Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 9 januari 2022. Er is ongeveer iedere twee weken een update.

Tot 2 januari zijn er ongeveer 29,3 miljoen vaccins gegeven. Hierbij gaat het om zo’n 20,8 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 4,9 miljoen van Moderna (Spikevax) en 850.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Kijk hier voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb.
  Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 182.762

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 893.462 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Vermoeidheid  89.643
Hoofdpijn  88.929
Je niet lekker voelen  88.012
Spierpijn  82.193
Rillingen  66.177
Pijn op de prikplek  56.626
Koorts  48.780
Misselijkheid  46.914
Gewrichtspijn  45.195
Zwelling op de prikplek  22.820

 

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 40 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 8 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 22 meldingen (waarvan 18 bij het AstraZeneca en 4 bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat daarbij om 14 vrouwen en 8 mannen. Hiervan waren er 7 tussen 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 12 ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen 1 dag tot 1 maand na vaccinatie, 20 keer na de eerste vaccinatie en 2 keer na de tweede vaccinatie. In deze 22 meldingen werd dit aangetoond met een speciale test of ging het om hele uitgebreide of meerdere tromboses. Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Bij de mRNA vaccins zijn 24 meldingen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes gedaan. In geen van deze meldingen werd met en test aangetoond dat het om de zeldzame bijwerking ging.

Zes mensen zijn overleden, waarbij het bij drie vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin gaat.

Kijk voor meer informatie over deze bijwerking in onze veelgestelde vragen.

Tot nu toe zijn er 620 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 298 personen ouder dan 80 jaar, 252 personen tussen de 61 en 80 jaar, 50 personen tussen de 41 en 60 jaar en 15 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 3e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

264

163

23

450

AstraZeneca (Vaxzevria)

52

24

0

76

Moderna (Spikevax)

30

23

4

57

Janssen vaccin

18

0

0

18

Vaccinmerk onbekend

9

8

2

19

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die achteraf al besmet waren. Er zijn 6 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, waarvan het bij drie ging om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin.
Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

97.758

Aantal meldingen prikmoment 1

52.456

Aantal meldingen prikmoment 2*

41.430

Aantal meldingen prikmoment 3*

3.872

Aantal gemelde bijwerkingen

401.991

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

2.881


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 7.788
kortademigheid 2.541
orofaryngeale pijn 1.182
hoesten 858
Faryngeale zwelling 320
bloedneus 316
loopneus 287
longembolie 258
niezen 169
stemstoornis 148
neusverstopping 126
orofaryngeaal ongemak 126
longpijn 121
productieve hoest 120
beklemming keel 115
kortademigheid bij inspanning 96
astma 95
hyperventilatie 75
stemloosheid 75
irritatie keel 63
pijnlijke ademhaling 58
droge keel 54
piepen 38
neusklachten 22
tekort van zuurstof in de weefsels 22
hoorbare piepende ademhaling 21
Sinus pain 19
luchtwegirritatie 18
Pharyngeal paraesthesia 18
ophoesten van bloed 17
geeuwen 15
hik 15
longaandoening 15
longinfarct 15
diafragmapijn 14
tonsillaire hypertrofie 14
droogheid neusslijmvlies 13
toegenomen luchtweguitscheiding 13
afwijkende ademhaling 12
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 12
sputum toegenomen 11
pleurale effusie 10
prikkeling voorhoofdsholten 10
bijholteongemak 9
snelle ademhaling 9
falen van de ademhaling 8
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
vocht in de longen 8
Dyspneu in rust 7
longvliesontsteking 7
luchtwegaandoening 7
hypopnoea 6
toegenomen afscheiding uit de longen 6
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 5
hypo-esthesie van farynx 5
Increased viscosity of upper respiratory secretion 5
neusontsteking 5
stembandaandoening 5
ademstilstand 4
bronchospasme 4
gevoel te stikken 4
rinalgie 4
sputumretentie 4
verstikking 4
verstikkingsgevoel 4
farynx-erytheem 3
Nasal pruritus 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
pneumothorax 3
slaap apneu syndroom 3
Throat clearing 3
tracheapijn 3
verslikken 3
ademhalingsproblemen (apneu) 2
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
interstitiële longziekte 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
longontsteking 2
luchtpijpaandoening 2
Lung diffusion disorder 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
organiserende pneumonie 2
orofaryngeale blaarvorming 2
pharynxaandoening 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
diafragmaspasme 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
onregelmatige ademhaling 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
ontsteking van amandelen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 4.507
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 4.265
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 50
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 40
Bloedarmoede 31
spontaan hematoom 27
Immune trombocytopenie 12
lymfeknooppijn 12
verhoogde neiging tot kneuzingen 10
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 6
bloedstollingsstoornis 5
lymfadenopathie mediastinum 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 3
miltvergroting 3
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
vitamine B12-deficiëntieanemie 2
aandoening bloedplaatje 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.123
opvlieger 516
Bloeduitstorting 396
verhoogde bloeddruk 270
trombose ader 188
lage bloeddruk 107
Koude vingertoppen en tenen 104
trombose 64
bleekheid 59
aderontsteking (tromboflebitis) 52
vaatverwijding 40
Spataderen 26
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 25
overmatig blozen 25
vaatontsteking 22
vaatpijn 22
wisselende bloeddruk 20
Bloeding 19
Giant cell arteritis 15
hypertensieve crisis 13
aderontsteking 12
veneuze aandoening 9
fenomeen van Raynaud 8
flauwvallen 8
lymfoedeem 7
lage bloeddruk bij opstaan 6
aortatrombose 5
vena subclavia trombose 5
perifere arterie trombose 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
Achenbach syndrome 3
bekkenvene trombose 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere embolie 3
veneuze trombose 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
aderverkalking 2
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
bloedvatocclusie 2
embolie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
perifere veneuze ziekte 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
embolie arterieel 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
veneuze embolie 1

Chirurgische en medische verrichtingen 16
immunisatie 3
immobilisatie van ledemaat 2
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
lokale verdoving 1
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 1
oogirrigatie 1
Oxygen therapy 1
tandextractie 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 131
anovulatoire cyclus 18
ovulatie vertraagd 18
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 16
schildklierontsteking 15
ziekte van Basedow 14
struma 12
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 8
schildklieraandoening 6
acute bijnierschorsinsufficiëntie 5
schildklierpijn 4
auto-immune thyreoïditis 2
Autoimmune thyroid disorder 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 3.185
hartkloppingen 1.580
onregelmatige hartslag 288
snel hartritme 221
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 153
ontsteking hartzakje 152
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 150
hartinfarct 122
ritmestoornis hart (extrasystolen) 85
hartfalen 56
hartstilstand 54
ontsteking van de hartspier 54
hart ongemak 49
trage hartslag 32
hartaandoening 30
extra (ventriculaire) hartslag 16
abnormale vochtophoping hartzakje 15
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 13
versnelde hartslag (ventriculair) 11
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 9
asthma cardiale 8
snelle regelmatige hartslag 8
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 7
hartritmestoornis (boezemflutter) 6
hartfalen acuut 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
hartspieraandoening 3
harttamponade 3
kransslagaderstenose 3
aandoening hartklep 2
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
Cardiac dysfunction 2
hart- en vaataandoening 2
hartfibrilleren 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
kransslagaderocclusie 2
kransslagadertrombose 2
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 2
spasme in de kransslagader 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
hartflutter 1
hartklepsclerose 1
hartritmestoornis (ventriculair) 1
kransslagaderdissectie 1
myocardfibrose 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1

Huidenonderhuid 7.388
Jeuk 1.059
huiduitslag 859
galbulten 824
overmatig zweten 760
jeukende huiduitslag 682
roodheid 609
haaruitval 261
rode huiduitslag 233
eczeem 174
huiduitslag (rash papulair) 147
puntbloedingen 142
nachtzweten 132
papel 127
pijn aan de huid 122
brandend gevoel van de huid 104
huidverkleuring 84
acne 76
angio-oedeem 75
psoriasis 66
vlekkerige huiduitslag 65
Gevoelige huid 63
blaar 46
huiduitslag met blaasjes 40
zweten en rillen 38
droge huid 32
huidgeur afwijkend 29
couperose (pityriasis rosea) 24
huidirritatie 24
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 24
onprettig aanvoelende huid 23
vervellen 23
reactie op zonlicht 21
huidontsteking 18
huidreactie 17
lichen sclerosus 16
Meerdere blauwe plekken 13
allergische huidontsteking 12
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 12
huidaandoening (lichen planus) 11
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 10
huidaandoening 10
huidontsteking met blaarvorming 10
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 10
rosacea 10
bloedblaar 9
erythema multiforme 8
huid warm 8
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 8
huidzwelling 8
kippenvel 8
Trichodynia 8
contact eczeem 7
strakke huid 7
gele huid 6
huiduitslag ( maculo-papulair) 6
huiduitslag (toxisch) 6
nagelverkleuring 6
hidradenitis 5
livedo reticularis 5
overmatige afscheiding van talg 5
urticaria chronisch 5
vasculitische rash 5
huidaandoening (granuloma annulare) 4
nummulair eczeem 4
pigmentatieaandoening 4
pruritus allergisch 4
Circumorale zwelling 3
constitutioneel eczeem 3
dyshidrotisch eczeem 3
Enkelvoudige blauwe plek 3
huidkloven 3
huidontsteking van de hand 3
koude urticaria 3
toename huidpigment 3
verandering haarkleur 3
acne met cystevorming 2
acute febriele neutrofiele dermatose 2
alopecia diffusa 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
capillaritis 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
haargroei abnormaal 2
hand-voet syndroom 2
huidgezwel 2
huidlaesie 2
huidverharding 2
onychalgie 2
onychoclasis 2
onychomadesis 2
overmatig haargroei 2
periorale dermatitis 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 2
sensibilisatie van de huid 2
subcutane bloeding 2
verandering haartextuur 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
alopecia universalis 1
chronische idiopathische urticaria 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dunne huid 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
gespikkelde psoriasis 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidbloeding 1
huidhypopigmentatie 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
Jeukende bultjes 1
korst 1
lentigo solaris 1
Lichen planopilaris 1
nagelafwijking 1
nagelbed stoornis 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
op acne lijkende huidontsteking 1
palmerytheem 1
palmoplantaire pustulose 1
pityriasis 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
voorbijgaande acantholytische dermatose 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1

Immuunsysteem 371
overgevoeligheid 182
anafylactische reactie 50
seizoensgebonden allergie 38
allergie voor geleedpotigenbeet 21
allergie voor geleedpotigensteek 13
voedselallergie 13
anafylactische shock 9
immuunsysteemaandoening 9
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
sarcoidose 5
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 4
auto-immuunziekte 3
Mite allergy 3
allergie voor dieren 2
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
Multisystem inflammatory syndrome in children 1
primaire amyloïdose 1
verminderde immuunresponse 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 3.320
gordelroos 942
neus-keelontsteking 820
orale herpes 169
COVID-19 152
longontsteking 132
blaasontsteking 130
voorhoofdsholte ontsteking 63
faryngitis 44
pustuleuze rash 43
laryngitis 37
erysipelas 36
borstontsteking 35
infectie van het oor 31
bronchitis 29
vulvovaginale mycotische infectie 29
ontsteking tandvlees 26
onsteking van het neusslijmvlies 25
vestibulaire neuronitis 23
Pustule 22
urineweginfectie 22
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 21
amandelontsteking 18
herpesvirusinfectie 17
vulvovaginale candidiasis 17
herpes genitalis 16
koortsuitslag 16
Vermoede COVID-19 16
ooginfectie 15
ooglidinfectie 15
Bovenste luchtweginfectie 13
oftalmische herpes zoster 12
Candida-infectie 11
diverticulitis 11
middenoorontsteking 11
schimmelinfectie 11
appendicitis 10
griep 9
aspiratiepneumonie 8
labyrinthitis 8
ontsteking van de nier en nierbekken 8
gelokaliseerde infectie 7
infectie 7
krentenbaard (impetigo) 7
ontsteking bijbal (epididymitis) 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
bacteriële infectie 6
herpes oftalmisch 6
vaginale infectie 6
bacteriële vaginose 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
infectiegevoeligheid verhoogd 5
pustel op injectieplaats 5
virale pericarditis 5
ziekte van Lyme 5
hordeolum 4
huidinfectie 4
huidinfectie door schimmels 4
myelitis 4
ontsteking van de speekselklier 4
ontsteking van haarzakjes 4
tandpulpitis 4
abces 3
buikgriep 3
discitis van tussenwervelschijf 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 3
tinea versicolor 3
urosepsis 3
abces op de injectie plaats 2
bacteriële longontsteking 2
borstabces 2
coronavirusinfectie 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herpes zoster oticus 2
hersenvliesontsteking 2
huid bacteriële infectie 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
stafylokokken-infectie 2
steenpuist op aangezicht 2
streptokokkeninfectie 2
tinea pedis 2
Varicella zoster virus infection 2
waterpokken 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acne met pustels 1
acute sinusitis 1
anaal abces 1
Asymptomatische COVID-19 1
bekkeninfectie 1
bekkenontstekingsziekte 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
bronchiolitis 1
chorioretinitis 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocanaliculitis 1
dacryocystitis 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Helicobacter-infectie 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herpes zoster cutaan verspreid 1
herseninfectie (encefalitis) 1
infectie op implantatieplaats 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuids abces 1
ontsteking beenmerg 1
ontsteking nagelriem 1
oöforitis 1
ooginfectie bacterieel 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
orale infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
rhinovirusinfectie 1
talgklierinfectie 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 1
tinea capitis 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale infectie 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 710
blootstelling via moedermelk 258
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 203
val 48
maternale blootstelling vóór zwangerschap 30
kneuzing 21
blootstelling tijdens zwangerschap 15
posttraumatische pijn 13
wintertenen/zwelling huid door koude 8
wond 6
off-label gebruik 5
Onjuist schema voor producttoediening 5
bloeding rondom oogkas 4
hersenschudding 4
vaccinatiecomplicatie 4
vaccinatiefout 4
wondcomplicatie 4
geleedpotigenbeet 3
hoofdletsel 3
ontsteking van wond 3
recall fenomeen 3
spierverrekking 3
epicondylitis 2
huidabrasie 2
huidletsel 2
ledemaatletsel 2
Medical device monitoring error 2
onderhuidse bloeding 2
onjuiste dosis toegediend 2
Onjuiste toedieningsweg van product 2
peesletsel 2
retinaal letsel 2
ruggenmergletsel 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
breuk 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
extra dosis toegediend 1
gewrichtsletsel 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
lipletsel 1
litteken 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
Palate injury 1
Product dose omission in error 1
Product use issue 1
Producttoedieningsfout 1
ribfractuur 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
traumatisch hematoom 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
wervelkolomfractuur 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 72
leverpijn 13
Hepatitis 9
geelzucht 8
ontsteking van de galblaas 7
galstenen 5
afwijkende leverfunctie 4
vena portae trombose 4
galblaaskoliek 3
leveraandoening 3
leverfalen 3
vergroting van de lever 3
auto-immuunhepatitis 1
galblaasaandoening 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 30.092
misselijkheid 20.832
diarree 2.661
buikpijn 1.308
braken 1.120
tintelingen mond 514
gezwollen tong 400
buikklachten 351
pijn in de bovenbuik 290
lipzwelling 267
opgezette buik 184
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 174
droge mond 173
pijn in de onderbuik 118
verminderde gevoeligheid in de mond 101
obstipatie, verstopping 98
aften 96
maag-darm pijn 92
oraal ongemak 88
maagklachten 73
Tongue discomfort 65
winderigheid 49
tandpijn 46
zwelling in mond 43
branderige tong 42
pijn in de mond 39
boeren 34
blaarvorming mondslijmvlies 33
bloederige ontlasting 33
slikken pijnlijk 33
abnormale ontlasting 31
ontsteking mondholte 28
verkleurde ontlasting 26
tongblaren 23
colitis ulcerosa 21
frequente darmbewegingen 18
gingiva-pijn 18
lipblaar 18
orale pruritus 17
tongaandoening 17
zwelling tandvlees 16
braakneiging 15
bloederige diarree 13
aandoening maag-darmstelsel 12
aandrang voor ontlasting 12
ontsteking van de dikke darm 12
verhoogde afscheiding van speeksel 12
ziekte van Crohn 12
prikkelbare darmsyndroom 11
tandvlees bloeding 11
tongverkleuring 10
vergrote huig 10
bloeding van de endeldarm 9
Lip pruritus 8
maag-darm bloeding 8
oesofaguspijn 8
speekselkliervergoting 8
Tongue erythema 8
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 8
zweertje in de mond 8
lip droog 7
maagdarmontsteking 7
mondbloeding 7
niet-infectieuze gingivitis 7
tandongemak 7
tongontsteking 7
uitbraken van medicatie 7
zuurbranden 7
Gingival discomfort 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
lipoedeem 6
ontstoken lippen 6
slokdarm ongemak 6
Tongue rough 6
trombose arteria mesenterica 6
afwezigheid van speeksel 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
regurgitatie 5
tongoedeem 5
zachte ontlasting 5
aambeien 4
alvleesklierontsteking 4
bloedbraken 4
darmobstructie (ileus) 4
dyschezie 4
erytheem van mondslijmvlies 4
mondaandoening 4
ontkleurde ontlasting 4
onwelriekende adem 4
slijmerige stoelgangen 4
tong droog 4
tong pruritus 4
acute onsteking alvleesklier 3
colitis microscopisch 3
Defaecation disorder 3
functionele gastro-intestinale aandoening 3
infrequente stoelgang 3
maagdarmgeluiden abnormaal 3
onregelmatigheid in stoelgang 3
orale papel 3
Stijve tong 3
verval van tandvlees 3
anale hemorragie 2
Angular cheilitis 2
buikgevoeligheid 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
incontinentie voor ontlasting of gas 2
intestinale bloeding 2
kramp van de slokdarm 2
Lip erythema 2
maagontsteking 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
niet-infectieuze sialoadenitis 2
Oral blood blister 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklierpijn 2
tandverlies 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verandering in de stoelgang 2
verandering in het speeksel 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
buikbloeding 1
burning mouth-syndroom 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lipaandoening 1
lipbloeding 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
orale mucosa eruptie 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
speekselklieraandoening 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1

Neoplasmata 60
goedaardig gezwel huid (papilloom) 5
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
botmetastase 2
hersenneoplasma 2
kanker recidief 2
Kaposi-sarcoom 2
levermetastase 2
pyogeen granuloom 2
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstkanker 1
borstkanker stadium II 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker 1
colonkanker metastase 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig vetgezwel 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leukemie 1
leverkanker recidief 1
longkanker metastase 1
lymfeknoopmetastasen 1
metastase 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
non-Hodgkin-lymfoom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
vergrote lymfklier 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 365
nierpijn 42
vaker urineren 42
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 31
urine-incontinentie 27
vaak plassen 22
verkleuring van de urine 21
bloed in de urine 20
urinegeur abnormaal 18
incontinentie 13
nierfunctie verminderd 13
urineretentie 11
nierstenen 10
Acute kidney injury 9
nierfalen 9
blaaspijn 7
nefrotisch syndroom 7
urineafwijking 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 5
aandoening urinelozing 4
glomerulonefritis minimale letsels 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
nachtelijke urinelozing 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaasklachten 2
cystitisachtig symptoom 2
hemorragie urinewegen 2
nierontsteking 2
uitblijven van urineproductie 2
blaas disfunctie 1
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
focale segmentale glomerulosclerose 1
IgA nefropathie 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
tubulo-interstitiële nefritis 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1

Oog 2.681
wazig zien 398
gezichtsvermogen afgenomen 260
oogpijn 208
oogzwelling 203
zwelling van ooglid 128
oogirritatie 127
oogontsteking 121
dubbelzien 115
ongemak in het oog 99
traanproductie verhoogd 84
rood oog 79
lichtschuwheid 67
droog oog 64
jeuk aan oog 60
retinavene occlusie 35
glasvochttroebelingen 34
stoornis zien (fotopsie) 33
oogbloeding 31
bloeding in het oogwit 30
ontsteking oogleden 28
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 27
asthenopie 23
periorbitale zwelling 21
blindheid unilateraal 20
inwendige oogontsteking (uveitis) 19
Eye haematoma 17
oogaandoening 15
ooglidirritatie 15
scherpzien gereduceerd 15
blindheid 13
ontstoken iris (iridocyclitis) 13
ooglidzwelling 12
opticus ischaemie neuropathie 12
vochtophoping rondom oogkas 12
afsluiting van de netvliesslagader 9
erytheem van het ooglid 9
pijn in het ooglid 9
loslating van het netvlies 8
glasvochtloslating 7
kortdurend gezichtsverlies 7
ptosis van een ooglid 7
tijdelijke blindheid 7
Afwijking oogbeweging 6
eczeem van oogleden 6
ontsteking van het oog (epscleritis) 6
staar 6
afsluiting netvliesader 5
chalazion 5
gezichtsvelduitval 5
glasvochtbloeding 5
ooglidhematoom 5
abnormaal gevoel in oog 4
allergische oogontsteking 4
glaucoom 4
halogezicht 4
papiloedeem oog 4
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
Eye infarction 3
Eye paraesthesia 3
macula degeneratie 3
ongelijke pupillen 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
verwijding van de pupillen 3
aandoening van het netvlies 2
chorioretinopathie 2
donkere kringen onder ogen 2
Dyschromatopsia 2
maculagat 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
netvliesbloeding 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidaandoening 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
endocriene oftalmopathie 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
irisaandoening 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
Pseudomyopia 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
Retinal drusen 1
scheelzien 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 2.413
oorsuizen 1.376
draaiduizeligheid 328
oorpijn 256
oorongemak 109
slechthorendheid 64
overgevoeligheid voor geluid 43
doofheid unilateraal 38
plots gehoorverlies 36
doofheid 33
duizeligheid positioneel 31
ziekte van Ménière 19
oorcongestie 12
oorzwelling 12
evenwichtsaandoening 10
oorpruritus 7
voorbijgaande doofheid 7
Auditory disorder 3
ooraandoening 3
wagenziekte 3
bloeding van het oor 2
doofheid bilateraal 2
otorroe 2
trommelvliesaandoening 2
trommelvliesperforatie 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
diplacusis 1
dysacusis 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1
vochtophoping in middenoor 1

Product aangelegenheden 5
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
hulpmiddelenuitstoting 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1

Psychisch 1.969
slapeloosheid 400
depressieve stemming 214
angst 133
verwarde toestand 115
rusteloosheid 106
Lusteloos 92
stemmingswisselingen 84
ijlen 55
slaap van slechte kwaliteit 54
paniekaanval 50
slaapstoornis 46
emotionele labiliteit 42
nachtmerrie 42
hallucinaties 34
prikkelbaarheid 34
abnormale dromen 32
desoriëntatie 27
depressie 26
emotionele stoornis 23
vertraagd denken 15
gestoord denken 14
onrust 13
vrees 13
spanning 12
stemming veranderd 11
verminderd libido 11
dagdromen 10
dissociatie 9
libidoverlies 9
psychische stoornis 9
woede-aanval 9
zelfmoordgedachte 9
zenuwachtigheid 9
abnormaal gedrag 8
emotionele droefheid 8
initiële insomnia 8
stress 8
uitgelaten stemming 8
Apathisch 7
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 7
waandenkbeelden 7
agressie 6
brassend eten 6
Derealisatie 6
paniekreactie 6
stemmingsstoornis 6
verhoogd libido 6
fonofobie 5
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
hallucinatie (visueel) 4
somnabulisme 4
angststoornis 3
Disorganised speech 3
Mental fatigue 3
negatieve gedachten 3
stotteren 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
delirium febrile 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
doorslaapstoornis 2
eetstoornis 2
emotionele armoede 2
hypomanie 2
katatonie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
tic 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
alcoholisme 1
Angst om te vallen 1
angst voor de dood 1
autoscopie 1
bedplassen 1
Breath holding spell 1
burn-out-syndroom 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
ernstige depressie 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
spraakarmoede 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
zelfmoord 1

Sociale omstandigheden 18
menarche 6
Loss of personal independence in daily activities 3
bedlegerig 2
gehoorhandicap 2
verminderde rijbekwaamheid 2
looponbekwaamheid 1
menopauze 1
onbeweeglijk 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 60.175
Spierpijn 36.582
gewrichtspijn 18.869
pijn in arm of been 1.250
rugpijn 546
spierspasmen 428
spierzwakte 391
Problemen ledemaat 373
nekpijn 339
skeletspierstijfheid 250
pijn in kaak 114
gewrichtszwelling 104
Klachten skelet/spierstelsel 79
skeletspierstelselpijn 69
Gewrichtsontsteking 56
pijn in de zij 51
slijmbeursonsteking 49
polymyalgia rheumatica 44
reumatoïde artritis 43
spiertrekkingen 41
skeletspierstelsel borstpijn 32
fibromyalgie 27
gewrichtsstijfheid 27
mobiliteit verminderd 26
peesontsteking 23
spier ongemak 23
botpijn 21
liespijn 21
periartritis 21
kaakklem 20
okselgezwel 20
reumatische aandoening 18
gespannenheid spier 15
Spierontsteking 13
costochondritis 12
pees pijn 11
artrose 9
osteitis 9
kaakaandoening 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 7
spinale pijn 7
peesongemak 6
pijnlijk stuitje 6
spiercontractuur 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
spierbloeding 4
spierzwelling 4
ankyloserende spondylitis 3
artritis reactief 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
myalgie intercostaal 3
nekgezwel 3
peesafwijking 3
psoriasis arthropathica 3
spiervermoeidheid 3
synoviumcyste 3
tenosynovitis 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
gewrichtsruis 2
morphaea 2
rotator cuff syndroom 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spierstijfheid 2
afwijking bot (exostose) 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
gewrichtsaandoening 1
gewrichtsblokkering 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
juveniele idiopathische artritis 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 1
palindroom reuma 1
peesschedestoornis 1
pijn pubis 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
spieraandoening 1
Spinal instability 1
Still's disease 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
tussenwervelschijf protrusie 1
versterf botweefsel 1
vingermisvorming 1

Testuitslagen en onderzoeken 5.949
lichaamstemperatuur verhoogd 4.494
hartfrequentie verhoogd 404
bloeddruk verhoogd 173
bloeddruk verlaagd 77
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 65
hartfrequentie onregelmatig 63
gewicht verlaagd 57
hormoonspiegel abnormaal 55
glucosespiegel bloed verhoogd 52
lichaamstemperatuur verlaagd 48
gewicht verhoogd 44
hartfrequentie verlaagd 40
glucosespiegel bloed verlaagd 29
INR verhoogd 19
SARS-CoV-2-test positief 19
hartfrequentie abnormaal 18
hemoglobine verlaagd 14
wisselende lichaamstemperatuur 14
te weinig bloedplaatjes 13
wisselende glucosespiegel 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 12
fibrine D dimeer verhoogd 10
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 10
leverenzym abnormaal 8
bloed glucose abnormaal 7
bloed in urine 6
bloeddruk abnormaal 6
INR verlaagd 6
serum ferritine verlaagd 6
ontstekingsmarker verhoogd 5
bloed ijzer verlaagd 4
bloedingstijd verlengd 4
bloedplaatjestelling verhoogd 4
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
hartgeruis 4
leverenzym verhoogd 4
maag pH verlaagd 4
rode bloedceltelling verlaagd 4
schommeling in International Normalized Ratio 4
TSH-spiegel bloed verhoogd 4
abnormale hartritme 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
Liver function test increased 3
lymfocytentelling verlaagd 3
menstruatie normaal 3
schildklierfunctietest abnormaal 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 2
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloedtest abnormaal 2
fecaal volume verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 2
SARS-CoV-2-test negatief 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
anti-neuronale antistof 1
antistoftest abnormaal 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed insuline abnormaal 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
creatinefosfokinase verhoogd 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
eosinofielentelling verlaagd 1
fecale calprotectine verhoogd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
hematocriet verhoogd 1
hemoglobine verhoogd 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 194.939
vermoeidheid 42.537
malaise 38.459
pijn op de injectieplaats 25.485
koude rillingen 22.646
koorts 15.189
ontsteking op de injectieplaats 11.046
zwelling van injectieplaats 9.582
injectieplaatswarmte 8.509
roodheid op de injectieplaats 5.891
injectieplaatshematoom 2.827
jeuk op de injectieplaats 2.411
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 1.604
pijn in de borstkas 1.101
onbestendig gevoel borstkas 808
ongemak op injectieplaats 557
injectieplaatsverharding 554
okselpijn 508
verslechtering van de aandoening 402
pijn 386
hoge koorts 380
gevoel abnormaal 368
perifere zwelling 327
het heet hebben 320
zwelling aangezicht 292
verminderd gebruik ingeente arm of been 287
lichaamszwakte 271
griepachtige verschijnselen 168
onverwacht effect 132
perifeer oedeem 127
zwelling 119
het koud hebben 104
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 96
loopstoornis 80
aangezichtspijn 75
injectieplaatsrash 69
oedeem 65
dorst 64
injectieplaatsparesthesie 57
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 55
ontsteking 51
reactie op de injectieplaats 45
gevoel van vreemd lichaam 42
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 38
onbeoordeelbaar voorval 38
zich zenuwachtig voelen 37
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 36
zich dronken voelen 36
niet lekker voelen 33
geneesmiddelinteractie 30
huilen 27
Aangezicht ongemak 26
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 24
injectieplaatsurticaria 20
injectieplaatsverkleuring 20
lymfadenopathie op injectieplaats 20
papel op injectieplaats 20
fysieke conditie afname 18
gezichtszwelling 18
vaccinatieplaatspijn 18
bloeding op de injectieplaats 16
hypo-esthesie op injectieplaats 16
honger 15
lage lichaamstemperatuur 14
Illness 13
vaccinatie non-respons 13
traagheid 12
injectieplaatskoudheid 11
Injection site muscle weakness 11
zwelling op implantatieplaats 10
Gait inability 9
gestoorde beweging op injectieplaats 9
gelokaliseerd oedeem 8
secretie uitscheiding 8
gegeneraliseerd oedeem 7
injectieplaatsvesikels 7
energie verhoogd 6
geen bijwerking 6
herniapijn 6
nodule 6
vertraagde genezing 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
temperatuurintolerantie 5
controleverlies van benen 4
eczeem op injectieplaats 4
hartdood 4
injectieplaatsoedeem 4
injectieplaatsovergevoeligheid 4
Injection site deformation 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
verhoogde lichaamstemperatuur 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
cyste 3
dorst verminderd 3
gevoel van bloedstroom 3
hernia 3
induratie 3
kater 3
niet-cardiale pijn op de borst 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
zwelling op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
ongemak op vaccinatieplaats 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
pijn op implantatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
toename van ziekte 2
uitscheiding op injectieplaats 2
Vaccination site movement impairment 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
voedselinteractie 2
aandoening in multipele organen 1
bijwerking 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
chronisch vermoeidheidssyndroom 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
erytheem op vaccinatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
injectieplaatszenuwbeschadiging 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
nodule op injectieplaats 1
oedeem op implantatieplaats 1
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvliesexfoliatie 1
Stenosis 1
stoornis temperatuurregulatie 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
vaccinatieplaatspruritus 1
Vaccination site recall reaction 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde werkzaamheid 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op vaccinatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 540
verminderde eetlust 275
vocht vasthouden 52
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 38
jicht 36
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 18
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 17
uitdroging 12
toegenomen eetlust 10
verstoorde eetlust 8
hypofagie 7
abnormaal verlies van gewicht 6
slecht gevoede zuigeling 6
diabetes mellitus 5
hunkering naar voedsel 5
type 1 diabetes mellitus 5
ijzerdeficiëntie 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 3
voedingsstoornis 3
abnormale gewichtstoename 2
alcoholintolerantie 2
gebrek aan vitamine-B12 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 2
lactose-intolerantie 2
lipo-oedeem 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
Gluten sensitivity 1
histamine intolerantie 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1
voedselintolerantie 1

Voortplantingsstelsel en borsten 17.761
wegblijven van de menstruatie 2.782
Intermenstrual bleeding 2.639
verlate menstruatie 2.110
polymenorroe 1.900
menstruatiestoornis 1.767
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 1.345
onregelmatige menstruatie 1.128
borstpijn 528
verminderde menstruatie 503
bloedingen na de menopauze 387
vaginale bloeding 358
menstruaties met grote tussenpozen 348
menstrueel ongemak 261
abnormale terugtrekking bloeding 219
gezwollen borst 210
borstvoeding verminderd 178
pijnlijke borst 111
premenstruele pijn 84
premenstrueel syndroom 77
gevoelige borsten 73
borstvergroting 70
vaginale afscheiding 61
symptomen overgang 59
tepelpijn 51
eisprongpijn 50
samentrekking van de baarmoeder 36
baarmoederpijn 32
pijn in de eileiders / eierstokken 30
impotentie 22
borstontsteking 20
stoornis borstvoeding 15
borstgezwel 14
aandoening van vulva 13
bekkenpijn 13
ovulatieaandoening 12
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 11
premenstruele hoofdpijn 11
coïtale bloeding 9
vulvovaginale pijn 9
pijn testikels 8
vaginale droogheid 8
vulvovaginaal branderig gevoel 8
cyste eierstok 7
tepelvloed 7
borstaandoening vrouwelijk 6
melkafscheiding 6
borstcyste 5
borstverharding 5
premenstruele dysfore stoornis 5
tepelzwelling 5
vulvovaginale pruritus 5
aandoening eierstok 4
bloed in het sperma 4
borstaandoening 4
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 4
galactostase 4
geslachtsorgaanpijn 4
ontsteking van de eikel (balanitis) 4
onttrekkingsbloeding 4
Poor milk ejection reflex 4
stuwing borst 4
baarmoedervergroting 3
bloeding in de baarmoeder 3
borstvoeding toegenomen, puerperaal 3
jeuk aan de geslachtsorganen 3
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) 3
tepelaandoening 3
vergroting borstklierweefsel (man) 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 3
vulvovaginale zwelling 3
ziekte van Peyronie 3
afname borstweefsel 2
borsthematoom 2
eierstokader trombose 2
genitale blaar 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
moedermelk geur abnormaal 2
peniel hematoom 2
penisaandoening 2
pijn scrotum 2
polycysteuze eierstokken 2
seksuele stoornis 2
tepelontsteking 2
uteruspoliep 2
vergrote schaamlippen 2
adenomyose 1
baarmoederaandoening 1
balzakzwelling 1
bekkenongemak 1
borsthyperplasie 1
borstoedeem 1
borstverkleuring 1
eierstokcyste geruptureerd 1
eierstokfalen 1
eileideraandoening 1
endometriumaandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale uitslag 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
goedaardige vergroting van de prostaat 1
hematosalpinx 1
infertiliteit 1
Nipple enlargement 1
penis bloeding 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose 1
prostaatpijn 1
scrotaal erytheem 1
Scrotal discomfort 1
spermatokèle 1
testiculair infarct 1
toename baarmoederslijmvlies 1
vaginale cyste 1
vaginale geur 1
verworven phimosis 1
vulva spataderen 1
vulvaire dysplasie 1
zweren aan genitalia 1

Zenuwstelsel 50.892
hoofdpijn 38.409
duizeligheid 3.868
tintelingen 1.639
flauwvallen 725
verminderde gevoeligheid 568
presyncope 426
verstoorde smaak 399
migraine 325
aandachtstoornis 268
trilling/beving (tremor) 244
evenwichtsstoornis 213
diffuse hoofdpijn 200
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 194
smaakverlies 194
herseninfarct 191
zenuwpijn 184
branderig gevoel 175
slaperigheid 175
Smaakstoornis 157
epilepsie 138
verandering reukvermogen 138
niet kunnen ruiken 122
geheugen vermindering 105
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 76
bewustzijnsverlies 73
Spraakstoornis (algemeen) 68
gedeeltelijke verlamming 65
perifere zenuwpijn 65
beroerte (CVA) 64
aangezichtsverlamming (facialisparese) 57
gelaatsparese 57
ischemisch cerebraal infarct 52
hersenbloeding 48
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 48
verminderd bewustzijn 47
geheugenverlies 42
houdingsafhankelijke duizeligheid 39
migraine met voortekenen (aura) 38
minder smaak 37
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 35
dyskinesie 34
neuralgische amyotrofie 33
onwillekeurig aanspannen van spieren 33
toeval (convulsie) 27
afwijkend coördinatievermogen 25
Guillain-Barré-syndroom 22
Hemiparaesthesia 20
trage response op stimuli 20
aangezichtspijn 19
cognitieve aandoening 19
hypersomnie 19
duizeligheid bij inspanning 16
Hyperresponsief voor stimuli 15
multipele sclerose 15
verminderd geestelijk vermogen 15
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 14
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 14
voorbijgaande globale amnesie 14
monoparese 13
niet-reagerend op prikkels 13
Hemianaesthesia 11
myelitis transversa 11
dysstasie 10
Polyneuropathie 10
spanningshoofdpijn 10
volledige verlamming 10
cerebrale trombose 9
cluster hoofdpijn 9
koortsstuip 9
overactiviteit 9
spierspasmen 9
stoornis in een gevoelswaarneming 9
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 9
lacunair infarct 8
ontsteking oogzenuw 8
Cerebral venous sinus thrombosis 7
faciaal spasme 7
gevoelsverlies 7
multipele sclerose recidief 7
Sensory overload 7
ataxie 6
aura 6
bewegingsstoornis 6
dementie 6
hersenstaminfarct 6
overmatige gevoeligheid 6
verlamming 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 6
carpaal tunnel syndroom 5
cerebrale ischemie 5
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 5
diplegie 5
hoge rustspanning van een spier 5
myasthenia gravis 5
neurologisch verwaarlozingssyndroom 5
peroneale zenuwverlamming 5
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 5
slaapzucht (lethargie) 5
trombose van arteria basilaris 5
zenuwontsteking 5
ziekte van Parkinson 5
bewegingsarmoede 4
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 4
complex regionaal pijn syndroom 4
een verlaagde spierspanning 4
Fantoomledemaatsyndroom 4
halfzijdige blindheid 4
infarct in kleine hersenen 4
kokerzicht 4
langzame spraak 4
Motorische disfunctie 4
petit mal epilepsie 4
pijn in de grote been zenuw 4
plotselinge slaap 4
postherpetische neuralgie 4
Restless arms-syndroom 4
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren 4
Vertebrobasilaire beroerte 4
arteria carotis dissecans 3
bewegingsdrang (chorea) 3
bradykinesie 3
branderige slijmvliezen 3
coma 3
IIIde zenuwparese 3
neurologisch symptoom 3
radiculopathie 3
tintelingen slijmvlies 3
VIde zenuwparalyse 3
zenuwcompressie 3
afwijking trigeminus zenuw 2
allodynie 2
arteria carotis stenose 2
arteria carotis trombose 2
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
centrale pijn syndroom 2
Cognitive linguistic deficit 2
dunnevezelneuropathie 2
encefalitis auto-immuun 2
formicatie 2
hemiplegische migraine 2
hersenstamhemorragie 2
hyporeflexie 2
intracraniaal aneurysma 2
ischemische beroerte 2
myelopathie 2
Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
retinale migraine 2
stembandparalyse 2
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen 2
syndroom van Horner 2
thoracic outlet syndroom 2
verhoogde druk in de schedel 2
Vestibular migraine 2
zenuwstelselaandoening 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) 1
afwezigheid van reflexen 1
arteria carotis aneurysma 1
autonome neuropathie 1
axonale neuropathie 1
basale ganglia hemorragie 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsdrang (choreoathetose) 1
bewustzijn fluctuerend 1
carotis arteriosclerose 1
centraal zenuwstelsel onsteking 1
Centraal zenuwstelsel vasculitis 1
cerebellair syndroom 1
cerebellaire hemorragie 1
Cerebellar stroke 1
cerebrospinaal vocht lek 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 1
cubitaletunnelsyndroom 1
dementie (vasculair) 1
demyeliniserende polyneuropathie 1
drop attacks 1
dwarslaesie 1
dyslexie 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) 1
essentiële tremor 1
extensoren voetzool respons 1
Fine motor skill dysfunction 1
hand-oogcoördinatie verstoord 1
hemihyperesthesie 1
hersenoedeem 1
hoofdpijn bij inspanning 1
hyporesponsief voor stimuli 1
incoherent 1
intercostale neuralgie 1
klinisch geïsoleerd syndroom 1
kwijlen 1
loop apraxie 1
Lumbosacral radiculopathy 1
meralgia paraesthetica 1
myasthenia gravis-crisis 1
occipitale neuralgie 1
omgekeerde gewaarwording van heet en koud 1
onhandigheid 1
overmatige bewegingsdrang 1
paralyse van hersenzenuw 1
paraparese 1
parese hersenzenuw 1
partieel insult 1
Persistent genital arousal disorder 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
radiculitis brachiaal 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose 1
Reduced facial expression 1
rusteloosheid; drang om te bewegen 1
rustende tumor 1
sinus hoofdpijn 1
sinus transversus trombose 1
slaap paralyse 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) 1
spiertonusstoornis 1
spierverslapping 1
spinale epidurale bloeding 1
spraakontwikkelingstoornis 1
stoornis van het schrijven 1
symptomen van de ziekte van Parkinson 1
taalstoornis 1
thalamus infarct 1
Thunderclap headache 1
titubatie van hoofd 1
tongverlamming 1
tonisch-clonische bewegingen 1
Transient aphasia 1
typische aura zonder hoofdpijn 1
vasculair parkinsonisme 1
veranderd bewustzijn 1
verhoogde spanning 1