Ernstige bijwerkingen (hydroxy)chloroquine bij malaria en reuma zeldzaam

12-01-2024

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tijdens de coronapandemie 30 meldingen van (hydroxy)chloroquine als behandeling bij een COVID-19 infectie. Misselijkheid en verlenging van de QT-tijd op het ECG (hartfilmpje) waren de meest gemelde bijwerkingen. Er zijn geen overlijdens gemeld. Bij andere indicaties zoals malaria en reuma zijn ernstige bijwerkingen zeldzaam.

Aan het begin van de coronapandemie zijn de geneesmiddelen hydroxychloroquine en chloroquine ingezet bij een coronavirusinfectie. Dit werd later ontraden door verschillende gezondheidsorganisaties. Bij COVID-19 behandeling is er een hogere dosering (hydroxy)chloroquine gegeven dan bij andere aandoeningen en ziektes waar het normaal voor gebruikt wordt. Het risico op dosis gerelateerde bijwerkingen, waaronder QT-verlenging, is daarmee wellicht hoger.

Meldingen (hydroxy)chloroquine bij COVID-19 infectie
Vanaf 1 januari 2020 heeft Lareb 28 meldingen van chloroquine en 2 meldingen van hydroxychloroquine ontvangen bij een behandeling van COVID-19. Het meest gemeld is misselijkheid (8 meldingen) en een verlenging van de QT-tijd op het ECG (5 meldingen). Er zijn geen overlijdens gemeld.

Het is bekend dat hydroxychloroquine en chloroquine in zeldzame gevallen hartritmestoornissen kunnen veroorzaken door een beïnvloeding van de elektrische activiteit van het hart (QT-verlenging). Een hartritmestoornis is éen keer gemeld als bijwerking.

Meldingen (hydroxy)chloroquine bij andere aandoeningen en ziektes
Hydroxychloroquine en chloroquine worden al geruime tijd gebruikt voor de behandeling en profylaxe van malaria en andere aandoeningen zoals reuma.

Vóór de coronapandemie ontving Lareb 90 meldingen van bijwerkingen bij chloroquine en 1071 bij hydroxychloroquine. Bij het gebruik van chloroquine zijn vooral huidreacties, reacties op het zenuwstelsel en psychische klachten gemeld. Bij hydroxychloroquine waren dit huidreacties en maagdarmklachten. Verlenging van de QT-tijd is bij chloroquine 2 keer gemeld en bij hydroxychloroquine 18 keer. Voor hartritmestoornissen is dit 1 keer bij chloroquine en 11 keer bij hydroxychloroquine. Lees hier meer over de gemelde bijwerkingen.

Bij chloroquine zijn geen overlijdens gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn er 2 meldingen van overlijden. Eén patiënt overleed aan de gevolgen van cardiomyopathie (hartspierziekte) en één aan toxische epidermale necrolyse (een zeer ernstige reactie van huid en slijmvliezen). Beiden zijn bekende zeldzame bijwerkingen van hydroxychloroquine.