Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 17 september 2023. Er is ongeveer iedere vier weken een update.

De meldingen van vermoede bijwerkingen na de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna staan onder de ‘herhaalprik’. Kijk op onze website voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie. Kijk voor meer informatie over het aantal gezette prikken op de website van het RIVM.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 235.239

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 1.137.548 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

Vermoeidheid 110.452
Hoofdpijn 109.798
Je niet lekker voelen 109.242
Spierpijn 101.467
Rillingen 82.420
Pijn op de prikplek 71.999
Koorts  59.067
Misselijkheid 57.766
Gewrichtspijn 57.476
Zwelling op de prikplek 30.338

 

Tot nu toe zijn er 751 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 346 personen ouder dan 80 jaar, 317 personen tussen de 61 en 80 jaar, 66 personen tussen de 41 en 60 jaar en 19 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 3 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

 

Meldingen overlijdens

Vaccin

Totaal

Pfizer/BioNTech

506

Pfizer/BioNTech (herhaalprik)

13

Moderna

91

Moderna (herhaalprik)

12

AstraZeneca

79

Janssen 

17

Vaccinmerk onbekend

33

 

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die al voor de coronavaccinatie besmet waren geraakt met COVID-19. Drie mensen overleden vrijwel zeker aan de zeldzame bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) na AstraZeneca vaccinatie. Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

125.746

Aantal gemelde bijwerkingen

518.269

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

3.764


Toelichting

 • * Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 9.347
kortademigheid 3.087
orofaryngeale pijn 1.422
hoesten 1.005
Faryngeale zwelling 389
bloedneus 388
loopneus 327
longembolie 307
niezen 191
stemstoornis 172
neusverstopping 156
orofaryngeaal ongemak 150
longpijn 149
productieve hoest 139
kortademigheid bij inspanning 135
beklemming keel 128
astma 120
hyperventilatie 90
stemloosheid 84
irritatie keel 74
droge keel 67
pijnlijke ademhaling 60
piepen 44
neusklachten 27
tekort van zuurstof in de weefsels 25
hoorbare piepende ademhaling 22
tonsillaire hypertrofie 21
Pharyngeal paraesthesia 20
Sinus pain 20
hik 19
luchtwegirritatie 19
geeuwen 18
longaandoening 18
longinfarct 17
ophoesten van bloed 17
toegenomen luchtweguitscheiding 17
diafragmapijn 16
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 15
droogheid neusslijmvlies 15
afwijkende ademhaling 14
vocht in de longen 14
luchtwegaandoening 13
pleurale effusie 12
sputum toegenomen 12
longvliesontsteking 11
prikkeling voorhoofdsholten 10
snelle ademhaling 10
bijholteongemak 9
falen van de ademhaling 9
hypo-esthesie van farynx 9
rinalgie 9
Dyspneu in rust 8
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
toegenomen afscheiding uit de longen 8
gevoel te stikken 7
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 6
hypopnoea 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion 6
neusontsteking 6
stembandaandoening 6
verstikkingsgevoel 6
ademstilstand 4
bronchospasme 4
farynx-erytheem 4
longontsteking 4
Nasal pruritus 4
organiserende pneumonie 4
slaap apneu syndroom 4
sputumretentie 4
Throat clearing 4
verslikken 4
verstikking 4
ademhalingsproblemen (apneu) 3
interstitiële longziekte 3
Lung diffusion disorder 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
ontsteking van amandelen 3
orofaryngeale blaarvorming 3
pneumothorax 3
tracheapijn 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie 3
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
diafragmaspasme 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
onregelmatige ademhaling 2
pharynxaandoening 2
Pulmonary artery occlusion 2
snurken 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
amandelaandoening 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
bronchitis chronisch 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
korstvorming neus 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
luchtwegcongestie 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
respiratoire spierzwakte 1
Respiratory symptom 1
reumatoïde long 1
reversibele luchtwegobstructie 1
stoornis in de gasuitwisseling 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 10.170
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 9.815
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 76
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 58
Bloedarmoede 49
spontaan hematoom 29
Immune trombocytopenie 24
lymfeknooppijn 22
verhoogde neiging tot kneuzingen 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 11
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
bloedstollingsstoornis 5
antifosfolipidensyndroom 4
Atypical haemolytic uraemic syndrome 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 4
lymfadenopathie mediastinum 4
miltvergroting 4
vitamine B12-deficiëntieanemie 4
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
mastcelactivatiesyndroom 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
aandoening bloedplaatje 1
abdominale lymfadenopathie 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
auto-immuunhemolytische anemie 1
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur 1
bloedingaandoening 1
hypercoagulatie 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
trombotische microangiopathie 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.610
opvlieger 618
Bloeduitstorting 468
verhoogde bloeddruk 338
trombose ader 221
lage bloeddruk 134
Koude vingertoppen en tenen 129
trombose 85
bleekheid 70
aderontsteking (tromboflebitis) 64
Spataderen 42
vaatverwijding 42
vaatontsteking 36
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 33
Bloeding 28
overmatig blozen 26
wisselende bloeddruk 24
vaatpijn 23
Giant cell arteritis 22
fenomeen van Raynaud 18
hypertensieve crisis 16
aderontsteking 15
lymfoedeem 13
flauwvallen 9
veneuze aandoening 9
lage bloeddruk bij opstaan 7
perifere arterie trombose 6
vena subclavia trombose 6
Achenbach syndrome 5
aortatrombose 5
perifere embolie 5
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
veneuze trombose 4
aderverkalking 3
bekkenvene trombose 3
bloedvatocclusie 3
embolie 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere veneuze ziekte 3
vaatspasme 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
afsluiting perifeer bloedvat 2
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
aortitis 2
cryoglobulinemie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) 2
perifere arteriële occlusieve ziekte 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteria iliaca-occlusie 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloederige afscheiding 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten 1
embolie arterieel 1
fibromusculaire dysplasie 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
necrotiserende vasculitis 1
systolische hypertensie 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
vena jugularis trombose 1
veneuze embolie 1
verhoogde doorbloeding 1

Chirurgische en medische verrichtingen 42
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 13
immunisatie 4
centraal zenuwstelsel stimulatie 3
immobilisatie van ledemaat 2
abortus provocatus 1
appendicectomie 1
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
COVID-19 immunisatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
galblaasoperatie 1
intensieve zorg 1
lokale verdoving 1
lymfadenectomie 1
menstruatiecyclus behandeling 1
oogirrigatie 1
reanimatie 1
Skin lesion removal 1
stentplaatsing 1
tandextractie 1
therapieverandering 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 217
ovulatie vertraagd 35
anovulatoire cyclus 33
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 28
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 22
schildklierontsteking 20
schildklieraandoening 19
struma 17
acute bijnierschorsinsufficiëntie 11
auto-immune thyreoïditis 8
schildklierpijn 4
schildkliergezwel 3
thyreoïditis subacuut 2
Autoimmune thyroid disorder 1
diabetes insipidus 1
endocriene stoornis 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
hypothalamus-hypofyseaandoeningen 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 4.233
hartkloppingen 2.068
onregelmatige hartslag 391
snel hartritme 281
ontsteking hartzakje 227
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 182
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 167
hartinfarct 155
ritmestoornis hart (extrasystolen) 146
hart ongemak 70
hartstilstand 68
hartfalen 66
ontsteking van de hartspier 57
Myopericarditis 40
trage hartslag 40
hartaandoening 37
extra (ventriculaire) hartslag 34
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 18
abnormale vochtophoping hartzakje 16
versnelde hartslag (ventriculair) 14
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 12
snelle regelmatige hartslag 11
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 9
asthma cardiale 8
hartritmestoornis (boezemflutter) 8
hartfalen acuut 5
hartfibrilleren 5
harttamponade 5
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 5
hart- en vaataandoening 4
kransslagaderstenose 4
spasme in de kransslagader 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
aandoening hartklep 3
Cardiac dysfunction 3
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 3
hartflutter 3
hartklepinsufficiëntie 3
hartspieraandoening 3
kransslagaderocclusie 3
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
atriumtachycardie 2
carditis 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
hartritmestoornis (ventriculair) 2
kransslagadertrombose 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 2
stress-cardiomyopathy 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
aortaklepverkalking 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire stoornis 1
hart ventriculaire trombose 1
hartamyloïdose 1
hartaneurysma 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) 1
myocardfibrose 1
onregelmatige hartslag bij pasgeborene 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
scheur in de hartspier 1
sinusaritmie 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
trage regelmatige hartslag 1
trombusvorming in hart 1
vergroot hart 1

Huidenonderhuid 9.153
Jeuk 1.276
huiduitslag 982
galbulten 950
overmatig zweten 873
jeukende huiduitslag 833
roodheid 743
haaruitval 356
rode huiduitslag 272
eczeem 239
nachtzweten 189
huiduitslag (rash papulair) 182
brandend gevoel van de huid 172
pijn aan de huid 163
papel 161
puntbloedingen 159
acne 111
huidverkleuring 101
psoriasis 94
angio-oedeem 88
vlekkerige huiduitslag 82
Gevoelige huid 72
huiduitslag met blaasjes 59
blaar 57
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 50
zweten en rillen 44
droge huid 42
couperose (pityriasis rosea) 38
huidgeur afwijkend 33
onprettig aanvoelende huid 33
huidirritatie 29
lichen sclerosus 29
reactie op zonlicht 27
huidontsteking 25
vervellen 25
huidaandoening (lichen planus) 24
huidreactie 18
huidaandoening 17
Meerdere blauwe plekken 16
allergische huidontsteking 15
rosacea 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 14
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 13
huidontsteking met blaarvorming 13
huidzwelling 13
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 13
huid warm 12
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 11
kippenvel 11
bloedblaar 10
erythema multiforme 10
gele huid 10
Trichodynia 9
contact eczeem 8
haargroei abnormaal 8
huiduitslag ( maculo-papulair) 8
livedo reticularis 8
nagelverkleuring 8
pigmentatieaandoening 8
hidradenitis 7
onychoclasis 7
overmatige afscheiding van talg 7
strakke huid 7
urticaria chronisch 7
constitutioneel eczeem 6
dyshidrotisch eczeem 6
huidaandoening (granuloma annulare) 6
huidontsteking van de hand 6
huiduitslag (toxisch) 6
subcutane bloeding 6
koude urticaria 5
Lichen planopilaris 5
nummulair eczeem 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
vasculitische rash 5
alopecia diffusa 4
alopecia universalis 4
Circumorale zwelling 4
Enkelvoudige blauwe plek 4
gespikkelde psoriasis 4
huidkloven 4
korst 4
pruritus allergisch 4
acne met cystevorming 3
capillaritis 3
dunne huid 3
huidgezwel 3
huidlaesie 3
huidverharding 3
littekenpijn 3
nagelafwijking 3
periorale dermatitis 3
pityriasis 3
toename huidpigment 3
trichorrhexis 3
verandering haarkleur 3
verandering haartextuur 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 3
zweer 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
androgenetische alopecie 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
erytrose 2
exfoliatieve uitslag 2
hand-voet syndroom 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidbloeding 2
huidhypopigmentatie 2
Jeukende bultjes 2
mechanische urticaria 2
onychalgie 2
onychomadesis 2
op acne lijkende huidontsteking 2
overmatige verhoorning van de huid 2
palmerytheem 2
sensibilisatie van de huid 2
vermindering huidpigment 2
vlek 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
voorbijgaande acantholytische dermatose 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
Aquagenic wrinkling of palms 1
chronische idiopathische urticaria 1
confluerende reticulaire papillomatose 1
cutis verticis gyrata 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dermatitis psoriasiformis 1
dermatomyositis 1
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidaandoening met zenuwstoornissen (neurodermatitis) 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
huidstructuur abnormaal 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
hypertrofisch lidteken 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
keratosis pilaris 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelgroei abnormaal 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
Oedema blister 1
overgevoeligheidsvasculits 1
overmatig haargroei 1
palmoplantaire pustulose 1
partiële lipodystrofie 1
Pernio-like erythema 1
pityriasis rubra pilaris 1
plantair erytheem 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria trilling 1
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1
zweet verkleurd 1

Immuunsysteem 495
overgevoeligheid 244
anafylactische reactie 52
seizoensgebonden allergie 41
allergie voor geleedpotigenbeet 22
voedselallergie 21
immuunsysteemaandoening 17
allergie voor geleedpotigensteek 16
anafylactische shock 9
auto-immuunziekte 9
geneesmiddelenovergevoeligheid 9
sarcoidose 9
verminderde immuunresponse 8
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 7
allergie voor dieren 5
Mite allergy 4
Multisystem inflammatory syndrome in children 3
allergie voor chemische stoffen 2
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
sensibilisatie 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
immunodeficiëntie 1
orale-allergiesyndroom 1
parfumgevoeligheid 1
primaire amyloïdose 1
selectieve IgA immunodeficiëntie 1
Systemic immune activation 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 4.236
gordelroos 1.122
neus-keelontsteking 939
COVID-19 217
orale herpes 207
blaasontsteking 161
longontsteking 158
Post-acute COVID-19 syndrome 95
voorhoofdsholte ontsteking 84
faryngitis 65
laryngitis 52
erysipelas 50
pustuleuze rash 46
borstontsteking 45
vulvovaginale mycotische infectie 37
bronchitis 36
infectie van het oor 35
onsteking van het neusslijmvlies 32
griep 30
Pustule 29
vestibulaire neuronitis 29
Vermoede COVID-19 28
amandelontsteking 27
ontsteking tandvlees 27
urineweginfectie 26
herpes genitalis 25
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 25
herpesvirusinfectie 23
ooginfectie 19
vulvovaginale candidiasis 19
Bovenste luchtweginfectie 18
koortsuitslag 18
ooglidinfectie 18
oftalmische herpes zoster 17
schimmelinfectie 17
appendicitis 13
middenoorontsteking 13
ontsteking van de nier en nierbekken 13
Candida-infectie 12
infectie 12
krentenbaard (impetigo) 12
myelitis 12
diverticulitis 11
aspiratiepneumonie 9
gelokaliseerde infectie 9
labyrinthitis 9
ontsteking bijbal (epididymitis) 9
bacteriële infectie 8
herpes oftalmisch 8
bacteriële vaginose 7
huidinfectie 7
huidinfectie door schimmels 7
infectiegevoeligheid verhoogd 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
vaginale infectie 7
abces 6
coronavirusinfectie 6
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 6
ziekte van Lyme 6
buikgriep 5
discitis van tussenwervelschijf 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
hersenvliesontsteking 5
hordeolum 5
onderhuids abces 5
ontsteking van de speekselklier 5
ontsteking van haarzakjes 5
pustel op injectieplaats 5
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 5
tandpulpitis 5
tinea versicolor 5
urosepsis 5
virale pericarditis 5
bacteriële longontsteking 4
herpes zoster oticus 4
steenpuist op aangezicht 4
waterpokken 4
abces op de injectie plaats 3
appendicitis geperforeerd 3
bekkenontstekingsziekte 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
orale infectie 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
streptokokkeninfectie 3
tinea pedis 3
virale infectie 3
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 3
acne met pustels 2
bekkeninfectie 2
borstabces 2
bovenste luchtweginfectie 2
chorioretinitis 2
dacryocystitis 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herpes zoster cutaan verspreid 2
herseninfectie (encefalitis) 2
huid bacteriële infectie 2
ontsteking beenmerg 2
ontsteking nagelriem 2
oöforitis 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
rhinovirusinfectie 2
stafylokokken-infectie 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 2
Varicella zoster virus infection 2
abces keelamandel 1
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acute sinusitis 1
alveolaire ostitis 1
anaal abces 1
apenpokken 1
artritis infectieus 1
bacteriëmie 1
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie 1
bronchiolitis 1
buikvliesontsteking 1
COVID-19-pneumonie 1
CZS ventriculitis 1
dacryocanaliculitis 1
eczema geïnfecteerd 1
Epstein-Barr virus infection reactivation 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale candidiasis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Haemophilus-infectie 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis A 1
hepatitis viraal 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie op implantatieplaats 1
infectieuze pleurale effusie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
liesinfectie 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
nierbekkenontsteking (pyelitis) 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) 1
ontsteking van de teelbal 1
ooginfectie bacterieel 1
ooginfectie viraal 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pertussis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postoperatieve wondinfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
speekselklierontsteking 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom 1
sternitis 1
talgklierinfectie 1
tepelinfectie 1
tinea capitis 1
trommelvliesontsteking 1
tuberculose 1
urineweginfectie bacterieel 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale keratitis 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1
Zweten bij koorts 1

Intoxicaties en letsels 984
blootstelling via moedermelk 320
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 248
blootstelling tijdens zwangerschap 59
val 59
maternale blootstelling vóór zwangerschap 48
kneuzing 31
wintertenen/zwelling huid door koude 16
off-label gebruik 14
posttraumatische pijn 11
wond 9
immunisatiereactie 8
Onjuist schema voor producttoediening 7
hoofdletsel 6
onjuiste dosis toegediend 6
Onjuiste toedieningsweg van product 6
spierverrekking 6
bloeding rondom oogkas 5
hersenschudding 5
ontsteking van wond 5
recall fenomeen 5
wondcomplicatie 5
epicondylitis 4
Medical device monitoring error 4
vaccinatiefout 4
geleedpotigenbeet 3
huidabrasie 3
ledemaatletsel 3
Product use issue 3
retinaal letsel 3
zenuwletsel 3
breuk 2
complicatie op incisieplaats 2
huidletsel 2
litteken 2
onderhuidse bloeding 2
peesletsel 2
Product dose omission in error 2
Producttoedieningsfout 2
ruggenmergletsel 2
spierletsel 2
traumatisch hematoom 2
vreemd lichaam in oog 2
accidentele onderdosering 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bijwerking na immunisatie 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
chlooracne 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
Device use issue 1
erytheem op incisieplaats 1
extra dosis toegediend 1
Foreign body in gastrointestinal tract 1
gewrichtsletsel 1
gewrichtsontwrichting 1
heupbreuk 1
hitte-afmatting 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
letsel 1
lipletsel 1
maternale blootstelling tijdstip niet-gespecificeerd 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
oorletsel 1
opzettelijk misbruik van product 1
opzettelijke overdosis 1
Palate injury 1
perifere zenuwletsel 1
product met verstreken uiterste gebruiksdatum toegediend 1
product toegediend op onjuiste plaats 1
ribfractuur 1
ruggenmergletsel cervicaal 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
toxiciteit voor diverse middelen 1
tracheaobstructie 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
Vreemd lichaam in de keel 1
wervelkolomfractuur 1
wondcomplicatie na operatie 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 92
leverpijn 18
geelzucht 11
Hepatitis 10
ontsteking van de galblaas 8
galstenen 6
galblaaskoliek 5
leveraandoening 5
vena portae trombose 5
afwijkende leverfunctie 4
vergroting van de lever 4
leverfalen 3
galblaasaandoening 2
auto-immuunhepatitis 1
cholestase van zwangerschap 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverbloeding 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 36.207
misselijkheid 25.135
diarree 3.032
buikpijn 1.624
braken 1.386
tintelingen mond 572
gezwollen tong 440
buikklachten 421
pijn in de bovenbuik 337
lipzwelling 310
opgezette buik 238
droge mond 213
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 210
pijn in de onderbuik 148
verminderde gevoeligheid in de mond 124
obstipatie, verstopping 123
aften 115
maag-darm pijn 114
oraal ongemak 101
maagklachten 94
Tongue discomfort 75
winderigheid 61
tandpijn 55
pijn in de mond 52
zwelling in mond 51
slikken pijnlijk 50
branderige tong 49
boeren 45
blaarvorming mondslijmvlies 44
abnormale ontlasting 41
bloederige ontlasting 38
colitis ulcerosa 34
ontsteking mondholte 32
verkleurde ontlasting 28
frequente darmbewegingen 26
tongblaren 25
braakneiging 21
lipblaar 21
ziekte van Crohn 21
gingiva-pijn 20
tongaandoening 19
zwelling tandvlees 19
orale pruritus 18
verhoogde afscheiding van speeksel 18
prikkelbare darmsyndroom 17
aandoening maag-darmstelsel 16
tandvlees bloeding 15
aandrang voor ontlasting 14
bloederige diarree 13
niet-infectieuze gingivitis 13
ontsteking van de dikke darm 12
vergrote huig 11
bloeding van de endeldarm 10
maag-darm bloeding 10
maagdarmontsteking 10
Tongue erythema 10
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 10
lip droog 9
Lip pruritus 9
mondbloeding 9
oesofaguspijn 9
ontstoken lippen 9
speekselkliervergoting 9
tongontsteking 9
Gingival discomfort 8
maagdarmgeluiden abnormaal 8
tandongemak 8
tongverkleuring 8
uitbraken van medicatie 8
zweertje in de mond 8
aambeien 7
afwezigheid van speeksel 7
alvleesklierontsteking 7
lipoedeem 7
regurgitatie 7
slokdarm ongemak 7
tong beslagen 7
trombose arteria mesenterica 7
zachte ontlasting 7
zuurbranden 7
bloedbraken 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
slijmerige stoelgangen 6
tong pruritus 6
Tongue rough 6
acute onsteking alvleesklier 5
colitis microscopisch 5
Defaecation disorder 5
dyschezie 5
erytheem van mondslijmvlies 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
maagontsteking 5
ontkleurde ontlasting 5
tandverlies 5
tong droog 5
tongoedeem 5
burning mouth-syndroom 4
darmobstructie (ileus) 4
functionele gastro-intestinale aandoening 4
incontinentie voor ontlasting of gas 4
intestinale bloeding 4
mondaandoening 4
niet-infectieuze sialoadenitis 4
onregelmatigheid in stoelgang 4
onwelriekende adem 4
Oral blood blister 4
orale papel 4
Stijve tong 4
anale hemorragie 3
Angular cheilitis 3
infrequente stoelgang 3
kramp van de slokdarm 3
orale lichen planus 3
speekselklierpijn 3
verandering in de stoelgang 3
verandering in het speeksel 3
verval van tandvlees 3
aandoening alvleesklier 2
anorectaal ongemak 2
buikbloeding 2
buikgevoeligheid 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
Lip erythema 2
lipbloeding 2
maag verwijding 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
ontsteking van de huig 2
orale mucosa eruptie 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklieraandoening 2
tandvlees aandoening 2
tandvleesblaar 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anussfincter hypertonie 1
atrofische glossitis 1
Bekkenbodem disfunctie 1
chronische gastritis 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypertrofie van tongpapillen 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lip hematoom 1
lipaandoening 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
rectale spasme 1
retroperitoneale fibrose 1
slechte tandheelkundige conditie 1
speekselklier gezwel 1
tanderosie 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandverkleuring 1
tandvlees verkleuring 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
Terminal ileitis 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
verminderde maaglediging 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1

Neoplasmata 107
goedaardig gezwel huid (papilloom) 5
goedaardig vetgezwel 5
colonkanker 4
non-Hodgkin-lymfoom 4
borstkanker 3
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
kanker recidief 3
lymfeknoopmetastasen 3
vergrote lymfklier 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
botmetastase 2
hersenneoplasma 2
Hodgkin lymfoom 2
Kaposi-sarcoom 2
leukemie 2
levermetastase 2
longkanker metastase 2
metastase 2
Papillary cystadenoma lymphomatosum 2
pyogeen granuloom 2
acrochordon 1
acusticusneurinoom 1
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstfibroadenoom 1
borstkanker recidief 1
borstkanker stadium II 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker metastase 1
eierstokkanker 1
Elastofibroma 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig gezwel van de schildklier 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidgezwel 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
intraductale proliferatieve borstlaesie 1
kanker van de endeldarm 1
keelkanker 1
kleincellige longkanker 1
knuckle pads 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leverhemangioom 1
leverkanker 1
leverkanker recidief 1
longadenocarcinoom 1
lymfangioom 1
maligne neoplasma van onbekende primaire plaats 1
mantelcellymfoom recidief 1
melanoom recidief 1
metastatisch neoplasma 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
paraneoplastisch syndroom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
slokdarmcarcinoom 1
testiskanker 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 466
vaker urineren 58
nierpijn 52
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 33
urine-incontinentie 30
bloed in de urine 28
verkleuring van de urine 25
vaak plassen 24
urinegeur abnormaal 21
incontinentie 16
nierfunctie verminderd 15
nierstenen 14
urineretentie 14
nierfalen 11
Acute kidney injury 10
blaaspijn 10
nefrotisch syndroom 9
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 8
blaasklachten 6
glomerulonefritis minimale letsels 6
urineafwijking 6
aandoening urinelozing 5
interstitiële cystitis 4
nachtelijke urinelozing 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
IgA nefropathie 3
nierkoliek 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaas disfunctie 2
blaasaandoening 2
cystitisachtig symptoom 2
focale segmentale glomerulosclerose 2
hemorragie urinewegen 2
nierontsteking 2
tubulo-interstitiële nefritis 2
uitblijven van urineproductie 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. 2
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
lupus nefritis 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
uretraalsyndroom 1
Urinary tract discomfort 1
urineaarzeling 1
urinewegaandoening 1
urinewegpijn 1
verlies van blaasgevoel 1

Oog 3.238
wazig zien 472
gezichtsvermogen afgenomen 323
oogpijn 250
oogzwelling 248
zwelling van ooglid 159
oogontsteking 141
oogirritatie 140
dubbelzien 138
ongemak in het oog 116
traanproductie verhoogd 97
rood oog 96
droog oog 89
lichtschuwheid 82
jeuk aan oog 74
stoornis zien (fotopsie) 43
glasvochttroebelingen 42
retinavene occlusie 37
bloeding in het oogwit 34
ontsteking oogleden 34
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 33
oogbloeding 32
scherpzien gereduceerd 28
asthenopie 25
blindheid unilateraal 23
periorbitale zwelling 23
inwendige oogontsteking (uveitis) 22
ontstoken iris (iridocyclitis) 21
Eye haematoma 19
oogaandoening 18
ooglidirritatie 16
opticus ischaemie neuropathie 14
blindheid 13
ooglidzwelling 13
afsluiting netvliesader 12
vochtophoping rondom oogkas 12
erytheem van het ooglid 11
tijdelijke blindheid 11
afsluiting van de netvliesslagader 10
glasvochtloslating 10
kortdurend gezichtsverlies 10
pijn in het ooglid 10
Afwijking oogbeweging 9
ptosis van een ooglid 9
eczeem van oogleden 8
glaucoom 8
loslating van het netvlies 8
ontsteking van het oog (epscleritis) 8
staar 7
ooglidhematoom 6
abnormaal gevoel in oog 5
allergische oogontsteking 5
chalazion 5
gezichtsvelduitval 5
glasvochtbloeding 5
macula degeneratie 5
aandoening van het netvlies 4
Eye infarction 4
Eye paraesthesia 4
halogezicht 4
ooglidaandoening 4
oogvataandoening 4
papiloedeem oog 4
verwijding van de pupillen 4
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
dacryoadenitis, verworven 3
Dyschromatopsia 3
Idiopathic orbital inflammation 3
maculagat 3
netvliesbloeding 3
oogoedeem 3
donkere kringen onder ogen 2
Holmes-Adie-pupil 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
Pseudomyopia 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scheelzien 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
sensore ooglidstoornis 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
dysfunctie van klieren van Meibom 1
endocriene oftalmopathie 1
fotokeratitis 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
glasvochtdegeneratie 1
irisaandoening 1
iritis 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
oogzweer 1
opticus discus aandoening 1
oscillerende visus 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina scheur 1
Retinal drusen 1
rosacea oculair 1
sclerale hyperemie 1
scleritis 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
syndroom van Heerfordt 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 3.123
oorsuizen 1.792
draaiduizeligheid 411
oorpijn 328
oorongemak 134
slechthorendheid 122
plots gehoorverlies 76
overgevoeligheid voor geluid 52
duizeligheid positioneel 45
doofheid unilateraal 28
ziekte van Ménière 22
evenwichtsaandoening 16
oorcongestie 15
oorzwelling 13
doofheid 12
voorbijgaande doofheid 8
oorpruritus 7
Auditory disorder 4
ooraandoening 4
trommelvliesperforatie 4
wagenziekte 4
bloeding van het oor 3
otorroe 3
diplacusis 2
dysacusis 2
trommelvliesaandoening 2
vochtophoping in middenoor 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
doofheid bilateraal 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1

Product aangelegenheden 9
oversensing 3
hulpmiddelenuitstoting 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
klacht over product 1
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid 1

Psychisch 2.649
slapeloosheid 526
depressieve stemming 287
angst 162
verwarde toestand 145
stemmingswisselingen 133
rusteloosheid 130
Lusteloos 110
paniekaanval 73
slaap van slechte kwaliteit 73
emotionele labiliteit 60
ijlen 58
slaapstoornis 58
prikkelbaarheid 50
nachtmerrie 49
depressie 47
abnormale dromen 44
hallucinaties 44
desoriëntatie 39
emotionele stoornis 29
onrust 29
stemming veranderd 22
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 19
vertraagd denken 19
vrees 19
zelfmoordgedachte 18
spanning 16
psychische stoornis 15
verminderd libido 15
zenuwachtigheid 15
gestoord denken 14
stress 14
Apathisch 12
libidoverlies 12
woede-aanval 12
dagdromen 11
dissociatie 11
abnormaal gedrag 10
agressie 10
emotionele droefheid 10
initiële insomnia 10
delirium febrile 9
verhoogd libido 9
uitgelaten stemming 8
brassend eten 7
fonofobie 7
paniekreactie 7
stemmingsstoornis 7
waandenkbeelden 7
Derealisatie 6
eetstoornis 6
hallucinatie (visueel) 6
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
stotteren 5
angststoornis 4
burn-out-syndroom 4
Disorganised speech 4
Mental fatigue 4
somnabulisme 4
ernstige depressie 3
katatonie 3
negatieve gedachten 3
persoonlijkheidsverandering 3
psychiatrisch symptoom 3
Psychotic symptom 3
tic 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
abulie 2
achterdochtigheid 2
acute stressstoornis 2
Angst om te vallen 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
depressie suicidaal 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
exploderend hoofd-syndroom 2
hypomanie 2
paniekstoornis 2
zelfmoord 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
achtervolgingswaan 1
agorafobie 1
alcoholisme 1
angst voor de dood 1
angst voor ziekte 1
autoscopie 1
bedplassen 1
bipolaire I stoornis 1
bipolaire stoornis 1
Breath holding spell 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
epileptische psychose 1
Frustration tolerance decreased 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
het uitblijven van een orgasme 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
huilerigheid 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
minderwaardigheidscomplex 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
schuldgevoel 1
seksuele opwindingsstoornis 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
Somatic symptom disorder 1
spraakarmoede 1
spraakzucht 1
suïcidaal gedrag 1
symptoom van depressie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
verminderde interesse 1
verwaarlozing van persoonlijke uiterlijk 1
waanstoornissen, niet-gespecificeerd type 1
zelfmoordpoging 1

Sociale omstandigheden 41
menarche 15
Loss of personal independence in daily activities 8
verminderde rijbekwaamheid 4
bedlegerig 3
gehoorhandicap 2
looponbekwaamheid 2
menopauze 2
verminderde werkbekwaamheid 2
Impaired quality of life 1
overwerk 1
sociaal probleem 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 75.163
Spierpijn 45.038
gewrichtspijn 23.702
pijn in arm of been 1.688
rugpijn 783
spierspasmen 537
spierzwakte 511
Problemen ledemaat 483
nekpijn 463
skeletspierstijfheid 345
pijn in kaak 145
gewrichtszwelling 125
skeletspierstelselpijn 117
Klachten skelet/spierstelsel 102
slijmbeursonsteking 80
Gewrichtsontsteking 72
polymyalgia rheumatica 70
pijn in de zij 64
reumatoïde artritis 58
spiertrekkingen 53
periartritis 47
skeletspierstelsel borstpijn 47
mobiliteit verminderd 40
spier ongemak 35
liespijn 34
okselgezwel 34
gewrichtsstijfheid 33
fibromyalgie 32
peesontsteking 32
botpijn 29
costochondritis 25
kaakklem 23
gespannenheid spier 22
reumatische aandoening 22
Spierontsteking 22
pees pijn 13
artrose 12
osteitis 12
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 9
spierzwelling 9
spinale pijn 9
kaakaandoening 8
pijnlijk stuitje 8
gewrichtsaandoening 7
peesongemak 7
psoriasis arthropathica 6
spiercontractuur 6
afname spiervolume (spieratrofie) 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 5
peesafwijking 5
spiervermoeidheid 5
ankyloserende spondylitis 4
artritis reactief 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
myalgie intercostaal 4
spierbloeding 4
tenosynovitis 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
gewrichtsruis 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
morphaea 3
nekgezwel 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 3
rotator cuff syndroom 3
spierstijfheid 3
synoviumcyste 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsblokkering 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
juveniele idiopathische artritis 2
palindroom reuma 2
pijn pubis 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spieraandoening 2
Still's disease 2
tussenwervelschijf protrusie 2
vingermisvorming 2
afwijking bot (exostose) 1
auto-immune artritis 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
borstwandgezwel 1
botmisvorming 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
eosinofiele fasciïtis 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
kniemisvorming 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
mediale tibia stress-syndroom 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesschedestoornis 1
reumatische koorts 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sarcopenie 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
slipping-rib-syndroom 1
Spinal instability 1
spondylitis 1
Systemic scleroderma 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
versterf botweefsel 1
Vertebral end plate inflammation 1
vochtophoping in gewricht 1
Wervelkolom stenose 1

Testuitslagen en onderzoeken 7.284
lichaamstemperatuur verhoogd 5.411
hartfrequentie verhoogd 538
bloeddruk verhoogd 189
hartfrequentie onregelmatig 91
hormoonspiegel abnormaal 86
gewicht verlaagd 79
bloeddruk verlaagd 78
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 71
glucosespiegel bloed verhoogd 64
gewicht verhoogd 55
lichaamstemperatuur verlaagd 55
hartfrequentie verlaagd 48
glucosespiegel bloed verlaagd 37
hartfrequentie abnormaal 25
SARS-CoV-2-test positief 23
wisselende lichaamstemperatuur 23
INR verhoogd 21
te weinig bloedplaatjes 18
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 18
wisselende glucosespiegel 18
hemoglobine verlaagd 17
fibrine D dimeer verhoogd 14
bloed in urine 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 12
bloed glucose abnormaal 8
INR verlaagd 8
leverenzym abnormaal 8
TSH-spiegel bloed verhoogd 8
serum ferritine verlaagd 7
bloed ijzer verlaagd 6
bloeddruk abnormaal 6
ontstekingsmarker verhoogd 6
bloedingstijd verlengd 5
bloedplaatjestelling verhoogd 5
hartgeruis 5
leverenzym verhoogd 5
rode bloedceltelling verlaagd 5
schommeling in International Normalized Ratio 5
creatinefosfokinase verhoogd 4
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
Liver function test increased 4
maag pH verlaagd 4
menstruatie normaal 4
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 4
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 4
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 4
witte bloedceltelling verlaagd 4
abnormale hartritme 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
bloedtest abnormaal 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
fecaal volume verhoogd 3
lymfocytentelling verlaagd 3
SARS-CoV-2-test negatief 3
witte bloedceltelling verhoogd 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloed insuline abnormaal 2
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 2
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 2
hematocriet verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
thyroxine vrij verlaagd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
transferrinesaturatie verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
vitamine D verlaagd 2
aanwezigheid van auto-antistoffen 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal 1
anti-erotrocytantistof positief 1
anti-neuronale antistof 1
antifosfolipideantistoffen positief 1
antifosfolipiden-antistoffen 1
antistoftest abnormaal 1
AST/ALT ratio abnormal 1
bloed albumine verlaagd 1
bloed androstenedion verhoogd 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed immunoglobuline G verhoogd 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed parathyroïdhormoon verhoogd 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloed zink verlaagd 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk systolisch verhoogd 1
bloeddruk systolisch verlaagd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
BSE verhoogd 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
Cortisol abnormal 1
Cortisol decreased 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
cytomegalievirustest positief 1
eosinofielentelling verlaagd 1
Epstein-Barr-virus-antistof positief 1
fecale calprotectine verhoogd 1
fecale calprotectine verlaagd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
granulocytentelling verhoogd 1
Hartfrequentie variabiliteit verhoogd 1
harttonen abnormaal 1
hematocriet verlaagd 1
hemoglobine verhoogd 1
hepatitis-A-antistof positief 1
humaan papillomavirus-test negatief 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd 1
leverfunctietests abnormaal 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
mean cell volume verlaagd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
plaatjestelling abnormaal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
rode bloedceltelling verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
SARS-CoV-2 test false positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verhoogd 1
totale spermatelling verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verhoogde leverenzymen 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vertraagde bloedstolling 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine B6 verhoogd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 249.236
vermoeidheid 52.127
malaise 47.471
pijn op de injectieplaats 31.890
koude rillingen 28.804
koorts 18.900
ontsteking op de injectieplaats 14.232
zwelling van injectieplaats 12.861
injectieplaatswarmte 11.042
roodheid op de injectieplaats 7.815
injectieplaatshematoom 3.644
jeuk op de injectieplaats 3.231
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 3.023
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 2.358
pijn in de borstkas 1.578
okselpijn 1.147
onbestendig gevoel borstkas 1.036
injectieplaatsverharding 676
ongemak op injectieplaats 635
verslechtering van de aandoening 607
pijn 502
hoge koorts 500
perifere zwelling 406
verminderd gebruik ingeente arm of been 384
het heet hebben 382
lichaamszwakte 361
zwelling aangezicht 343
gevoel abnormaal 341
griepachtige verschijnselen 216
onverwacht effect 200
zwelling 188
perifeer oedeem 151
het koud hebben 135
loopstoornis 104
injectieplaatsrash 88
vaccinatieplaatspijn 83
aangezichtspijn 79
dorst 78
ontsteking 78
oedeem 76
injectieplaatsparesthesie 75
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 67
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 64
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 58
reactie op de injectieplaats 58
gevoel van vreemd lichaam 55
geneesmiddelinteractie 50
zich zenuwachtig voelen 49
lymfadenopathie op injectieplaats 46
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 45
zich dronken voelen 42
niet lekker voelen 41
onbeoordeelbaar voorval 40
huilen 34
vaccinatie non-respons 31
Illness 30
Aangezicht ongemak 28
papel op injectieplaats 27
injectieplaatsverkleuring 24
fysieke conditie afname 22
hypo-esthesie op injectieplaats 22
injectieplaatsurticaria 22
Injection site muscle weakness 22
bloeding op de injectieplaats 21
gezichtszwelling 19
honger 19
lage lichaamstemperatuur 16
Gait inability 15
injectieplaatskoudheid 15
traagheid 14
gegeneraliseerd oedeem 12
gelokaliseerd oedeem 12
schouderletsel in verband met toediening van vaccin 12
secretie uitscheiding 12
injectieplaatsvesikels 11
gestoorde beweging op injectieplaats 10
zwelling op vaccinatieplaats 10
pijn op implantatieplaats 9
vertraagde genezing 9
cyste 8
energie verhoogd 8
erytheem op vaccinatieplaats 8
injectieplaatsoedeem 7
nodule 7
verhoogde lichaamstemperatuur 7
geen bijwerking 6
gevoel van bloedstroom 6
herniapijn 6
temperatuurintolerantie 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
warmte op vaccinatieplaats 6
ziekteterugkering 6
eczeem op injectieplaats 5
hartdood 5
induratie 5
injectieplaatsovergevoeligheid 5
Injection site deformation 5
kater 5
niet-cardiale pijn op de borst 5
controleverlies van benen 4
dorst verminderd 4
hernia 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
ongemak op vaccinatieplaats 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
vaccinatieplaatspruritus 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 3
hemorragie op vaccinatieplaats 3
injectieplaatszenuwbeschadiging 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
uitscheiding op injectieplaats 3
Vaccination site recall reaction 3
bijwerking 2
chronisch vermoeidheidssyndroom 2
gezwel 2
induratie van vaccinatieplaats 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
Medical device site movement impairment 2
multi-orgaanfalen 2
nodule op injectieplaats 2
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
paresthesie van vaccinatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
stoornis temperatuurregulatie 2
toename van ziekte 2
Vaccination site movement impairment 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
verminderde werkzaamheid 2
voedselinteractie 2
zwelling op implantatieplaats 2
Antidepressant discontinuation syndrome 1
blaasjes op vaccinatieplaats 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
blauwe plek op toedieningsplaats 1
bleekheid op injectieplaats 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
cysteruptuur 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
geneesmiddelenintolerantie 1
gevoel van relaxatie 1
gewrichtsongemak op injectieplaats 1
gewrichtsontsteking op injectieplaats 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
irritatie van vaccinatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
Non-pitting oedeem 1
oedeem op implantatieplaats 1
ontsteking op implantatieplaats 1
ontstekingspijn 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
poliep 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
rash op vaccinatieplaats 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvlies pijn 1
Slijmvliesaandoening 1
slijmvliesexfoliatie 1
slijmvliesonsteking 1
statisch oedeem 1
Stenosis 1
streaking op injectieplaats 1
Symptom recurrence 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
vaccinatieplaatsontsteking 1
Vaccination site coldness 1
Vaccination site joint erythema 1
Vaccination site joint pain 1
Vaccination site mass 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
vetweefsel afgenomen 1
warmte op implantatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
weefselschade op injectieplaats 1
weigering behandeling 1
wisselwerking met alcohol 1

Voeding en stofwisseling 722
verminderde eetlust 337
vocht vasthouden 73
jicht 44
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 44
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 28
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 22
uitdroging