Meldingen van bijwerkingen bij coronavaccins

In dit overzicht staan de gemelde bijwerkingen die bij Lareb binnengekomen en bekeken zijn door deskundigen, tot en met 09 mei 2021.


Belangrijk! Lees eerst deze toelichting

 • Een gemelde bijwerking hoeft niet altijd door het vaccin veroorzaakt te zijn. Klachten of aandoeningen kunnen ook door een andere oorzaak na de vaccinatie zijn ontstaan.
 • Het aantal meldingen zegt niets over hoe vaak een bijwerking optreedt.
 • Onderstaande gegevens kunnen niet gebruikt worden om de bijwerkingen per vaccin te vergelijken. De verschillende coronavaccins worden in wisselende hoeveelheden en bij verschillende doelgroepen gebruikt.
 • De getoonde meldingen zijn afkomstig van patiënten, zorgverleners en fabrikanten van de vaccins. 
 • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen is dus hoger dan het aantal meldingen.
 • Wij tonen elke twee weken een overzicht van de meldingen. Kijk hierboven tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt. Lees hier onze toelichting bij de update van de bijwerkingen. Wilt u op een andere manier gegevens over de meldingen gebruiken in publicaties of media? Dit kan uitsluitend na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.

Aantal meldingen

Totaal 49.850

Meldingen per vaccin

Merknaam

COVID-19 vaccin Comirnaty

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

17.483

Aantal meldingen na 1e prik

10.317

Aantal meldingen na 2e prik

7.166

Aantal gemelde bijwerkingen

83.265

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

719


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 1.075
kortademigheid 372
orofaryngeale pijn 151
hoesten 95
bloedneus 69
longembolie 56
loopneus 40
Faryngeale zwelling 28
longpijn 21
niezen 20
orofaryngeaal ongemak 16
hyperventilatie 14
kortademigheid bij inspanning 14
neusverstopping 14
beklemming keel 13
stemstoornis 10
astma 9
tekort van zuurstof in de weefsels 9
irritatie keel 8
pijnlijke ademhaling 8
productieve hoest 8
aspiratiepneumonie 6
ophoesten van bloed 6
stemloosheid 6
Dyspneu in rust 5
Pharyngeal paraesthesia 4
Sinus pain 4
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 3
diafragmapijn 3
droge keel 3
hik 3
hoorbare piepende ademhaling 3
longaandoening 3
luchtwegaandoening 3
snelle ademhaling 3
toegenomen luchtweguitscheiding 3
vocht in de longen 3
droogheid neusslijmvlies 2
falen van de ademhaling 2
luchtwegirritatie 2
neusontsteking 2
piepen 2
pleurale effusie 2
rinalgie 2
tonsillaire hypertrofie 2
verstikkingsgevoel 2
vocht vasthouden slokdarm 2
allergische ontsteking van het neusslijmvlies 1
bijholteongemak 1
bronchiale hyperreactiviteit 1
bronchospasme 1
geeuwen 1
langdurige uitademing 1
longbloeding 1
longinfarct 1
neusklachten 1
neusoedeem 1
obstructieve luchtwegaandoening 1
oedeem van ademhalingsstelsel 1
ontsteking bovenste luchtwegen 1
orofaryngeale blaarvorming 1
oropharynxzwelling 1
ratelgeluiden 1
Respiratory symptom 1
sputum verkleurd 1
toegenomen afscheiding uit de longen 1

Bloed- en lymfestelsel 824
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 797
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 15
lymfeknooppijn 3
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) 1
bloedstollingsstoornis 1
Immune trombocytopenie 1
miltaandoening 1
pancytopenie 1
verhoogde neiging tot kneuzingen 1

Bloedvaten 306
verhoogde bloeddruk 61
trombose ader 49
opvlieger 35
lage bloeddruk 28
Bloeduitstorting 25
Koude vingertoppen en tenen 19
bleekheid 18
overmatig blozen 9
aderontsteking (tromboflebitis) 8
trombose 7
flauwvallen 6
vaatverwijding 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 4
Bloeding 4
oppervlakkige aderontsteking 4
vaatontsteking 3
fenomeen van Raynaud 2
Giant cell arteritis 2
hemodynamische instabiliteit 2
aderontsteking 1
aorta dissecans 1
aortatrombose 1
arteriële trombose 1
bloedende spatader 1
embolie arterieel 1
hypertensieve crisis 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
lage bloeddruk bij opstaan 1
Spataderen 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 1
vaatpijn 1
vaatspasme 1
wisselende bloeddruk 1

Chirurgische en medische verrichtingen 2
lokale verdoving 1
tumorexcisie 1

Endocrien systeem 5
anovulatoire cyclus 1
hypofyseapoplexie 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) 1
schildklierontsteking 1
secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 1

Hart 345
hartkloppingen 162
snel hartritme 29
hartinfarct 26
onregelmatige hartslag 24
hartfalen 20
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 20
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 9
hartstilstand 9
asthma cardiale 5
hart ongemak 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) 5
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 3
ontsteking hartzakje 3
trage hartslag 3
extra (ventriculaire) hartslag 2
hartaandoening 2
snelle regelmatige hartslag 2
angina instabiel 1
ernstige vernauwing kransslagader 1
hart- en longfalen 1
hart ventriculaire trombose 1
hartfalen acuut 1
hartfibrilleren 1
hartritmestoornis (boezemflutter) 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) 1
harttamponade 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
sinusaritmie 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) 1
stress-cardiomyopathy 1
versnelde hartslag (ventriculair) 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) 1

Huidenonderhuid 991
Jeuk 179
huiduitslag 170
roodheid 98
overmatig zweten 93
galbulten 78
jeukende huiduitslag 68
rode huiduitslag 47
pijn aan de huid 27
nachtzweten 20
eczeem 18
Gevoelige huid 16
huiduitslag (rash papulair) 16
angio-oedeem 14
brandend gevoel van de huid 14
puntbloedingen 13
zweten en rillen 11
huidverkleuring 10
psoriasis 9
blaar 6
droge huid 6
vlekkerige huiduitslag 6
haaruitval 5
huidirritatie 5
huiduitslag met blaasjes 4
Trichodynia 4
acne 3
huiduitslag ( maculo-papulair) 3
livedo reticularis 3
onprettig aanvoelende huid 3
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 3
Enkelvoudige blauwe plek 2
huid warm 2
huidontsteking 2
huidontsteking met blaarvorming 2
huidreactie 2
huiduitslag (toxisch) 2
kippenvel 2
Meerdere blauwe plekken 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) 1
bloedblaar 1
Circumorale zwelling 1
couperose (pityriasis rosea) 1
hidradenitis 1
huidaandoening 1
huidaandoening (lichen planus) 1
huidverharding 1
huidzwelling 1
nagelverkleuring 1
Nodular rash 1
onychalgie 1
op acne lijkende huidontsteking 1
palmerytheem 1
rosacea 1
strakke huid 1
toename huidpigment 1
vervellen 1

Immuunsysteem 66
overgevoeligheid 40
anafylactische reactie 15
seizoensgebonden allergie 3
geneesmiddelenovergevoeligheid 2
allergie voor dieren 1
allergie voor vaccin 1
anafylactische shock 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose 1
immuunsysteemaandoening 1
voedselallergie 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 448
neus-keelontsteking 101
gordelroos 92
COVID-19 58
longontsteking 35
orale herpes 33
blaasontsteking 14
erysipelas 8
urineweginfectie 6
bronchitis 5
faryngitis 5
onsteking van het neusslijmvlies 5
vulvovaginale mycotische infectie 4
Bovenste luchtweginfectie 3
herpes genitalis 3
herpes oftalmisch 3
infectie van het oor 3
koortsuitslag 3
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 3
urosepsis 3
vestibulaire neuronitis 3
voorhoofdsholte ontsteking 3
abces 2
amandelontsteking 2
diverticulitis 2
gelokaliseerde infectie 2
herpesvirusinfectie 2
ontsteking tandvlees 2
ontsteking van de speekselklier 2
ooglidinfectie 2
Pustule 2
pustuleuze rash 2
appendicitis 1
bacteriële infectie 1
bacteriële longontsteking 1
borstontsteking 1
buikgriep 1
Candida-infectie 1
coronavirusinfectie 1
COVID-19-pneumonie 1
dacryocystitis 1
gastro-enteritis viraal 1
hepatitis C 1
Herpes zoster reactivation 1
herseninfectie (encefalitis) 1
hordeolum 1
infectiegevoeligheid verhoogd 1
injectieplaatsinfectie 1
krentenbaard (impetigo) 1
labyrinthitis 1
laryngitis 1
oftalmische herpes zoster 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
oöforitis 1
ooginfectie 1
orale bacteriële infectie 1
orale candida infectie 1
pustel op injectieplaats 1
schimmelinfectie 1
sepsis 1
stafylokokken-infectie 1
steenpuist op aangezicht 1
talgklierinfectie 1
tinea versicolor 1
vaginale infectie 1
virale faryngitis 1
wondinfectie 1

Intoxicaties en letsels 60
val 16
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 15
blootstelling via moedermelk 7
kneuzing 3
wintertenen/zwelling huid door koude 3
bloeding rondom oogkas 2
Medical device monitoring error 2
blootstelling tijdens zwangerschap 1
breuk 1
extra dosis toegediend 1
hersenschudding 1
huidabrasie 1
onjuiste dosis toegediend 1
Onjuiste toedieningsweg van product 1
Scrotal injury 1
spierverrekking 1
traumatisch hematoom 1
wond 1
wondcomplicatie 1

Lever en galwegen 14
geelzucht 4
leverpijn 3
Hepatitis 1
hepatitis acuut 1
hepatitis cholestatisch 1
icterus van het oog 1
leverfalen 1
ontsteking van de galblaas 1
vena portae trombose 1

Maag-darmstelsel 5.473
misselijkheid 4.281
diarree 305
braken 240
buikpijn 114
tintelingen mond 89
pijn in de bovenbuik 49
gezwollen tong 44
buikklachten 36
droge mond 34
lipzwelling 30
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 27
verminderde gevoeligheid in de mond 14
obstipatie, verstopping 12
maagklachten 10
aften 9
blaarvorming mondslijmvlies 9
oraal ongemak 9
branderige tong 7
pijn in de mond 7
tongblaren 7
zwelling in mond 7
maag-darm bloeding 6
ontsteking mondholte 6
opgezette buik 6
pijn in de onderbuik 6
tandpijn 5
verkleurde ontlasting 5
lipblaar 4
slikken pijnlijk 4
abnormale ontlasting 3
bloeding van de endeldarm 3
boeren 3
frequente darmbewegingen 3
Gingival discomfort 3
maag-darm pijn 3
tongaandoening 3
Tongue discomfort 3
vergrote huig 3
winderigheid 3
aandrang voor ontlasting 2
braakneiging 2
gingiva-pijn 2
ingewandenischemie 2
intestinale bloeding 2
ontstoken lippen 2
orale pruritus 2
tandvlees bloeding 2
tongontsteking 2
verhoogde afscheiding van speeksel 2
zwelling tandvlees 2
acuut abdomen 1
anale hemorragie 1
anussfincter hypertonie 1
bloedbraken 1
bloederige diarree 1
bloederige ontlasting 1
buikbloeding 1
colitis ulcerosa 1
dunne darmobstructie 1
Hyperesthesie tanden 1
Lip pruritus 1
lipoedeem 1
maag verwijding 1
maagdarmontsteking 1
mondbloeding 1
mondslijmvliesexfoliatie 1
niet-infectieuze gingivitis 1
niet-infectieuze sialoadenitis 1
obstructie van de darm 1
ontsteking van de huig 1
ontsteking van de slokdarmwand 1
onwelriekende adem 1
orale mucosa eruptie 1
prikkelbare darmsyndroom 1
projectiel braken 1
regurgitatie 1
speekselklierpijn 1
speekselkliervergoting 1
Stijve tong 1
tandongemak 1
tandverlies 1
tong beslagen 1
tong droog 1
Tongue rough 1
tongverkleuring 1
trombose mesenterisch vat 1
verval van tandvlees 1
ziekte van Crohn 1
zuurbranden 1

Neoplasmata 1
acute leukemie 1

Nier en urinewegen 51
vaak plassen 7
incontinentie 6
urine-incontinentie 4
vaker urineren 4
nierfunctie verminderd 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 3
urinegeur abnormaal 3
cystitisachtig symptoom 2
nefrotisch syndroom 2
nierfalen 2
nierstenen 2
urineretentie 2
Acute kidney injury 1
glomerulonefritis minimale letsels 1
nachtelijke urinelozing 1
nierarterie trombose 1
nierinfarct 1
nierpijn 1
pijnklachten urethra 1
urineafwijking 1
verkleuring van de urine 1
verminderde urineafscheiding 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 1

Oog 324
wazig zien 39
oogpijn 28
zwelling van ooglid 25
gezichtsvermogen afgenomen 22
oogzwelling 22
oogirritatie 19
dubbelzien 18
rood oog 17
droog oog 12
oogontsteking 10
traanproductie verhoogd 10
jeuk aan oog 9
lichtschuwheid 7
ongemak in het oog 7
periorbitale zwelling 5
blindheid unilateraal 4
vochtophoping rondom oogkas 4
afsluiting van de netvliesslagader 3
blindheid 3
bloeding in het oogwit 3
oogbloeding 3
retinavene occlusie 3
scherpzien gereduceerd 3
stoornis zien (fotopsie) 3
accomodatiestoornis ooglens 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) 2
allergische oogontsteking 2
erytheem van het ooglid 2
glasvochttroebelingen 2
nachtblindheid 2
ontsteking oogleden 2
ontsteking van het oog (epscleritis) 2
ontstoken iris (iridocyclitis) 2
ooglidirritatie 2
ooglidzwelling 2
ptosis van een ooglid 2
aandoening rondom oogkas 1
Afwijking oogbeweging 1
asthenopie 1
donkere kringen onder ogen 1
endocriene oftalmopathie 1
Eye haematoma 1
halogezicht 1
kortdurend gezichtsverlies 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 1
loslating van het netvlies 1
macula degeneratie 1
nervus opticus infarct 1
oculaire myasthenie 1
oogaandoening 1
ooglidbloeding 1
ooglidhematoom 1
papiloedeem oog 1
Periorbital discomfort 1
pupilafwijking 1
retina arterie embolie 1
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 1

Oor en evenwichtsorgaan 169
draaiduizeligheid 49
oorsuizen 43
oorpijn 33
oorongemak 10
duizeligheid positioneel 6
plots gehoorverlies 6
ziekte van Ménière 5
doofheid unilateraal 4
doofheid 2
overgevoeligheid voor geluid 2
bloeding van het oor 1
evenwichtsaandoening 1
ooraandoening 1
oorcongestie 1
oorzwelling 1
Paraesthesia ear 1
slechthorendheid 1
voorbijgaande doofheid 1
zwelling van de oorschelp 1

Product aangelegenheden 3
oversensing 2
undersensing 1

Psychisch 267
slapeloosheid 44
verwarde toestand 37
ijlen 21
rusteloosheid 21
depressieve stemming 20
angst 17
Lusteloos 16
slaap van slechte kwaliteit 9
hallucinaties 7
abnormale dromen 6
emotionele labiliteit 6
nachtmerrie 5
slaapstoornis 5
stemmingswisselingen 4
vrees 4
onrust 3
abnormaal gedrag 2
agressie 2
Apathisch 2
Derealisatie 2
Disorganised speech 2
dissociatie 2
doorslaapstoornis 2
katatonie 2
paniekaanval 2
paniekreactie 2
prikkelbaarheid 2
Psychotic symptom 2
vertraagd denken 2
achterdochtigheid 1
delirium febrile 1
depressie 1
depressie suicidaal 1
desoriëntatie 1
emotionele armoede 1
fonofobie 1
gestoord denken 1
libidoverlies 1
reukhallucinatie 1
somnabulisme 1
spanning 1
tijdsperceptie gewijzigd 1
verminderd libido 1
waandenkbeelden 1
woede-aanval 1

Sociale omstandigheden 1
bedlegerig 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 13.861
Spierpijn 8.945
gewrichtspijn 4.215
pijn in arm of been 251
spierzwakte 66
rugpijn 65
nekpijn 57
Problemen ledemaat 56
spierspasmen 53
skeletspierstijfheid 32
pijn in kaak 18
gewrichtszwelling 10
Klachten skelet/spierstelsel 8
pijn in de zij 7
Gewrichtsontsteking 6
mobiliteit verminderd 6
skeletspierstelsel borstpijn 6
botpijn 5
gewrichtsstijfheid 4
slijmbeursonsteking 4
spiertrekkingen 4
fibromyalgie 3
kaakklem 3
okselgezwel 3
reumatoïde artritis 3
spier ongemak 3
kauwstoornis 2
liespijn 2
myalgie intercostaal 2
osteitis 2
pees pijn 2
reumatische aandoening 2
skeletspierstelselpijn 2
artrose 1
dwangstand van het hoofd 1
gewrichtsruis 1
kaakaandoening 1
misvorming van hand 1
nekgezwel 1
peesontsteking 1
pijnlijk stuitje 1
rotator cuff syndroom 1
slijmbeursaandoening 1
Spierontsteking 1
spierstijfheid 1
spierzwelling 1
warm gevoel in gewricht 1

Testuitslagen en onderzoeken 1.386
lichaamstemperatuur verhoogd 1.166
hartfrequentie verhoogd 59
bloeddruk verhoogd 24
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 22
bloeddruk verlaagd 16
glucosespiegel bloed verhoogd 14
lichaamstemperatuur verlaagd 12
hartfrequentie onregelmatig 11
glucosespiegel bloed verlaagd 5
hartfrequentie verlaagd 5
INR verhoogd 5
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 4
wisselende glucosespiegel 4
ademhalingsfrequentie verhoogd 3
hartfrequentie abnormaal 3
hemoglobine verlaagd 3
te weinig bloedplaatjes 3
wisselende lichaamstemperatuur 3
bloed in urine 2
gewicht verlaagd 2
lymfeklierscan abnormaal 2
zuurstofsaturatie abnormaal 2
abnormale hartritme 1
bloed glucose abnormaal 1
fecaal volume verhoogd 1
INR verlaagd 1
leverenzym abnormaal 1
maag pH verlaagd 1
menstruatie normaal 1
monocytentelling verhoogd 1
ontstekingsmarker verhoogd 1
SARS-CoV-2-test positief 1
SARS-CoV-2 antibody test positive 1
schildklierfunctietest abnormaal 1
schommeling in International Normalized Ratio 1
serum ferritine abnormaal 1
serum ferritine verlaagd 1
verlaagde longfunctietest 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 46.663
malaise 8.817
vermoeidheid 8.519
koude rillingen 6.474
pijn op de injectieplaats 6.344
koorts 4.419
ontsteking op de injectieplaats 2.889
zwelling van injectieplaats 2.339
injectieplaatswarmte 2.215
roodheid op de injectieplaats 1.744
jeuk op de injectieplaats 707
injectieplaatshematoom 593
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 336
injectieplaatsverharding 144
pijn in de borstkas 129
okselpijn 126
ongemak op injectieplaats 100
onbestendig gevoel borstkas 85
hoge koorts 78
pijn 54
verminderd gebruik ingeente arm of been 51
het heet hebben 47
zwelling aangezicht 45
perifere zwelling 41
gevoel abnormaal 37
lichaamszwakte 35
het koud hebben 29
griepachtige verschijnselen 24
perifeer oedeem 18
verslechtering van de aandoening 15
oedeem 14
zwelling 14
loopstoornis 12
dorst 11
zich zenuwachtig voelen 11
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 10
injectieplaatsrash 9
aangezichtspijn 8
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 8
gevoel van vreemd lichaam 8
onverwacht effect 8
niet lekker voelen 7
injectieplaatsparesthesie 6
ontsteking 6
gezichtszwelling 5
injectieplaatsurticaria 5
reactie op de injectieplaats 5
injectieplaatskoudheid 4
lage lichaamstemperatuur 4
huilen 3
injectieplaatsverkleuring 3
Therapeutisch product effect verlaagd 3
bloeding op de injectieplaats 2
dorst verminderd 2
geen bijwerking 2
gelokaliseerd oedeem 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam 2
hartdood 2
herniapijn 2
hypo-esthesie op injectieplaats 2
injectieplaatsoedeem 2
injectieplaatsvesikels 2
secretie uitscheiding 2
traagheid 2
vaccinatie non-respons 2
vaccinatieplaatspijn 2
controleverlies van benen 1
energie verhoogd 1
fysieke conditie afname 1
Gait inability 1
honger 1
Illness 1
injectieplaatsovergevoeligheid 1
kater 1
nodule 1
papel op injectieplaats 1
toename van ziekte 1
uitscheiding op injectieplaats 1
Vascular stent thrombosis 1
verhoogde lichaamstemperatuur 1
verminderde zelfverzorging 1
zich dronken voelen 1
zwelling op vaccinatieplaats 1

Voeding en stofwisseling 112
verminderde eetlust 73
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 12
hypofagie 4
vocht vasthouden 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 3
uitdroging 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 2
voedingsstoornis 2
abnormaal verlies van gewicht 1
hypernatriëmie 1
ijzerdeficiëntie 1
jicht 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) 1
type 1 diabetes mellitus 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) 1
verhoogde triglyceriden 1
vochtopname verlaagd 1

Voortplantingsstelsel en borsten 63
vaginale bloeding 8
menstruatiestoornis 6
wegblijven van de menstruatie 6
borstpijn 5
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 4
onregelmatige menstruatie 3
verlate menstruatie 3
bloedingen na de menopauze 2
borstvoeding verminderd 2
gezwollen borst 2
impotentie 2
Intermenstrual bleeding 2
vaginale afscheiding 2
bekkenpijn 1
borstaandoening 1
borstgezwel 1
Exfoliatie van het scrotum 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
genitale paresthesie 1
menstruaties met grote tussenpozen 1
pijn in de eileiders / eierstokken 1
pijn testikels 1
polymenorroe 1
scrotaal erytheem 1
symptomen overgang 1
tepelzwelling 1
vaginale droogheid 1
vulva spataderen 1

Zenuwstelsel 10.728
hoofdpijn 8.821
duizeligheid 621
tintelingen 179
flauwvallen 107
verstoorde smaak 74
presyncope 70
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 65
herseninfarct 43
verminderde gevoeligheid 42
trilling/beving (tremor) 40
epilepsie 38
slaperigheid 36
migraine 33
smaakverlies 33
evenwichtsstoornis 31
branderig gevoel 29
ischemisch cerebraal infarct 29
aandachtstoornis 27
beroerte (CVA) 23
diffuse hoofdpijn 22
Smaakstoornis 22
zenuwpijn 18
hersenbloeding 16
verandering reukvermogen 16
bewustzijnsverlies 14
verminderd bewustzijn 14
gedeeltelijke verlamming 13
niet kunnen ruiken 13
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 12
toeval (convulsie) 12
geheugen vermindering 9
aangezichtsverlamming (facialisparese) 8
perifere zenuwpijn 8
Spraakstoornis (algemeen) 8
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 8
niet-reagerend op prikkels 7
afwijkend coördinatievermogen 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 6
geheugenverlies 6
houdingsafhankelijke duizeligheid 5
onwillekeurig aanspannen van spieren 5
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 5
faciaal spasme 4
hypersomnie 4
minder smaak 4
aangezichtspijn 3
dyskinesie 3
facialis neuralgie 3
gelaatsparese 3
migraine met voortekenen (aura) 3
overmatige gevoeligheid 3
pijn in de grote been zenuw 3
verlamming 3
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) 3
autonoom zenuwstelsel stoornis 2
Cerebral venous sinus thrombosis 2
cerebrale ischemie 2
cognitieve aandoening 2
Cognitive linguistic deficit 2
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel 2
duizeligheid bij inspanning 2
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 2
halfzijdige blindheid 2
koortsstuip 2
multipele sclerose 2
neuralgische amyotrofie 2
neurologisch verwaarlozingssyndroom 2
peroneale zenuwverlamming 2
Sensory overload 2
spanningshoofdpijn 2
spierspasmen 2
trombose van arteria basilaris 2
verhoogde druk in de schedel 2
Vertebrobasilaire beroerte 2
afwijking trigeminus zenuw 1
allodynie 1
arteria carotis dissecans 1
arteria carotis trombose 1
ataxie 1
aura 1
beven bij bewegingen 1
bewegingsarmoede 1
bewegingsdrang (chorea) 1
bewegingsstoornis 1
bewustzijn fluctuerend 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) 1
bradykinesie 1
carotis arteriosclerose 1
coma 1
diplegie 1
dysstasie 1
een verlaagde spierspanning 1
encefalitis auto-immuun 1
Fantoomledemaatsyndroom 1
formicatie 1
Guillain-Barré-syndroom 1
Hemianaesthesia 1
Hyperresponsief voor stimuli 1
infarct in kleine hersenen 1
lacunair infarct 1
loop apraxie 1
myelitis transversa 1
ontsteking oogzenuw 1
overactiviteit 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom 1
postictale toestand 1
Reduced facial expression 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) 1
rustende tumor 1
sinus transversus trombose 1
spinale epidurale bloeding 1
stoornis in een gevoelswaarneming 1
syndroom van Horner 1
taalstoornis 1
Thunderclap headache 1
tintelingen slijmvlies 1
trage response op stimuli 1
Transient aphasia 1
vasculair parkinsonisme 1
verhoogde spanning 1
verlamming van 4 ledematen 1
verminderd geestelijk vermogen 1
verstoord gevoel huid bij aanraking 1
VIde zenuwparese 1
volledige verlamming 1
voorbijgaande globale amnesie 1
zenuwcompressie 1
zenuwontsteking 1
ziekte van Parkinson 1

Zwangerschap en perinatale periode 14
spontane miskraam 11
missed abortion (niet herkende miskraam) 2
Anembryonic gestation 1

Merknaam

COVID-19 vaccin Moderna

Soort vaccin

mRNA vaccin


Totaal aantal meldingen

4.401

Aantal meldingen na 1e prik

2.494

Aantal meldingen na 2e prik

1.907

Aantal gemelde bijwerkingen

25.802

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

96


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 140
kortademigheid 48
hoesten 20
orofaryngeale pijn 16
longembolie 12
bloedneus 7
Faryngeale zwelling 5
loopneus 4
beklemming keel 3
orofaryngeaal ongemak 3
hyperventilatie 2
longpijn 2
ophoesten van bloed 2
snelle ademhaling 2
stemstoornis 2
allergische bronchitis 1
falen van de ademhaling 1
interstitiële longziekte 1
kortademigheid bij inspanning 1
luchtwegaandoening 1
neusverstopping 1
oropharynxzwelling 1
piepen 1
pijnlijke ademhaling 1
productieve hoest 1
stemloosheid 1
tekort van zuurstof in de weefsels 1

Bloed- en lymfestelsel 206
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 188
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 6
lymfeknooppijn 3
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 3
Immune trombocytopenie 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) 1
auto-immuunhemolytische anemie 1
Myelosuppression 1

Bloedvaten 30
trombose ader 6
fenomeen van Raynaud 3
Koude vingertoppen en tenen 3
opvlieger 3
lage bloeddruk 2
verhoogde bloeddruk 2
bekkenvene trombose 1
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 1
bleekheid 1
Bloeduitstorting 1
lage bloeddruk bij opstaan 1
overmatig blozen 1
trombose 1
vena cave trombose 1
vorming van bloedprop in ledemaat 1
wisselende bloeddruk 1

Hart 57
hartkloppingen 23
snel hartritme 14
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 8
hartstilstand 3
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 2
hartfalen 2
hartinfarct 2
hart- en longfalen 1
ontsteking van de hartspier 1
trage hartslag 1

Huidenonderhuid 186
Jeuk 28
huiduitslag 26
roodheid 22
galbulten 20
overmatig zweten 14
jeukende huiduitslag 13
rode huiduitslag 12
pijn aan de huid 10
nachtzweten 8
Gevoelige huid 5
eczeem 3
huiduitslag (rash papulair) 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) 3
huiduitslag ( maculo-papulair) 2
blaar 1
brandend gevoel van de huid 1
exfoliatieve uitslag 1
haaruitval 1
huidaandoening (pyoderma gangrenosum) 1
huidirritatie 1
huidreactie 1
huiduitslag met blaasjes 1
huidverkleuring 1
koude urticaria 1
mechanische urticaria 1
sensibilisatie van de huid 1
Stevens-Johnson-syndroom 1
Te behandelen huidletsel 1
toename huidpigment 1
vlekkerige huiduitslag 1
zweten en rillen 1

Immuunsysteem 15
overgevoeligheid 7
anafylactische reactie 5
Bacillus Calmette-Guérin-litteken reactivatie 1
geneesmiddelenovergevoeligheid 1
sarcoidose 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 56
gordelroos 12
neus-keelontsteking 6
erysipelas 5
orale herpes 5
erythema migrans 3
longontsteking 3
koortsuitslag 2
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
bacteriële infectie 1
blaasontsteking 1
Bovenste luchtweginfectie 1
buikvliesontsteking 1
COVID-19 1
diverticulitis 1
herpes oftalmisch 1
Herpes simplex reactivation 1
injectieplaatscellulitis 1
oftalmische herpes zoster 1
ontsteking tandvlees 1
ontsteking van de nier en nierbekken 1
orale candida infectie 1
pustel op injectieplaats 1
urineweginfectie 1
vulvovaginale mycotische infectie 1

Intoxicaties en letsels 27
blootstelling via moedermelk 11
blootstelling tijdens zwangerschap 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap 4
val 2
epicondylitis 1
hemorragie wond 1
posttraumatische pijn 1
spierverrekking 1
vaccinatiecomplicatie 1
wintertenen/zwelling huid door koude 1

Maag-darmstelsel 1.359
misselijkheid 1.167
braken 61
diarree 39
buikpijn 24
pijn in de bovenbuik 9
tintelingen mond 7
gezwollen tong 6
droge mond 5
lipzwelling 4
branderige tong 2
pijn in de onderbuik 2
tongblaren 2
aandrang voor ontlasting 1
acute onsteking alvleesklier 1
acuut abdomen 1
aften 1
bloederige diarree 1
bloederige ontlasting 1
buikklachten 1
dyschezie 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 1
gingiva-pijn 1
intestinale bloeding 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 1
leukoplakie oraal 1
lipoedeem 1
maag-darm bloeding 1
maagklachten 1
mondbloeding 1
ontsteking mondholte 1
opgezette buik 1
oraal ongemak 1
pijn in de mond 1
slijmerige stoelgangen 1
slikken pijnlijk 1
slokdarm ongemak 1
Tongue discomfort 1
Tongue erythema 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 1
verkleurde ontlasting 1
winderigheid 1
zwelling in mond 1
zwelling tandvlees 1

Neoplasmata 1
plasmacel myeloom 1

Nier en urinewegen 13
bloed in de urine 2
uitblijven van urineproductie 2
verkleuring van de urine 2
incontinentie 1
nierfalen 1
nierpijn 1
nierstenen 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 1
urine-incontinentie 1
urinegeur abnormaal 1

Oog 27
wazig zien 5
gezichtsvermogen afgenomen 3
jeuk aan oog 2
lichtschuwheid 2
afsluiting van de netvliesslagader 1
bloeding in het oogwit 1
dubbelzien 1
gezichtsveld uitval met lichtschittering (flikkerscotoom) 1
glasvochttroebelingen 1
inwendige oogontsteking (uveitis) 1
ongemak in het oog 1
oogirritatie 1
oogontsteking 1
oogpijn 1
oogzwelling 1
retinavene occlusie 1
rood oog 1
stoornis zien (fotopsie) 1
zwelling van ooglid 1

Oor en evenwichtsorgaan 21
oorsuizen 8
draaiduizeligheid 7
oorpijn 2
doofheid unilateraal 1
endolymfatische hydrops 1
overgevoeligheid voor geluid 1
ziekte van Ménière 1

Psychisch 46
slapeloosheid 9
depressieve stemming 7
hallucinaties 3
abnormaal gedrag 2
abnormale dromen 2
nachtmerrie 2
rusteloosheid 2
verwarde toestand 2
agressie 1
angst 1
Apathisch 1
delirium febrile 1
Depersonalisation/derealisation disorder 1
desoriëntatie 1
emotionele droefheid 1
emotionele labiliteit 1
generaliseerde angststoornis 1
libidoverlies 1
Lusteloos 1
manie 1
psychotische stoornis 1
slaapstoornis 1
somnabulisme 1
verminderd libido 1
vrees 1

Sociale omstandigheden 1
bedlegerig 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 3.633
Spierpijn 2.544
gewrichtspijn 982
pijn in arm of been 44
spierspasmen 9
spierzwakte 9
Problemen ledemaat 8
skeletspierstijfheid 7
rugpijn 6
nekpijn 5
Gewrichtsontsteking 3
periartritis 2
pijn in kaak 2
slijmbeursonsteking 2
spier ongemak 2
spierzwelling 2
gewrichtszwelling 1
mobiliteit verminderd 1
pees pijn 1
peesontsteking 1
Spierontsteking 1
spinale pijn 1

Testuitslagen en onderzoeken 279
lichaamstemperatuur verhoogd 249
hartfrequentie verhoogd 11
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 5
bloeddruk verhoogd 3
bloeddruk verlaagd 2
gewicht verhoogd 2
wisselende lichaamstemperatuur 2
bloed in urine 1
fibrine D dimeer verhoogd 1
leverenzym verhoogd 1
lymfocytentelling verlaagd 1
witte bloedceltelling verhoogd 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 17.263
malaise 2.471
pijn op de injectieplaats 2.368
vermoeidheid 2.185
koude rillingen 1.906
koorts 1.728
ontsteking op de injectieplaats 1.516
injectieplaatswarmte 1.247
roodheid op de injectieplaats 1.198
zwelling van injectieplaats 1.095
jeuk op de injectieplaats 630
injectieplaatsverharding 323
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 200
injectieplaatshematoom 167
hoge koorts 42
okselpijn 23
verminderd gebruik ingeente arm of been 18
ongemak op injectieplaats 16
pijn in de borstkas 16
onbestendig gevoel borstkas 15
perifere zwelling 14
griepachtige verschijnselen 10
injectieplaatsurticaria 9
lichaamszwakte 6
pijn 6
zwelling aangezicht 6
injectieplaatsrash 4
oedeem 4
gevoel abnormaal 3
het koud hebben 3
verslechtering van de aandoening 3
dorst 2
gevoel van vreemd lichaam 2
gezichtszwelling 2
het heet hebben 2
lage lichaamstemperatuur 2
loopstoornis 2
perifeer oedeem 2
zich dronken voelen 2
zwelling 2
Aangezicht ongemak 1
aangezichtspijn 1
bloeding op de injectieplaats 1
crepitaties 1
huilen 1
injectieplaatsoedeem 1
injectieplaatsvesikels 1
ontsteking op implantatieplaats 1
pijn op implantatieplaats 1
reactie op de injectieplaats 1
slijmvliesonsteking 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
verhoogde lichaamstemperatuur 1

Voeding en stofwisseling 15
verminderde eetlust 9
hypofagie 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 1
uitdroging 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) 1

Voortplantingsstelsel en borsten 11
borstpijn 2
borstvoeding verminderd 2
menstruatiestoornis 2
bloedingen na de menopauze 1
impotentie 1
Intermenstrual bleeding 1
pijn testikels 1
vaginale bloeding 1

Zenuwstelsel 2.413
hoofdpijn 2.182
duizeligheid 69
tintelingen 25
flauwvallen 14
presyncope 11
branderig gevoel 7
verminderde gevoeligheid 7
verstoorde smaak 7
aandachtstoornis 6
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 5
neuralgische amyotrofie 5
slaperigheid 5
bewustzijnsverlies 3
evenwichtsstoornis 3
ischemisch cerebraal infarct 3
migraine 3
niet kunnen ruiken 3
overmatige gevoeligheid 3
smaakverlies 3
zenuwpijn 3
aangezichtspijn 2
afwijkend coördinatievermogen 2
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie 2
geheugen vermindering 2
geheugenverlies 2
herseninfarct 2
onwillekeurig aanspannen van spieren 2
Smaakstoornis 2
Spraakstoornis (algemeen) 2
toeval (convulsie) 2
trilling/beving (tremor) 2
arteria carotis dissecans 1
beroerte (CVA) 1
branderige slijmvliezen 1
coma 1
diffuse hoofdpijn 1
dyskinesie 1
een verlaagde spierspanning 1
epilepsie 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 1
gelaatsparese 1
hersenbloeding 1
houdingsafhankelijke duizeligheid 1
multipele sclerose 1
myelitis transversa 1
niet-reagerend op prikkels 1
partieel insult 1
perifere zenuwpijn 1
petit mal epilepsie 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 1
spierspasmen 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 1
veranderd bewustzijn 1
verandering reukvermogen 1
verlamming 1

Zwangerschap en perinatale periode 2
missed abortion (niet herkende miskraam) 1
spontane miskraam 1

Merknaam

Vaxzevria

Soort vaccin

Vector vaccin


Totaal aantal meldingen

26.381

Aantal meldingen na 1e prik

26.286

Aantal meldingen na 2e prik

95

Aantal gemelde bijwerkingen

168.821

Aantal meldingen met een ernstige bijwerking *

340


* Toelichting

 • Een bijwerking is ernstig, als deze heeft geleid tot opname in het ziekenhuis, levensbedreigend was of overlijden. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen noemen we ernstig.
 • Of een bijwerking ernstig is, hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld: een allergische reactie met alleen huiduitslag is meestal niet ernstig. Ook al jeukt het heel erg. Een allergische reactie met huiduitslag, zwellingen en benauwdheid kan wel ernstig zijn als behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Man/vrouw verdeling


Leeftijd verdeling


Wie heeft gemeld


Overzicht van gemelde bijwerkingen

Klik op het driehoekje voor een bijwerkinggroep voor meer specifieke informatie.

Systeem orgaan klasse Totaal aantal

Ademhalingsstelsel en borstkas 1.236
kortademigheid 462
orofaryngeale pijn 160
hoesten 124
bloedneus 95
longembolie 62
longpijn 50
loopneus 26
Faryngeale zwelling 21
droge keel 19
orofaryngeaal ongemak 18
kortademigheid bij inspanning 17
neusverstopping 15
niezen 12
stemstoornis 12
astma 11
hyperventilatie 11
beklemming keel 10
irritatie keel 9
piepen 8
neusklachten 6
Sinus pain 6
tekort van zuurstof in de weefsels 6
hoorbare piepende ademhaling 5
ophoesten van bloed 5
pijnlijke ademhaling 5
droogheid neusslijmvlies 4
geeuwen 4
luchtwegaandoening 4
productieve hoest 4
diafragmapijn 3
diafragmaspasme 3
luchtwegirritatie 3
bijholteongemak 2
bronchiale irritatie 2
neusontsteking 2
Pharyngeal paraesthesia 2
sputum toegenomen 2
stemloosheid 2
ademstilstand 1
bijholteaandoening 1
bronchiale hyperreactiviteit 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem 1
falen van de ademhaling 1
farynxontsteking 1
hik 1
hypo-esthesie van farynx 1
longaandoening 1
longinfarct 1
longvliesontsteking 1
luchtwegbloeding 1
neusaandoening 1
neusafscheiding verkleuring 1
orthopnoea 1
paranasale sinus hypersecretie 1
pneumothorax 1
Respiratory symptom 1
rinalgie 1
slaap apneu syndroom 1
Throat clearing 1
toegenomen afscheiding uit de longen 1
tonsillaire hypertrofie 1
verstikkingsgevoel 1

Bloed- en lymfestelsel 215
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 167
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 27
Immune trombocytopenie 5
spontaan hematoom 3
lymfeknooppijn 2
Atypical haemolytic uraemic syndrome 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) 1
bloedingsneiging 1
bloedstollingsstoornis 1
miltader trombose 1
miltverstopping 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) 1
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) 1
verhoogde neiging tot kneuzingen 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes 1

Bloedvaten 356
Bloeduitstorting 96
Koude vingertoppen en tenen 56
opvlieger 36
verhoogde bloeddruk 34
trombose ader 33
aderontsteking (tromboflebitis) 15
bleekheid 11
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) 10
lage bloeddruk 10
trombose 6
vaatontsteking 6
fenomeen van Raynaud 4
vaatpijn 4
oppervlakkige aderontsteking 3
Spataderen 3
vaatverwijding 3
aderontsteking 2
overmatig blozen 2
perifere embolie 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) 2
aorta-embolie 1
Bloeding 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten 1
embolie 1
embolie arterieel 1
flauwvallen 1
hypertensieve urgentie 1
hypovolemische shock 1
lage bloeddruk bij opstaan 1
microscopische polyangiïtis 1
perifere arterie trombose 1
perifere arteriële occlusieve ziekte 1
Shock symptom 1
vaatspasme 1
vaatvernauwing 1
vena subclavia trombose 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk 1
wisselende bloeddruk 1

Chirurgische en medische verrichtingen 1
diepe hersenstimulatie 1

Endocrien systeem 8
struma 3
acute bijnierschorsinsufficiëntie 1
adrenomegalie 1
glucocorticoïdendeficiëntie 1
schildklieraandoening 1
schildklierpijn 1

Hart 523
hartkloppingen 391
snel hartritme 54
onregelmatige hartslag 19
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 11
hartinfarct 11
hartstilstand 8
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) 4
hart ongemak 3
hartaandoening 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) 2
hartritmestoornis (boezemflutter) 2
ontsteking van de hartspier 2
aandoening van de kransslagader van het hart 1
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) 1
asthma cardiale 1
extra (ventriculaire) hartslag 1
hartfalen 1
hartflutter 1
kransslagaderdissectie 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) 1
snelle regelmatige hartslag 1
trage hartslag 1

Huidenonderhuid 1.087
overmatig zweten 181
Jeuk 131
huiduitslag 118
roodheid 103
pijn aan de huid 77
galbulten 65
rode huiduitslag 60
jeukende huiduitslag 56
puntbloedingen 49
Gevoelige huid 45
brandend gevoel van de huid 26
huidverkleuring 25
nachtzweten 21
eczeem 12
vlekkerige huiduitslag 7
angio-oedeem 6
huidirritatie 6
huiduitslag (rash papulair) 6
papel 6
zweten en rillen 6
Meerdere blauwe plekken 5
blaar 4
huidreactie 4
nagelverkleuring 4
psoriasis 4
subcutane bloeding 4
allergische huidontsteking 3
droge huid 3
huidontsteking 3
huidontsteking met blaarvorming 3
huiduitslag ( maculo-papulair) 3
huidzwelling 3
kippenvel 3
reactie op zonlicht 3
Trichodynia 3
bloedblaar 2
haaruitval 2
huid warm 2
huiduitslag met blaasjes 2
onprettig aanvoelende huid 2
strakke huid 2
acne 1
androgenetische alopecie 1
couperose (pityriasis rosea) 1
dunne huid 1
Enkelvoudige blauwe plek 1
erythema multiforme 1
huidaandoening (granuloma annulare) 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel 1
huidbloeding 1
huidgeur afwijkend 1
korst 1
koude urticaria 1
lipo-atrofie 1
mechanische urticaria 1
nagelbedbroosheid 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) 1
vervellen 1

Immuunsysteem 46
overgevoeligheid 32
anafylactische reactie 8
anafylactische shock 2
antineutrofiel cytoplasmatische antistof positieve vasculitis 1
geneesmiddelenovergevoeligheid 1
sarcoidose 1
seizoensgebonden allergie 1

Infecties en parasitaire aandoeningen 208
neus-keelontsteking 93
gordelroos 12
orale herpes 12
erysipelas 8
blaasontsteking 7
COVID-19 6
longontsteking 6
laryngitis 5
diverticulitis 4
koortsuitslag 4
amandelontsteking 3
herpesvirusinfectie 3
ontsteking van de nier en nierbekken 3
Pustule 3
bacteriële infectie 2
faryngitis 2
griep 2
infectie 2
infectie van het oor 2
labyrinthitis 2
onsteking van het neusslijmvlies 2
ontsteking tandvlees 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 2
ooginfectie 2
urineweginfectie 2
abces op de injectie plaats 1
appendicitis 1
bovenste luchtweginfectie 1
Bovenste luchtweginfectie 1
cellulitis 1
dermatofytose 1
gelokaliseerde infectie 1
injectieplaatsinfectie 1
nasale herpes 1
neusabces 1
ontsteking van haarzakjes 1
pustel op injectieplaats 1
pustuleuze rash 1
vestibulaire neuronitis 1
voorhoofdsholte ontsteking 1
vulvovaginale candidiasis 1
vulvovaginale mycotische infectie 1

Intoxicaties en letsels 45
kneuzing 14
blootstelling via moedermelk 7
bloeding rondom oogkas 4
val 3
hemorragie wond 2
borstkas crush-letsel 1
elleboogzenuwletsel 1
erytheem op stomaplaats 1
geleedpotigenangel 1
hoofdletsel 1
medicatiefout 1
medisch hulpmiddel moeilijk te gebruiken 1
ontsteking van wond 1
Oral contusion 1
posttraumatische-neksyndroom 1
Stoma site discharge 1
tandvleesletsel 1
toxiciteit voor diverse middelen 1
urinewegen stomacomplicatie 1
wondsecretie 1

Lever en galwegen 9
galblaaskoliek 2
vena portae trombose 2
Congestieve hepatopathie 1
galstenen 1
geelzucht 1
leverfalen 1
leverpijn 1

Maag-darmstelsel 11.297
misselijkheid 9.742
braken 411
diarree 371
buikpijn 185
pijn in de bovenbuik 73
droge mond 66
tintelingen mond 63
buikklachten 45
gezwollen tong 29
lipzwelling 27
tandpijn 19
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 13
maagklachten 13
maag-darm pijn 12
opgezette buik 12
obstipatie, verstopping 11
pijn in de mond 11
oraal ongemak 10
winderigheid 10
boeren 8
braakneiging 7
Tongue discomfort 7
branderige tong 6
frequente darmbewegingen 6
tandvlees bloeding 6
aften 5
blaarvorming mondslijmvlies 5
verminderde gevoeligheid in de mond 5
zweertje in de mond 5
zwelling in mond 5
abnormale ontlasting 4
bloederige ontlasting 4
gingiva-pijn 4
pijn in de onderbuik 4
verhoogde afscheiding van speeksel 4
verkleurde ontlasting 4
aandoening maag-darmstelsel 3
bloedbraken 3
bloeding van de endeldarm 3
mondbloeding 3
ontsteking mondholte 3
tong beslagen 3
tongontsteking 3
bloederige diarree 2
dyschezie 2
gehemelte oedeem 2
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong 2
prikkelbare darmsyndroom 2
slikken pijnlijk 2
tong droog 2
tongblaren 2
tongverkleuring 2
uitbraken van medicatie 2
zuurbranden 2
zwelling tandvlees 2
aandrang voor ontlasting 1
anale hemorragie 1
angina bullosa haemorrhagica 1
anorectaal ongemak 1
colitis ulcerosa 1
erytheem van mondslijmvlies 1
gekloofde lippen 1
harde feces 1
hemorroïdale hemorragie 1
hemorroïden getromboseerd 1
Hyperesthesie tanden 1
intestinale bloeding 1
intestinale congestie 1
kramp van de slokdarm 1
lip droog 1
lipbloeding 1
lipoedeem 1
maagaandoening 1
maagdarmgeluiden abnormaal 1
niet-infectieuze gingivitis 1
obstructie van de darm 1
oesofaguspijn 1
omentum infarct 1
onregelmatigheid in stoelgang 1
ontkleurde ontlasting 1
ontstoken lippen 1
Palatal ulcer 1
slokdarm ongemak 1
tongaandoening 1
tongoedeem 1
Tongue erythema 1
trombose arteria mesenterica 1
trombose mesenterisch vat 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) 1
verhemelteaandoening 1
verminderde maaglediging 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) 1
zachte ontlasting 1
ziekte van Crohn 1
zwarte ontlasting (door bloed) 1

Neoplasmata 1
hemangioom van de huid 1

Nier en urinewegen 85
vaak plassen 18
nierpijn 16
vaker urineren 11
bloed in de urine 5
nierfalen 5
verkleuring van de urine 5
incontinentie 4
blaaspijn 3
nierstenen 2
niervene trombose 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen 2
urine-incontinentie 2
urinegeur abnormaal 2
aandoening plasbuis (urethra) 1
Acute kidney injury 1
hemorragie urinewegen 1
nachtelijke urinelozing 1
nierfunctie verminderd 1
urineafwijking 1
verminderde urineafscheiding 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) 1

Oog 371
oogpijn 69
wazig zien 60
gezichtsvermogen afgenomen 35
lichtschuwheid 26
oogirritatie 22
ongemak in het oog 19
dubbelzien 13
oogzwelling 11
traanproductie verhoogd 9
rood oog 7
blindheid 6
bloeding in het oogwit 6
droog oog 6
glasvochttroebelingen 6
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) 6
oogbloeding 6
oogontsteking 6
retinavene occlusie 6
stoornis zien (fotopsie) 6
zwelling van ooglid 6
jeuk aan oog 3
periorbitale zwelling 3
afsluiting van de netvliesslagader 2
asthenopie 2
kortdurend gezichtsverlies 2
oogaandoening 2
pijn in het ooglid 2
scherpzien gereduceerd 2
abnormaal gevoel in oog 1
Acute macular outer retinopathy 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) 1
Afwijking oogbeweging 1
blindheid unilateraal 1
eczeem van oogleden 1
Eye haematoma 1
Eye infarction 1
Eye paraesthesia 1
gezichtsvelduitval 1
glasvochtbloeding 1
glaucoom 1
metamorfopsie 1
netvlies vaatafsluiting 1
ooglidirritatie 1
ooglidzwelling 1
Periorbital irritation 1
periorbitale pijn 1
ptosis van een ooglid 1
rode, bloeddoorlopen ogen 1
scherpzien voorbijgaand gereduceerd 1
tijdelijke blindheid 1

Oor en evenwichtsorgaan 221
oorsuizen 76
oorpijn 63
draaiduizeligheid 48
oorongemak 12
slechthorendheid 5
duizeligheid positioneel 3
overgevoeligheid voor geluid 2
plots gehoorverlies 2
uitwendig oor ontsteking 2
bloeding van het oor 1
doofheid 1
doofheid bilateraal 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen 1
oorcongestie 1
Paraesthesia ear 1
ziekte van Ménière 1
zwelling van de oorschelp 1

Product aangelegenheden 2
Ingebed medisch hulpmiddel 2

Psychisch 301
slapeloosheid 84
rusteloosheid 28
verwarde toestand 14
Lusteloos 13
angst 12
depressieve stemming 12
hallucinaties 12
ijlen 12
slaap van slechte kwaliteit 11
nachtmerrie 10
abnormale dromen 9
paniekaanval 7
desoriëntatie 5
emotionele stoornis 5
dissociatie 4
fonofobie 4
onrust 4
vertraagd denken 4
delirium febrile 3
depressie 3
emotionele labiliteit 3
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) 3
slaapstoornis 3
stemmingswisselingen 3
stress 3
abnormaal gedrag 2
depressie suicidaal 2
Derealisatie 2
emotionele droefheid 2
waandenkbeelden 2
woede-aanval 2
autoscopie 1
compulsief winkelen 1
Disorganised speech 1
gestoord denken 1
head banging 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) 1
initiële insomnia 1
paniekreactie 1
persoonlijkheidsverandering 1
psychotische stoornis 1
spanning 1
staren 1
stotteren 1
terminale insomnia 1
tijdsperceptie gewijzigd 1
uitgelaten stemming 1
vrees 1
zenuwachtigheid 1

Sociale omstandigheden 1
gezichtshandicap 1

Spieren, gewrichten en bindweefsel 28.929
Spierpijn 17.444
gewrichtspijn 10.419
pijn in arm of been 348
rugpijn 162
spierspasmen 143
Problemen ledemaat 101
nekpijn 69
spierzwakte 59
skeletspierstijfheid 39
pijn in kaak 26
Klachten skelet/spierstelsel 11
skeletspierstelselpijn 11
botpijn 10
spiertrekkingen 10
gewrichtszwelling 8
pijn in de zij 8
slijmbeursonsteking 7
gewrichtsstijfheid 6
skeletspierstelsel borstpijn 6
spier ongemak 5
Gewrichtsontsteking 4
gespannenheid spier 3
kaakklem 3
peesontsteking 3
liespijn 2
spiercontractuur 2
spierstijfheid 2
bloed in gewrichtsholte (hemartros) 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) 1
gewrichtsaandoening 1
gewrichtscontractuur 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten 1
mobiliteit verminderd 1
okselgezwel 1
periartritis 1
polymyalgia rheumatica 1
psoriasis arthropathica 1
reumatoïde artritis 1
rotator cuff syndroom 1
rugaandoening 1
spieraandoening 1
spierbloeding 1
spinale pijn 1
synoviumcyste 1
vingermisvorming 1

Testuitslagen en onderzoeken 2.735
lichaamstemperatuur verhoogd 2.303
hartfrequentie verhoogd 250
bloeddruk verhoogd 31
bloeddruk verlaagd 14
glucosespiegel bloed verhoogd 14
lichaamstemperatuur verlaagd 14
hartfrequentie onregelmatig 13
ademhalingsfrequentie verhoogd 10
hartfrequentie abnormaal 9
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed 9
hartfrequentie verlaagd 7
INR verhoogd 6
gewicht verlaagd 5
te weinig bloedplaatjes 5
glucosespiegel bloed verlaagd 4
wisselende glucosespiegel 4
wisselende lichaamstemperatuur 4
bloed in urine 3
INR verlaagd 3
abnormale hartritme 2
gewicht verhoogd 2
leverenzym verhoogd 2
maag pH verlaagd 2
menstruatie normaal 2
serum ferritine verlaagd 2
urineanalyse abnormaal 2
bloed glucose abnormaal 1
bloeddruk abnormaal 1
bloeddruk diastolisch verlaagd 1
bloedplaatjestelling verhoogd 1
bloedtest abnormaal 1
creatininespiegel bloed verhoogd 1
fibrine D dimeer verhoogd 1
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd 1
totale longcapaciteit verlaagd 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) 1
vertraagde bloedstolling 1
witte bloedceltelling verlaagd 1
zuurstofsaturatie abnormaal 1

Toedienplaats en lichaam algemeen 98.623
malaise 18.678
koude rillingen 18.422
vermoeidheid 16.944
koorts 13.639
pijn op de injectieplaats 11.093
ontsteking op de injectieplaats 5.169
zwelling van injectieplaats 4.029
injectieplaatswarmte 3.688
roodheid op de injectieplaats 2.562
injectieplaatshematoom 1.026
jeuk op de injectieplaats 980
hoge koorts 442
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 436
injectieplaatsverharding 244
pijn in de borstkas 186
onbestendig gevoel borstkas 144
ongemak op injectieplaats 125
pijn 77
verminderd gebruik ingeente arm of been 71
griepachtige verschijnselen 59
het heet hebben 55
lichaamszwakte 53
perifere zwelling 47
het koud hebben 46
gevoel abnormaal 45
okselpijn 36
zwelling aangezicht 36
dorst 34
perifeer oedeem 23
aangezichtspijn 19
loopstoornis 14
niet lekker voelen 11
oedeem 11
huilen 10
injectieplaatsrash 10
zich zenuwachtig voelen 10
zwelling 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur 8
verslechtering van de aandoening 8
zich dronken voelen 7
verhoogde lichaamstemperatuur 6
injectieplaatsparesthesie 5
lage lichaamstemperatuur 5
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid 4
bloeding op de injectieplaats 4
hypo-esthesie op injectieplaats 4
Illness 4
injectieplaatsvesikels 4
onverwacht effect 4
reactie op de injectieplaats 4
gegeneraliseerd oedeem 3
gezichtszwelling 3
honger 3
injectieplaatskoudheid 3
injectieplaatsurticaria 3
injectieplaatsverkleuring 3
kater 3
ontsteking 3
controleverlies van benen 2
gevoel van vreemd lichaam 2
gezwel op de injectieplaats 2
injectieplaatsoedeem 2
Injection site muscle weakness 2
litteken op injectieplaats 2
traagheid 2
Vaccination site mass 2
afscheiding 1
bijwerking 1
droogheid op injectieplaats 1
energie verhoogd 1
erytheem op vaccinatieplaats 1
exfoliatie van injectieplaats 1
geneesmiddelenbijwerking 1
geneesmiddelinteractie 1
gevoel van bloedstroom 1
gezwel 1
herniapijn 1
hyperesthesie op injectieplaats 1
injectieplaatsirritatie 1
injectieplaatskneuzing 1
injectieplaatsovergevoeligheid 1
Injection site deformation 1
oedeem slijmvlies 1
ongemak op vaccinatieplaats 1
ontstekingspijn 1
onttrekkingssyndroom 1
orgaanfunctiestoornis 1
papel op injectieplaats 1
Prolapse 1
secretie uitscheiding 1
slijmvliesonsteking 1
Therapeutic response shortened 1
Therapeutisch product effect variabel 1
Therapeutisch product effect vertraagd 1
toename van ziekte 1
uitslag op toedieningsplaats 1
uittreding van cytostatica buiten de bloedbaan op de injectie plaats 1
vertraagde genezing 1

Voeding en stofwisseling 162
verminderde eetlust 134
verhoogd dorstgevoel 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) 4
vocht vasthouden 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus 2
uitdroging 2
hunkering naar zout 1
hypofagie 1
jicht 1
slecht gevoede zuigeling 1
toegenomen eetlust 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed 1
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose 1
voedselintolerantie 1

Voortplantingsstelsel en borsten 76
menstruatiestoornis 12
vaginale bloeding 12
borstpijn 9
onregelmatige menstruatie 5
wegblijven van de menstruatie 4
Intermenstrual bleeding 3
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie 3
polymenorroe 3
bekkenpijn 2
bloedingen na de menopauze 2
borstvoeding verminderd 2
pijn testikels 2
vaginale afscheiding 2
borstaandoening 1
borsthematoom 1
genitaal ongemak 1
genitale blaar 1
geslachtsorgaanpijn 1
gezwollen borst 1
impotentie 1
menstruaties met grote tussenpozen 1
menstrueel ongemak 1
penis bloeding 1
penisaandoening 1
symptomen overgang 1
verlate menstruatie 1
verminderde menstruatie 1
zweertjes van het slijmvlies van de vagina 1

Zenuwstelsel 22.269
hoofdpijn 19.816
duizeligheid 911
tintelingen 268
flauwvallen 195
presyncope 90
trilling/beving (tremor) 85
verminderde gevoeligheid 62
verstoorde smaak 59
aandachtstoornis 58
smaakverlies 52
migraine 51
evenwichtsstoornis 43
diffuse hoofdpijn 36
Smaakstoornis 34
branderig gevoel 29
rusteloze benen (restless legs-syndroom) 29
slaperigheid 29
niet kunnen ruiken 26
zenuwpijn 23
herseninfarct 19
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) 19
ischemisch cerebraal infarct 18
verandering reukvermogen 17
epilepsie 16
geheugen vermindering 13
koortsstuip 12
minder smaak 12
perifere zenuwpijn 12
toeval (convulsie) 11
bewustzijnsverlies 10
dyskinesie 10
onwillekeurig aanspannen van spieren 10
overmatige gevoeligheid 7
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) 7
gedeeltelijke verlamming 6
multipele sclerose 6
Spraakstoornis (algemeen) 6
aangezichtsverlamming (facialisparese) 5
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen 5
houdingsafhankelijke duizeligheid 5
migraine met voortekenen (aura) 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) 5
afwijkend coördinatievermogen 4
beroerte (CVA) 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult 4
gelaatsparese 4
Guillain-Barré-syndroom 4
hersenbloeding 4
neuralgische amyotrofie 4
overactiviteit 4
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) 4
verminderd bewustzijn 4
voorbijgaande globale amnesie 4
geheugenverlies 3
Restless arms-syndroom 3
Sensory overload 3
spanningshoofdpijn 3
verminderd geestelijk vermogen 3
arteria carotis occlusie 2
bewegingsarmoede 2
Cerebral venous sinus thrombosis 2
diplegie 2
duizeligheid bij inspanning 2
dysstasie 2
freezing phenomenon 2
hersenstaminfarct 2
infarct in kleine hersenen 2
kwijlen 2
myasthenia gravis 2
overmatige bewegingsdrang 2
partieel insult 2
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen 2
thalamus infarct 2