Clioquinol en neurologische verschijnselen

06-07-2016

Clioquinol is niet meer geregistreerd in Nederland, toch is er een stijgend aantal meldingen van bijwerkingen van clioquinol. (Niet-geregistreerde) indicaties voor dit middel zijn Amoebiasis en infectie met Dientamoeba fragilis.

Clioquinol werd vroeger veel gebruikt bij darminfecties door parasieten (waaronder amoebiasis). Het middel is vanwege bijwerkingen lange tijd uit de handel geweest. Tegenwoordig wordt het weer (off label) voor dezelfde indicaties toegepast, als apotheekbereiding. Een bijwerking van clioquinol waar in het verleden veel aandacht voor is geweest, zijn neurologische verschijnselen, bij gebruik van hoge doseringen of gebruik gedurende langere tijd. Bijwerkingencentrum Lareb heeft soortgelijke meldingen ontvangen waarbij de dosering en gebruiksduur niet hoog waren. Het aantal meldingen over clioquinol is de laatste tijd toegenomen, van elf meldingen in drie jaar (2011, 2012 en 2013) naar twaalf meldingen in 2014. In 2015 waren er negen meldingen en tot april 2016 twee meldingen. Nederland loopt hier wat betreft het aantal meldingen over dit middel internationaal mee aan kop. Daarom heeft Bijwerkingencentrum Lareb het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geïnformeerd over het aantal en de aard van de meldingen.

Bekijk het overzicht uit juni 2016 over de meldingen bij clioquinol en het bericht van Bijwerkingencentrum Lareb uit 2015.