Resultaten Monitor biologische geneesmiddelen

14-04-2021

De Monitor biologische geneesmiddelen is afgerond. Ongeveer de helft (52,8%) van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking ervaren bij een biological. Het vaakst werden injectieplaatsreacties gemeld, gevolgd door infecties en huidreacties. Patiënten gaven aan infecties als meest belastend te ervaren.

Tussen 2017 en 2020 deden er 1.382 patiënten uit negen ziekenhuizen mee en hebben zij samen 9.370 vragenlijsten ingevuld. Patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen kregen iedere twee maanden een online vragenlijst. Hierin werd gevraagd naar het biologisch geneesmiddel dat zij gebruikten en of er bijwerkingen optraden.

Hieronder zijn de algemene resultaten en resultaten per ziektebeeld te zien.

 Meer informatie (en uitkomsten) kunt u hier vinden.