Laatste update meldingen

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb binnengekomen en bekeken zijn door deskundigen tot en met 21 november 2021. Er is ongeveer elke twee weken een update.

De meldingen gaan over ongeveer 24,2 miljoen gegeven vaccins. Hierbij gaat het om ongeveer 18,6 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 2,8 miljoen van AstraZeneca (Vaxzevria), 2 miljoen van Moderna (Spikevax) en 850.000 van Janssen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Kijk hier voor meer informatie over bijwerkingen na coronavaccinatie.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wilt u gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 166.794

Specifieke meldingen

Er zijn nu in totaal 813.605 vermoede bijwerkingen gemeld bij Lareb. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

 

Vermoeidheid  83.040
Hoofdpijn  82.093
Je niet lekker voelen  81.003
Spierpijn  75.882
Rillingen  60.626 
Pijn op de prikplek  51.529
Koorts  45.172
Misselijkheid  43.382
Gewrichtspijn  41.199
Zwelling op de prikplek  20.458

 

Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame bijwerking in de bijsluiters van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Het wordt daarin nu ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd.

Lareb ontving tot nu toe 36 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 7 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 22 meldingen (waarvan 18 bij het AstraZeneca en 4 bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. Het gaat daarbij om 14 vrouwen en 8 mannen. Hiervan waren er 7 tussen 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 12 ouder dan 60 jaar. De klachten traden op binnen 1 dag tot 1 maand na vaccinatie, 20 keer na de eerste vaccinatie en 2 keer na de tweede vaccinatie. In deze 22 meldingen werd dit aangetoond met een speciale test of ging het om hele uitgebreide of meerdere tromboses. Bij de andere meldingen is een verband met de vaccinatie ook mogelijk, maar is het minder duidelijk dat het om de specifieke bijwerking gaat.

Bij de mRNA vaccins zijn 21 meldingen van trombose met een laag aantal bloedplaatjes gedaan. In geen van deze meldingen werd met en test aangetoond dat het om de zeldzame bijwerking ging.

Zes mensen zijn overleden, waarbij het bij drie vrijwel zeker om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin gaat.

Kijk voor meer informatie over deze bijwerking in onze veelgestelde vragen.

Tot nu toe zijn er 559 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 272 personen ouder dan 80 jaar, 223 personen tussen de 61 en 80 jaar, 46 personen tussen de 41 en 60 jaar en 13 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 5 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Vaccin

Meldingen overlijdens
na 1e vaccinatie

Meldingen overlijdens
na 2e vaccinatie

Totaal

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

260

146

406

AstraZeneca (Vaxzevria)

50

22

73

Moderna (Spikevax)

30

22

52

Janssen vaccin

14

-

14

Vaccinmerk onbekend

9

5

14

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. In een aantal gevallen was COVID-19 de oorzaak van het overlijden. Dit betrof vaak mensen van boven de 80 jaar die achteraf al besmet waren. Er zijn 6 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, waarvan het bij drie ging om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin. Daarnaast is er 1 patiënt overleden aan hartproblemen na myocarditis en 1 patiënt aan hartproblemen na pericarditis. Beiden kregen het Pfizer/BioNTech vaccin. Dat myocarditis of pericarditis optreedt ná vaccinatie betekent niet dat het vaccin altijd de oorzaak is. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals een (COVID-19) infectie of immuunziekte.

Bekijk het overzicht van meldingen van myocarditis en pericarditis na coronavaccinaties (in het Engels) voor meer informatie.

Lareb heeft een overzicht gemaakt van de overlijdens in de eerste 14 weken van de vaccinatiecampagne.

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

89.048

Aantal meldingen prikmoment 1

50.627

Aantal meldingen prikmoment 2*

38.308

Aantal meldingen prikmoment 3*

113

Aantal gemelde bijwerkingen

363.356

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

2.453


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 7.282
kortademigheid 2.358
orofaryngeale pijn 1.139
hoesten 808
Faryngeale zwelling 299
bloedneus 293
loopneus 270
longembolie 238
niezen 154
stemstoornis 144
orofaryngeaal ongemak 121
neusverstopping 119
longpijn 114
productieve hoest 114
beklemming keel 105
astma 89
kortademigheid bij inspanning 88
stemloosheid 73
hyperventilatie 70
irritatie keel 59
pijnlijke ademhaling 54
droge keel 52
piepen 30
tekort van zuurstof in de weefsels 20
hoorbare piepende ademhaling 19
neusklachten 19
luchtwegirritatie 17
Pharyngeal paraesthesia 17
ophoesten van bloed 16
Sinus pain 16
geeuwen 15
hik 14
longaandoening 14
diafragmapijn 13
droogheid neusslijmvlies 13
longinfarct 12
toegenomen luchtweguitscheiding 12
tonsillaire hypertrofie 12
afwijkende ademhaling 11
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 11
bijholteongemak 9
prikkeling voorhoofdsholten 9
snelle ademhaling 9
sputum toegenomen 9
falen van de ademhaling 8
sputum verkleurd 8
luchtwegaandoening 7
vocht in de longen 7
Dyspneu in rust 6
hypopnoea 6
oropharynxzwelling 6
pleurale effusie 6
toegenomen afscheiding uit de longen 6
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 5
hypo-esthesie van farynx 5
longvliesontsteking 5
stembandaandoening 5
bronchospasme 4
gevoel te stikken 4
Increased viscosity of upper respiratory secretion 4
sputumretentie 4
verstikkingsgevoel 4
ademstilstand 3
farynx-erytheem 3
Nasal pruritus 3
neusbijholte verstopping 3
neusontsteking 3
oedeem van het strottenhoofd 3
rinalgie 3
slaap apneu syndroom 3
Throat clearing 3
tracheapijn 3
verslikken 3
verstikking 3
ademhalingsproblemen (apneu) 2
bijholteaandoening 2
bronchiale hyperreactiviteit 2
farynxontsteking 2
inspanningsastma 2
interstitiële longziekte 2
longbloeding 2
longfibrose 2
luchtpijpaandoening 2
obstructieve luchtwegaandoening 2
orofaryngeale blaarvorming 2
pharynxaandoening 2
pneumothorax 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen 2
vocht vasthouden slokdarm 2
ademhalingsproblemen door longbeschadiging 1
ademhalingswegen ontsteking 1
bronchiale aandoening 1
bronchiale irritatie 1
bronchiale obstructie 1
diafragmaspasme 1
emfyseem 1
faryngeaal enantheem 1
idiopathische pulmonale fibrose 1
inklappen longblaasjes (atelectase) 1
intranasale hypo-esthesie 1
langdurige uitademing 1
longconsolidatie 1
longontsteking 1
longstuwing 1
luchtwegbloeding 1
nachtelijke dyspneu 1
neusafscheiding verkleuring 1
neusoedeem 1
Neusslijmvlies blaarvorming 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
onderdrukking ademhaling 1
onregelmatige ademhaling 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
ontsteking van amandelen 1
organiserende pneumonie 1
orthopnoea 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleura-aandoening 1
pulmonaal gezwel 1
ratelgeluiden 1
refluxlaryngitis 1
Respiratory symptom 1
reversibele luchtwegobstructie 1
strottenhoofd ontsteking 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie 1
verstikking bij pasgeborene 1

Bloed- en lymfestelsel 3.819
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 3.607
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 49
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 29
Bloedarmoede 26
spontaan hematoom 26
Immune trombocytopenie 11
lymfeknooppijn 11
verhoogde neiging tot kneuzingen 9
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 5
bloedstollingsstoornis 5
lymfadenopathie mediastinum 4
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) 3
Normocytic anaemia 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) 2
bloedingsneiging 2
eosinofilie 2
leukocytose 2
miltinfarct 2
pancytopenie 2
paratracheale lymfadenopathie 2
vitamine B12-deficiëntieanemie 2
aandoening bloedplaatje 1
febriele neutropenie 1
micro-angiopathische hemolytische anemie 1
miltaandoening 1
miltader trombose 1
miltarterie trombose 1
miltvergroting 1
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed 1

Bloedvaten 1.927
opvlieger 487
Bloeduitstorting 372
verhoogde bloeddruk 239
trombose ader 164
lage bloeddruk 97
Koude vingertoppen en tenen 90
bleekheid 57
trombose 49
aderontsteking (tromboflebitis) 48
vaatverwijding 40
overmatig blozen 23
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 22
vaatpijn 22
Spataderen 20
vaatontsteking 19
wisselende bloeddruk 19
Bloeding 18
Giant cell arteritis 13
hypertensieve crisis 13
aderontsteking 8
fenomeen van Raynaud 8
flauwvallen 8
veneuze aandoening 8
lage bloeddruk bij opstaan 6
lymfoedeem 5
aortatrombose 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 4
hemodynamische instabiliteit 3
perifere arterie trombose 3
vena subclavia trombose 3
veneuze trombose 3
vorming van bloedprop in ledemaat 3
Achenbach syndrome 2
aderverkalking 2
angiopathie 2
aorta dissecans 2
aortadilatatie 2
bekkenvene trombose 2
embolie 2
erythromelalgie 2
etalage been (claudicatio intermittens) 2
oppervlakkige flebitis 2
perifere embolie 2
perifere veneuze ziekte 2
vaatvernauwing 2
verkleurde ader 2
aderaandoening handen en voeten 1
adercollaps 1
aneurysma 1
arteriële aandoening 1
arteriële bloeding 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
bloedvatocclusie 1
bloedvatstenose 1
capillaire aandoening 1
capillaire broosheid 1
embolie arterieel 1
geruptureerd aneurysma 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk 1
systolische hypertensie 1
vaatspasme 1
varicoflebitis 1
Vein rupture 1
vena cava superior syndroom 1

Chirurgische en medische verrichtingen 9
bekkenbodem stimulatie 1
blaaskatheterisatie 1
endotracheale intubatie 1
immobilisatie van ledemaat 1
lokale verdoving 1
oogirrigatie 1
tandextractie 1
tumorexcisie 1
ziekenhuisopname 1

Endocrien systeem 97
ovulatie vertraagd 16
anovulatoire cyclus 13
schildklierontsteking 12
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 11
struma 11
ziekte van Basedow 7
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 5
acute bijnierschorsinsufficiëntie 4
schildklierpijn 4
auto-immune thyreoïditis 2
schildklieraandoening 2
hypofyseapoplexie 1
hypopituïtarisme 1
luteale fase deficiëntie 1
myxoedeem 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1
syndroom van Cushing 1
thyreoïditis subacuut 1
Thyroid stimulating hormone deficiency 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon 1

Hart 2.726
hartkloppingen 1.372
onregelmatige hartslag 247
snel hartritme 182
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 133
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 133
ontsteking hartzakje 126
hartinfarct 109
ritmestoornis hart (extrasystolen) 75
hartstilstand 47
hartfalen 46
ontsteking van de hartspier 38
hart ongemak 34
trage hartslag 27
hartaandoening 23
extra (ventriculaire) hartslag 14
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 12
versnelde hartslag (ventriculair) 10
abnormale vochtophoping hartzakje 8
asthma cardiale 7
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 7
snelle regelmatige hartslag 7
hartritmestoornis (boezemflutter) 6
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 6
hartfalen acuut 3
hartspieraandoening 3
harttamponade 3
kransslagaderstenose 3
aandoening hartklep 2
angina instabiel 2
Cardiac dysfunction 2
hartfibrilleren 2
hartritmestoornis (torsade de pointes) 2
kransslagaderocclusie 2
kransslagadertrombose 2
posturele orthostatische tachycardie-syndroom 2
spasme in de kransslagader 2
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 2
aortaklepaandoening 1
atriumdilatatie 1
atriumtrombose 1
bundeltakblok rechts 1
Cardiovascular symptom 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
geleidingsstoornis 1
hart- en longfalen 1
hart- en vaataandoening 1
hart ventriculaire trombose 1
hartflutter 1
hartklepsclerose 1
kransslagaderdissectie 1
myocardfibrose 1
pericardfibrose 1
pericarditisconstrictie 1
pleuropericarditis 1
rechterventrikel dysfunctie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
stress-cardiomyopathy 1
tachyaritmie 1
tachycardie foetaal 1
vergroot hart 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) 1

Huidenonderhuid 6.876
Jeuk 999
huiduitslag 810
galbulten 772
overmatig zweten 725
jeukende huiduitslag 640
roodheid 576
rode huiduitslag 217
haaruitval 215
eczeem 155
huiduitslag (rash papulair) 144
puntbloedingen 136
nachtzweten 120
papel 119
pijn aan de huid 110
brandend gevoel van de huid 96
huidverkleuring 76
acne 72
angio-oedeem 69
vlekkerige huiduitslag 65
Gevoelige huid 58
psoriasis 57
blaar 44
huiduitslag met blaasjes 38
zweten en rillen 38
droge huid 30
huidgeur afwijkend 28
huidirritatie 23
couperose (pityriasis rosea) 22
reactie op zonlicht 21
onprettig aanvoelende huid 20
vervellen 20
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 17
huidreactie 16
huidontsteking 14
Meerdere blauwe plekken 13
lichen sclerosus 11
huidaandoening 10
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 10
rosacea 10
allergische huidontsteking 9
bloedblaar 9
huidontsteking met blaarvorming 9
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 9
erythema multiforme 8
huid warm 8
huidzwelling 8
Trichodynia 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 7
huidaandoening (lichen planus) 7
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 7
kippenvel 7
contact eczeem 6
huiduitslag ( maculo-papulair) 6
huiduitslag (toxisch) 6
hidradenitis 5
livedo reticularis 5
overmatige afscheiding van talg 5
vasculitische rash 5
gele huid 4
huidaandoening (granuloma annulare) 4
nagelverkleuring 4
pigmentatieaandoening 4
strakke huid 4
constitutioneel eczeem 3
dyshidrotisch eczeem 3
Enkelvoudige blauwe plek 3
huidontsteking van de hand 3
nummulair eczeem 3
pruritus allergisch 3
urticaria chronisch 3
verandering haarkleur 3
acute febriele neutrofiele dermatose 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) 2
capillaritis 2
dikker worden van de huid 2
haargroei abnormaal 2
hand-voet syndroom 2
huidgezwel 2
huidkloven 2
huidlaesie 2
huidverharding 2
koude urticaria 2
onychalgie 2
onychoclasis 2
onychomadesis 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 2
sensibilisatie van de huid 2
subcutane bloeding 2
toename huidpigment 2
verandering haartextuur 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) 2
vermindering huidpigment 2
zonnedermatose 2
abnormale verhoorning van de huid 1
acne met cystevorming 1
alopecia diffusa 1
alopecia universalis 1
Circumorale zwelling 1
cyste van de huid 1
dermatitis herpetiformis 1
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis 1
haaraandoening 1
Henoch-Schönlein purpura 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidaandoening (vasculair) 1
huidbloeding 1
huidhypopigmentatie 1
Huidlaesie ontsteking 1
intertrigo 1
jeukend litteken 1
Jeukende bultjes 1
korst 1
lentigo solaris 1
nagelafwijking 1
nagelbed stoornis 1
nagelloslating 1
nagelrichels 1
Nail cuticle fissure 1
Nodular rash 1
op acne lijkende huidontsteking 1
overgevoeligheidsvasculits 1
palmerytheem 1
palmoplantaire pustulose 1
periorale dermatitis 1
pityriasis 1
pustulaire psoriasis 1
urticaria cholinergisch 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) 1
wenkbrauwptose 1
ziekte van Morbihan 1
zwangerschapsmasker 1

Immuunsysteem 357
overgevoeligheid 187
anafylactische reactie 45
seizoensgebonden allergie 35
allergie voor geleedpotigenbeet 19
voedselallergie 11
allergie voor geleedpotigensteek 9
anafylactische shock 9
immuunsysteemaandoening 9
geneesmiddelenovergevoeligheid 7
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 4
sarcoidose 4
Mite allergy 3
allergie voor dieren 2
allergie voor planten 2
auto-immuunziekte 2
Allergic reaction to excipient 1
allergie voor vaccin 1
allergisch voor beten 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
corneatransplantaat afstoting 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
Multisystem inflammatory syndrome in children 1
primaire amyloïdose 1
verminderde immuunresponse 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 3.055
gordelroos 874
neus-keelontsteking 773
orale herpes 160
COVID-19 133
blaasontsteking 126
longontsteking 125
voorhoofdsholte ontsteking 59
pustuleuze rash 42
faryngitis 41
laryngitis 35
erysipelas 32
borstontsteking 30
vulvovaginale mycotische infectie 28
infectie van het oor 27
bronchitis 25
ontsteking tandvlees 24
onsteking van het neusslijmvlies 22
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 20
urineweginfectie 20
vestibulaire neuronitis 20
Pustule 19
amandelontsteking 16
herpes genitalis 15
herpesvirusinfectie 15
koortsuitslag 15
vulvovaginale candidiasis 15
ooginfectie 14
ooglidinfectie 14
schimmelinfectie 11
Bovenste luchtweginfectie 10
Candida-infectie 10
diverticulitis 10
oftalmische herpes zoster 10
appendicitis 9
aspiratiepneumonie 8
griep 8
labyrinthitis 8
middenoorontsteking 8
ontsteking van de nier en nierbekken 8
ontsteking bijbal (epididymitis) 7
postvirale vermoeidheidssyndroom 7
Vermoede COVID-19 7
herpes oftalmisch 6
krentenbaard (impetigo) 6
vaginale infectie 6
bacteriële infectie 5
gelokaliseerde infectie 5
Herpes zoster reactivation 5
pustel op injectieplaats 5
virale pericarditis 5
ziekte van Lyme 5
hordeolum 4
huidinfectie 4
huidinfectie door schimmels 4
infectie 4
infectiegevoeligheid verhoogd 4
ontsteking van de speekselklier 4
tandpulpitis 4
bacteriële vaginose 3
discitis van tussenwervelschijf 3
gastro-enteritis viraal 3
injectieplaatsinfectie 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
ontsteking van haarzakjes 3
orale schimmelinfectie 3
sepsis 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) 3
tinea versicolor 3
urosepsis 3
abces 2
abces op de injectie plaats 2
bacteriële longontsteking 2
buikgriep 2
coronavirusinfectie 2
endocarditis 2
huid bacteriële infectie 2
onderste luchtweginfectie 2
ontsteking gehoorgang (otitis externa) 2
orale candida infectie 2
stafylokokken-infectie 2
steenpuist op aangezicht 2
tinea pedis 2
Varicella zoster virus infection 2
waterpokken 2
Acanthamoeba-keratitis 1
acne met pustels 1
acute sinusitis 1
anaal abces 1
Asymptomatische COVID-19 1
bekkeninfectie 1
bekkenontstekingsziekte 1
borstabces 1
borstafscheiding geïnfecteerd 1
bovenste luchtweginfectie 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocanaliculitis 1
dacryocystitis 1
erythema migrans 1
faryngeaal abces 1
Gecompliceerde appendicitis 1
genitale schimmelinfectie 1
gingiva-abces 1
Helicobacter-infectie 1
hepatitis C 1
herpes-simplex-encefalitis 1
herpes simplex-hepatitis 1
herpes simplex otitis externa 1
Herpes simplex reactivation 1
herpes zoster-meningitis 1
herpes zoster cutaan verspreid 1
herseninfectie (encefalitis) 1
hersenvliesontsteking 1
Legionella-infectie 1
lichaamstinea 1
longsepsis 1
luchtweginfectie viraal 1
myelitis 1
oftalmische herpes simplex 1
onderhuids abces 1
ontsteking beenmerg 1
ontsteking nagelriem 1
oöforitis 1
ooginfectie bacterieel 1
orale bacteriële infectie 1
orale infectie 1
otitis media chronisch 1
pneumokokkeninfectie 1
Purple urine bag syndrome 1
streptokokkeninfectie 1
talgklierinfectie 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) 1
uterusinfectie 1
vestibulitis 1
virale faryngitis 1
virale infectie 1
virale labyrinthitis 1
virale myelitis 1
wondinfectie 1
wortelkanaalinfectie 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) 1

Intoxicaties en letsels 591
blootstelling via moedermelk 201
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 179
val 40
maternale blootstelling vóór zwangerschap 20
kneuzing 19
posttraumatische pijn 13
blootstelling tijdens zwangerschap 11
wintertenen/zwelling huid door koude 8
bloeding rondom oogkas 4
hersenschudding 4
off-label gebruik 4
vaccinatiecomplicatie 4
geleedpotigenbeet 3
Onjuist schema voor producttoediening 3
recall fenomeen 3
spierverrekking 3
vaccinatiefout 3
wond 3
wondcomplicatie 3
epicondylitis 2
hoofdletsel 2
huidabrasie 2
huidletsel 2
ledemaatletsel 2
Medical device monitoring error 2
onderhuidse bloeding 2
onjuiste dosis toegediend 2
Onjuiste toedieningsweg van product 2
ontsteking van wond 2
ruggenmergletsel 2
thermale brandwonden van het oog 2
vreemd lichaam in oog 2
zenuwletsel 2
axillary web syndrome ('okselwebsyndroom') 1
beroepsmatige blootstelling aan product 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding 1
breuk 1
cornea geschaafd 1
extra dosis toegediend 1
gewrichtsletsel 1
huidwond 1
lipletsel 1
onderdosering 1
ongeval thuis 1
oogkneuzing 1
oogletsel 1
oogzenuwletsel 1
Palate injury 1
peesletsel 1
Product dose omission in error 1
Product use issue 1
Producttoedieningsfout 1
retinaal letsel 1
ribfractuur 1
Scrotal injury 1
spaakbeenzenuwletsel 1
spierletsel 1
spierscheur 1
stomacomplicatie 1
tandletsel 1
tracheaobstructie 1
traumatisch hematoom 1
verbranding 1
voetbreuk 1
wervelkolomfractuur 1
wondnecrose 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 57
leverpijn 12
geelzucht 8
Hepatitis 7
ontsteking van de galblaas 6
galstenen 4
vena portae trombose 3
vergroting van de lever 3
afwijkende leverfunctie 2
leveraandoening 2
galblaasaandoening 1
galblaaskoliek 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverfalen 1
leverinfarct 1
leverlaesie 1
leverletsel 1

Maag-darmstelsel 27.698
misselijkheid 19.038
diarree 2.549
buikpijn 1.189
braken 1.030
tintelingen mond 488
gezwollen tong 374
buikklachten 337
pijn in de bovenbuik 273
lipzwelling 244
opgezette buik 170
droge mond 163
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 160
pijn in de onderbuik 111
verminderde gevoeligheid in de mond 96
aften 92
obstipatie, verstopping 91
maag-darm pijn 89
oraal ongemak 81
maagklachten 67
Tongue discomfort 62
winderigheid 49
tandpijn 44
branderige tong 39
zwelling in mond 38
pijn in de mond 34
slikken pijnlijk 32
blaarvorming mondslijmvlies 31
bloederige ontlasting 29
boeren 29
abnormale ontlasting 27
verkleurde ontlasting 26
ontsteking mondholte 24
tongblaren 22
colitis ulcerosa 18
gingiva-pijn 18
frequente darmbewegingen 16
tongaandoening 16
zwelling tandvlees 16
braakneiging 15
lipblaar 15
orale pruritus 15
aandrang voor ontlasting 12
bloederige diarree 12
verhoogde afscheiding van speeksel 12
aandoening maag-darmstelsel 11
tandvlees bloeding 11
ontsteking van de dikke darm 10
prikkelbare darmsyndroom 10
tongverkleuring 10
vergrote huig 10
oesofaguspijn 9
bloeding van de endeldarm 8
Lip pruritus 8
speekselkliervergoting 8
zweertje in de mond 8
lip droog 7
maag-darm bloeding 7
mondbloeding 7
tandongemak 7
tongontsteking 7
Tongue erythema 7
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 7
zuurbranden 7
Gingival discomfort 6
Hyperesthesie tanden 6
lipoedeem 6
maagdarmontsteking 6
niet-infectieuze gingivitis 6
Tongue rough 6
trombose arteria mesenterica 6
uitbraken van medicatie 6
ziekte van Crohn 6
ingewandenischemie 5
lip pijn 5
regurgitatie 5
slokdarm ongemak 5
tongoedeem 5
zachte ontlasting 5
afwezigheid van speeksel 4
bloedbraken 4
erytheem van mondslijmvlies 4
mondaandoening 4
ontstoken lippen 4
onwelriekende adem 4
slijmerige stoelgangen 4
tong droog 4
tong pruritus 4
aambeien 3
acute onsteking alvleesklier 3
darmobstructie (ileus) 3
dyschezie 3
functionele gastro-intestinale aandoening 3
maagdarmgeluiden abnormaal 3
onregelmatigheid in stoelgang 3
ontkleurde ontlasting 3
orale papel 3
verval van tandvlees 3
alvleesklierontsteking 2
anale hemorragie 2
Angular cheilitis 2
buikgevoeligheid 2
colitis microscopisch 2
Defaecation disorder 2
enteritis 2
incontinentie voor ontlasting of gas 2
intestinale bloeding 2
Lip erythema 2
lipverkleuring 2
maagontsteking 2
mondslijmvliesexfoliatie 2
niet-infectieuze sialoadenitis 2
Oral blood blister 2
speekselklierpijn 2
Stijve tong 2
tandverlies 2
tandvleesblaar 2
tong beslagen 2
verandering in de stoelgang 2
verandering in het speeksel 2
verhemelteaandoening 2
zweertje op de lip 2
acuut abdomen 1
anale fistel 1
anale pruritus 1
anorectaal ongemak 1
anussfincter hypertonie 1
buikbloeding 1
chronische ontsteking alvleesklier 1
coeliakie 1
Dental dysaesthesia 1
Dental paraesthesia 1
diverticulaire perforatie 1
dunne darmobstructie 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) 1
endeldarmontsteking (proctitis) 1
epigastrisch ongemak 1
Gastrointestinal wall thickening 1
hemorroïdale hemorragie 1
hemorroïden getromboseerd 1
hiatus hernia 1
hypo-esthesie tanden 1
infrequente stoelgang 1
intra-abdominaal hematoom 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
kramp van de slokdarm 1
leukoplakie oraal 1
lipaandoening 1
lipbloeding 1
maag verwijding 1
maagvarices hemorragie 1
maagzweer 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
orale mucosa eruptie 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) 1
plankharde buik 1
projectiel braken 1
speekselklieraandoening 1
tandpulpa hemorragie 1
tandresorptie 1
tandvleesulcus 1
tanvleesjeuk 1
tongbewegingsafwijking 1
trombose mesenterisch vat 1
vergroting speekselklier 1
vetontlasting 1
Visceral venous thrombosis 1
zwarte ontlasting (door bloed) 1

Neoplasmata 43
goedaardig gezwel huid (papilloom) 5
goedaardige woekeringen bloedvaten (hemangioom) 3
acute leukemie 2
acute myeloïde leukemie 2
hersenneoplasma 2
Kaposi-sarcoom 2
pyogeen granuloom 2
benigne leverneoplasma 1
bijnieradenoom 1
borstkanker stadium II 1
botmetastase 1
chronische lymfocytaire leukemie 1
glioblastoom 1
goedaardig vetgezwel 1
hepatocellulair carcinoom 1
huidkanker 1
inflammatoir carcinoom van de borst 1
intraductaal papilloom van de borst 1
kleincellige longkanker 1
kwaadaardig gezwel 1
leukemie 1
leverkanker recidief 1
levermetastase 1
monoclonale gammopathie 1
myelofibrose 1
neoplasma progressie 1
nierkankermetastase 1
non-Hodgkin-lymfoom 1
plasmacel leukemie 1
plasmacel myeloom 1
vergrote lymfklier 1
wekedelensarcoom 1

Nier en urinewegen 319
vaker urineren 39
nierpijn 37
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 28
urine-incontinentie 25
vaak plassen 22
verkleuring van de urine 17
bloed in de urine 15
urinegeur abnormaal 14
incontinentie 13
nierstenen 10
urineretentie 10
nierfunctie verminderd 9
nierfalen 8
Acute kidney injury 7
nefrotisch syndroom 7
blaaspijn 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 5
aandoening urinelozing 4
urineafwijking 4
verminderde urineafscheiding 4
aandoening van de nier 3
glomerulonefritis minimale letsels 3
urineblaasbloeding 3
cystitisachtig symptoom 2
hemorragie urinewegen 2
hypertonie blaas 2
nachtelijke urinelozing 2
nierontsteking (glomerulonefritis) 2
uitblijven van urineproductie 2
blaas disfunctie 1
blaasirritatie 1
blaasklachten 1
focale segmentale glomerulosclerose 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierischemie 1
nierkoliek 1
nierontsteking 1
pijnklachten urethra 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) 1
stress-urine-incontinentie 1
tubulo-interstitiële nefritis 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. 1

Oog 2.463
wazig zien 377
gezichtsvermogen afgenomen 236
oogpijn 188
oogzwelling 188
zwelling van ooglid 119
oogirritatie 118
oogontsteking 116
dubbelzien 102
ongemak in het oog 97
traanproductie verhoogd 80
rood oog 75
droog oog 61
lichtschuwheid 60
jeuk aan oog 56
stoornis zien (fotopsie) 31
bloeding in het oogwit 30
glasvochttroebelingen 30
retinavene occlusie 29
oogbloeding 28
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 24
ontsteking oogleden 24
asthenopie 21
periorbitale zwelling 21
blindheid unilateraal 17
inwendige oogontsteking (uveitis) 16
Eye haematoma 15
ooglidirritatie 15
oogaandoening 14
blindheid 12
ooglidzwelling 12
vochtophoping rondom oogkas 12
opticus ischaemie neuropathie 11
scherpzien gereduceerd 10
afsluiting van de netvliesslagader 9
ontstoken iris (iridocyclitis) 9
erytheem van het ooglid 8
pijn in het ooglid 8
loslating van het netvlies 7
ptosis van een ooglid 7
eczeem van oogleden 6
ontsteking van het oog (epscleritis) 6
Afwijking oogbeweging 5
gezichtsvelduitval 5
glasvochtloslating 5
kortdurend gezichtsverlies 5
tijdelijke blindheid 5
afsluiting netvliesader 4
allergische oogontsteking 4
halogezicht 4
ooglidhematoom 4
papiloedeem oog 4
staar 4
abnormaal gevoel in oog 3
accomodatiestoornis ooglens 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 3
chalazion 3
Eye infarction 3
Eye paraesthesia 3
glaucoom 3
ongelijke pupillen 3
oogoedeem 3
oogvataandoening 3
aandoening van het netvlies 2
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) 2
donkere kringen onder ogen 2
Dyschromatopsia 2
glasvochtbloeding 2
macula degeneratie 2
maculagat 2
nachtblindheid 2
netvlies vaatafsluiting 2
netvliesbloeding 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) 2
oogafscheiding 2
ooglidbloeding 2
overmatig oogknipperen 2
pupilafwijking 2
retina exsudaten 2
retina infarct 2
retina vasculaire trombose 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 2
schittering 2
verwijding van de pupillen 2
aandoening rondom oogkas 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
afwijking in het epitheel van het netvliespigment 1
chorioretinopathie 1
cornea-erosie 1
endocriene oftalmopathie 1
gestoorde gezichtsdiepteperceptie 1
macula-oedeem 1
necrotiserende retinitis 1
nervus opticus infarct 1
oculair ischemisch syndroom 1
oculaire myasthenie 1
oculogyrische crisis 1
ooghypo-esthesie 1
oogkleur verandering 1
oogledenjeuk 1
ooglidaandoening 1
ooglidfunctieaandoening 1
opticus discus aandoening 1
Periorbital discomfort 1
periorbitale pijn 1
Pseudomyopia 1
pupil vernauwing 1
pupilreactie gestoord 1
retina arterie embolie 1
Retinal drusen 1
scheelzien 1
subcapsulaire staar 1
subretinaal vocht 1
traanproductie afgenomen 1
traanproductieaandoening 1
trombose slagader netvlies 1
vena ophthalmica trombose 1
verkleuring van het oogwit 1
vreemd lichaamgevoel in ogen 1
wimperverkleuring 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 1

Oor en evenwichtsorgaan 2.209
oorsuizen 1.250
draaiduizeligheid 311
oorpijn 242
oorongemak 102
slechthorendheid 55
overgevoeligheid voor geluid 35
plots gehoorverlies 32
doofheid unilateraal 31
doofheid 30
duizeligheid positioneel 28
ziekte van Ménière 19
oorcongestie 11
oorzwelling 11
evenwichtsaandoening 9
oorpruritus 7
voorbijgaande doofheid 6
ooraandoening 3
wagenziekte 3
Auditory disorder 2
bloeding van het oor 2
doofheid bilateraal 2
otorroe 2
trommelvliesaandoening 2
trommelvliesperforatie 2
zwelling van de oorschelp 2
binnenoorontsteking 1
diplacusis 1
dysacusis 1
Excessive cerumen production 1
gehoorgangerytheem 1
geleidingsdoofheid 1
oormismaaktheid verworven 1
Paraesthesia ear 1
Red ear syndrome 1
vochtophoping in middenoor 1

Product aangelegenheden 3
hulpmiddeldislocatie 1
hulpmiddelenuitstoting 1
incompatibiliteit van patiënt en medisch hulpmiddel 1

Psychisch 1.820
slapeloosheid 384
depressieve stemming 199
angst 124
verwarde toestand 108
rusteloosheid 101
Lusteloos 89
stemmingswisselingen 76
ijlen 53
slaap van slechte kwaliteit 48
paniekaanval 43
slaapstoornis 43
nachtmerrie 40
emotionele labiliteit 39
hallucinaties 32
abnormale dromen 30
prikkelbaarheid 27
desoriëntatie 22
emotionele stoornis 22
depressie 20
vertraagd denken 14
gestoord denken 13
onrust 11
stemming veranderd 11
vrees 11
spanning 10
verminderd libido 10
dagdromen 9
psychische stoornis 9
dissociatie 8
initiële insomnia 8
stress 8
uitgelaten stemming 8
woede-aanval 8
abnormaal gedrag 7
emotionele droefheid 7
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 7
waandenkbeelden 7
zelfmoordgedachte 7
zenuwachtigheid 7
agressie 6
Derealisatie 6
libidoverlies 6
verhoogd libido 6
Apathisch 5
brassend eten 5
fonofobie 5
leesstoornis 5
hallucinatie (visueel) 4
paniekreactie 4
somnabulisme 4
stemmingsstoornis 4
angststoornis 3
Disorganised speech 3
Mental fatigue 3
negatieve gedachten 3
psychotische stoornis 3
stotteren 3
tijdsperceptie gewijzigd 3
delirium febrile 2
Depersonalisation/derealisation disorder 2
doorslaapstoornis 2
eetstoornis 2
emotionele armoede 2
hypomanie 2
katatonie 2
paniekstoornis 2
persoonlijkheidsverandering 2
psychiatrisch symptoom 2
Psychotic symptom 2
tic 2
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 1
abulie 1
achterdochtigheid 1
achtervolgingswaan 1
alcoholisme 1
Angst om te vallen 1
angst voor de dood 1
autoscopie 1
bedplassen 1
déjà vu 1
depressie suicidaal 1
dissociatieve stoornis 1
dysforie 1
gedragsproblemen 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
hypnagoge hallucinaties 1
libidostoornis 1
manie 1
nachtelijke angst 1
negativisme 1
onvermogen om te spreken (mutisme) 1
onverschillig 1
opzettelijke automutilatie 1
orgasmestoornis bij de vrouw 1
overdreven waakzaamheid 1
persoonlijkheidsstoornis 1
praten in slaap 1
psychotisch gedrag 1
reukhallucinatie 1
slaapstoornis door een algemene somatische aandoening, insomnia type 1
tachyphrenia 1
tandenknarsen 1
thanatofobie 1
zelfmoord 1

Sociale omstandigheden 16
menarche 6
Loss of personal independence in daily activities 3
gehoorhandicap 2
bedlegerig 1
looponbekwaamheid 1
onbeweeglijk 1
rolstoelgebruiker 1
verminderde rijbekwaamheid 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 54.487
Spierpijn 33.246
gewrichtspijn 16.895
pijn in arm of been 1.156
rugpijn 493
spierspasmen 403
spierzwakte 357
Problemen ledemaat 341
nekpijn 325
skeletspierstijfheid 237
pijn in kaak 107
gewrichtszwelling 102
Klachten skelet/spierstelsel 76
skeletspierstelselpijn 60
Gewrichtsontsteking 51
pijn in de zij 47
slijmbeursonsteking 45
polymyalgia rheumatica 40
spiertrekkingen 37
reumatoïde artritis 36
skeletspierstelsel borstpijn 30
gewrichtsstijfheid 27
fibromyalgie 24
mobiliteit verminderd 23
spier ongemak 23
kaakklem 20
peesontsteking 20
botpijn 18
liespijn 16
okselgezwel 16
reumatische aandoening 16
periartritis 12
Spierontsteking 12
costochondritis 11
gespannenheid spier 11
pees pijn 11
osteitis 9
kaakaandoening 8
artrose 7
peesongemak 6
spinale pijn 6
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 5
pijnlijk stuitje 5
afname spiervolume (spieratrofie) 4
kauwstoornis 4
spierbloeding 4
spiercontractuur 4
spierzwelling 4
artritis reactief 3
dwangstand van het hoofd 3
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 3
hielpijn (fasciïtis plantaris) 3
myalgie intercostaal 3
nekgezwel 3
psoriasis arthropathica 3
spiervermoeidheid 3
synoviumcyste 3
warm gevoel in gewricht 3
ankyloserende spondylitis 2
chondropathie 2
gewrichtsonsteking door jicht 2
gewrichtsruis 2
morphaea 2
peesafwijking 2
rotator cuff syndroom 2
slijmbeursaandoening 2
trigger finger of hokkende vinger 2
afwijking bot (exostose) 1
bindweefselaandoening 1
bindweefselontsteking 1
chondritis 1
contractuur van een extremiteit 1
gewrichtsaandoening 1
gewrichtsblokkering 1
Jaw clicking 1
juveniele idiopathische artritis 1
ligamentafwijking 1
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) 1
misvorming van hand 1
myokymie 1
myosclerose 1
nekstijfheid 1
ontsteking gewrichtskapsel 1
palindroom reuma 1
peesschedestoornis 1
pijn pubis 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) 1
rugaandoening 1
sclerodactylie 1
skeletspierstelselaandoening 1
spieraandoening 1
spierstijfheid 1
temporomandibulair gewrichtssyndroom 1
tenosynovitis 1
tussenwervelschijf protrusie 1
versterf botweefsel 1

Testuitslagen en onderzoeken 5.485
lichaamstemperatuur verhoogd 4.157
hartfrequentie verhoogd 375
bloeddruk verhoogd 166
bloeddruk verlaagd 69
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 58
hartfrequentie onregelmatig 56
gewicht verlaagd 53
hormoonspiegel abnormaal 51
glucosespiegel bloed verhoogd 49
lichaamstemperatuur verlaagd 47
hartfrequentie verlaagd 38
gewicht verhoogd 35
glucosespiegel bloed verlaagd 28
INR verhoogd 19
hartfrequentie abnormaal 17
SARS-CoV-2-test positief 16
wisselende glucosespiegel 13
wisselende lichaamstemperatuur 13
hemoglobine verlaagd 12
te weinig bloedplaatjes 11
ademhalingsfrequentie verhoogd 10
fibrine D dimeer verhoogd 10
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 9
leverenzym abnormaal 8
bloed glucose abnormaal 7
bloed in urine 6
INR verlaagd 6
bloeddruk abnormaal 5
bloedingstijd verlengd 4
leverenzym verhoogd 4
maag pH verlaagd 4
menstruatie normaal 4
serum ferritine verlaagd 4
TSH-spiegel bloed verhoogd 4
abnormale hartritme 3
bloed ijzer verlaagd 3
bloeddruk diastolisch verlaagd 3
bloedplaatjestelling verhoogd 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd 3
hartgeruis 3
Liver function test increased 3
ontstekingsmarker verhoogd 3
rode bloedceltelling verlaagd 3
schildklierfunctietest abnormaal 3
zuurstofsaturatie abnormaal 3
ademhalingsfrequentie verlaagd 2
bloeddruk diastolisch verhoogd 2
fecaal volume verhoogd 2
kaliumspiegel bloed verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
lymfocytentelling verlaagd 2
natrium bloed verlaagd 2
prostaatspecifiek antigeen verhoogd 2
SARS-CoV-2 antibody test negative 2
schommeling in International Normalized Ratio 2
TSH-spiegel bloed verlaagd 2
witte bloedceltelling verhoogd 2
witte bloedceltelling verlaagd 2
afwijkend ECG 1
afwijkingen aan zaadcellen 1
antistoftest abnormaal 1
baarmoederhalsuitstrijkje abnormaal 1
bloed fibrinogeen verlaagd 1
bloed fosfor verlaagd 1
bloed insuline abnormaal 1
bloed kalium abnormaal 1
bloed luteïniserend hormoon abnormaal 1
bloed magnesium abnormaal 1
bloed thyreoïd-stimulerend hormoon normaal 1
bloeddruk ambulant verhoogd 1
bloedingstijd verkort 1
bloedtest abnormaal 1
bloedviscositeit abnormaal 1
bloedviscositeit verhoogd 1
Blood pressure measurement 1
carcino-embryonaal antigeen verhoogd 1
complementfactor C1 verhoogd 1
complementfactor C3 verhoogd 1
complementfactor verhoogd 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
fecale calprotectine verhoogd 1
foetale hartfrequentie verlaagd 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd 1
hematocriet verhoogd 1
hemoglobine verhoogd 1
intraoculaire druktest 1
invaliditeitsbeoordelingsschaal score verhoogd 1
kaliumspiegel bloed verhoogd 1
lichaamstemperatuur abnormaal 1
lymfocytentelling verhoogd 1
monocytentelling verhoogd 1
Muscle strength abnormal 1
neutrofielentelling verlaagd 1
polsgolfvorm abnormaal 1
protrombinetijd verlengd 1
reuma-factor verhoogd 1
SARS-CoV-2-test negatief 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
serum ferritine abnormaal 1
sperma-analyse abnormaal 1
spermavolume verlaagd 1
thyroxine (T4) verhoogd 1
thyroxine vrij verlaagd 1
totale longcapaciteit verlaagd 1
transferrinesaturatie verlaagd 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd 1
troponine verhoogd 1
verlaagde longfunctietest 1
verminderd hoeveelheid urine 1
vitamine B12 verlaagd 1
vitamine D verlaagd 1
zuurstofsaturatie 1
zuurstofsaturatie verhoogd 1
zuurstofverbruik verlaagd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 175.253
vermoeidheid 38.974
malaise 34.935
pijn op de injectieplaats 23.055
koude rillingen 20.150
koorts 13.575
ontsteking op de injectieplaats 9.805
zwelling van injectieplaats 8.379
injectieplaatswarmte 7.511
roodheid op de injectieplaats 5.083
injectieplaatshematoom 2.555
jeuk op de injectieplaats 2.056
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 1.354
pijn in de borstkas 964
onbestendig gevoel borstkas 721
ongemak op injectieplaats 534
injectieplaatsverharding 500
okselpijn 430
gevoel abnormaal 351
pijn 347
verslechtering van de aandoening 340
hoge koorts 317
perifere zwelling 312
het heet hebben 310
zwelling aangezicht 271
verminderd gebruik ingeente arm of been 267
lichaamszwakte 246
griepachtige verschijnselen 158
onverwacht effect 125
perifeer oedeem 119
zwelling 110
het koud hebben 92
aangezichtspijn 72
loopstoornis 71
injectieplaatsrash 66
dorst 61
oedeem 61
injectieplaatsparesthesie 52
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 50
ontsteking 49
reactie op de injectieplaats 43
gevoel van vreemd lichaam 42
onbeoordeelbaar voorval 38
zich zenuwachtig voelen 36
zich dronken voelen 35
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 29
niet lekker voelen 29
geneesmiddelinteractie 25
Aangezicht ongemak 23
huilen 23
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 21
verminderd fysiek uithoudingsvermogen 21
injectieplaatsurticaria 19
injectieplaatsverkleuring 19
gezichtszwelling 18
papel op injectieplaats 18
fysieke conditie afname 16
hypo-esthesie op injectieplaats 16
vaccinatieplaatspijn 16
bloeding op de injectieplaats 15
honger 15
lage lichaamstemperatuur 14
Illness 12
traagheid 11
injectieplaatskoudheid 10
Injection site muscle weakness 10
zwelling op implantatieplaats 10
gelokaliseerd oedeem 8
vaccinatie non-respons 8
gegeneraliseerd oedeem 7
gestoorde beweging op injectieplaats 7
injectieplaatsvesikels 7
energie verhoogd 6
Gait inability 6
geen bijwerking 6
herniapijn 6
secretie uitscheiding 6
voorbestaande aandoening verbeterd 6
nodule 5
temperatuurintolerantie 5
controleverlies van benen 4
eczeem op injectieplaats 4
hartdood 4
injectieplaatsovergevoeligheid 4
Injection site deformation 4
litteken op injectieplaats 4
oedeem slijmvlies 4
Therapeutisch product effect verlaagd 4
vertraagde genezing 4
blauwe plek op vaccinatieplaats 3
cyste 3
dorst verminderd 3
gevoel van bloedstroom 3
hernia 3
induratie 3
kater 3
niet-cardiale pijn op de borst 3
slecht gedefinieerde aandoening 3
slijmvliesdroogheid 3
verhoogde lichaamstemperatuur 3
zwelling op vaccinatieplaats 3
afscheiding 2
erytheem op implantatieplaats 2
injectieplaatsirritatie 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsulcus 2
multi-orgaanfalen 2
ongewenste reactie 2
orgaanfunctiestoornis 2
pijn op implantatieplaats 2
reactie op vaccinatieplaats 2
slijmvliesbloeding 2
toename van ziekte 2
Vaccination site movement impairment 2
verkleuring van vaccinatieplaats 2
voedselinteractie 2
bijwerking 1
blauwe plek op plaats van bloedvatpunctie 1
bleekheid op injectieplaats 1
chronisch vermoeidheidssyndroom 1
Complication associated with device 1
crepitaties 1
dehiscentie 1
dermatitis op implantatieplaats 1
erytheem op de toedieningsplaats 1
erytheem op vaccinatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
gevoel van relaxatie 1
gezwel 1
hematoom op punctieplaats van bloedvat 1
induratie van vaccinatieplaats 1
inhiberend geneesmiddel interactie 1
injectieplaats dysesthesie 1
injectieplaatsgewrichtspijn 1
injectieplaatskneuzing 1
injectieplaatszenuwbeschadiging 1
Injection site muscle atrophy 1
inkapseling reactie 1
letsel op injectieplaats 1
Letsel op plaats van bloedvatpunctie 1
lymfadenopathie op injectieplaats 1
Medical device site recall reaction 1
medisch hulpmiddel embolisatie 1
nodule op injectieplaats 1
oedeem op implantatieplaats 1
ongemak op vaccinatieplaats 1
ongemak ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
ontvankelijkheid voor ziekte 1
pacemakersyndroom 1
papillitis 1
paresthesie op implantatieplaats 1
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel 1
pseudo-cyste 1
pseudohernia 1
reactie ter plaatse van implantaat 1
slijmvlies hyperemie 1
slijmvliesexfoliatie 1
Stenosis 1
stoornis temperatuurregulatie 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom 1
uitscheiding op injectieplaats 1
vaccinatieplaatspruritus 1
Vaccination site recall reaction 1
Vascular stent thrombosis 1
verharding van implantatieplaats 1
verkleuring van implantatieplaats 1
verminderde werkzaamheid 1
verminderde zelfverzorging 1
warmte op vaccinatieplaats 1
weefsel infiltratie 1
wisselwerking met alcohol 1
ziekteterugkering 1

Voeding en stofwisseling 507
verminderde eetlust 265
vocht vasthouden 51
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 37
jicht 34
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 17
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 16
uitdroging 12
toegenomen eetlust 9
verstoorde eetlust 8
hunkering naar voedsel 5
diabetes mellitus 4
hypofagie 4
ijzerdeficiëntie 4
slecht gevoede zuigeling 4
abnormaal verlies van gewicht 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 3
type 1 diabetes mellitus 3
voedingsstoornis 3
abnormale gewichtstoename 2
vitamine-D-deficiëntie 2
vochtopname verlaagd 2
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed 1
alcoholintolerantie 1
calciumdeficiëntie 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is 1
gebrek aan vitamine-B12 1
Gluten sensitivity 1
histamine intolerantie 1
hypernatriëmie 1
insulinebehoefte verhoogd 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 1
lactose-intolerantie 1
lipo-oedeem 1
type 2 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogd dorstgevoel 1
verhoogde triglyceriden 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
verzuring van het bloed (ketoacidose) 1
voedselintolerantie 1

Voortplantingsstelsel en borsten 15.897
wegblijven van de menstruatie 2.520
Intermenstrual bleeding 2.342
verlate menstruatie 1.904
menstruatiestoornis 1.728
polymenorroe 1.696
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 1.161
onregelmatige menstruatie 948
borstpijn 482
verminderde menstruatie 416
bloedingen na de menopauze 357
vaginale bloeding 316
menstruaties met grote tussenpozen 297
menstrueel ongemak 255
gezwollen borst 198
abnormale terugtrekking bloeding 197
borstvoeding verminderd 136
pijnlijke borst 105
premenstruele pijn 68
premenstrueel syndroom 66
gevoelige borsten 65
borstvergroting 58
symptomen overgang 49
vaginale afscheiding 49
eisprongpijn 46
tepelpijn 46
samentrekking van de baarmoeder 30
pijn in de eileiders / eierstokken 27
baarmoederpijn 25
borstontsteking 16
impotentie 15
aandoening van vulva 13
bekkenpijn 12
borstgezwel 11
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) 11
stoornis borstvoeding 11
vulvovaginale pijn 9
coïtale bloeding 8
ovulatieaandoening 8
premenstruele hoofdpijn 8
vulvovaginaal branderig gevoel 8
vaginale droogheid 7
melkafscheiding 6
pijn testikels 6
borstaandoening vrouwelijk 5
borstcyste 5
borstverharding 5
cyste eierstok 5
premenstruele dysfore stoornis 5
tepelvloed 5
vulvovaginale pruritus 5
bloed in het sperma 4
borstaandoening 4
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies 4
galactostase 4
geslachtsorgaanpijn 4
stuwing borst 4
tepelzwelling 4
baarmoedervergroting 3
bloeding in de baarmoeder 3
jeuk aan de geslachtsorganen 3
ontsteking van de eikel (balanitis) 3
onttrekkingsbloeding 3
tepelaandoening 3
vulvale ulceratie 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) 3
vulvovaginale zwelling 3
aandoening eierstok 2
afname borstweefsel 2
borsthematoom 2
borstvoeding toegenomen, puerperaal 2
eierstokader trombose 2
genitale paresthesie 2
genitale zwelling 2
ingetrokken tepel 2
moedermelk geur abnormaal 2
peniel hematoom 2
penisaandoening 2
pijn scrotum 2
polycysteuze eierstokken 2
Poor milk ejection reflex 2
uteruspoliep 2
vergrote schaamlippen 2
vergroting borstklierweefsel (man) 2
adenomyose 1
baarmoederaandoening 1
balzakzwelling 1
bekkenongemak 1
borsthyperplasie 1
borstoedeem 1
borstverkleuring 1
eierstokcyste geruptureerd 1
eileideraandoening 1
endometriumaandoening 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
genitaliën geur 1
gevoelige testis 1
goedaardige vergroting van de prostaat 1
hematosalpinx 1
infertiliteit 1
Nipple enlargement 1
penis bloeding 1
penisvataandoening 1
penisvene trombose 1
prostaatpijn 1
scrotaal erytheem 1
Scrotal discomfort 1
seksuele stoornis 1
spermatokèle 1
tepelontsteking 1
testiculair infarct 1
toename baarmoederslijmvlies 1
vaginale cyste 1
vaginale geur 1
verworven phimosis 1
vulva spataderen 1
vulvaire dysplasie 1
ziekte van Peyronie 1
zweren aan genitalia 1

Zenuwstelsel 46.445
hoofdpijn 34.849
duizeligheid 3.666
tintelingen 1.534
flauwvallen 672
verminderde gevoeligheid 508
presyncope 399
verstoorde smaak 387
migraine 288
aandachtstoornis 250
trilling/beving (tremor) 222
evenwichtsstoornis 196
diffuse hoofdpijn 191
smaakverlies 184
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 175
slaperigheid 168
zenuwpijn 168
herseninfarct 166
branderig gevoel 159
Smaakstoornis 149
verandering reukvermogen 131
epilepsie 127
niet kunnen ruiken 116
geheugen vermindering 97
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 71
bewustzijnsverlies 69
Spraakstoornis (algemeen) 65
perifere zenuwpijn 60
beroerte (CVA) 55
gedeeltelijke verlamming 54
gelaatsparese 54
ischemisch cerebraal infarct 50
aangezichtsverlamming (facialisparese) 49
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 43
hersenbloeding 42
verminderd bewustzijn 41
geheugenverlies 39
houdingsafhankelijke duizeligheid 35
migraine met voortekenen (aura) 34
minder smaak 34
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 34
dyskinesie 32
neuralgische amyotrofie 28
onwillekeurig aanspannen van spieren 27
toeval (convulsie) 26
afwijkend coördinatievermogen 22
Guillain-Barré-syndroom 19
trage response op stimuli 19
aangezichtspijn 18
cognitieve aandoening 18
Hemiparaesthesia 18
hypersomnie 18
duizeligheid bij inspanning 15
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 14
Hyperresponsief voor stimuli 14
multipele sclerose 14
verminderd geestelijk vermogen 14
voorbijgaande globale amnesie 14
niet-reagerend op prikkels 13
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 11
Hemianaesthesia 11
monoparese 11
cerebrale trombose 9
overactiviteit 9
spanningshoofdpijn 9
spierspasmen 9
stoornis in een gevoelswaarneming 9
volledige verlamming 9
cluster hoofdpijn 8
koortsstuip 8
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 8
Cerebral venous sinus thrombosis 7
dysstasie 7
myelitis transversa 7
ontsteking oogzenuw 7
aura 6
lacunair infarct 6
multipele sclerose recidief 6
overmatige gevoeligheid 6
Polyneuropathie 6
verlamming 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 6
ataxie 5
bewegingsstoornis 5
carpaal tunnel syndroom 5
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 5
dementie 5
diplegie 5
faciaal spasme 5
gevoelsverlies 5
hoge rustspanning van een spier 5
peroneale zenuwverlamming 5
Sensory overload 5
trombose van arteria basilaris 5
bewegingsarmoede 4
complex regionaal pijn syndroom 4
een verlaagde spierspanning 4
Fantoomledemaatsyndroom 4
hersenstaminfarct 4
infarct in kleine hersenen 4
kokerzicht 4
Motorische disfunctie 4
myasthenia gravis 4
neurologisch verwaarlozingssyndroom 4
plotselinge slaap 4
postherpetische neuralgie 4
Restless arms-syndroom 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 4
slaapzucht (lethargie) 4
verstoring van het vermogen gerichte handelingen uit te voeren 4
zenuwontsteking 4
ziekte van Parkinson 4
bradykinesie 3
branderige slijmvliezen 3
halfzijdige blindheid 3
IIIde zenuwparese 3
langzame spraak 3
petit mal epilepsie 3
pijn in de grote been zenuw 3
tintelingen slijmvlies 3
verhoogde druk in de schedel 3
Vertebrobasilaire beroerte 3
VIde zenuwparalyse 3
afwijking trigeminus zenuw 2
allodynie 2
arteria carotis trombose 2
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
bewegingsdrang (chorea) 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 2
centrale pijn syndroom 2
cerebrale ischemie 2
Cognitive linguistic deficit 2
coma 2
formicatie 2
hersenstamhemorragie 2
hyporeflexie 2
ischemische beroerte 2
Neuromyelitis optica spectrum disorder 2
partieel insult 2
retinale migraine 2
stembandparalyse 2
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen 2
zenuwstelselaandoening 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) 1
arteria carotis aneurysma 1
arteria carotis dissecans 1
arteria carotis stenose 1
autonome neuropathie 1
axonale neuropathie 1
basale ganglia hemorragie 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsdrang (choreoathetose) 1
bewustzijn fluctuerend 1
carotis arteriosclerose 1
centraal zenuwstelsel onsteking 1
cerebellair syndroom 1
cerebellaire hemorragie 1
Cerebellar stroke 1
cerebrospinaal vocht lek 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 1
cubitaletunnelsyndroom 1
dementie (vasculair) 1
demyeliniserende polyneuropathie 1
drop attacks 1
dunnevezelneuropathie 1
dwarslaesie 1
dyslexie 1
encefalitis auto-immuun 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) 1
extensoren voetzool respons 1
Fine motor skill dysfunction 1
hemihyperesthesie 1
hemiplegische migraine 1
hersenoedeem 1
intercostale neuralgie 1
intracraniaal aneurysma 1
klinisch geïsoleerd syndroom 1
kwijlen 1
loop apraxie 1
Lumbosacral radiculopathy 1
meralgia paraesthetica 1
myasthenia gravis-crisis 1
neurologisch symptoom 1
occipitale neuralgie 1
omgekeerde gewaarwording van heet en koud 1
onhandigheid 1
overmatige bewegingsdrang 1
paralyse van hersenzenuw 1
paraparese 1
parese hersenzenuw 1
Persistent genital arousal disorder 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
radiculitis brachiaal 1
radiculopathie 1
recidiverende-remitterende multipele sclerose 1
Reduced facial expression 1
rusteloosheid; drang om te bewegen 1
rustende tumor 1
sinus hoofdpijn 1
sinus transversus trombose 1
slaap paralyse 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) 1
spiertonusstoornis 1
spierverslapping 1
spinale epidurale bloeding 1
spraakontwikkelingstoornis 1
symptomen van de ziekte van Parkinson 1
syndroom van Horner 1
taalstoornis 1
thalamus infarct 1
thoracic outlet syndroom 1
Thunderclap headache 1
titubatie van hoofd 1
tongverlamming 1
tonisch-clonische bewegingen 1
Transient aphasia 1
trombose hersenslagader 1
typische aura zonder hoofdpijn 1
vasculair parkinsonisme 1
verhoogde spanning 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) 1
verlamming van 4 ledematen 1
verstoord gevoel huid bij aanraking 1
VIde zenuwparese 1
zenuwcompressie 1
zenuwdegeneratie 1

Zwangerschap en perinatale periode 227
spontane miskraam 153
baarmoedercontracties gedurende de zwangerschap 9
missed abortion (niet herkende miskraam) 7
premature baby 7
foetale dood 4
zwangerschap 4
bevalling 3
bloeding in zwangerschap 3
buitenbaarmoederlijke zwangerschap 3
foetale groeibeperking 3
foetale hypokinesie 3
onbedoelde zwangerschap 3
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil 3
Anembryonic gestation 2
ochtendmisselijkheid 2
voortijdige vliesbreuk 2
vroegtijdige vliesbreuk bij te vroege bevalling 2
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap 2
aandoening aan de placenta 1
amniorroe 1
bevallingscomplicatie 1
bloeding na de bevalling 1
conditie van de moeder invloed hebbend op de foetus 1
hypertone baarmoeder 1
navelstrengafwijking 1
placenta-infarct 1
placenta praevia bloeding 1
premature bevalling 1
zwangerschap tijdens anticonceptivum 1
zwangerschapscomplicatie 1

Merknaam

COVID-19 vaccin Spikevax

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

26.028

Aantal meldingen prikmoment 1

12.508

Aantal meldingen prikmoment 2*

13.503

Aantal meldingen prikmoment 3*

17

Aantal gemelde bijwerkingen

154.758

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking **

364


Toelichting

 • * Dit vaccin is op dit prikmoment gegeven, op eerdere prikmomenten kunnen ook andere vaccins gegeven zijn.
 • ** Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
  Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

File icon

Man/vrouw verdeling


File icon

Leeftijd verdeling


File icon

Wie heeft gemeld


Journal medical icon

Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 1.391
kortademigheid 485
orofaryngeale pijn 197
hoesten 185
bloedneus 69
Faryngeale zwelling 55
loopneus 47
longembolie 38
stemstoornis 31
astma 24
longpijn 23
neusverstopping 22
productieve hoest 19
orofaryngeaal ongemak 18
beklemming keel 15
hyperventilatie 13
kortademigheid bij inspanning 12
niezen 12
pijnlijke ademhaling 10
irritatie keel 7
piepen 7
stemloosheid 7
bronchospasme 6
hoorbare piepende ademhaling 5
ophoesten van bloed 5
snelle ademhaling 5
tekort van zuurstof in de weefsels 5
droge keel 4
longaandoening 4
luchtwegaandoening 4
Pharyngeal paraesthesia 4
tonsillaire hypertrofie 4
vocht vasthouden slokdarm 4
diafragmapijn 3
luchtwegirritatie 3
korstvorming neus 2
longinfarct 2
longvliesontsteking 2
onregelmatige ademhaling 2
oropharynxzwelling 2
slaap apneu syndroom 2
sputum toegenomen 2
afwijkende ademhaling 1
allergische bronchitis 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 1
bijholteongemak 1
Dyspneu in rust 1
falen van de ademhaling 1
geeuwen 1
hik 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion 1
interstitiële longziekte 1
longinfiltraat 1
Nasal pruritus 1
neusbijholte verstopping 1
neusklachten 1
pijn strottenhoofd 1
pijnlijke pleuritis 1
pleurale effusie 1
prikkeling voorhoofdsholten 1
Sinus pain 1
sputum verkleurd 1
strottenhoofdongemak 1
toegenomen afscheiding uit de longen 1
tonsilloliet 1
tracheapijn 1
vocht in de longen 1

Bloed- en lymfestelsel 1.155
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 1.094
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 16
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 11
lymfeknooppijn 6
Immune trombocytopenie 5
verhoogde neiging tot kneuzingen 5
auto-immuunhemolytische anemie 3
Bloedarmoede 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 2
spontaan hematoom 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) 1
antifosfolipidensyndroom 1
factor VIII-remming 1
Myelosuppression 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) 1
pancytopenie 1
trombocytose 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) 1

Bloedvaten 338
opvlieger 84
Bloeduitstorting 64
verhoogde bloeddruk 37
Koude vingertoppen en tenen 23
lage bloeddruk 22
trombose ader 22
trombose 10
bleekheid 9
vaatverwijding 8
aderontsteking (tromboflebitis) 7
fenomeen van Raynaud 7
vaatpijn 5
aderontsteking 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 4
overmatig blozen 4
wisselende bloeddruk 3
Bloeding 2
lage bloeddruk bij opstaan 2
Spataderen 2
vena subclavia trombose 2
veneuze aandoening 2
angiopathie 1
bekkenvene trombose 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen 1
Giant cell arteritis 1
hemodynamische instabiliteit 1
labiele bloeddruk 1
lymfoedeem 1
perifeer circulatoir falen 1
perifere arterie trombose 1
perifere veneuze ziekte 1
Susac-syndroom 1
vaatontsteking 1
vaatspasme 1
vena cave trombose 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1

Chirurgische en medische verrichtingen 3
ziekenhuisopname 2
menstruatiecyclus behandeling 1

Endocrien systeem 21
anovulatoire cyclus 4
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 3
ziekte van Basedow 3
ovulatie vertraagd 2
schildklierontsteking 2
thyreoïditis subacuut 2
acute bijnierschorsinsufficiëntie 1
schildklieraandoening 1
schildklierpijn 1
struma 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) 1

Hart 556
hartkloppingen 314
snel hartritme 65
onregelmatige hartslag 30
ontsteking hartzakje 23
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 18
ontsteking van de hartspier 17
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 16
ritmestoornis hart (extrasystolen) 16
hartinfarct 12
hart ongemak 8
hartfalen 6
trage hartslag 6
extra (ventriculaire) hartslag 4
hartstilstand 4
hartaandoening 3
abnormale vochtophoping hartzakje 2
aanvalsgewijze snel hartritme 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
hart- en longfalen 1
kransslagaderdissectie 1
kransslagaderstenose 1
kransslagadertrombose 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
ritmestoornis (sinus arrest) 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
tachyaritmie 1

Huidenonderhuid 1.625
huiduitslag 194
Jeuk 194
overmatig zweten 179
roodheid 173
galbulten 138
jeukende huiduitslag 116
rode huiduitslag 87
pijn aan de huid 73
huiduitslag (rash papulair) 40
nachtzweten 40
haaruitval 38
vlekkerige huiduitslag 36
Gevoelige huid 31
brandend gevoel van de huid 29
puntbloedingen 25
eczeem 24
papel 17
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 13
huidverkleuring 12
blaar 11
angio-oedeem 9
acne 8
onprettig aanvoelende huid 7
vervellen 7
zweten en rillen 7
droge huid 6
psoriasis 6
huidreactie 5
huiduitslag met blaasjes 5
huidzwelling 5
reactie op zonlicht 5
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) 5
huidaandoening 4
huidgeur afwijkend 4
erythema multiforme 3
huidirritatie 3
huidontsteking 3
strakke huid 3
alopecia diffusa 2
bloedblaar 2
huid warm 2
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 2
huidbloeding 2
huidgezwel 2
huidontsteking met blaarvorming 2
huidrimpeling 2
huiduitslag ( maculo-papulair) 2
koude urticaria 2
mechanische urticaria 2
Nodular rash 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 2
sensibilisatie van de huid 2
Te behandelen huidletsel 2
vasculitische rash 2
allergische huidontsteking 1
alopecia universalis 1
couperose (pityriasis rosea) 1
drukurticaria 1
erythema elevatum diutinum 1
exfoliatieve uitslag 1
haargroei abnormaal 1
hoofdroos 1
huidaandoening (spider naevus) 1
huiduitslag rondom haarzakjes 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen 1
Jeukende bultjes 1
kippenvel 1
korst 1
lineaire IgA ziekte (van de nier) 1
littekenpijn 1
Meerdere blauwe plekken 1
nagelbedontsteking 1
overmatige afscheiding van talg 1
panniculitis 1
rosacea 1
Stevens-Johnson-syndroom 1
toename huidpigment 1
Trichodynia 1
vlek 1
zonneallergie 1
zonnedermatose 1

Immuunsysteem 77
overgevoeligheid 30
anafylactische reactie 12
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 11
seizoensgebonden allergie 6
anafylactische shock 4
allergie voor geleedpotigenbeet 3
geneesmiddelenovergevoeligheid 2
sarcoidose 2
voedselallergie 2
allergie voor dieren 1
allergie voor geleedpotigensteek 1
auto-immuunziekte 1
Mite allergy 1
rubbergevoeligheid 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 467
neus-keelontsteking 110
gordelroos 101
orale herpes 34
erysipelas 32
blaasontsteking 17
longontsteking 16
ontsteking tandvlees 10
voorhoofdsholte ontsteking 8
injectieplaatsinfectie 6
pustuleuze rash 6
vestibulaire neuronitis 6
erythema migrans 5
Bovenste luchtweginfectie 4
injectieplaatscellulitis 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 4
appendicitis 3
bacteriële infectie 3
borstontsteking 3