatigheid in stoelgang 4
onwelriekende adem 4
Oral blood blister 4
orale papel 4
tandverlies 4
anale hemorragie 3
Angular cheilitis 3
functionele gastro-intestinale aandoening 3
infrequente stoelgang 3
kramp van de slokdarm 3
speekselklierpijn 3
Stijve tong 3
verandering in de stoelgang 3
verval van tandvlees 3
buikbloeding 2
buikgevoeligheid 2
burning mouth-syndroom 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
incontinentie voor ontlasting of gas 2
Lip erythema 2
lipbloeding 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
ontsteking van de huig 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklieraandoening 2
tandvlees aandoening 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verandering in het speeksel 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening alvleesklier 1
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
atrofische glossitis 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypertrofie van tongpapillen 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lipaandoening 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
orale lichen planus 1
orale mucosa eruptie 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
rectale spasme 1
slechte tandheelkundige conditie 1
speekselklier gezwel 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandverkleuring 1
tandvlees verkleuring 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
Terminal ileitis 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1

Neoplasmata 84
goedaardig gezwel huid (papilloom) 6
goedaardig vetgezwel 3
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
lymfeknoopmetastasen 3
non-Hodgkin-lymfoom 3
vergrote lymfklier 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
borstkanker 2
colonkanker 2
hersenneoplasma 2
kanker recidief 2
Kaposi-sarcoom 2
pyogeen granuloom 2
acrochordon 1
acusticusneurinoom 1
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstfibroadenoom 1
borstkanker recidief 1
borstkanker stadium II 1
botmetastase 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker metastase 1
eierstokkanker 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig gezwel van de schildklier 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidgezwel 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leukemie 1
leverhemangioom 1
leverkanker recidief 1
levermetastase 1
longadenocarcinoom 1
longkanker metastase 1
mantelcellymfoom recidief 1
melanoom recidief 1
metastase 1
metastatisch neoplasma 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
nierkankermetastase 1
Papillary cystadenoma lymphomatosum 1
paraneoplastisch syndroom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
slokdarmcarcinoom 1
testiskanker 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 440
vaker urineren 54
nierpijn 51
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 33
urine-incontinentie 30
bloed in de urine 27
verkleuring van de urine 24
vaak plassen 23
urinegeur abnormaal 20
incontinentie 15
nierfunctie verminderd 15
nierstenen 13
urineretentie 13
nierfalen 11
blaaspijn 10
Acute kidney injury 9
nefrotisch syndroom 8
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 8
blaasklachten 5
urineafwijking 5
aandoening urinelozing 4
glomerulonefritis minimale letsels 4
interstitiële cystitis 4
nachtelijke urinelozing 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaas disfunctie 2
cystitisachtig symptoom 2
hemorragie urinewegen 2
IgA nefropathie 2
nierontsteking 2
tubulo-interstitiële nefritis 2
uitblijven van urineproductie 2
blaasaandoening 1
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
focale segmentale glomerulosclerose 1
lupus nefritis 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
uretraalsyndroom 1
Urinary tract discomfort 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1
urineaarzeling 1
urinewegaandoening 1
urinewegpijn 1

Oog 3.139
wazig zien 463
gezichtsvermogen afgenomen 309
oogpijn 249
oogzwelling 244
zwelling van ooglid 156
oogontsteking 139
oogirritatie 137
dubbelzien 132
ongemak in het oog 117
traanproductie verhoogd 93
rood oog 91
droog oog 87
lichtschuwheid 78
jeuk aan oog 72
glasvochttroebelingen 41
stoornis zien (fotopsie) 41
retinavene occlusie 36
bloeding in het oogwit 34
ontsteking oogleden 34
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 33
oogbloeding 32
asthenopie 25
periorbitale zwelling 23
scherpzien gereduceerd 23
blindheid unilateraal 21
ontstoken iris (iridocyclitis) 21
inwendige oogontsteking (uveitis) 20
Eye haematoma 18
oogaandoening 17
ooglidirritatie 16
blindheid 13
ooglidzwelling 13
opticus ischaemie neuropathie 12
vochtophoping rondom oogkas 12
erytheem van het ooglid 11
tijdelijke blindheid 11
afsluiting netvliesader 10
afsluiting van de netvliesslagader 10
pijn in het ooglid 10
kortdurend gezichtsverlies 9
Afwijking oogbeweging 8
eczeem van oogleden 8
glasvochtloslating 8
loslating van het netvlies 8
ontsteking van het oog (epscleritis) 8
ptosis van een ooglid 8
staar 7
gezichtsvelduitval 6
glaucoom 6
ooglidhematoom 6
abnormaal gevoel in oog 5
chalazion 5
glasvochtbloeding 5
allergische oogontsteking 4
Eye paraesthesia 4
halogezicht 4
papiloedeem oog 4
verwijding van de pupillen 4
aandoening van het netvlies 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
Dyschromatopsia 3
Eye infarction 3
macula degeneratie 3
maculagat 3
netvliesbloeding 3
ooglidaandoening 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
donkere kringen onder ogen 2
Holmes-Adie-pupil 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
Pseudomyopia 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
sensore ooglidstoornis 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
dysfunctie van klieren van Meibom 1
endocriene oftalmopathie 1
fotokeratitis 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
glasvochtdegeneratie 1
irisaandoening 1
iritis 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
oogzweer 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina scheur 1
Retinal drusen 1
rosacea oculair 1
scheelzien 1
scleritis 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 3.006
oorsuizen 1.719
draaiduizeligheid 401
oorpijn 325
oorongemak 132
slechthorendheid 89
plots gehoorverlies 51
overgevoeligheid voor geluid 50
doofheid unilateraal 44
duizeligheid positioneel 43
doofheid 36
ziekte van Ménière 20
oorcongestie 14
evenwichtsaandoening 13
oorzwelling 13
oorpruritus 7
voorbijgaande doofheid 7
Auditory disorder 4
ooraandoening 4
trommelvliesperforatie 4
wagenziekte 4
doofheid bilateraal 3
otorroe 3
bloeding van het oor 2
diplacusis 2
dysacusis 2
trommelvliesaandoening 2
vochtophoping in middenoor 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1

Product aangelegenheden 7
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
hulpmiddelenuitstoting 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
klacht over product 1
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid 1

Psychisch 2.509
slapeloosheid 503
depressieve stemming 275
angst 152
verwarde toestand 138
stemmingswisselingen 133
rusteloosheid 124
Lusteloos 109
slaap van slechte kwaliteit 70
paniekaanval 65
emotionele labiliteit 59
ijlen 57
slaapstoornis 56
nachtmerrie 47
prikkelbaarheid 47
hallucinaties 44
abnormale dromen 43
depressie 38
desoriëntatie 37
emotionele stoornis 28
onrust 25
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 20
stemming veranderd 19
vertraagd denken 17
vrees 17
spanning 15
verminderd libido 15
zelfmoordgedachte 15
gestoord denken 14
stress 13
zenuwachtigheid 13
libidoverlies 12
psychische stoornis 12
woede-aanval 12
dagdromen 11
agressie 10
dissociatie 10
emotionele droefheid 10
initiële insomnia 10
abnormaal gedrag 9
Apathisch 9
delirium febrile 9
verhoogd libido 9
uitgelaten stemming 8
brassend eten 7
paniekreactie 7
stemmingsstoornis 7
waandenkbeelden 7
Derealisatie 6
eetstoornis 6
hallucinatie (visueel) 6
fonofobie 5
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
stotteren 5
angststoornis 4
Disorganised speech 4
Mental fatigue 4
somnabulisme 4
ernstige depressie 3
katatonie 3
negatieve gedachten 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
acute stressstoornis 2
Angst om te vallen 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
hypomanie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
tic 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
agorafobie 1
alcoholisme 1
angst voor de dood 1
angst voor ziekte 1
autoscopie 1
bedplassen 1
Breath holding spell 1
burn-out-syndroom 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
epileptische psychose 1
exploderend hoofd-syndroom 1
Frustration tolerance decreased 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
huilerigheid 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
seksuele opwindingsstoornis 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
spraakarmoede 1
suïcidaal gedrag 1
symptoom van depressie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
verminderde interesse 1
zelfmoord 1
zelfmoordpoging 1

Sociale omstandigheden 32
menarche 15
Loss of personal independence in daily activities 4
verminderde rijbekwaamheid 3
bedlegerig 2
gehoorhandicap 2
verminderde werkbekwaamheid 2
Impaired quality of life 1
looponbekwaamheid 1
menopauze 1
onbeweeglijk 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 74.250
Spierpijn 44.695
gewrichtspijn 23.420
pijn in arm of been 1.622
rugpijn 763
spierspasmen 525
spierzwakte 478
Problemen ledemaat 471
nekpijn 444
skeletspierstijfheid 333
pijn in kaak 142
gewrichtszwelling 120
skeletspierstelselpijn 112
Klachten skelet/spierstelsel 101
slijmbeursonsteking 71
Gewrichtsontsteking 65
pijn in de zij 63
polymyalgia rheumatica 61
reumatoïde artritis 56
spiertrekkingen 52
skeletspierstelsel borstpijn 47
spier ongemak 33
liespijn 32
mobiliteit verminderd 32
okselgezwel 32
periartritis 32
gewrichtsstijfheid 31
fibromyalgie 29
botpijn 28
peesontsteking 28
kaakklem 23
costochondritis 22
gespannenheid spier 22
reumatische aandoening 20
Spierontsteking 17
pees pijn 13
osteitis 12
artrose 10
pijnlijk stuitje 9
kaakaandoening 8
spierzwelling 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 7
peesongemak 7
spinale pijn 7
psoriasis arthropathica 6
spiercontractuur 6
gewrichtsaandoening 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
ankyloserende spondylitis 4
artritis reactief 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
myalgie intercostaal 4
peesafwijking 4
spierbloeding 4
spiervermoeidheid 4
tenosynovitis 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
gewrichtsruis 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
nekgezwel 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 3
rotator cuff syndroom 3
synoviumcyste 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
juveniele idiopathische artritis 2
morphaea 2
palindroom reuma 2
pijn pubis 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spieraandoening 2
spierstijfheid 2
tussenwervelschijf protrusie 2
afwijking bot (exostose) 1
auto-immune artritis 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
borstwandgezwel 1
botmisvorming 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
gewrichtsblokkering 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
kniemisvorming 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
mediale tibia stress-syndroom 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesschedestoornis 1
reumatische koorts 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
slipping-rib-syndroom 1
Spinal instability 1
Still's disease 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
versterf botweefsel 1
Vertebral end plate inflammation 1
vingermisvorming 1
vochtophoping in gewricht 1
Wervelkolom stenose 1

Testuitslagen en onderzoeken 7.160
lichaamstemperatuur verhoogd 5.367
hartfrequentie verhoogd 523
bloeddruk verhoogd 189
hartfrequentie onregelmatig 84
hormoonspiegel abnormaal 82
bloeddruk verlaagd 77
gewicht verlaagd 71
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 70
glucosespiegel bloed verhoogd 63
lichaamstemperatuur verlaagd 55
gewicht verhoogd 50
hartfrequentie verlaagd 47
glucosespiegel bloed verlaagd 36
hartfrequentie abnormaal 25
SARS-CoV-2-test positief 23
wisselende lichaamstemperatuur 22
INR verhoogd 21
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 17
wisselende glucosespiegel 17
hemoglobine verlaagd 16
te weinig bloedplaatjes 15
fibrine D dimeer verhoogd 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 11
bloed in urine 11
bloed glucose abnormaal 8
INR verlaagd 8
leverenzym abnormaal 8
TSH-spiegel bloed verhoogd 8
bloeddruk abnormaal 6
ontstekingsmarker verhoogd 6
serum ferritine verlaagd 6
bloed ijzer verlaagd 5
bloedingstijd verlengd 5
bloedplaatjestelling verhoogd 5
hartgeruis 5
leverenzym verhoogd 5
schommeling in International Normalized Ratio 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
Liver function test increased 4
maag pH verlaagd 4
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 4
rode bloedceltelling verlaagd 4
abnormale hartritme 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
creatinefosfokinase verhoogd 3
fecaal volume verhoogd 3
lymfocytentelling verlaagd 3
menstruatie normaal 3
SARS-CoV-2-test negatief 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 3
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 3
witte bloedceltelling verhoogd 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloed insuline abnormaal 2
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 2
bloedtest abnormaal 2
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 2
hematocriet verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
thyroxine vrij verlaagd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
aanwezigheid van auto-antistoffen 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal 1
anti-erotrocytantistof positief 1
anti-neuronale antistof 1
antifosfolipiden-antistoffen 1
antistoftest abnormaal 1
bloed albumine verlaagd 1
bloed androstenedion verhoogd 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk systolisch verhoogd 1
bloeddruk systolisch verlaagd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
cytomegalievirustest positief 1
eosinofielentelling verlaagd 1
Epstein-Barr-virus-antistof positief 1
fecale calprotectine verhoogd 1
fecale calprotectine verlaagd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
granulocytentelling verhoogd 1
Hartfrequentie variabiliteit verhoogd 1
harttonen abnormaal 1
hemoglobine verhoogd 1
hepatitis-A-antistof positief 1
humaan papillomavirus-test negatief 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd 1
leverfunctietests abnormaal 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
plaatjestelling abnormaal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
rode bloedceltelling verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
SARS-CoV-2 test false positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verhoogd 1
totale spermatelling verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine B6 verhoogd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 246.895
vermoeidheid 51.701
malaise 47.105
pijn op de injectieplaats 31.687
koude rillingen 28.620
koorts 18.725
ontsteking op de injectieplaats 14.133
zwelling van injectieplaats 12.771
injectieplaatswarmte 10.962
roodheid op de injectieplaats 7.728
injectieplaatshematoom 3.614
jeuk op de injectieplaats 3.195
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 2.824
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 2.336
pijn in de borstkas 1.529
okselpijn 1.138
onbestendig gevoel borstkas 1.022
injectieplaatsverharding 658
ongemak op injectieplaats 630
verslechtering van de aandoening 558
hoge koorts 483
pijn 479
gevoel abnormaal 429
perifere zwelling 395
het heet hebben 378
verminderd gebruik ingeente arm of been 370
lichaamszwakte 347
zwelling aangezicht 342
griepachtige verschijnselen 205
onverwacht effect 180
zwelling 176
perifeer oedeem 146
het koud hebben 129
loopstoornis 98
injectieplaatsrash 88
dorst 78
aangezichtspijn 77
injectieplaatsparesthesie 74
oedeem 74
ontsteking 68
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 65
vaccinatieplaatspijn 65
reactie op de injectieplaats 57
gevoel van vreemd lichaam 55
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 49
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 47
zich zenuwachtig voelen 47
geneesmiddelinteractie 46
lymfadenopathie op injectieplaats 46
niet lekker voelen 41
zich dronken voelen 41
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 40
onbeoordeelbaar voorval 38
huilen 34
Aangezicht ongemak 28
papel op injectieplaats 26
injectieplaatsverkleuring 24
hypo-esthesie op injectieplaats 22
injectieplaatsurticaria 22
Injection site muscle weakness 21
bloeding op de injectieplaats 20
fysieke conditie afname 20
Illness 20
vaccinatie non-respons 20
gezichtszwelling 19
honger 19
lage lichaamstemperatuur 16
injectieplaatskoudheid 15
Gait inability 14
traagheid 14
gegeneraliseerd oedeem 12
gelokaliseerd oedeem 12
secretie uitscheiding 12
injectieplaatsvesikels 10
zwelling op implantatieplaats 10
gestoorde beweging op injectieplaats 9
energie verhoogd 8
vertraagde genezing 8
gevoel van bloedstroom 7
injectieplaatsoedeem 7
nodule 7
zwelling op vaccinatieplaats 7
erytheem op vaccinatieplaats 6
geen bijwerking 6
herniapijn 6
verhoogde lichaamstemperatuur 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
cyste 5
eczeem op injectieplaats 5
hartdood 5
injectieplaatsovergevoeligheid 5
Injection site deformation 5
kater 5
schouderletsel in verband met toediening van vaccin 5
temperatuurintolerantie 5
controleverlies van benen 4
dorst verminderd 4
induratie 4
litteken op injectieplaats 4
niet-cardiale pijn op de borst 4
oedeem slijmvlies 4
ongemak op vaccinatieplaats 4
pijn op implantatieplaats 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
warmte op vaccinatieplaats 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 3
hemorragie op vaccinatieplaats 3
hernia 3
injectieplaatszenuwbeschadiging 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
vaccinatieplaatspruritus 3
bijwerking 2
chronisch vermoeidheidssyndroom 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
nodule op injectieplaats 2
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
paresthesie van vaccinatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
stoornis temperatuurregulatie 2
toename van ziekte 2
uitscheiding op injectieplaats 2
Vaccination site movement impairment 2
Vaccination site recall reaction 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
verminderde werkzaamheid 2
voedselinteractie 2
Antidepressant discontinuation syndrome 1
blaasjes op vaccinatieplaats 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gewrichtsontsteking op injectieplaats 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
irritatie van vaccinatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
Non-pitting oedeem 1
oedeem op implantatieplaats 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
poliep 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
rash op vaccinatieplaats 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvlies pijn 1
Slijmvliesaandoening 1
slijmvliesexfoliatie 1
statisch oedeem 1
Stenosis 1
streaking op injectieplaats 1
Symptom recurrence 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
Vaccination site coldness 1
Vaccination site joint erythema 1
Vaccination site joint pain 1
Vaccination site mass 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op implantatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
weefselschade op injectieplaats 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 684
verminderde eetlust 330
vocht vasthouden 71
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 44
jicht 43
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 28
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 20
uitdroging 17
toegenomen eetlust 14
slecht gevoede zuigeling 10
abnormaal verlies van gewicht 9
hunkering naar voedsel 9
hypofagie 9
verstoorde eetlust 9
ijzerdeficiëntie 7
voedingsstoornis 7
abnormale gewichtstoename 5
diabetes mellitus 5
type 1 diabetes mellitus 5
alcoholintolerantie 4
gebrek aan vitamine-B12 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 3
Gluten sensitivity 2
histamine intolerantie 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 2
lactose-intolerantie 2
lipo-oedeem 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
voedselintolerantie 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hunkering naar zout 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
latente auto-immune diabetes bij volwassenen 1
ondervoeding 1
resistentie tegen insuline 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 26.572
Intermenstrual bleeding 4.095
wegblijven van de menstruatie 3.583
verlate menstruatie 3.106
polymenorroe 2.830
menstruatiestoornis 2.341
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 2.305
onregelmatige menstruatie 2.202
verminderde menstruatie 781
borstpijn 732
bloedingen na de menopauze 627
menstruaties met grote tussenpozen 537
menstrueel ongemak 537
vaginale bloeding 493
gezwollen borst 293
abnormale terugtrekking bloeding 265
borstvoeding verminderd 221
pijnlijke borst 162
premenstruele pijn 145
premenstrueel syndroom 136
vaginale afscheiding 106
gevoelige borsten 94
borstvergroting 83
eisprongpijn 77
symptomen overgang 75
tepelpijn 74
samentrekking van de baarmoeder 58
baarmoederpijn 57
pijn in de eileiders / eierstokken 48
borstontsteking 32
impotentie 29
borstgezwel 22
bekkenpijn 19
ovulatieaandoening 18
premenstruele hoofdpijn 16
stoornis borstvoeding 16
aandoening van vulva 15
pijn testikels 14
vulvovaginale pijn 13
tepelvloed 12
coïtale bloeding 11
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 11
vulvovaginaal branderig gevoel 11
borstcyste 10
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 10
tepelzwelling 10
vaginale droogheid 10
melkafscheiding 9
vulvovaginale pruritus 9
borstaandoening 8
premenstruele dysfore stoornis 8
borstaandoening vrouwelijk 7
borstverharding 7
borstvoeding toegenomen, puerperaal 7
cyste eierstok 7
vergroting borstklierweefsel (man) 7
polycysteuze eierstokken 6
stuwing borst 6
Poor milk ejection reflex 5
tepelaandoening 5
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 5
aandoening eierstok 4
bloed in het sperma 4
galactostase 4
geslachtsorgaanpijn 4
jeuk aan de geslachtsorganen 4
ontsteking van de eikel (balanitis) 4
onttrekkingsbloeding 4
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) 4
vaginale geur 4
adenomyose 3
baarmoedervergroting 3
bloeding in de baarmoeder 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale zwelling 3
ziekte van Peyronie 3
afname borstweefsel 2
bekkenongemak 2
borsthematoom 2
borstoedeem 2
eierstokader trombose 2
eierstokcyste geruptureerd 2
genitale blaar 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
moedermelk geur abnormaal 2
peniel hematoom 2
penisaandoening 2
pijn scrotum 2
prostaatpijn 2
Scrotal discomfort 2
seksuele stoornis 2
tepelontsteking 2
toegenomen erectie 2
uitgestelde menopauze 2
uteruspoliep 2
vergrote schaamlippen 2
zweren aan genitalia 2
baarmoederaandoening 1
baarmoedergevoeligheid 1
balzakzwelling 1
bekkenbodemspierzakheid 1
borsthyperplasie 1
borstverkleuring 1
eierstok hemorragie 1
eierstokfalen 1
eileideraandoening 1
endometriumaandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale uitslag 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
goedaardige vergroting van de prostaat 1
hematosalpinx 1
infertiliteit 1
menopauzale aandoening 1
Nipple enlargement 1
penis bloeding 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose 1
premature ovulatie 1
scrotaal erytheem 1
spermatokèle 1
testiculair infarct 1
toename baarmoederslijmvlies 1
uitblijven zaadlozing 1
vaginale cyste 1
verworven phimosis 1
vulva spataderen 1
vulvaire dysplasie 1
Vulvovaginal inflammation 1

Zenuwstelsel 61.826
hoofdpijn 47.193
duizeligheid 4.472
tintelingen 1.896
flauwvallen 858
verminderde gevoeligheid 709
presyncope 508