Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb zijn binnengekomen, bekeken en verwerkt tot en met 13 november 2022. Er is ongeveer iedere vier weken een update.

De meldingen van vermoede bijwerkingen na de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna staan onder de ‘herhaalprik’. Kijk op onze website voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie. Kijk voor meer informatie over het aantal gezette prikken op de website van het RIVM.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn.
  Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken.
 • De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 234.107

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 1.128.787 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

Vermoeidheid 109.930
Hoofdpijn 109.341
Je niet lekker voelen 108.701
Spierpijn 100.966
Rillingen 81.980
Pijn op de prikplek 71.707
Koorts  58.767
Misselijkheid 57.472
Gewrichtspijn 57.066
Zwelling op de prikplek 30.214

 

Tot nu toe zijn er 725 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 340 personen ouder dan 80 jaar, 302 personen tussen de 61 en 80 jaar, 61 personen tussen de 41 en 60 jaar en 18 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 4 personen is de precieze leeftijd (nog) niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

 

Meldingen overlijdens

Vaccin

Totaal

Pfizer/BioNTech

495

Pfizer/BioNTech (herhaalprik)

8

Moderna

89

Moderna (herhaalprik)

9

AstraZeneca

77

Janssen 

19

Vaccinmerk onbekend

28

 

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die al voor de coronavaccinatie besmet waren geraakt met COVID-19. Drie mensen overleden vrijwel zeker aan de zeldzame bijwerking trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) na AstraZeneca vaccinatie. Bij sommige meldingen van overlijdens was er sprake van een andere ernstige bekende bijwerking, zoals bijvoorbeeld myocarditis. Dat myocarditis ná vaccinatie optreedt, betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben. Bekijk hier het overzicht van de meldingen van overlijdens tot 18 februari.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

126.194

Aantal gemelde bijwerkingen

517.539

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

3.601


Toelichting

 • * Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 9.316
kortademigheid 3.083
orofaryngeale pijn 1.423
hoesten 1.001
Faryngeale zwelling 388
bloedneus 387
loopneus 324
longembolie 300
niezen 190
stemstoornis 173
neusverstopping 156
orofaryngeaal ongemak 151
longpijn 149
productieve hoest 139
kortademigheid bij inspanning 136
beklemming keel 128
astma 120
hyperventilatie 89
stemloosheid 83
irritatie keel 74
droge keel 67
pijnlijke ademhaling 60
piepen 43
neusklachten 27
tekort van zuurstof in de weefsels 25
hoorbare piepende ademhaling 22
Pharyngeal paraesthesia 20
Sinus pain 20
tonsillaire hypertrofie 20
hik 19
luchtwegirritatie 19
geeuwen 18
ophoesten van bloed 18
longaandoening 17
longinfarct 17
toegenomen luchtweguitscheiding 17
diafragmapijn 16
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 15
droogheid neusslijmvlies 15
vocht in de longen 14
afwijkende ademhaling 13
pleurale effusie 12
sputum toegenomen 12
luchtwegaandoening 11
longvliesontsteking 10
prikkeling voorhoofdsholten 10
snelle ademhaling 10
bijholteongemak 9
falen van de ademhaling 9
hypo-esthesie van farynx 9
rinalgie 9
Dyspneu in rust 8
oropharynxzwelling 8
sputum verkleurd 8
toegenomen afscheiding uit de longen 8
gevoel te stikken 7
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 6
hypopnoea 6
Increased viscosity of upper respiratory secretion 6
neusontsteking 6
stembandaandoening 6
verstikkingsgevoel 5
ademstilstand 4
bronchospasme 4
farynx-erytheem 4
longontsteking 4
Nasal pruritus 4
organiserende pneumonie 4
slaap apneu syndroom 4
sputumretentie 4
Throat clearing 4
verslikken 4
verstikking 4
ademhalingsproblemen (apneu) 3
interstitiële longziekte 3
neusbijholte verstopping 3
oedeem van het strottenhoofd 3
ontsteking van amandelen 3
orofaryngeale blaarvorming 3
pneumothorax 3
tracheapijn 3
verhoogde bloeddruk in de longarterie 3
ademhalingswegen ontsteking 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
diafragmaspasme 2
farynxontsteking 2
idiopathische pulmonale fibrose 2
inklappen longblaasjes (atelectase) 2
inspanningsastma 2
longbloeding 2
longconsolidatie 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
Lung diffusion disorder 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
onregelmatige ademhaling 2
pharynxaandoening 2
snurken 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademnood 1
amandelaandoening 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
intranasale hypo-esthesie 1
korstvorming neus 1
langdurige uitademing 1
larynxaandoening 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
luchtwegcongestie 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
respiratoire spierzwakte 1
Respiratory symptom 1
reumatoïde long 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 10.143
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 9.808
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 78
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 57
Bloedarmoede 48
spontaan hematoom 29
lymfeknooppijn 21
Immune trombocytopenie 15
verhoogde neiging tot kneuzingen 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 10
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 7
bloedstollingsstoornis 5
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 4
lymfadenopathie mediastinum 4
miltvergroting 4
vitamine B12-deficiëntieanemie 4
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
febriele neutropenie 2
leukocytose 2
mastcelactivatiesyndroom 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
trombocytose 2
aandoening bloedplaatje 1
abdominale lymfadenopathie 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) 1
antifosfolipidensyndroom 1
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur 1
bloedingaandoening 1
hypercoagulatie 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 2.579
opvlieger 618
Bloeduitstorting 468
verhoogde bloeddruk 331
trombose ader 218
lage bloeddruk 134
Koude vingertoppen en tenen 129
trombose 77
bleekheid 70
aderontsteking (tromboflebitis) 64
Spataderen 42
vaatverwijding 42
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 33
vaatontsteking 31
Bloeding 27
overmatig blozen 27
wisselende bloeddruk 24
vaatpijn 23
Giant cell arteritis 20
hypertensieve crisis 17
fenomeen van Raynaud 16
aderontsteking 15
lymfoedeem 13
flauwvallen 9
veneuze aandoening 9
lage bloeddruk bij opstaan 7
perifere arterie trombose 6
vena subclavia trombose 6
aortatrombose 5
Achenbach syndrome 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
veneuze trombose 4
aderverkalking 3
bekkenvene trombose 3
bloedvatocclusie 3
etalage been (claudicatio intermittens) 3
granulomatose met polyangiitis 3
hemodynamische instabiliteit 3
oppervlakkige flebitis 3
perifere embolie 3
perifere veneuze ziekte 3
vaatspasme 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
afsluiting perifeer bloedvat 2
aneurysma 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
aortitis 2
cryoglobulinemie 2
embolie 2
erythromelalgie 2
geruptureerd aneurysma 2
perifere arteriële occlusieve ziekte 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
arteria iliaca-occlusie 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloederige afscheiding 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten 1
embolie arterieel 1
fibromusculaire dysplasie 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
inwendige hemorragie 1
necrotiserende vasculitis 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) 1
systolische hypertensie 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1
vena jugularis trombose 1
veneuze embolie 1
verhoogde doorbloeding 1

Chirurgische en medische verrichtingen 34
onderlinge verwisseling tussen vaccinproducten 8
immunisatie 4
centraal zenuwstelsel stimulatie 2
immobilisatie van ledemaat 2
abortus provocatus 1
appendicectomie 1
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
ectopische zwangerschapsbeëindiging 1
endotracheale intubatie 1
galblaasoperatie 1
intensieve zorg 1
lokale verdoving 1
lymfadenectomie 1
menstruatiecyclus behandeling 1
oogirrigatie 1
reanimatie 1
stentplaatsing 1
tandextractie 1
therapieverandering 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 233
ovulatie vertraagd 35
anovulatoire cyclus 33
ziekte van Basedow 28
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 26
schildklierontsteking 20
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 19
struma 17
schildklieraandoening 16
acute bijnierschorsinsufficiëntie 10
auto-immune thyreoïditis 6
schildklierpijn 4
schildkliergezwel 3
Autoimmune thyroid disorder 1
diabetes insipidus 1
endocriene stoornis 1
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
hypothalamus-hypofyseaandoeningen 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
schildkliercyste 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
stoornis functie bijnier 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 4.173
hartkloppingen 2.061
onregelmatige hartslag 380
snel hartritme 277
ontsteking hartzakje 223
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 178
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 167
hartinfarct 150
ritmestoornis hart (extrasystolen) 143
hart ongemak 70
hartstilstand 66
hartfalen 62
ontsteking van de hartspier 52
trage hartslag 40
Myopericarditis 37
hartaandoening 35
extra (ventriculaire) hartslag 32
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 17
abnormale vochtophoping hartzakje 16
versnelde hartslag (ventriculair) 14
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 12
snelle regelmatige hartslag 11
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 9
asthma cardiale 8
hartritmestoornis (boezemflutter) 8
hartfalen acuut 5
hartfibrilleren 5
harttamponade 5
hart- en vaataandoening 4
kransslagaderstenose 4
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 4
spasme in de kransslagader 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 4
aandoening hartklep 3
Cardiac dysfunction 3
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) 3
hartflutter 3
hartspieraandoening 3
kransslagaderocclusie 3
aandoening van de kransslagader van het hart 2
angina instabiel 2
atriumtachycardie 2
carditis 2
hartklepinsufficiëntie 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
hartritmestoornis (ventriculair) 2
kransslagadertrombose 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 2
stress-cardiomyopathy 2
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bradycardie foetaal 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
congestieve cardiomyopathie 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire stoornis 1
hart ventriculaire trombose 1
hartamyloïdose 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) 1
myocardfibrose 1
onregelmatige hartslag bij pasgeborene 1
pericardaandoening 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
scheur in de hartspier 1
sinusaritmie 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
trage regelmatige hartslag 1
trombusvorming in hart 1
vergroot hart 1

Huidenonderhuid 9.044
Jeuk 1.269
huiduitslag 978
galbulten 948
overmatig zweten 873
jeukende huiduitslag 831
roodheid 743
haaruitval 347
rode huiduitslag 272
eczeem 234
nachtzweten 188
huiduitslag (rash papulair) 180
pijn aan de huid 163
papel 161
puntbloedingen 159
brandend gevoel van de huid 122
acne 111
huidverkleuring 100
psoriasis 93
angio-oedeem 88
vlekkerige huiduitslag 83
Gevoelige huid 72
huiduitslag met blaasjes 59
blaar 56
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 48
zweten en rillen 44
droge huid 42
couperose (pityriasis rosea) 38
huidgeur afwijkend 33
onprettig aanvoelende huid 33
huidirritatie 29
lichen sclerosus 27
reactie op zonlicht 27
huidontsteking 25
vervellen 25
huidaandoening (lichen planus) 21
huidaandoening 17
huidreactie 17
Meerdere blauwe plekken 16
rosacea 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 14
allergische huidontsteking 13
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 13
huidontsteking met blaarvorming 13
huidzwelling 13
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 13
huid warm 12
kippenvel 11
bloedblaar 10
erythema multiforme 10
gele huid 10
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 10
Trichodynia 9
contact eczeem 8
huiduitslag ( maculo-papulair) 8
nagelverkleuring 8
pigmentatieaandoening 8
hidradenitis 7
livedo reticularis 7
onychoclasis 7
overmatige afscheiding van talg 7
strakke huid 7
urticaria chronisch 7
constitutioneel eczeem 6
haargroei abnormaal 6
huiduitslag (toxisch) 6
subcutane bloeding 6
dyshidrotisch eczeem 5
huidaandoening (granuloma annulare) 5
huidontsteking van de hand 5
koude urticaria 5
Lichen planopilaris 5
nummulair eczeem 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
vasculitische rash 5
alopecia diffusa 4
Circumorale zwelling 4
Enkelvoudige blauwe plek 4
gespikkelde psoriasis 4
huidkloven 4
pruritus allergisch 4
acne met cystevorming 3
capillaritis 3
huidgezwel 3
huidlaesie 3
huidverharding 3
korst 3
littekenpijn 3
overmatig haargroei 3
periorale dermatitis 3
pityriasis 3
toename huidpigment 3
trichorrhexis 3
verandering haarkleur 3
verandering haartextuur 3
zweer 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
alopecia universalis 2
androgenetische alopecie 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
chronische gepigmenteerde purpura 2
dikker worden van de huid 2
dunne huid 2
exfoliatieve uitslag 2
hand-voet syndroom 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidbloeding 2
huidhypopigmentatie 2
Jeukende bultjes 2
mechanische urticaria 2
nagelafwijking 2
onychalgie 2
onychomadesis 2
op acne lijkende huidontsteking 2
palmerytheem 2
sensibilisatie van de huid 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
vlek 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
Aquagenic wrinkling of palms 1
chronische idiopathische urticaria 1
confluerende reticulaire papillomatose 1
cutis verticis gyrata 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
dermatitis psoriasiformis 1
dermatomyositis 1
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) 1
erytrose 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidaandoening met zenuwstoornissen (neurodermatitis) 1
Huidlaesie ontsteking 1
huidrimpeling 1
huidstructuur abnormaal 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
hypertrofisch lidteken 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
keratosis pilaris 1
lentigo solaris 1
nagelbed stoornis 1
nagelgroei abnormaal 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
Oedema blister 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmoplantaire pustulose 1
partiële lipodystrofie 1
Pernio-like erythema 1
pityriasis rubra pilaris 1
plantair erytheem 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
urticaria trilling 1
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) 1
voorbijgaande acantholytische dermatose 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1
zweet verkleurd 1

Immuunsysteem 483
overgevoeligheid 241
anafylactische reactie 52
seizoensgebonden allergie 41
allergie voor geleedpotigenbeet 22
voedselallergie 21
allergie voor geleedpotigensteek 16
immuunsysteemaandoening 13
anafylactische shock 9
sarcoidose 9
auto-immuunziekte 7
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 7
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
immunisatiereactie 7
verminderde immuunresponse 7
Mite allergy 4
allergie voor dieren 3
Multisystem inflammatory syndrome in children 3
allergie voor planten 2
corneatransplantaat afstoting 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor chemische stoffen 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
orale-allergiesyndroom 1
parfumgevoeligheid 1
primaire amyloïdose 1
Systemic immune activation 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 4.079
gordelroos 1.116
neus-keelontsteking 934
orale herpes 208
COVID-19 204
blaasontsteking 158
longontsteking 156
voorhoofdsholte ontsteking 83
faryngitis 65
laryngitis 51
erysipelas 49
borstontsteking 45
pustuleuze rash 45
vulvovaginale mycotische infectie 37
bronchitis 35
infectie van het oor 35
onsteking van het neusslijmvlies 32
Pustule 29
amandelontsteking 28
griep 27
ontsteking tandvlees 27
urineweginfectie 26
vestibulaire neuronitis 26
herpes genitalis 25
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 25
Vermoede COVID-19 25
herpesvirusinfectie 20
ooginfectie 20
vulvovaginale candidiasis 19
koortsuitslag 18
Bovenste luchtweginfectie 16
oftalmische herpes zoster 16
ooglidinfectie 16
schimmelinfectie 16
appendicitis 13
middenoorontsteking 13
ontsteking van de nier en nierbekken 13
Candida-infectie 12
diverticulitis 11
infectie 11
krentenbaard (impetigo) 11
aspiratiepneumonie 9
gelokaliseerde infectie 9
labyrinthitis 9
myelitis 9
ontsteking bijbal (epididymitis) 9
bacteriële infectie 8
herpes oftalmisch 8
bacteriële vaginose 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
vaginale infectie 7
abces 6
coronavirusinfectie 6
huidinfectie 6
huidinfectie door schimmels 6
infectiegevoeligheid verhoogd 6
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 6
ziekte van Lyme 6
buikgriep 5
discitis van tussenwervelschijf 5
gastro-enteritis viraal 5
Herpes zoster reactivation 5
hersenvliesontsteking 5
hordeolum 5
onderhuids abces 5
ontsteking van de speekselklier 5
ontsteking van haarzakjes 5
pustel op injectieplaats 5
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 5
tandpulpitis 5
tinea versicolor 5
virale pericarditis 5
bacteriële longontsteking 4
herpes zoster oticus 4
steenpuist op aangezicht 4
urosepsis 4
waterpokken 4
abces op de injectie plaats 3
bekkenontstekingsziekte 3
injectieplaatsinfectie 3
onderste luchtweginfectie 3
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 3
orale infectie 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
streptokokkeninfectie 3
tinea pedis 3
acne met pustels 2
appendicitis geperforeerd 2
bekkeninfectie 2
borstabces 2
bovenste luchtweginfectie 2
chorioretinitis 2
dacryocystitis 2
endocarditis 2
hepatitis C 2
herpes zoster cutaan verspreid 2
herseninfectie (encefalitis) 2
huid bacteriële infectie 2
ontsteking beenmerg 2
ontsteking nagelriem 2
oöforitis 2
orale candida infectie 2
otitis media chronisch 2
rhinovirusinfectie 2
stafylokokken-infectie 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 2
Varicella zoster virus infection 2
virale infectie 2
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2
abces keelamandel 1
Acanthamoeba-keratitis 1
acarodermatitis 1
acute sinusitis 1
alveolaire ostitis 1
anaal abces 1
apenpokken 1
artritis infectieus 1
Asymptomatische COVID-19 1
bacteriëmie 1
bèta-hemolytische streptokokkeninfectie 1
bronchiolitis 1
buikvliesontsteking 1
COVID-19-pneumonie 1
CZS ventriculitis 1
dacryocanaliculitis 1
eczema geïnfecteerd 1
Epstein-Barr virus infection reactivation 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale candidiasis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Haemophilus-infectie 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis viraal 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
infectie met cytomegalovirus 1
infectie op implantatieplaats 1
infectieuze pleurale effusie 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
liesinfectie 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) 1
ontsteking van de teelbal 1
ooginfectie bacterieel 1
ooginfectie viraal 1
oorinfectie door schimmels 1
orale bacteriële infectie 1
periorbitale cellulitis 1
pertussis 1
pleurale infectie 1
pneumokokkeninfectie 1
postoperatieve wondinfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
speekselklierontsteking 1
stafylokokken verschroeide huidsyndroom 1
sternitis 1
talgklierinfectie 1
tepelinfectie 1
tinea capitis 1
trommelvliesontsteking 1
tuberculose 1
urineweginfectie bacterieel 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale hersenvliesontsteking 1
virale keratitis 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1
Zweten bij koorts 1

Intoxicaties en letsels 949
blootstelling via moedermelk 320
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 234
blootstelling tijdens zwangerschap 59
val 57
maternale blootstelling vóór zwangerschap 47
kneuzing 30
wintertenen/zwelling huid door koude 16
off-label gebruik 13
posttraumatische pijn 13
wond 8
Onjuist schema voor producttoediening 7
onjuiste dosis toegediend 6
Onjuiste toedieningsweg van product 6
bloeding rondom oogkas 5
hersenschudding 5
ontsteking van wond 5
recall fenomeen 5
spierverrekking 5
wondcomplicatie 5
epicondylitis 4
hoofdletsel 4
Medical device monitoring error 4
vaccinatiefout 4
geleedpotigenbeet 3
huidabrasie 3
ledemaatletsel 3
Product use issue 3
retinaal letsel 3
breuk 2
complicatie op incisieplaats 2
huidletsel 2
onderhuidse bloeding 2
peesletsel 2
Product dose omission in error 2
Producttoedieningsfout 2
ruggenmergletsel 2
spierletsel 2
traumatisch hematoom 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
accidentele onderdosering 1
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bijwerking na immunisatie 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
chlooracne 1
complicatie ten gevolge van gastro-intestinaal stoma 1
cornea geschaafd 1
Device use issue 1
erytheem op incisieplaats 1
extra dosis toegediend 1
Foreign body in gastrointestinal tract 1
gewrichtsletsel 1
gewrichtsontwrichting 1
heupbreuk 1
hitte-afmatting 1
huidwond 1
kaakbreuk 1
lipletsel 1
litteken 1
maternale blootstelling tijdstip niet-gespecificeerd 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
oorletsel 1
Palate injury 1
perifere zenuwletsel 1
product met verstreken uiterste gebruiksdatum toegediend 1
product toegediend op onjuiste plaats 1
ribfractuur 1
ruggenmergletsel cervicaal 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
verbranding 1
verkeersongeluk 1
voetbreuk 1
Vreemd lichaam in de keel 1
wervelkolomfractuur 1
wondcomplicatie na operatie 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 89
leverpijn 17
geelzucht 10
Hepatitis 10
ontsteking van de galblaas 8
galstenen 6
galblaaskoliek 5
leveraandoening 5
vena portae trombose 5
afwijkende leverfunctie 4
vergroting van de lever 4
leverfalen 3
galblaasaandoening 2
auto-immuunhepatitis 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatische cirrose 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverbloeding 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 36.246
misselijkheid 25.186
diarree 3.034
buikpijn 1.625
braken 1.384
tintelingen mond 572
gezwollen tong 441
buikklachten 419
pijn in de bovenbuik 333
lipzwelling 310
opgezette buik 240
droge mond 213
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 211
pijn in de onderbuik 148
verminderde gevoeligheid in de mond 124
obstipatie, verstopping 123
aften 114
maag-darm pijn 114
oraal ongemak 101
maagklachten 94
Tongue discomfort 75
winderigheid 61
tandpijn 55
pijn in de mond 52
zwelling in mond 51
slikken pijnlijk 50
branderige tong 49
blaarvorming mondslijmvlies 44
boeren 44
abnormale ontlasting 40
bloederige ontlasting 39
colitis ulcerosa 32
ontsteking mondholte 31
verkleurde ontlasting 28
frequente darmbewegingen 26
tongblaren 25
braakneiging 21
lipblaar 21
ziekte van Crohn 21
gingiva-pijn 20
tongaandoening 19
zwelling tandvlees 19
orale pruritus 18
verhoogde afscheiding van speeksel 18
prikkelbare darmsyndroom 17
aandoening maag-darmstelsel 16
tandvlees bloeding 15
aandrang voor ontlasting 14
bloederige diarree 13
niet-infectieuze gingivitis 13
tongverkleuring 13
ontsteking van de dikke darm 12
vergrote huig 11
bloeding van de endeldarm 10
maag-darm bloeding 10
Tongue erythema 10
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 10
lip droog 9
Lip pruritus 9
maagdarmontsteking 9
mondbloeding 9
oesofaguspijn 9
ontstoken lippen 9
speekselkliervergoting 9
tongontsteking 9
Gingival discomfort 8
maagdarmgeluiden abnormaal 8
tandongemak 8
uitbraken van medicatie 8
zweertje in de mond 8
aambeien 7
afwezigheid van speeksel 7
lipoedeem 7
regurgitatie 7
slijmerige stoelgangen 7
slokdarm ongemak 7
trombose arteria mesenterica 7
zachte ontlasting 7
zuurbranden 7
alvleesklierontsteking 6
bloedbraken 6
Hyperesthesie tanden 6
lip pijn 6
tong pruritus 6
Tongue rough 6
acute onsteking alvleesklier 5
colitis microscopisch 5
Defaecation disorder 5
dyschezie 5
erytheem van mondslijmvlies 5
ingewandenischemie 5
lipverkleuring 5
maagontsteking 5
ontkleurde ontlasting 5
tong droog 5
tongoedeem 5
darmobstructie (ileus) 4
functionele gastro-intestinale aandoening 4
incontinentie voor ontlasting of gas 4
intestinale bloeding 4
mondaandoening 4
niet-infectieuze sialoadenitis 4
onregelmatigheid in stoelgang 4
onwelriekende adem 4
Oral blood blister 4
orale papel 4
Stijve tong 4
tandverlies 4
anale hemorragie 3
Angular cheilitis 3
infrequente stoelgang 3
kramp van de slokdarm 3
orale lichen planus 3
speekselklierpijn 3
verandering in de stoelgang 3
verandering in het speeksel 3
verval van tandvlees 3
aandoening alvleesklier 2
anorectaal ongemak 2
buikbloeding 2
buikgevoeligheid 2
burning mouth-syndroom 2
coeliakie 2
endeldarmontsteking (proctitis) 2
enteritis 2
hemorroïdale hemorragie 2
Lip erythema 2
lipbloeding 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
ontsteking van de huig 2
orale mucosa eruptie 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) 2
speekselklieraandoening 2
tandvlees aandoening 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verhemelteaandoening 2
zwarte ontlasting (door bloed) 2
zweertje op de lip 2
aandoening slokdarm 1
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anussfincter hypertonie 1
atrofische glossitis 1
Bekkenbodem disfunctie 1
chronische gastritis 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypertrofie van tongpapillen 1
hypo-esthesie tanden 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lip hematoom 1
lipaandoening 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
necrotiserende pancreatitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
rectale spasme 1
retroperitoneale fibrose 1
slechte tandheelkundige conditie 1
speekselklier gezwel 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandverkleuring 1
tandvlees verkleuring 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
Terminal ileitis 1
tongbewegingsafwijking 1
tongspasme 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
verminderde maaglediging 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1

Neoplasmata 98
goedaardig gezwel huid (papilloom) 6
colonkanker 4
borstkanker 3
goedaardig vetgezwel 3
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
kanker recidief 3
lymfeknoopmetastasen 3
non-Hodgkin-lymfoom 3
vergrote lymfklier 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
botmetastase 2
hersenneoplasma 2
Kaposi-sarcoom 2
levermetastase 2
Papillary cystadenoma lymphomatosum 2
pyogeen granuloom 2
acrochordon 1
acusticusneurinoom 1
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstfibroadenoom 1
borstkanker recidief 1
borstkanker stadium II 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
colonkanker metastase 1
eierstokkanker 1
Elastofibroma 1
essentiële trombocytemie 1
glioblastoom 1
goedaardig gezwel van de schildklier 1
hepatocellulair carcinoom 1
Hodgkin lymfoom 1
huidgezwel 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
intraductale proliferatieve borstlaesie 1
kanker van de endeldarm 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
kwaadaardige longkanker 1
leukemie 1
leverhemangioom 1
leverkanker recidief 1
longadenocarcinoom 1
longkanker metastase 1
lymfangioom 1
maligne neoplasma van onbekende primaire plaats 1
mantelcellymfoom recidief 1
melanoom recidief 1
metastase 1
metastatisch neoplasma 1
miltmetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma maligne progressief 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
paraneoplastisch syndroom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
polycythaemia vera 1
prostaatkanker 1
seborrhoïsche keratose 1
slokdarmcarcinoom 1
testiskanker 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 460
vaker urineren 58
nierpijn 52
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 33
urine-incontinentie 30
bloed in de urine 28
verkleuring van de urine 25
vaak plassen 24
urinegeur abnormaal 20
incontinentie 16
nierfunctie verminderd 15
nierstenen 14
urineretentie 14
nierfalen 11
blaaspijn 10
Acute kidney injury 9
nefrotisch syndroom 9
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 8
glomerulonefritis minimale letsels 6
urineafwijking 6
blaasklachten 5
aandoening urinelozing 4
interstitiële cystitis 4
nachtelijke urinelozing 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
hypertonie blaas 3
IgA nefropathie 3
nierkoliek 3
nierontsteking (glomerulonefritis) 3
urineblaasbloeding 3
blaas disfunctie 2
cystitisachtig symptoom 2
focale segmentale glomerulosclerose 2
hemorragie urinewegen 2
nierontsteking 2
tubulo-interstitiële nefritis 2
uitblijven van urineproductie 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. 2
blaasaandoening 1
blaasirritatie 1
cystitis glandularis 1
lupus nefritis 1
mictiefrequentie afgenomen 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierziekte 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
uretraalsyndroom 1
Urinary tract discomfort 1
urineaarzeling 1
urinewegaandoening 1
urinewegpijn 1

Oog 3.208
wazig zien 470
gezichtsvermogen afgenomen 317
oogpijn 249
oogzwelling 249
zwelling van ooglid 157
oogirritatie 140
oogontsteking 139
dubbelzien 138
ongemak in het oog 117
rood oog 95
traanproductie verhoogd 94
droog oog 88
lichtschuwheid 82
jeuk aan oog 74
stoornis zien (fotopsie) 43
glasvochttroebelingen 42
retinavene occlusie 37
bloeding in het oogwit 34
ontsteking oogleden 34
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 33
oogbloeding 32
scherpzien gereduceerd 27
asthenopie 25
periorbitale zwelling 23
blindheid unilateraal 22
inwendige oogontsteking (uveitis) 21
ontstoken iris (iridocyclitis) 21
Eye haematoma 19
oogaandoening 17
ooglidirritatie 16
blindheid 13
ooglidzwelling 13
opticus ischaemie neuropathie 13
afsluiting netvliesader 12
vochtophoping rondom oogkas 12
erytheem van het ooglid 11
tijdelijke blindheid 11
afsluiting van de netvliesslagader 10
glasvochtloslating 10
kortdurend gezichtsverlies 10
pijn in het ooglid 10
Afwijking oogbeweging 9
ptosis van een ooglid 9
eczeem van oogleden 8
glaucoom 8
loslating van het netvlies 8
ontsteking van het oog (epscleritis) 8
staar 7
gezichtsvelduitval 6
ooglidhematoom 6
abnormaal gevoel in oog 5
allergische oogontsteking 5
chalazion 5
glasvochtbloeding 5
Eye infarction 4
Eye paraesthesia 4
halogezicht 4
macula degeneratie 4
ooglidaandoening 4
papiloedeem oog 4
verwijding van de pupillen 4
aandoening van het netvlies 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 3
Dyschromatopsia 3
maculagat 3
netvliesbloeding 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
donkere kringen onder ogen 2
Holmes-Adie-pupil 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
oculaire myasthenie 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooghypo-esthesie 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
Pseudomyopia 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
sensore ooglidstoornis 2
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
cornea-erosie 1
cystoïd macula-oedeem 1
dysfunctie van klieren van Meibom 1
endocriene oftalmopathie 1
fotokeratitis 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
glasvochtdegeneratie 1
irisaandoening 1
iritis 1
Keratic precipitates 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculogyrische crisis 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidfunctieaandoening 1
ooglidverdikking 1
oogzweer 1
opticus discus aandoening 1
oscillerende visus 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
retina scheur 1
Retinal drusen 1
rosacea oculair 1
scheelzien 1
sclerale hyperemie 1
scleritis 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
Ziekte van Vogt-Koyanagi-Harada 1

Oor en evenwichtsorgaan 3.091
oorsuizen 1.771
draaiduizeligheid 410
oorpijn 328
oorongemak 134
slechthorendheid 121
plots gehoorverlies 73
overgevoeligheid voor geluid 51
duizeligheid positioneel 45
doofheid unilateraal 27
ziekte van Ménière 21
oorcongestie 15
evenwichtsaandoening 14
oorzwelling 13
doofheid 12
voorbijgaande doofheid 8
oorpruritus 7
Auditory disorder 4
ooraandoening 4
trommelvliesperforatie 4
wagenziekte 4
bloeding van het oor 3
otorroe 3
diplacusis 2
dysacusis 2
trommelvliesaandoening 2
vochtophoping in middenoor 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
doofheid bilateraal 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
pijn in uitwendig oor 1
Red ear syndrome 1

Product aangelegenheden 8
hulpmiddelenuitstoting 2
oversensing 2
hulpmiddeldislocatie 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1
klacht over product 1
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid 1

Psychisch 2.613
slapeloosheid 520
depressieve stemming 283
angst 158
verwarde toestand 144
stemmingswisselingen 134
rusteloosheid 130
Lusteloos 110
slaap van slechte kwaliteit 72
paniekaanval 71
emotionele labiliteit 60
ijlen 58
slaapstoornis 57
nachtmerrie 49
prikkelbaarheid 48
abnormale dromen 44
hallucinaties 44
depressie 41
desoriëntatie 39
emotionele stoornis 29
onrust 29
stemming veranderd 21
vertraagd denken 20
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 19
vrees 18
zelfmoordgedachte 17
spanning 16
verminderd libido 15
zenuwachtigheid 15
gestoord denken 14
stress 14
psychische stoornis 13
libidoverlies 12
woede-aanval 12
dagdromen 11
dissociatie 11
abnormaal gedrag 10
agressie 10
Apathisch 10
emotionele droefheid 10
initiële insomnia 10
delirium febrile 9
verhoogd libido 9
uitgelaten stemming 8
brassend eten 7
fonofobie 7
paniekreactie 7
stemmingsstoornis 7
waandenkbeelden 7
Derealisatie 6
eetstoornis 6
hallucinatie (visueel) 6
leesstoornis 5
psychotische stoornis 5
stotteren 5
angststoornis 4
Disorganised speech 4
Mental fatigue 4
somnabulisme 4
ernstige depressie 3
katatonie 3
negatieve gedachten 3
psychiatrisch symptoom 3
Psychotic symptom 3
tic 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
abulie 2
achterdochtigheid 2
acute stressstoornis 2
Angst om te vallen 2
burn-out-syndroom 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
depressie suicidaal 2
doorslaapstoornis 2
emotionele armoede 2
exploderend hoofd-syndroom 2
hypomanie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
zelfmoord 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
achtervolgingswaan 1
agorafobie 1
alcoholisme 1
angst voor de dood 1
angst voor ziekte 1
autoscopie 1
bedplassen 1
bipolaire I stoornis 1
bipolaire stoornis 1
Breath holding spell 1
communicatiestoornis 1
déjà vu 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
epileptische psychose 1
Frustration tolerance decreased 1
gedachte over zelfverwonding 1
gedragsproblemen 1
gelijkmatige stemming 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
huilerigheid 1
hypnagoge hallucinaties 1
leerstoornis 1
libidostoornis 1
manie 1
minderwaardigheidscomplex 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmegevoel verminderd 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
schuldgevoel 1
seksuele opwindingsstoornis 1
slaapaanvallen 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
Somatic symptom disorder 1
spraakarmoede 1
spraakzucht 1
suïcidaal gedrag 1
symptoom van depressie 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
verminderde interesse 1
verwaarlozing van persoonlijke uiterlijk 1
waanstoornissen, niet-gespecificeerd type 1
zelfmoordpoging 1

Sociale omstandigheden 35
menarche 15
Loss of personal independence in daily activities 5
verminderde rijbekwaamheid 4
bedlegerig 2
gehoorhandicap 2
menopauze 2
verminderde werkbekwaamheid 2
Impaired quality of life 1
looponbekwaamheid 1
overwerk 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 75.218
Spierpijn 45.124
gewrichtspijn 23.717
pijn in arm of been 1.681
rugpijn 779
spierspasmen 534
spierzwakte 506
Problemen ledemaat 481
nekpijn 460
skeletspierstijfheid 345
pijn in kaak 145
gewrichtszwelling 125
skeletspierstelselpijn 117
Klachten skelet/spierstelsel 101
slijmbeursonsteking 80
Gewrichtsontsteking 70
polymyalgia rheumatica 69
pijn in de zij 64
reumatoïde artritis 58
spiertrekkingen 53
skeletspierstelsel borstpijn 47
periartritis 43
mobiliteit verminderd 39
gewrichtsstijfheid 34
liespijn 34
spier ongemak 34
fibromyalgie 32
okselgezwel 32
peesontsteking 32
botpijn 29
costochondritis 24
kaakklem 23
gespannenheid spier 22
reumatische aandoening 21
Spierontsteking 20
pees pijn 13
osteitis 12
artrose 11
spierzwelling 9
spinale pijn 9
kaakaandoening 8
pijnlijk stuitje 8
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 7
gewrichtsaandoening 7
peesongemak 7
psoriasis arthropathica 6
spiercontractuur 6
afname spiervolume (spieratrofie) 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) 5
spiervermoeidheid 5
ankyloserende spondylitis 4
artritis reactief 4
dwangstand van het hoofd 4
kauwstoornis 4
myalgie intercostaal 4
peesafwijking 4
spierbloeding 4
tenosynovitis 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
gewrichtsruis 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
morphaea 3
nekgezwel 3
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 3
rotator cuff syndroom 3
spierstijfheid 3
synoviumcyste 3
trigger finger of hokkende vinger 3
warm gevoel in gewricht 3
chondropathie 2
gewrichtsblokkering 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
juveniele idiopathische artritis 2
palindroom reuma 2
pijn pubis 2
Sacral pain 2
slijmbeursaandoening 2
spieraandoening 2
Still's disease 2
tussenwervelschijf protrusie 2
afwijking bot (exostose) 1
auto-immune artritis 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
borstwandgezwel 1
botmisvorming 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
Dupuytren-contractuur 1
eosinofiele fasciïtis 1
houding afwijkend 1
Jaw clicking 1
kniemisvorming 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
mediale tibia stress-syndroom 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
niet-gedifferentieerde bindweefselziekte 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
peesschedestoornis 1
reumatische koorts 1
reumatoïde knobbel 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
slipping-rib-syndroom 1
Spinal instability 1
spondylitis 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis stenosans 1
versterf botweefsel 1
Vertebral end plate inflammation 1
vingermisvorming 1
vochtophoping in gewricht 1
Wervelkolom stenose 1

Testuitslagen en onderzoeken 7.253
lichaamstemperatuur verhoogd 5.411
hartfrequentie verhoogd 536
bloeddruk verhoogd 189
hartfrequentie onregelmatig 89
hormoonspiegel abnormaal 83
bloeddruk verlaagd 78
gewicht verlaagd 76
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 71
glucosespiegel bloed verhoogd 64
lichaamstemperatuur verlaagd 55
gewicht verhoogd 52
hartfrequentie verlaagd 48
glucosespiegel bloed verlaagd 37
hartfrequentie abnormaal 25
SARS-CoV-2-test positief 23
wisselende lichaamstemperatuur 23
INR verhoogd 21
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 18
wisselende glucosespiegel 18
te weinig bloedplaatjes 17
hemoglobine verlaagd 16
fibrine D dimeer verhoogd 14
bloed in urine 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 12
bloed glucose abnormaal 8
INR verlaagd 8
leverenzym abnormaal 8
TSH-spiegel bloed verhoogd 8
bloeddruk abnormaal 6
ontstekingsmarker verhoogd 6
serum ferritine verlaagd 6
bloed ijzer verlaagd 5
bloedingstijd verlengd 5
bloedplaatjestelling verhoogd 5
hartgeruis 5
leverenzym verhoogd 5
schommeling in International Normalized Ratio 5
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 4
Liver function test increased 4
maag pH verlaagd 4
menstruatie normaal 4
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 4
rode bloedceltelling verlaagd 4
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) 4
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) 4
abnormale hartritme 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verhoogd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
creatinefosfokinase verhoogd 3
fecaal volume verhoogd 3
lymfocytentelling verlaagd 3
SARS-CoV-2-test negatief 3
witte bloedceltelling verhoogd 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 2
bloed insuline abnormaal 2
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon abnormaal 2
bloedtest abnormaal 2
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 2
hematocriet verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
natrium bloed verlaagd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schildklierfunctietest abnormaal 2
thyroxine (T4) verhoogd 2
thyroxine vrij verlaagd 2
totale longcapaciteit verlaagd 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
aanwezigheid van auto-antistoffen 1
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
algemene lichamelijke conditie abnormaal 1
anti-erotrocytantistof positief 1
anti-neuronale antistof 1
antifosfolipideantistoffen positief 1
antifosfolipiden-antistoffen 1
antistoftest abnormaal 1
bloed albumine verlaagd 1
bloed androstenedion verhoogd 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed ijzer verhoogd 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloeddruk systolisch verhoogd 1
bloeddruk systolisch verlaagd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
BSE verhoogd 1
coagulatietest abnormaal 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
Cortisol abnormal 1
Cortisol decreased 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
cytomegalievirustest positief 1
eosinofielentelling verlaagd 1
Epstein-Barr-virus-antistof positief 1
fecale calprotectine verhoogd 1
fecale calprotectine verlaagd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
granulocytentelling verhoogd 1
Hartfrequentie variabiliteit verhoogd 1
harttonen abnormaal 1
hemoglobine verhoogd 1
hepatitis-A-antistof positief 1
humaan papillomavirus-test negatief 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd 1
leverfunctietests abnormaal 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
plaatjestelling abnormaal 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
rode bloedceltelling verhoogd 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
SARS-CoV-2 test false positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
stollingsfactor verhoogd 1
Thyroid hormones increased 1
thyroxine vrij verhoogd 1
totale spermatelling verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
tumormarker verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vertraagde bloedstolling 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine B6 verhoogd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 249.480
vermoeidheid 52.194
malaise 47.544
pijn op de injectieplaats 31.935
koude rillingen 28.836
koorts 18.919
ontsteking op de injectieplaats 14.243
zwelling van injectieplaats 12.875
injectieplaatswarmte 11.057
roodheid op de injectieplaats 7.817
injectieplaatshematoom 3.651
jeuk op de injectieplaats 3.229
lymfadenopathie op vaccinatieplaats 3.003
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 2.358
pijn in de borstkas 1.576
okselpijn 1.147
onbestendig gevoel borstkas 1.035
injectieplaatsverharding 674
ongemak op injectieplaats 635
verslechtering van de aandoening 595
hoge koorts 497
pijn 493
gevoel abnormaal 439
perifere zwelling 405
verminderd gebruik ingeente arm of been 383
het heet hebben 381
lichaamszwakte 357
zwelling aangezicht 341
griepachtige verschijnselen 213
onverwacht effect 196
zwelling 186
perifeer oedeem 149
het koud hebben 134
loopstoornis 101
injectieplaatsrash 88
vaccinatieplaatspijn 82
aangezichtspijn 78
dorst 78
injectieplaatsparesthesie 75
oedeem 75
ontsteking 75
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 67
reactie op de injectieplaats 58
gevoel van vreemd lichaam 55
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 51
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 50
geneesmiddelinteractie 50
zich zenuwachtig voelen 49
lymfadenopathie op injectieplaats 46
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 43
zich dronken voelen 42
niet lekker voelen 41
onbeoordeelbaar voorval 39
huilen 34
Illness 29
vaccinatie non-respons 29
Aangezicht ongemak 28
papel op injectieplaats 27
injectieplaatsverkleuring 24
fysieke conditie afname 22
hypo-esthesie op injectieplaats 22
injectieplaatsurticaria 22
Injection site muscle weakness 22
bloeding op de injectieplaats 20
gezichtszwelling 19
honger 19
lage lichaamstemperatuur 16
Gait inability 15
injectieplaatskoudheid 15
traagheid 14
gegeneraliseerd oedeem 12
gelokaliseerd oedeem 12
secretie uitscheiding 12
injectieplaatsvesikels 11
schouderletsel in verband met toediening van vaccin 10
gestoorde beweging op injectieplaats 9
vertraagde genezing 9
zwelling op vaccinatieplaats 9
energie verhoogd 8
cyste 7
erytheem op vaccinatieplaats 7
gevoel van bloedstroom 7
injectieplaatsoedeem 7
nodule 7
verhoogde lichaamstemperatuur 7
geen bijwerking 6
herniapijn 6
temperatuurintolerantie 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
eczeem op injectieplaats 5
hartdood 5
injectieplaatsovergevoeligheid 5
Injection site deformation 5
kater 5
niet-cardiale pijn op de borst 5
warmte op vaccinatieplaats 5
controleverlies van benen 4
dorst verminderd 4
induratie 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
ongemak op vaccinatieplaats 4
pijn op implantatieplaats 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
afscheiding 3
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
erytheem op implantatieplaats 3
hemorragie op vaccinatieplaats 3
hernia 3
injectieplaatszenuwbeschadiging 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
uitscheiding op injectieplaats 3
vaccinatieplaatspruritus 3
bijwerking 2
chronisch vermoeidheidssyndroom 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
nodule op injectieplaats 2
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
paresthesie van vaccinatieplaats 2
Premature baby death 2
reactie op vaccinatieplaats 2
reactie ter plaatse van implantaat 2
slijmvliesbloeding 2
stoornis temperatuurregulatie 2
toename van ziekte 2
Vaccination site movement impairment 2
Vaccination site recall reaction 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
verminderde werkzaamheid 2
voedselinteractie 2
ziekteterugkering 2
Antidepressant discontinuation syndrome 1
blaasjes op vaccinatieplaats 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
blauwe plek op toedieningsplaats 1
bleekheid op injectieplaats 1
bloeding op plaats van bloedvatpunctie 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gewrichtsongemak op injectieplaats 1
gewrichtsontsteking op injectieplaats 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
irritatie van implantatieplaats 1
irritatie van vaccinatieplaats 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
Non-pitting oedeem 1
oedeem op implantatieplaats 1
ontstekingspijn 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
poliep 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
rash op vaccinatieplaats 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvlies pijn 1
Slijmvliesaandoening 1
slijmvliesexfoliatie 1
statisch oedeem 1
Stenosis 1
streaking op injectieplaats 1
Symptom recurrence 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
vaccinatieplaatsontsteking 1
Vaccination site coldness 1
Vaccination site joint erythema 1
Vaccination site joint pain 1
Vaccination site mass 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op implantatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
weefselschade op injectieplaats 1
wisselwerking met alcohol 1

Voeding en stofwisseling 710
verminderde eetlust 336
vocht vasthouden 73
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 44
jicht 43
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 28
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 20
uitdroging 17
toegenomen eetlust 14
abnormaal verlies van gewicht 10
slecht gevoede zuigeling 10
hunkering naar voedsel 9
hypofagie 9
verstoorde eetlust 9
ijzerdeficiëntie 8
voedingsstoornis 8
alcoholintolerantie 6
type 1 diabetes mellitus 6
abnormale gewichtstoename 5
diabetes mellitus 5
lipo-oedeem 5
gebrek aan vitamine-B12 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 4
lactose-intolerantie 3
Gluten sensitivity 2
histamine intolerantie 2
resistentie tegen insuline 2
verhoogde triglyceriden 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
voedselintolerantie 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
hunkering naar zout 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
latente auto-immune diabetes bij volwassenen 1
magnesiumtekort 1
ondervoeding 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogd zuurgehalte in het bloed 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 27.309
Intermenstrual bleeding 4.275
wegblijven van de menstruatie 3.674